1.dönem 1. yazılı soruları inkılap

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  ARKADAŞLAR CEVAPLARI YOK SORU TİPLERİNİ GÖRÜN DİYE KOYUYORUM.

  1.Meşrutiyet ne demektir? Osmanlı Devleti’nte her iki meşrutiyet hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

  2- II. Balkan Savaşı’nın nedenini yazınız? Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devleti’ni kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarından hagisinin devleti çökmekten kurtaramayacağının anlaşılmasına neden olmuş hangi fikir akımı güçlenmiştir?

  3- I. Dünya Savaşı’nın nedenlerini yazınız?

  4- a) I. Dünya Savaşı başlamadan önce oluşan blokları ve bu bloklara katılan devletleri yazınız? (Savaştan önceki !)


  b) Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarını yazınız?


  5- I . Dünya Savaşı’nın sonuçlarını yazınız ?

  6-I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın, Osmanlı Devleti’nin kendi tarafında savaşmasını istemesinin ,Osmanlı Devleti’nin de Almanya yanında savaşa girmesinin nedenlerini yazınız.


  7-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfiniz yazınız.

  -( ) Bulgaristan Balkan Savaşları sırasında bağımsızlığını ilan etmiştir.
  -( )İngilizler, Araplara Mac Mahon Antlaşması ile Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmeleri sonucunda bağımsız Arap devletini tanıma sözü vermişlerdir.
  -( ) Mondros Ateşkes Antlaşması’na 24. Maddenin konulmasının gerçek amacı Rusya’nın sıcak denizlere inme düşüncesiydi.
  -( ) İngiltere Kralı ve Rus Çarı Sykes Picot ta bir araya gelerek Osmanlı Devletini paylaşma planı hazırlamıştır.
  -( ) Fransa ülkesinde çıkan ihtilal yüzünden I. Dünya Savaşı’ndan çekilme kararı almıştır.

  8-Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uydun-doğru kelimelerle doldurunuz.

  - Osmanlı Devleti Kuzey Afrikadaki son toprak parçasını ………………................….Antlaşması ile kaybetmiştir.
  - I. Dünya Savaşı’ndan sonra yenen devletler ile Almanlar arasında …………………………………… Antlaşması imzalanmıştır.
  - Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası …………………………………………………….. dir .
  - Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan – Sırbistan – Yunanistan ve ……………………………….. a karşı savaşmıştır.
  - Yenen devletler tarafından işgallere zemin hazırlamak amacıyla Mondros Ateşkes Antlaşması nın en tehlikeli maddesi olan …………………………………….. konulmuştur.

  9- Aşağıdaki cephelerden hangisi I. Dünya Savaşının uzamasına neden olmuştur?
  A- Kafkasya Cephesi B- Irak Cephesi C- Çanakkale Cephesi D- Filistin Cephesi E-Kanal Cephesi

  10- Rusya I. Dünya Savaşı devam ederken Berlin Antlaşması ile aldığı Kars, Ardahan ve Batum’u hangi antlaşmayla Osmanlı Devleti’ne bırakmıştır.
  A-Moskova Antlaşması B- Brest-Litowsk Antlaşması C- Gümrü Antlaşması D- Kars Antlaşması E- Lozan Antlaşması

  11- I. Dünya Savaşı nı sona erdiren en önemli etken nedir?
  A-Kanal Harekatının başarısız olması
  B- Rusya’nın savaştan çekilmesi
  C-Yunanistan ın İngiltere yanında Savaşa girmesi
  D – Bulgaristan ın savaştan çekilmesi
  E- ABD nin savaşa girmesi

  12- M. Kemal Paşa’nın 31 Mart Olayı’nı bastıran ordudaki görevi nedir?
  A- Yıldırım Orduları Gurup Kom.
  B- 19. İhtiyat Tümen Kom.
  C- Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
  D – 3. Ordu Müfettişliği
  E– Süvari Birliği Kom.
 2. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Trablusgarb savaşının nedenleri nelerdir?
  Çanakkale savaşlarının sonuçları nelerdir?
  İtilaf ve İttifak devletleri hangileridir?
  Balkan Savaşlarının nedenleri nelerdir?
  Milli varlığa düşman cemiyetler hangileridir? Bu cemiyetlerin amaçları nelerdir?
  Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşında hangi cephelerde çarpışmıştır?
  İtilaf Devletleri çıkarlarına ters düşmesine rağmen, Wilson ilkelerini neden kabul etmişlerdir?
  Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri’nin savaşta tarafsız kalması isteği karşısında hangi isteklerde bulunmuştur?
 3. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Trablusgarb savaşının sonuçları nelerdir?
  Kafkas cephelerinin açılış nedenleri nelerdir?
  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin amaçları nelerdir?
  Mondros Mütarekesinin 7. ve 24. maddeleri ile İtilafların ulaşmak istedikleri hedefler nelerdir?
  Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin nedenleri nelerdir?
  I. Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?
  Wilson İlkeleri’nin Osmanlı Devleti ile ilgili maddesini yorumlayınız.
  Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı devam ederken imzaladığı hangi anlaşmayla nasıl karlı çıkmıştır?
 4. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Irak ve Mısır cephelerinin açılış nedenleri nelerdir?
  İttihat ve Terakki cemiyeti hangi gelişmeler sonrasında meşrutiyeti yeniden ilan ettirmek için harekete geçmiştir?
  I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri hangi anlaşmalarla Osmanlı Devleti’ni nasıl paylaşmışlardır?
  Milli Cemiyetler hangileridir? Bu cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?
  İzmir’in işgalini Milli Mücadele açısından değerlendiriniz.
  Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sonunda hangi nedenlerle barış isteğinde bulunmuştur?
  I. Dünya Savaşı sonunda savaşan devletler arasında hangi anlaşmalar imzalanmıştır? Bu anlaşmaların hükümleri nelerdir?
  I. Dünya Savaşı sırasında Rusya’nın savaştan çekilmesi İtilaf ve İttifak Devletleri arasında hangi gelişmelere sebebiyet vermiştir? Açıklayınız.
 5. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  Osmanlı Devleti’nin Trablusgarb’a yardım gönderemeyişinin nedenleri nelerdir?
  Çanakkale cephesinin açılış nedenleri nelerdir?
  Mondros Ateşkes Anlaşmasını yorumlayınız.
  Azınlık cemiyetleri hangileridir? Bu cemiyetlerin amaçları nelerdir?
  I. Dünya Savaşının nedenleri nelerdir?
  Balkan Savaşlarının sonuçları nelerdir?
  İzmir’in işgalini Milli Mücadele açısından değerlendiriniz.
  Günümüzde Balkanlarda hangi ülkeler bulunmaktadır?
 6. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  .I.Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan kuruluşları yazınız. (10 puan)


  I.Meşrutiyetà

  II.Meşrutiyetà


  2.Osmanlı Devleti niçin I.Dünya Savaşı’na katılmıştır? 3 madde halinde yazınız. (10 puan)  3.Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonunda nereleri kaybetmiştir? Yazınız. (10 puan)  4.Wilson Prensipleri’nin temel amacı hakkında bilgi veriniz. (10 puan)


  5.I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için yapılan gizli antlaşmaları yazınız.(5 tane) (10 puan)


  6.Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetleri yazınız. (10 puan)


  7.Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı açısından önemini yazınız.(10 puan)

  8.Atatürk’ün katıldığı ilk savaşı ve ilk askeri görev yerini yazınız. (10 puan)

  İlk savaşà

  İlk görev yerià


  9.Aşağıdaki sözler Atatürk’ün hangi özelliğini gösterir? Karşılarına yazınız. (10 puan)

  “Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini yaşatmak ve ilerletmek imkanlarına kavuştururlar.’’à

  “Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.’’à

  10.Kafkasya Cephesi’nin açılış nedenlerini yazınız. (10 puan)
 7. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  S.1-31 Mart Vak’ası’nın çıkış nedeni nedir?
  S.2-II.Meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı Devleti’nde bir çok karışıklıklar çıkmıştır.Bu karışıklıklardan dıştaki bazı devletler nasıl yararlanmışlardır?
  S.3-İtalyanların Trablusgarb’ı işgal etmesinden sonra Osmanlı Devlet’i neden denizden yardım gönderememiştir? Açıklayınız.
  S.4-Fransız İhtilali sonucunda dünyaya yayılan Milliyetçilik fikrinin ana teması nedir?
  S.5-Milliyetçilik fikri çok uluslu devletleri nasıl etkilemiştir?
  S.6-XIX.yy’da İngiltere dünya siyasetinde Osmanlı Devleti’ni korumaya yönelik bir politika takip ediyordu.Hangi gelişme İngiltere’yi bu politikasından vazgeçirmiştir?
  S.7-Arnavutluk hangi olay sırasında bağımsızlığını ilan etmiştir?
  S.8-Çanakkale cephesinin açılış nedeni nedir?
  S.9-Bolşevik İhtilali ile Çarlık rejimi Rusya’da yıkılmıştır.Bu rejimin yerine Rusya’da komünist bir düzen kurulmuştur.Yeni Rus Yönetimi hangi antlaşma ile I.Dünya Savaşından çekilmiştir?
  S.10-Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan kimdir?
  S.11-Mondros Ateşkes Antlaşmasının bir maddesinde “Doğu İllerinde Karışıklık Çıkarsa Buralarda İşgal Edilecekti.”hükmü mevcuttur.Bu antlaşma maddesinin altında yatan istek nedir?
  S.12-I.Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti’ni paylaşmışlardı.Bu paylaşımlarda Rusya nereleri almıştır?
  S.13-İtilaf Devletleri Wilson İlkelerine uyacaklarını açıklamışlardı.Bunun sebebi nedir?
  S.14-Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkasının kuruluş amacı nedir?
  S.15-“Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.Sosyal hayatta ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.”Atatürk’ün bu sözü hangi özelliğini gösterir?
  S.16-Kuva-yı Milliye nedir?Açıklayınız.
  S.17-İttifak Devletleri hangileridir?
  S.18-Adana ve dolaylarındaki direniş hareketini teşkilatlandırmak amacı ile kurulan milli cemiyet hangisidir?
  S.19-Hasan Tahsin kimdir?
  S.20-İngiltere Kralı ile Rus Çarı 1908’de Estonya’nın başkenti (Reval) Talin’de bir araya geldiler.Bu buluşmanın önemi nedir?
 8. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  ya sorular güzel kolay yarın inşallah bizimde böyle çıkar
 9. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  - Meşrutiyetin 2.kez ilan edilmesini sağlayan sebepler nedir?
  2- Jön Türklerin Kurduğu İttihat Ve Terakki Cemiyetinin Amacı Neydi? Yazınız.
  3- I.Balkan savaşının sebepleri nelerdir? Maddeler halinde Yazınız.
  4- Almanya neden Osmanlıyı savaşa kendi yanında sokmak istiyordu? Yazınız.
  5- İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmalarının sebepleri nelerdir?
  6- Çanakkale zaferinin önemi nedir? Yazınız.
  7- Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli 3 maddesini yazınız.
  8- İzmir ne zaman kim tarafından işgal edilmiştir? Yazınız.
  9- Milli Varlığa Düşman Cemiyetler nelerdir? Yazınız.
  10- Kurtuluş Savaşının amacı ve yönteminin ilk kez ilan edildiği belge hangisidir? Yazınız.
 10. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ya sorular güzel kolay yarın inşallah bizimde böyle çıkar
  Genişletmek için tıkla...
  zaten konular kolay yazılıda kolay olur.hadi inşallah 5 alırsın.:D:D
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş