1 dönem 2. yazılı soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1)Servet-i Fünun Dergisi 1901 yılında, ………. tarafından yazılan ……….. adlı makaleden dolayı kapatılınca, topluluk dağılmıştır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Namık Kemal-Lisan-ı Osmani
  B) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa
  C) Hüseyin Cahit-Edebiyat ve Hukuk
  D) Halit Ziya- Sanata Dair
  E) Tevfik Fikret –Rubab-ı Şikeste
  2)Servet-i Fünun topluluğunun kurulmasına öncülük eden Tanzimat şairi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Recaizade M.Ekrem
  B) Namık Kemal
  C) Ziya Paşa
  D) Ahmet Mithat
  E) Abdülhak Hamit

  3)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklere örnek gösterilemez.
  A)İntibah
  B)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
  C)Şair Evlenmesi
  D)Takvim-i Vakayi
  E)Duhter-i Hindu
  4)Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sanatçıların çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebiyatın sanatçılarını örnek almıştır.
  B) Bu dönemdeki kimi yapıtlarda klasik, kimi yapıtlarda romantik özellikler görülür.
  C) Şiirde, Divan edebiyatında olduğu gibi aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  D) Halk için yazma düşüncesi sanata egemen olmaya o dönemde başlamıştır.
  E) Günlük hayatla ilgili her türlü olay, duygu ve düşünceşiire konu olmaktan çıkarılmıştır.
  5) Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla başlar. (II) Tanzimat sanatçıları Divan edebiyatı geleneklerinin bir bölümünü bırakarak Batı kültürüne yönelmişlerdir. (III) Batı ölçütlerinde başarılı ilk roman ve öyküler bu dönemde yazılmıştır. (IV) Nabizade Nazım, "Karabibik" adlı yapıtında köy gerçeğine yaklaşmıştır. (V) Bu dönemde klasi-sizm, romantizm akımlarından eserler çevrilmiştir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  6)Aşağıdaki eserlerden hangisi R.Mahmut Ekrem’e ait değildir?
  A)Araba Sevdası
  B)Çok Bilen Çok Yanılır
  C)Atala
  D)Zemzeme
  E)Zoraki Tabip
  7)Aşağıdakilerden hangisi Sevet-i Fünun tiyatrosunun en başarılı temsilcisi olarak kabul edilir.
  A)Cenap Şahabettin
  B)tevfik Fikret
  C)Halit Ziya
  D)Hüseyin Suat
  E)Namık Kemal

  8)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Dönemi sanatçısı değildir?
  A)R. Mahmut Ekrem
  B)Halit Ziya
  C)Tevfik Fikret
  D)Cenap şahabettin
  E)Hüseyin Suat

  9)“Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir” ve “şiir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir.” düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmalarıyla ünlüdür. “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır. Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir.”
  Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şinasi
  B) Namık Kemal
  C) Ziya Paşa
  D) Recaizade Mahmut Ekrem
  E) Ahmet Mithat

  10)Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.
  B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.
  C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.
  D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.
  E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır

  11)“Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu olarak kabul edilir. Şiir, tercüme, fabl, tiyatro, makale gibi türlerin ilk örneklerini vermiştir. Edebiyatımızda daha çok gazetecilik yönüyle tanınır.”
  Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
  A) Namık Kemal
  B) Ziya Paşa
  C) Abdülhak Hamit Tarhan
  D) İbrahim Şinasi
  E) Nabizade Nazım

  12)Aşağıdaki yazarlardan hangisi tiyatro türünde eser vermemiştir?
  A) Muallim Naci
  B) Şinasi
  C) Namık Kemal
  D) Recaizade Mahmut Ekrem
  E) Ahmet Mithat
  13)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat nesrinin özellikleri arasında yer almaz?
  A) Hikâye ve romanlarda konular günlük hayattan ve tarihten alınmıştır.
  B) Makale, hikâye, roman … gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
  C) Dilde sadeleşme istenilen düzeyde olmamış, yabancı söz ve tamlamalar kullanılmaya devam edilmiştir.
  D) Yapıtlar genel olarak duygusal ve acıklı konular üzerine kurulmuştur.
  E) Tanzimat romancılarının ve öykücülerinin tamamı halka seslenmeyi temel almışlardır.

  14) (I) Tanzimat Edebiyatında tiyatro faydalı bir eğlence olarak görülür. (II) Birinci kuşakta sosyal fayda prensibi benimsenir. (III) Tiyatro okunmak için değil sahnelenmek için yazılır. (IV) Tiyatro eserlerinde romantizm etkisi görülür. (V) Dram türü ön plandadır.
  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I B) II C) III D) IV E)V
  15) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eseri değildir?
  A) Aşk-ı Memnu C) Zehra
  B) Araba Sevdası D) Cezmi
  E) Taaşşuk-ı Talat ü Fitnat
  16)Abdülhak Hamit’in tiyatrolarının sahneye konulmayışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Ağır bir dil kullanılması
  B) Konularının hayali olması
  C) Olayların değişik ülkelerde geçmesi
  D) Oyunların sahne tekniğine uygun olmaması
  E) Oyunlarının gereğinden fazla uzun olması.


  17) I-1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatının başlangıcı sayılan ilk özel gazete
  II-1831’de Saray’ın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete
  Yukarıda özellikleri belirtilen gazeteler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval.
  B) Takvim-i Vekayi, Tasvir-i Efkar
  C) Tercüman-ı Ahval, Hürriyet
  D) Hürriyet, Takvim-i Vekayi
  E) Tercüman-ı Ahval, Takvim-i Vekayi

  18)Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk yerli romandır?
  A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
  B) Müsameretname
  C) Telemak
  D) İntibah
  E) Karabibik
  19)Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat sanatçıları ile Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliğidir?
  A) Şiir dilini, konuşma diline yaklaştırmaya çalışma
  B)Dilde sadeleşme çabası içinde olma
  C) Batılı edebiyat akımlarından etkilenme
  D) Toplumsal konulara ağırlık verme
  E) Şiirde bütün güzelliğini bırakıp, parça güzelliğine önem verme

  20)Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?
  A) “Göze göre uyak” anlayışını benimseme
  B) Aruz ölçüsünü, Türkçenin yapısına uydurma.
  C) “Sone, terza-rima ve serbest müstezat” gibi nazım biçimlerini benimseme.
  D) Parnasizmin etkisinde kalma.
  E) Politik ve toplumsal konulardan uzaklaşma.
  ferhat_61 bunu beğendi.
 2. gül_hak

  gül_hak Üye

  Katılım:
  29 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  ben bu soruların cplarını göremiormmmmmmm
 3. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  yazılarına dikkat et kısaltma yok
 4. cmisman

  cmisman Üye

  Katılım:
  8 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  ee cevaplar??:(
 5. Özqé_Su

  Özqé_Su Üye

  Katılım:
  2 Eylül 2008
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  cevaplar

  1-c
  2-a
  3-e
  4-e
  5-a
  6-e
  7-boş
  8-a
  9-d
  10-d
  11-a
  12-a
  13-boş
  14-c
  15-c
  16-d
  17-e
  18-a
  19-boş
  20-boş

  arkadaşlar daha servet-i fünun dönemine gelmediğimiz için bazı soruları çözemedim.
  ferhat_61 bunu beğendi.
 6. sprinq

  sprinq Üye

  Katılım:
  29 Kasım 2008
  Mesajlar:
  43
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  biz daha servet-i fünun'u işlemedik sorular zor geldi bna
 7. °«[.ѕєℓмα.]»°

  °«[.ѕєℓмα.]»° Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  30 Ekim 2007
  Mesajlar:
  3.312
  Beğenileri:
  208
  Ödül Puanları:
  36
  19) e
  20) a
  ferhat_61 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş