1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 12. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Kaldırımlar
  İçimde damla damla bir korku birikiyor
  Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler
  Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor
  Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler
  N.F.K
  1.Yukarıdaki şiiri biçim (uyak,redif,nazım birimi,uyak düzeni ,ölçü) yönünden inceleyiniz?

  2.Verilen şiirdeki edebi sanatları tespit ederek açıklayınız?

  3. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının özelliklerini maddeler halinde yazınız?

  4.Beş Hececiler hakkında bilgi veriniz?

  5.
  ”Madam ki bir heyet-i ictimaiyede yaşayan halk bunca vezaif-i kanuniye ile mükelleftir elbette kalen ve kalemen kendi vatanının menafiine dair beyan-ı efkar etmeyi cümle-i hukuk-ı müktesebesinden addeyler.” ( Şinasi)

  “Memlekette edebiyat isteyenlerle edebiyatta memleket arayanlar, iki ayrı fikir grubuna mensup görünüyorlar.Hakikatta bu fark ya hiç yoktur yahut da çok mübalağa edilmiştir.”(Peyami Safa)

  Yukarıdaki Tanzimat Dönemi öğretici metni ile Cumhuriyet Döneminde yazılan öğretici metni kelime,kelime grupları ve dil kuralları bakımından karşılaştırınız?

  6.Peyami Safa’nın fikri ve edebi kişiliği ,eserleri hakkında bilgi veriniz?

  7.Fıkra ile deneme türünün benzer ve farklı yönlerini maddeler halinde yazınız?

  8.Aşağıda verilen eserlerin hangi sanatçılara ait olduğunu yazınız?

  *Tuna’dan Batıya----------------------------------
  *Edebiyat Üzerine Makaleler---------------------------------
  *Kürkçü Dükkanı----------------------------------
  *On İkiye Bir Var---------------------------------
  *Gezerek Gördüklerim------------------------------

  9.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
  *Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda …………….ve………………. …..gerçekleştirilen ilmi çalışmalardan edebi eserlerde faydalanılmıştır.
  *Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade edebilecek kelime veya cümlelere……………denir.
  *Edebiyatımızdaki ilk makaleyi …………..yazmıştır.
  *Cumhuriyet Edebiyatında…………… , ……………ve ……….. …gibi Batılı akımların etkisi görülmüştür.
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  CEVAPLAR

  Kaldırımlar
  İçimde damla damla bir korku birikiyor a
  Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler b
  Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor a
  Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler b

  -ik (tam uyak) -iyor(redif)
  dev-ev(tunç uyak) -ler(redif)
  nazım birimi: dörtlük
  ölçü:14’lü hece ölçüsü

  2. Kapalı istiare: korku(benzeyen) su(kendisine benzetilen verilmemiş.)
  Teşhis: Evler insana özgü davranıyor.
  Teşbih:Evler , âmâ(kör) bir insana benzetiliyor.
  3.
   Cumhuriyet dönemi eselerlerinde öz Türkçecilik anlayışının da etkisiyle genel olarak açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
   Anadolu, doğal güzellikleri, insanı, sosyal hayatı ve folkloruyla edebi eserlere yansımış, Türk tarihi ve Atatürk’le ilgili konular ağırlık kazanmış, 1940’lı yıllardan sonra ise bireysel duygu ve sorunlar da ele alınmıştır.
   Dünya edebiyatıyla kurulan bağlar sonucunda; toplumsal gerçekçilik, varoluşçuluk, dışavurumculuk, gerçeküstücülük, gelecekçilik gibi akımların etkisinde ürünler verilmiştir.
   İlk yıllarda genellikle Halk edebiyatı nazım şekilleri ve hece ölçüsü kullanılmış; 1 940’lı yıllardan sonra ise serbest şiir yaygınlaşmış, aruzu sürdürenler oldukça azalmıştır.
   Roman ve hikayelerde toplumsal ve kültürel farklılıklar, ülke ve toplum sorunları, Kurtuluş Savaşı, eski- yeni çatışması, köy ve kasaba insanın çelişkileri, tarihi konular, yanlış Batılılaşma konuları ağırlıkla işlenmiştir.
  4.
  BEŞ HECECİLER
  * Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır.
  * Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.
  * Beş hececiler şiire birinci dünya savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır.
  * Beş hececiler ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir.
  * Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.
  * Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler.
  * Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar.
  * Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececiler de çok rastlanan bir özelliktir.
  * Beş hececiler şu sanatçılardan oluşmuştur:
  Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon
  5.Tanzimat döneminde dilde sadeleşme istense de Arapça ve farsça kelimeler ,tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.Cumhuriyet döneminde ise dilde sadeleşmenin gerçekleştiğini, Türkçe dil kurallarının geçerli olduğunu,halk söyleyişinin hakim olduğunu görmekteyiz.
  6. PEYAMİ SAFA
  Babası gibi şair olan amcaları Ahmed Vefa ve Ali Kâmi'nin yönlendirmesiyle edebiyata başladı. Kardeşi İlhami ile çıkardığı "Yirminci Asır" adlı akşam gazetesinde "Asrın hikâyeleri" başlığıyla yazdığı magazin hikayeleriyle dikkat çekti. Para kaygısıyla yazdığı sıradan yazılarda annesi Server Bedia'nın adından esinlenerek yarattığı "Server Bedii" takma adını kullandı. Bu isimle kaleme aldığı "Cingöz Recai" isimli polisiye dizi romanları büyük ilgi gördü. Kültür Haftası (21 sayı, 15 Ocak-3 Haziran 1936) ve Türk Düşüncesi (63 sayı, 1953-1960) adlarında iki dergi çıkardı. Tasvîr-i Efkâr, Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman, Son Havadis gazetelerinde yazdı. Çok sevdiği oğlu Merve’yi askerlik hizmeti yaparken kaybedince derinden sarsıldı. Bu olaydan birkaç ay sonra İstanbul’da beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Edirnekapı'da toprağa verildi. Sanat, edebiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi değişik alanlarda yazdığı yazılarla çok yönlü bir yazar oldu. 43 yıl hiç durmadan yazdı. İlk döneminde değişik ilgi alanları içinde sol eğilimli siyasal akımlara ilgi gösterdi. 1930'da basılan ve genç bir hastanın psikolojisini yansıtan otobiyografik romanı "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu"nun ilk baskısını "Nâzım Hikmet"e ithaf etmişti. Fıkra ve makalelerinde mantık ve inandırıcılığı ön plana çıkaran Peyami Safa, romanlarında ise olaydan çok tahlile önem verdi. Mahşer, Şimşek, Fatih-Harbiye ve Biz İnsanlar adlı romanlarını Doğu-Batı sorununu ve halkın yaşadığı çelişkileri somutlaştırarak kaleme aldı.
  7.
  *Her ikisi de düşünce yazısıdır.
  *Öğretici metinlerdir.
  *Yazarın kişisel görüş ve düşüncelerinin ifadesidir.
  *Kanıtlama amacı yoktur.Yalın bir dil kullanılır.
  *Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza girmiş türlerdir.
  &&&&&&
  *Fıkra öncelikle gazete yazısıdır ancak denemede böyle bir durum yoktur.
  *Fıkrada güncellik daha ağır basar.
  *Denemede yazarın kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi samimi bir hava sezilir.

  8.Aşağıda verilen eserlerin hangi sanatçılara ait olduğunu yazınız?
  *Tuna’dan Batıya-----------İsmail Habip Sevük-----------------------
  *Edebiyat Üzerine Makaleler-------Ahmet Hamdi Tanpınar--------------------------
  *Kürkçü Dükkânı-------Yusuf Ziya Ortaç---------------------------
  *On İkiye Bir Var----Haldun Taner-----------------------------
  *Gezerek Gördüklerim--------Falih Rıfkı Atay----------------------
  9.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
  *Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda …psikoloji………….ve…psikiyatri……. …..gerçekleştirilen ilmi çalışmalardan edebi eserlerde faydalanılmıştır.
  *Metni meydana getiren anlam birliklerini en kısa şekilde ifade edebilecek kelime veya cümlelere…motif…………denir.
  *Edebiyatımızdaki ilk makaleyi …Şinasi………..yazmıştır.
  *Cumhuriyet Edebiyatında…varoluşçuluk… , ……gelecekçilik………ve ………sezgicilik.. …gibi Batılı akımların etkisi görülmüştür.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş