1 dönem 2. yazılı soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1- Aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi Behçet Necatigil’e ait değildir?
  A)Evler B)Yaz Dönemi C)Çevre D)Dar Çağ E)Bir Ömür Böyle Geçti

  2- “Yazar, romanında, medreselerin iç yüzünü çok iyi bilen ve medreselerin kapatılarak yerine yeni okulların açılması gerektiğine inanan Şahin’in medreselilerle savaşımını anlatmaktadır. Yazara göre ilim ve nur denilen şey sisli bir ışığa benzer. Bu ışığın hemen sonrasında yine gece vardır.”Verilen metinde hangi romandan bahsedilmektedir?

  A) Dudaktan Kalbe B) Gizli El C) Yaprak Dökümü D) Çalıkuşu E) Yeşil Gece

  3- Aşağıdakilerden hangisi, son dönem Türk Edebiyatında, hiçbir harekete katılmayıp kendilerine özgü şiirlerini geliştiren şairlerden biri değildir?A) İsmet Özel B) Attilâ İlhan C) Turgut Uyar D) Arif Nihat Asya E) Ahmet Muhip Dıranas

  4- “Şiirde her türlü kurala, belirli kalıplara karşı çıkmışlardır.Şiirde ölçü ve kafiyeye, dörtlüğe karşı çıktılar. Kuralsızlığı kural edindiler.Şairaneliği, mecazlı söyleyişi, sanatları kabul etmediler.Süslü, sanatlı dile karşı çıkıp sade bir dil kullandılar.Günlük hayattaki konular onların başlıca konularıdır. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu’dan oluşur.” Yukarıda açıklaması verilen özellikler kimlere aittir?
  A) İkinci Yeniler B) Garipçiler C) Beş Hececiler D)Yedi Meşaleciler E) Maviciler

  5- “1921 yılında Dergâh dergisinde çıkan şiiriyle edebiyat dünyasına girdi. Avrupai şiir anlayışından âşık tarzı söyleyişe yönelmiştir.İçten ve duyurucu memleket şiirleriyle tanınan şair, koşma türünü rediften kurtarıp yenileştirdiği gibi hece ölçüsüne de yeni olanaklar sağladı. Halk bilimi ve halk edebiyatı konularında ciddi araştırmalar yapmıştır. Sivas’ta çalıştığı sırada Âşık Veysel’i keşfedip kamuoyuna tanıttı Cumhuriyet Dönemi şairlerinin halk şiiri zevkini tatmasında onun önemli payı vardır. Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Şiirleri eserlerinden bazılarıdır.”
  Yukarıda bazı özellikleri verilen şairimiz kimdir?

  A) Fazıl Hüsnü Dağlarca B) Necip Fazıl Kısakürek C) Zeki Ömer Defne D) Ahmet Kutsi Tecer E) Ahmet Muhip Dıranas

  6-Eserlerinde ölüm korkusu ,yaşama sevinci ve gençliğini yeniden yaşama isteğini sıkça işler Şiirlerinin bir kısmını “Ömrümde Sükut ,Düşten Güzel “ adlı kitaplarda toplamıştır Bu sanatçımız kimdir?


  A ) Ahmet Hamdi Tanpınar. B ) Cahit Sıtkı Tarancı. C. Behçet Necatigil. D ) Necip Fazıl Kısakürek. E ) Ziya Osman Saba


  7- Aşağıdakilerden hangisi hecenin beş şairinden biri değildir?
  A) Yusuf Ziya Ortaç B) Orhan Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Ziya Osman Saba E) Halit Fahri Ozansoy

  8- . Aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır ?

  A ) Garipçiler şiirde şekil unsurlarına karşı çıkmışlardır .
  B ) Peyami Safa edebiyatımızda psikolojik tahlillerin ağır bastığı romanlarıyla tanılmıştır.
  C ) Fazıl Hüsnü Dağlarca, şiirde sürekli yenilikten yanadır. D. Memduh Şevket Esendal edebiyatımızda olay anlatan öyküleri ile ün kazanmıştır.
  E ) “Yaban” romanında halkla aydın arasındaki kopukluk anlatılır.

  9-- “ “Ağaç” ve “Büyük Doğu” dergilerini yayımlamıştır. Şiirlerinde insanın evrendeki yerini madde ve ruh meselelerini insanın iç dünyasına ait çeşitli yönleri, gizli duyguları işlemiştir. “His” ve “fikir”i şiiri oluşturan iki unsur olarak kabul eder. Şiirlerinde sağlam bir dil ve üslûp ile kuvvetli lirizm, başarılı bir teknik hemen göze çarpar. Şiirleri “Çile” adlı kitapta toplanmıştır. Roman ve tiyatro türünde de eserleri vardır.”
  Yukarıda edebî kişiliği verilen edebiyatçımız kimdir?

  A) Necip Fazıl Kısakürek B) Falih Rıfkı Atay C) Ahmet Hamdi Tanpınar D) Ahmet Haşim E) Namık Kemal

  10- Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış bir sıfat kullanılmıştır?
  A) Siyah çantasını, not defterini masada bırakmış. B) Gevrekleri, fırından çıkartıp hemen yiyelim.C) Müdür, üç beş öğrenciyi tören için görevlendirdi. D) Toplantının sonunda şaşırtıcı açıklamalar yaptı.E) Anadolu, yiğit insanların beşiğidir.

  11- Aşağıdakilerin hangisinde belirtili ad tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?
  A) Okulun kitaplında yangın çıkmış. B) Bir ağaçta gül de biter, diken de. C) Deprem bölgesindeki bir okulu ziyaret ettik.D) İşçiler marketin duvarını yıkmışlar. E) Bolu Dağı’na dün gece kar yağmış.

  12-.Aşağıdaki yazar – eser eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

  A ) Faruk Nafiz Çamlıbel – Han Duvarları. . B ) Peyami Safa – Sözde Kızlar C ) M. Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları D ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu -Çalıkuşu E ) Orhan Veli–Vazgeçemediğim

  13-Yedi Meşalecilerin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anlatımda düş gücünü kurma
  B) Canlılık, içtenlik ve daima yenilik
  C) His, sezgi ve düşünce bileşimini sağlama
  D) Ulusal kaynaklardan yaralanma
  E)Özgün ses özelliğiyle şiir yazma

  14-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde unvan grubu yoktur?

  A) Mustafa Kemal Paşa cumhuriyeti bize armağan etti.
  B)Ali Kaptan erkenden işe başladı.
  C) Doktor Aylin Hanım, hastalarını özenle muayene eder.
  D) Ormanların en kurnaz hayvanı tilkidir.
  E) Yalçın Efendi, kapıdan girip çıkanlara dikkat eder.

  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ eylem grubu vardır?
  A) Yeşim, test sorularını cevaplayabildi.
  B) Kitabını bulamayınca çok üzüldü.
  C) Veremli hasta bir odada dinleniyor.
  D) Küçük, sevimli bir kedisi var.
  E) Yine uzun ve yorucu bir gün geçirdim

  16. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya
  Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.
  Yukarıdaki dizelerin öğe sıralanması hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Özne – yüklem –belirtili nesne –zarf tümleci.
  B) Zarf tümleci – yüklem – zarf tümleci – dolaylı tümleç.
  C) Zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem – özne.
  D) Zarf tümleci – yüklem – özne – zarf tümleci – dolaylı tümleç.
  E) Yüklem – dolaylı tümleç – özne – zarf tümleci.

  17-. “Limanda sıra bekleyen gemilerin arasında İnsanlar hayat mücadelesinde; Adamlar, kadınlar, çocuklar; Ellerinde yemek çıkınları Rejiye giden kızlar.” Yukarıdaki dizelerin hangisi tamlama içermemektedir?
  A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
  18-Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, grubun tamlananıdır?
  A) Bizim ülkemiz ağaçları, denizleri ve diğer doğa güzellikleriyle bir cennettir.
  B) Ağabeyimin saçları dökülüyor.
  C) Mavis, sobanın kenarında mışıl mışıl uyuyor.
  D) Hayat her zaman toz pembe değildir.
  E) Hırkanın kolları sıraya sürtünmekten aşınmış.
  19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı bildiren sözcük tamlayan görevinde değildir?
  A) Ne kazan kaldı ne kepçe, kırk yıl oldu, kaynatırım kaynamaz.
  B) Tabloyu üç yıllık bir sürede tamamlayabildi.
  C) “İki kere iki dört eder.” diyorlar, acaba beş etmez mi?
  D) Bir ün sonra gelip iki hafta kalacağım.
  E) Annem bu hafta pazardan tam yedi karpuz almış.

  20-. Ad tamlamalarında zamirler de tamlayan olur. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
  A) Okulun bahçesinde bir kalabalık toplandı.
  B) Önümüzdeki yıl kalkınma yılımız olacak.
  c) Yolun kenarında yaşlı bir adam bekliyordu.
  D) Küreselleşmenin olumsuz getirisi sezilmeye başlandı.
  E) Onun annesi, lisede öğretmenlik yapıyormuş.

  21-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem grubu vardır?

  A) Gençlik aklına eseni yapmak istiyor.
  B) İyilik yap, iyilik bul.
  C) Bilgiyi, bilgisizden öğrenemeyiz.
  D) Kişilik, çıkarların çarpıştığı yerde ortaya çıkar.
  E) Tilkilik yapma! Sıraya gir.

  22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem grubuyla edat grubu birlikte kullanılmıştır?
  A) Yarın, geçmişimizin ve içinde bulunduğumuz anın bir özetidir.
  B) Bugün, günüm uçakların piste inişini seyretmekle geçti.
  C) Onu mutfakta bulup ona ağabeyimin sınavı kazandığını müjdeledim.
  D) Kuzu kızartmaya gideceğiz ama bugün mü yarın mı bilmem. E) Yemen’den nüfus kütüklerini kimbilir ne zaman getirtebileceğiz.


  23-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama grubu vardır?
  A) Yalnızlıktan korkarım oldum olası.
  B) Odunluktan biraz odun getir.
  C) Bu gidişle gözlük kullanması gerekecek.
  D) Yeni bir kitaplık almalıyım.
  E) Küllük ve çöp kutusu yine dolmuş, bu sigarayı bırakmalı.

  24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubu yüklem görevindedir?
  A) Her kitap, bize az ya da çok bir şeyler verir.
  B) İyi gün dostu olanlar kötü günlerde ortadan kaybolurlar.
  C) Kötü dost şemsiye gibidir, yağışlı havalarda insanın yanında olmaz.
  D) Helal süt emmiş kimselerde kötü huylar bulunmaz.
  E) Yazın çok çalışan çiftçi, kışın daha rahat eder.  25. Aşağıdaki cümlelerin hanisinde tekrar grubu vardır?
  A) İhtiyarcık, bastonuna dayanmış ağır ağır gidiyordu.
  B) Büyükçe bir valizi rahatça taşıyor. C) Azıcık bekleyip gitti.
  D) Yavrucağa bisiklete binmeyi bir türlü öğretemedi.
  E) Uzunca, pek uzun olmayan nesnelerin boyunu ifade etmekte kullanılır.
  ferhat_61, atakan1993, HipotaLamus ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 2. zulfikar

  zulfikar Üye

  Katılım:
  19 Mart 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  sağol melek
  atakan1993 bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş