1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Adı Soyadı :
  Sınıf, no :


  1) Edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında aşağıdaki ölçütlerden hangisi göz önüne alınmamıştır?
  a) Dini hayat
  b) Kültürel farklılaşma
  c) Dil anlayışı
  d) Dil coğrafyası
  e) Ekonomik durum

  2) Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  a) Edebiyat tarihi edebi türlerin gelişimini inceler.
  b) Tezkireler ve süreli yayınlar tarihe ışık tutar.
  c) İlk özel gazete tercümanı Ahval’dir.
  d) Tarihi olaylar edebiyatı sadece içerik açısından etkiler.
  e) Edebiyat tarihçisi edebi dönemler hakkında genelleme ve sınıflandırmalarda bulunur.

  3) İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.
  b) Dörtlüklerden oluşur.
  c) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  d) Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.
  e) Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.

  4) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?
  a. Battal Gazi Destanı
  b. Şu Destanı
  c. Oğuz Kağan Destanı
  d. Bozkurt Derstanı
  e. Alp Er Tunga Destanı

  5) Aşağıdakilerden hangisi halk şiirimizin özelliklerinden değildir?
  a) Hece ölçüsü kullanılması
  b) Dörtlüklerden oluşması
  c) Genellikle yarım kafiye kullanılması
  d) Sözlü olarak yaratılması
  e) Sanatlı anlatım kullanılması

  I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
  II- Dini törenlerden doğmuştur.
  III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
  IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
  V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.
  6) Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?
  a) I. b) II. e) V.
  c) III. d) IV.

  “Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki odlare su
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çare su”
  7) Yukarıdaki beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi bulunmamaktadır?
  a) Nida b) Teşhis c) Tenasüp
  d) Hüsn-ü talil e) Tezat  “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip
  Kılma derman kim helakim zehr-i dermandadır”
  8) Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir?
  a) Aşk acısından duyulan mutluluk
  b) Sevgiliye duyulan özlem
  c) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı
  d) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış
  e) Aşk derdine derman bulunamayışı

  9) Aşağıdakilerden hangisi destan motiflerimizden biri değildir?
  a) Bozkurt b) Ağaç c) Nevruz
  d) Su e) Işık

  10) Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik edebiyatımızdaki karşılıkları hangisinde verilmiştir?
  a) Kaside- Mesnevi
  b) Mesnevi-Mersiye
  c) Mesnevi-Gazel
  d) Mersiye-Gazel
  e) Mersiye-Kaside

  11) Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
  a) Buğulandıkça yüzü her aynanın
  Beyaz dokusunda bu saf rüyanın
  b) Üstünde uçanlara düşme korkusu verir
  Bir kirpi sırtı gibi dikenli duran şehir
  c) Karadutum, çatal karam, çingenem
  Nar tanem, nur tanem, bir tanem
  d) Bu cihan onun kendi iç yüzünün çevresi
  Yanardağdan kopan kükremiş lavlar gibi
  e) Dağarcıkta tükenmeyen bir garip kısmettir
  Kimi zaman sevda, kimi zaman hikmettir

  12) Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
  a. İlyeda, Kalevela, Oğuz Kağan
  b. İlyeda, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
  c. Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
  d. İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevela
  e. Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odyseseia

  13) Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.
  b) Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir,
  Mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  c) Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.
  d) Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.
  e) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.


  14) Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?
  a. Atebet’ül Hakayık
  b. Kutadgu Bilig
  c. Divan-ı Hikmet
  d. Divan-ü Lügati’t Türk
  e. Muhakemet’ül Lügateyn

  Yalancı dünyaya konup göçenler
  Ne söylerler ne bir haber verirler
  Üzerinde türlü otlar bitenler
  Ne söylerler ne bir haber verirler Yunus Emre
  15) Yukarıdaki dörtlük döneminin zihniyeti ile ilgili ne tür bilgi vermektedir?
  a) Dini b) Siyasi c) Ekonomik
  d) Askeri e) Sivil
  16) Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?
  a) İlahi-nutuk-deme-mani
  b) Nefes-devriye-mani-şathiye
  c) İlahi-nefes-deme-nutuk
  d) Mersiye-ilahi-nefes-deme
  e) Nutuk-semai-nefes-deme

  “Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirimi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve insan sevgisini işlemiştir.”
  17) Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
  a) Yunus Emre
  b) Yusuf Has Hacib
  c) Mevlana
  d) Kaygusuz Abdal
  e) Hoca Dehhani

  I. Yunus Emre
  II. Mevlana
  III. Hoca Dehhani
  18) Yukarıdaki şairlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dini-tasavvufi konular işlemişlerdir.
  b) Aynı yüzyılın şairleridir.
  c) Gazel şairi olarak tanınırlar.
  d) Bütün eserlerini Türkçe ile oluşturmuşlardır.
  e) Aruz ölçüsünü kullanmışlardır.

  Acep bu derdümün dermanı yok mı
  Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

  Yanaram mumlayın başdan ayaga,
  Nedür bu yanmagın payanı yok mı Hoca Dehhani
  19) Yukarıdaki beyitin ana teması aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Dertlerin dermansızlığı
  b. Aşk
  c. Aşk acısı
  d. Ayrılık
  e. Sevgilinin vefasızlığı

  20) “Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi arkasından koşar. Geyik Abdal Musa'nın tekkesine girer, arkasından avcı da girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler görmediklerini söylerler. Çekişme başlar. Olaya Abdal Musa. karışır ve koltuğu altından kanlı oku çıkararak Gaybi'ye gösterir. Gaybi okunu tanır ve Musa'ya bağlanır”
  Yukarıdaki parça hangi sanatçının hayatından bir kesittir?
  a. Kaygusuz Abdal b. Yunus Emre c. Mevlana
  d. Hoca Dehhani e. Hacı Bektaşi Veli

  21) Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerin yapısında bulunan ana öğelerden değildir?
  A) Kişi B) Zaman C) Tip
  D) Mekan E) Olay
  22) Anadolunun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan İslâmî Devir Türk destanı hangisidir?
  a) Manas b) Şehname c) Yaratılış
  d) Danışmendname e) Oğuz Kağan
  23) Aşağıda Battalname ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Bu destan sözlü geleneğin özelliklerini taşır.
  b) Anadolu’da İslamiyet’in etkisiyle oluşan ilk destan sayılır.
  c) Eser 15. yy’da yazıya geçirilmiştir.
  d) Battalgazi’nin Mısırlılarla yaptığı savaşlar anlatılır.
  e) Bu destanın teması “kahramanlık”tır.
  24) Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü ürünlerinden değildir?
  a. Sav b. Sagu c. Mesnevi
  d. Destan e. Koşuk
  25) Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?
  a. Destan b. Masal c. Deneme
  d. Roman e. Hikaye
  lise9, Ignorance, aragor41 ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 2. nicksiz_güzel

  nicksiz_güzel Üye

  Katılım:
  28 Eylül 2009
  Mesajlar:
  10
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  cevapları yokmu ya acil lazımm

Sayfayı Paylaş