1.Dönem 1. Yazılı Soruları+Cevapları

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  1.Edebi eserleri etkileyen unsurları aşağıdaki şemaya yazınız.(10)

  EDEBİ ESER ........... ETKİLENİR


  2. Aşağıda verilen eser isimlerini, dönemlerine göre eşleştiriniz.(10)
  1-Kuruluş Dizisi Cumhuriyetin ilk yılları
  2-Yol Ayırımı romanı Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi
  3-Nutuk Köktürkler Dönemi
  4Orhun Abideleri Kurtuluş Savaşı

  3.Tanzimat edebiyatı I.dönem genel özelliklerinden 5 tanesini yazın.(10)

  4.Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak belirleyin(10)

  a.Yol Ayrımı adlı metin siyasi tarihimizde çok partili hayata geçişimizi anlatan bir anı yazısıdır. ( )
  b.Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir. ( )
  c.Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır. ( )
  d.Namık Kemal Hürriyet Kasidesi ile birlikte klasik kaside anlayışını tamamıyla değiştirmiştir.( )
  e.Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi edebi türleri de getirmiştir.( )

  5.Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10)
  a) İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı……………………….dir.
  b) İlk resmi gazete …………………,yarı resmi gazete ………………,ilk özel gazete ise …………….dir.
  c) Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı……………………...dir.
  d) Türk Edebiyatı romanla ilk defa ……………………...’nın Fenelon’dan çevirdiği ………………... tercümesiyle tanışmıştır

  e)Tanzimat Fermanını 1834 yılında Gülhane Parkında ……………………………. …………………. .Paşa, bütün dünyaya ilan etmiştir.

  6. Aşağıdaki beyitlerin yazıldıkları dönemleri ve dönemlerin özelliklerini düşünerek benzerlik ve farklılıklarını yazın.(10) ( Tema, Yapı Özellikleri, dil ve anlatım bakımından)


  Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
  Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten
  (Namık Kemal)
  (Ne mümkün zulüm ile işkenceyle hürriyeti yok etmek!
  Çabalayıp idraki kaldır, gücün yetiyorsa insanlıktan.)

  Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
  Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem
  (Nef’î)
  (Esti ilkbahar rüzgârı açıldı güller sabah vakti.
  Açsın bizim de gönlümüz sâkî yetiş sun Cem’in kadehini.)

  7.Şinasi’nin edebiyatımızdaki ilklerinden dört tanesini yazın.(10)

  8.Terkib-i bend ve özellikleri hakkında bilgi veriniz(10)

  9.Tanzimat Döneminde çıkarılan gazetelerin 5 tanesinin ismini yazınız.(10)

  10.Aşağıdaki eserin yazarlarını karşılarına yazınız.(10)
  a- Celaleddin Harzemşah………………………………………………………..
  b-Yol Ayrımı……………………………………………………………………
  c-Tercüme-i Manzume………………………………………………………..
  d- Harâbat………………………………………………………………………
  e-Müntehabat-ı Eşhar………………………………………………………..

  Başarılar…
  Şehmus CENGİZ
  lise9, Ayşegül 58, burakersarac ve diğer 9 kişi bunu beğendi.
 2. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  1.Edebi eserleri etkileyen unsurları aşağıdaki şemaya yazınız.(10)

  EDEBİ ESER SOSYAL HAYATTAN

  SİYASİ //
  DÜŞÜNCE //
  TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN ETKİLENİR

  2. Aşağıda verilen eser isimlerini, dönemlerine göre eşleştiriniz.(10)
  1-Kuruluş Dizisi Cumhuriyetin ilk yılları 2
  2-Yol Ayırımı romanı Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi 1
  3-Nutuk Köktürkler Dönemi 4
  4Orhun Abideleri Kurtuluş Savaşı 3
  3.Tanzimat edebiyatı I.dönem genel özelliklerinden 5 tanesini yazın.(10)
  BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI
  √ Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır.
  √ Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
  √ Batılı anlamda ilk esereler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
  √ Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir.
  √ Dilin sadeleşmesi gerektiğini söylemişler ancak pek başarılı olamamışlardır bu konuda.
  √ Roman, modern hikâye, tiyatro, gazete, eleştiri, anı bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
  √ Bu dönemin sanatçıları aynı zamanda devlet adamı sıfatı da taşıyorlardı.
  √ Klasizim(Şinasi, A.Vefik Paşa) romantizm (N. Kemal, A. Mithat) den etkilenmişlerdir.

  4.Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak belirleyin(10)
  a.Yol Ayrımı adlı metin siyasi tarihimizde çok partili hayata geçişimizi anlatan bir anı yazısıdır. ( D )
  b.Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir. ( Y )
  c.Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır. ( D )
  d.Namık Kemal Hürriyet Kasidesi ile birlikte klasik kaside anlayışını tamamıyla değiştirmiştir.( Y )
  e.Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi edebi türleri de getirmiştir.( D )

  5.Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10)

  a) İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı ŞAİR EVLENMESİ dir.

  b) İlk resmi gazete TAKVİMİ VAKAYİ ,yarı resmi gazete CERİDE-İ HAVADİS,ilk özel gazete ise TERCÜMANI AHVAL.dir.

  c) Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı…VATAN YAHUT SİLİSTRE..dir.

  d) Türk Edebiyatı romanla ilk defa YUSUF KAMİL PAŞA.’nın Fenelon’dan çevirdiği …TELEMAK. tercümesiyle tanışmıştır

  e)Tanzimat Fermanını 1834 yılında Gülhane Parkında MUSTAFA REŞİT .Paşa, bütün dünyaya ilan etmiştir.

  6. Aşağıdaki beyitlerin yazıldıkları dönemleri ve dönemlerin özelliklerini düşünerek benzerlik ve farklılıklarını yazın.(10) ( Tema, Yapı Özellikleri, dil ve anlatım bakımından)


  Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyet
  Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten
  (Namık Kemal)
  (Ne mümkün zulüm ile işkenceyle hürriyeti yok etmek!
  Çabalayıp idraki kaldır, gücün yetiyorsa insanlıktan.)

  Esdi nesîm-i nev-bahâr açıldı güller subh-dem
  Açsun bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem
  (Nef’î)
  (Esti ilkbahar rüzgârı açıldı güller sabah vakti.
  Açsın bizim de gönlümüz sâkî yetiş sun Cem’in kadehini.)  -N.Kemal hürriyet temasını işlemiş….Nefi,Sultan Murat’a övgüyü işlemiş

  -İkisi de kaside nazım şeklini,beyit,kafiye düzeni,aruz ölçüsü….kullanmış.

  -Namık Kemal’in dili Nefi’ye göre daha sadedir.

  Tanzimat döneminde içerik ve dilde değişiklik olduğunu; ancak nazım şekilleri ve ölçüde divan edebiyatının geleneğinin devam ettiğini görüyoruz.

  7.Şinasi’nin edebiyatımızdaki ilklerinden dört tanesini yazın.(10)
  √ İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı.
  √ İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ
  √ İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN- I AHVAL
  √ ilk şiir çevirisi Tercüme i Manzume
  √ ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.

  8.Terkib-i bend ve özellikleri hakkında bilgi veriniz(10)
  TERKİB-İ BENT: Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir. Her bent, sayısı 5-10 arasında değişen beyitlerden oluşur. Bendin son beytine “vasıta beyti” denir. Terkib-i bentte vasıta beyti her beytin sonunda değişir ve vasıta beyti mutlaka kendi içinde uyaklı olur.Terkib-i bentlerde genellikle talihten ve hayattan şikayetler, dini, tasavvufi, felsefi düşünceler anlatılmış, toplumsal yergi niteliğinde eleştirilere yer verilmiştir.

  9.Tanzimat Döneminde çıkarılan gazetelerin 5 tanesinin ismini yazınız.(10)

  TANZİMAT DÖNEMİ GAZETELERİ
  Gazetenin Adı Yayımlayıcısı Yılı
  Takvim-i Vakayi Osmanlı-II. MAhmut 1831

  Ceride-i Havadis: William Churchill (İngiliz) 1840

  Tercüman-ı Ahval Şinasi ve Agah Efendi 1860
  Tasvir-i Efkar Şinasi 1862
  Muhbir Ali Süavi 1866
  Hürriyet Ziya Paşa- Namık Kemal 1868
  Basiret Namık Kemal-Ziya PAşa 1869
  İbret Namık Kemal 1871
  Hadika Namık Kemal 1872
  Diyojen Teodor KAsap 1870
  Devir Ahmet Mithat 1872
  Bedir Ahmet Mithat 1872
  Tercüman-ı Hakikat Ahmet Mithat 1878
  Sıraç Ahmet Mithat 1873
  Vakit Ahmet Mithat 1875
  Vakit Şemsetin SAmi 1876

  10.Aşağıdaki eserin yazarlarını karşılarına yazınız.(10)
  a- Celaleddin Harzemşah……NAMIK KEMAL
  b-Yol Ayrımı……KEMAL TAHİR
  c-Tercüme-i Manzume………İBRAHİM ŞİNASİ
  d- Harâbat……ZİYA PAŞA
  e- Müntehabat-ı Eşhar…İBRAHİM ŞİNASİ
  lise9, dream14, emre60 ve diğer 13 kişi bunu beğendi.
 3. Moderatör Taner

  Moderatör Taner Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2009
  Mesajlar:
  3.361
  Beğenileri:
  3.519
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Ankara
  Cevapları varsa cevaplarınıda yaz da
  Bunlardan faydalanacaklar cevaplarını bulamazlarsa cevap aramasınlar :D
 4. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  Zaten cevaplarını ekledim dikkatli bakarsan görebilirsin.
 5. 4r1z4_q1z

  4r1z4_q1z Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  26 Ekim 2009
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler paylaşım için
 6. __EsiLa__

  __EsiLa__ Üye

  Katılım:
  12 Eylül 2009
  Mesajlar:
  95
  Beğenileri:
  47
  Ödül Puanları:
  0
  valla bizim edebiyat yazılılarımız çok kolay oluyor artık burdan da çalışırım sınava girmeden önce

  teşekkürler
 7. JoGa

  JoGa Üye

  Katılım:
  30 Mart 2009
  Mesajlar:
  44
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  bunlar 1.dönemmi kaçıncı dönem kaçıncı yazılı ilk yazılımı çok soru sordum kusura bakmayın :)
 8. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  Rica ederim arkadaşlar...

  1.Dönemin 1.Yazılı sorularıdır.
 9. mavi_deniz

  mavi_deniz Üye

  Katılım:
  9 Kasım 2008
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  9
  Ödül Puanları:
  0
  yanlış

  3 kasım 1839 yılında gülhane parkında abdülmecid tarafından ilan edildi .(orada bir yanlışlık var )
 10. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  Hayır yanlışlık yok.Abdülmecid tarafından onaylanıyor,Mustafa Reşit Paşa tarafından da Gülhane Parkı'nda ilan ediliyor.

Sayfayı Paylaş