04 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve İlk İslami Eserler.test 4

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerden hangisi destanın özellikle-rinden değildir?
  A) Uzun metinlerdir.
  B) Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
  C) Zaman ve çevre aşağı yukarı bilinir.
  D) Nazım–nesir karışık bir anlatımı vardır.
  E) Kahramanları yüksek soydan ve idealize edilmiş kişilerdir.
  2. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut’un şahsiyetiyle ilgili değildir?
  A) Hatip, şair, öğüt vericidir.
  B) Oğuzlar arasında bir din elçisi olarak kabul edilir.
  C) Her şeyi bilicidir, adsıza ad koyucudur.
  D) Dede Korkut Hikayeleri’nin yazarıdır.
  E) Her hikayenin ortak kişisidir.
  3. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü edebiyat devresi Türk şiirinin özelliklerinden biri de-ğildir?
  A) Yarım kafiye kullanılmıştır.
  B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Dil saf Türkçedir.
  D) Nazım birimi beyittir.
  E) Sagu, koşuk, destan önemli ürünleridir.
  4. Aşağıdakilerden hangisi Kültigin ve Bilge Kağan abidelerinin yazarıdır?
  A) Yollug Tigin
  B) İlteriş Kağan
  C) Aprınçur Tigin
  D) Bilge Kağan
  E) W. Thomsen  5. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Kitabele¬ri’nin özellikleri arasında sayılamaz?
  A) Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
  B) Söylev biçiminde yazılmıştır.
  C) Dört yüzü de Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
  D) Orhun ırmağı kıyısında bulunan dikili taş-lardır.
  E) Sekizinci yüzyılda yazılmıştır.  6. I. Koşuk
  II. Sığır
  III. Yuğ töreni
  IV. Sagu
  Aşağıdakilerden hangisi bu terimlerin kar-şılığı değildir?
  A) Umumi ziyafet
  B) Yas, matem töreni
  C) Dini sürek avı
  D) Yas, matem şiirleri
  E) Aşk, kahramanlık, doğa şiirleri
  7. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hika-yelerinin özellikleri içinde yer almaz?
  A) Nazım ve nesir iç içedir.
  B) Aliterasyona dayalı, akıcı, lirik bir dile sa-hiptir.
  C) On iki öyküden oluşmuştur.
  D) Öykülerin yazarı Aprınçur Tigin’dir.
  E) 13. ve 14. yy.larda Doğu Anadolu’daki Oğuz Türkleri arasında oluşmuştur.


  8. Aşağıdakilerden hangisinde sadece Türk destanları sayılmıştır?
  A) Türeyiş, Alp Er Tunga, Şehname
  B) Türeyiş, Gılgamış, Oğuz Kağan
  C) Bozkurt, Göç, Ergenekon
  D) Göç, Ramayana, Şu
  E) Şehname, İlyada, Mahabarata


  9. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesi-nin özelliklerinden değildir?
  A) Harf sayısı otuz sekizdir.
  B) Milli bir alfabedir.
  C) Sağdan sola doğru istiflenir.
  D) Yukarıdan aşağıya doğru yazılır.
  E) Soldan sağa doğru yazılır.
  10. Aşağıdakilerden hangisi Hun Türklerine ait bir destandır?
  A) Göç Destanı
  B) Ergenekon Destanı
  C) Şu Destanı
  D) Alp Er Tunga Destanı
  E) Oğuz Kağan Destanı


  11. I. Sözlü edebiyat ürünüdür.
  II. Aşk ve doğa şiiridir.
  III. Kopuz eşliğinde söylenir.
  IV. Hece ölçüsüyle söylenmesi milli yanıdır.
  V. Şiire büyük bir lirizm egemendir.
  Yukarıda özellikleri bütünüyle içeren tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Destan
  B) Koşma
  C) Sav
  D) Sagu
  E) Koşuk


  12. Kur yerler hep gölerdi
  Dağ başları göründü
  Dünyanın soluğu ılıdı
  Türlü çiçekler sıralandı
  İslâmiyet öncesi Türk edebiyatına ait yuka¬rıdaki dörtlük biçim özelliklerine ve konu¬suna göre hangi Sözlü dönem ürünüdür?
  A) Koşuk
  B) Sagu
  C) Sav
  D) Mani
  E) Destan
  Test 4
  1 E
  2 D
  3 D
  4 A
  5 C
  6 A
  7 D
  8 C
  9 E
  10 E
  11 E
  12 A

Sayfayı Paylaş