1.DöneM 1.YaZıLı SoRuLaRı (cevap anahtarlı)

Konu 'Fizik 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Ödev_Kurdu tarafından paylaşıldı.

 1. Ödev_Kurdu

  Ödev_Kurdu Üye

  Katılım:
  13 Ekim 2010
  Mesajlar:
  20
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0

  Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş bir fiziksel büyüklük olamaz?
  A)Öz kütle B)Kuvvet C)Sıcaklık D)Hız E)İş
  2.Bir asansör motoru 3 dakikada 54000 Joule’lik iş yaptığına göre motorun gücü kaç Watt’tır?
  A)4000 B)3500 C)3000 D)300 E)30
  3. I.Hipotez kurma
  II. Sorular oluşturma ve önceden yapılmış çalışmaları inceleme
  III. Olayla ilgili gözlem yapma
  IV. Sonuçların hipotezi ne ölçüde desteklediğini kontrol etme
  V.Hipotezi test etmek için kontrollü deneyler yapma
  Yukarıdaki bilimsel çalışma yöntemi aşamaları hangi sıraya göre geçekleşmelidir?
  A)I-II-III-IV-V B)III-II-I-IV-V C)III-II-I-V-IV D)I-III-II-V-IV E)IV-II-I-III-V
  4. Aşağıda bazı doğa olaylarının açıklanması için yazılı olan ifadelerden hangisi teori olamaz?
  A)Uzayda UFO denilen varlıkların bulunması
  B)Büyük patlama(Bing-Beng) ile evrenin oluşması
  C)Dinozorların dünyada gök taşı çarpması sonucu yok olması
  D)Kütlesi olan her cismin yer tarafından çekilmesi
  E)Atomun; çekirdek, proton, nötron ve elektron taneciklerinden oluşması
  5.Bilimsel bir problemin çözümü için yazılan hipotez için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)İncelenen probleme cevap verebilmeli
  B)Nitel gözlemleri içermeli
  C) Eldeki tüm verileri içermeli
  D)Deneylerle geçerli olup olmadığı test edilmeli
  E)Literatürdeki bilgilerle, geçerliliği ve doğruluğu karşılaştırılmalı
  6.Bilim insanlarının hipotezi test etmek için yaptıkları kontrollü deneylerde aldıkları ölçümleri tekrarlamalarının nedeni ne olabilir?
  A)Bağımlı ve bağımsız değişkenleri tespit etmek
  B)Sonuçları tabloda listelemek
  C)Deney düzeneğinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
  D)Deneysel hatayı tahmin etmek
  E)Deneysel durumları değiştirmek
  7. I.Teoriler yeteri kadar deneysel destek bulduklarında güçlü teoriler olurlar
  II. Teoriler yeteri kadar deneysel destek bulsalar da yasa olamazlar
  III. Yasalar teorilerden daha üst bilgidirler
  IV. Teoriler yeteri kadar deneysel destek bulduklarında yasa olurlar
  Yasa ve teori için yukarıda yazılanlardan hangileri doğrudur?
  A) I ve II B) I-II ve III C)I-II ve IV D)II-III ve IV E)I-II-III ve IV
  8. Aşağıda bilimle ilgili yazılı ifadelerden hangisi söylenemez?
  A)Sürekli devam eder
  B)Canlı, üretken bir süreçtir
  C)Yeni buluş ve gelişmeler bilimi etkilemez
  D)Kültürel, sosyal ve tarihi etmenler bilimin gelişimini etkiler
  E)Bilimin gelişimi bilim adamlarının kişilikleriyle ilgilidir
  9.Bir öğrenci deniz seviyesinde suyun kaynama sıcaklığını termometre ile 100oC, aynı termometre ile Ağrı dağında yaptığı ölçümde suyun kaynama sıcaklığını 96oC olarak ölçmüştür.
  Öğrencinin yaptığı bu incelemede farklı sonuç bulması ölçmede hangi hatadan kaynaklanmaktadır?
  A)Sıcaklıktan B)Ortamdan C)Kişiden D)Ölçü aletinden E)Ölçme yönteminden
  10. Bir öğrenci deniz seviyesinde suyun kaynama sıcaklığını termometre ile 100oC, aynı termometre ile Ağrı dağında yaptığı ölçümde suyun kaynama sıcaklığını 96oC olarak ölçmüştür.
  Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda yapılan ölçme hatasına benzer bir hata yapılmıştır?
  A)Oda boyunun altı adı olarak ölçülmesi
  B)Dünyadaki yer çekim ivmesinin g=20m/sn2 olarak ölçülmesi
  C)İstanbul da yer çekim ivmesinin g=9,81m/sn2 ,ekvatorda 9,83m/sn2 olarak ölçülmesi
  D)Kuyumcunun altını bakkal terazisi ile ölçmesi
  E)Doktorun aynı termometre ile hastanın ateşini her defasında farklı ölçmesi
  11. I. Buzun su da erimesi
  II. Oda sıcaklığının termometre ile 24oC olarak ölçülmesi
  III. Otomobilin hızının radarla 90km/h olarak ölçülmesi
  IV. Bardaktan çıkan buharı gören kişinin, bardağın sıcak olduğunu söylemesi
  Yukarıdaki ifadelerdeki gözlem türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  Nitel Gözlem Nicel Gözlem
  A) I-II III-IV
  B) I-II-III IV
  C) II-III-IV I
  D) I-III II-IV
  E) I-IV II-III
  12.Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi doğru değildir?
  A) 120 miligram = 0,12 gram
  B) 1metre = 1000 milimetre
  C) 104pikoAmper = 1 Amper
  D) 300oK = 27oC
  E) 2 saat = 7200 saniye
  13.Saç kurutma makinesi çalışması esnasında sırasıyla hangi enerji dönüşümleri gerçekleşir?
  A)Kinetik enerji – elektrik enerjisi – kimyasal enerji
  B)Elektrik enerjisi – hareket enerjisi – ısı enerjisi
  C)Elektrik enerjisi – Hareket enerjisi ve ısı enerjisi
  D)Elektrik enerjisi – ısı enerjisi – hareket enerjisi
  E)Hareket enerjisi – kimyasal ve ısı enerjisi
  14
  Şekildeki eşit kollu terazi dengededir. Sag kefede bulunan K cisminin
  Kütlesi 2 kg ve özdeş L cisimlerinin her birinin kütlesi 10 g ise sol kefe-
  M=? K 4 L de bulunan M cisminin kütlesi kaç gramdır?
  A) 2100 g B)2040 g C)2400 g D)240 g E)24 g
  Yandaki tabloda X,Y ve Z motorların yaptıkları iş ve geçen süreler verilmiştir.
  X,Y ve Z motorlarının güçleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
  15.
  Yapılan iş Geçen süre
  X motoru 1200 J 4 dakika
  Y motoru 600 J 1 dakika
  Z motoru 1800 J 3 dakika
  A)PX>PY=PZ B) PX=PY=PZ C)PX<PY=PZ D)PX>PY=PZ E)PZ>PY>PZ
  M=10kg
  F=21N
  F=15N
  16.
  Yandaki şeklerin hangisi ya da hangilerinde
  Şekil I FS=0 İş yapılmamıştır?
  A) Yalnız I
  F=6N
  M=10kg
  F=21N
  Şekil I B) Yalnız II
  FS=15N
  C) I ve III
  Şekil II D) II ve III
  F=30N
  E) ı – II – III
  M=10kg
  Yer çekim ivmesi( g=10N/kg)’dır
  Şekil III
  17. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?
  I.Nükleer enerji
  II. Doğalgaz
  III. Kömür
  A)Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I,II ve III
  18.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri enerji biçimidir?
  I.Isı
  II. Sıcaklık
  III. Işık
  IV. Ses
  A) Yalnız I B) I – II ve III C) I – III ve IV D) I –II – III ve IV E) I – II ve IV
  19. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarındandır?
  I.Güneş enerjisi
  II. Rüzgâr enerjisi
  III. Jeotermal enerjisi
  IV. Biokütle enerjisi
  A)I ve II B) I ve IIII C) I – II ve III D) II – III ve IV E)I – II – III ve IV
  20. Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
  A)Isıalan maddenin sıcaklığı artar
  B) Isı kavramı aktarılan enerji için kullanılır
  C) Isı ve sıcaklık farklı fiziksel büyüklüklerdir
  D)Isı alış verişi sonucunda maddelerin sıcaklık değişimleri aynı olmayabilir.
  E). Isı enerjisi aktarımı; sıcaklığı düşük olan maddeden sıcaklığı yüksek olan maddeye doğrudur.
  21.Bir termometrenin hassas olabilmesi için ;
  I.Haznesi büyük olmalıdır
  II. Kılcal borusu geniş olmalıdır
  III. Hazne içindeki sıvının genleşme katsayısı büyük olmalıdır
  IV. Kılcal boru üzerindeki bölme sayısı fazla olmalıdır
  Yargılarından hangileri doğrudur?
  A) I-II B) I – III ve IV C) II – III ve IV D) I –III ve IV E) I – II – III ve IV
  22. Her hangi bir sıcaklığın ölçüle bilmesi;
  I.Kullanılacak termometrenin türüne(Gaz-Sıvı-Metal)
  II. Termometrede kullanılan maddenin cinsine
  III. Termometrenin boyutuna
  IV. Termometrede kullanılan maddenin erime ve kaynama sıcaklıklarına
  İfadelerinden hangilerine bağlıdır?
  A) I –II ve III B) I – II ve IV C) I – III ve IV D) II – III ve IV E) I – II- III – ve IV
  Yandaki gezegenin yüzey sıcaklıkları verilmiştir.
  Bir bilim adamı, gezegenin yüzey sıcaklıklarını ölçmek için, yapacağı termometrede aşağıda verilen maddelerden hangisi ya da hangilerini kullanması gerekir?

  Gezegen
  23.
  Madde Adı Erime Sıcaklığı Kaynama Sıcaklığı
  X -402OC 295OC
  Y -295OC 112OC
  Z -320OC 402OC
  T 112OC 402OC
  V -315OC 204OC
  T= – 315OC
  T=217OC
  Güneş ışınları
  A) X ve Z B) Z ve V C) X ve Y D) X-Y ve T E) X-Z-T ve V
  X
  İletken X,Y,Z cisimlerinin sıcaklıkları arasında TZ> TY> TX
  İlişkisi vardır. Belli bir süre beklenince denge sıcaklığı TY olmaktadır.
  Buna göre ;
  24.
  Z
  Y
  I.Isı alışverişi sadece X ve Z arasında gerçekleşmektedir.
  II.Y’ nin aldığı ısı Z’nin verdiği ısıya eşittir.
  III. Sadece Z cismi ısı vermiştir
  Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
  A) l ve ll B) ll ve lll C) I ve III D) Yalnız II E) Yalnız I
  25.
  Coğrafi Bölgeler
  Güneş
  Enerjisi
  Hidrolik
  Enerjisi
  Rüzgâr
  Enerjisi

  Akdeniz +
  +
  _

  Karadeniz _
  +
  _

  Eğe +
  +
  +

  Marmara _
  +
  +

  İç Anadolu +
  +
  _
  Yandaki tabloda Coğrafi Bölgelerimize göre yenilenebilir enerji türleri verilmiştir.(Üretim var =+ ,Üretim yok = - )
  Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi
  Söylenemez?
  A) Tüm bölgelerimizde yenilenebilir enerjiden yararlanılmaktadır
  B) Karadeniz Bölgesi yenilenebilir enerji kaynakları bakımından yetersizdir
  C) Yenilenebilir enerji kaynakları çeşitliliği bakımında Eğe bölgesi zengindir
  D)Yenilenebilir enerjiden yararlanma açısından en şanslı Marmara bölgesidir
  E)Yenilenebilir enerjiden yararlanma iklim etkilerine bağlıdır
  İletken X ve Y cisimlerin sıcaklıkları arasında TY<TX ilişkisi vardır. Belli bir süre sonra ısıl denge sağlandığında;
  X
  Y
  26.
  I. X ısı verir, Y ısı alır
  II. Y ısı verir, X ısı alır
  III. X ‘in sıcaklığı Y ‘den büyük olur
  IV. Alınan ısı verilen ısıya eşit olur
  Yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
  A) II – III B) I – IV C) II – III – IIV D) I –III – IV E) I – II – III – IV
  CEVAPLAR
  1.c
  2.d
  3.c
  4.d
  5.b
  6.d
  7.a
  8.c
  9.b
  10.c
  11.e
  12.c
  13.c
  14.b
  15.c
  16.d
  17.d
  18.c
  19.e
  20.e
  21.e
  22.b
  23.a
  24.d
  25.d
  26.b
  dosey bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş