1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  A. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız. (10p.)

  Hikmet Vahdet-i Vücud Nefes Abdal  B. İslamiyet öncesi Türk şiiri ile İslamiyet sonrası Türk şiirini karşılaştırınız. (20p.)

  İslamiyet öncesi Türk şiiri İslamiyet sonrası Türk şiiri


  C. Tasavvuftaki aşk anlayışı hakkında bilgi veriniz. (10p)  D. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (12p)
  1. Göktürk Yazıtları, ………………………., ……………………….., ……………………… adına dikilmiştir.
  2. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, ……………………………….. ve …………………………… olmak üzere ikiye ayrılır.
  3. Hun hakanı Mete’nin doğumu ve maceralarının anlatıldığı destan …………………………dır.
  4. Türk edebiyatının bilinen ilk yazarı …………………………………. dir.
  5. Karahanlılar …………………….. alfabesini kullanmışlar ve ……………... kullanmışlarıdır.
  6. Tasavvufun asıl amacı insanı olgunlaştırmak ve ……………………………….yapmaktır.

  E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (Her biri 4 puandır.)

  1. Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde tasavvufi konuları işlememiştir?
  A. Âşık Paşa D. Yunus Emre
  B. Hoca Dehnani E. Kaygusuz Abdal
  C. Mevlana

  2. Aşağıdakilerden hangisi “ilahi”nin özelliklerinden değildir?
  A. Divan edebiyatı nazım şeklidir.
  B. Uyak düzeni abab cccb dddb… şeklindedir.
  C. Dini konular işlenir.
  D. Son bölümde şairin adı geçebilir.
  E. Genellikle 8’li hece ölçüsü kullanılır.

  3. Aşağıdakilerden hangisi “gazel”in özelliklerinden değildir?
  A. Bu şiirlerde daha çok sevgi, aşk konuları işlenir.
  B. Beyit ve aruz ölçüsü vardır.
  C. Uyak düzeni aa, bb, cc …. şeklindedir.
  D. Arapça, Farsça kelimeler kullanılır.
  E. Anadolu’da ilk kez gazel yazanlardan biri Hoca Dehhani’dir.

  4. “Dini – tasavvufi Türk edebiyatı temsilcilerindendir. 13. yüzyılda yaşamış ve halka halk diliyle seslenmiştir. En önemli eserleri Divan ve Risaletü’n – Nushiyye’dir.” Burada adı geçen şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Yunus Emre D. Taptuk Emre
  B. Hacı Bektaşi Veli E. Şems-i Tebrizi
  C. Mevlana

  5. Aşağıdakilerden hangisi İslami dönem eserlerinden değildir?
  A. Kutadgu Bilig D. Divan-ı Hikmet
  B. Göktürk Yazıtları E. Divan-ı Lügatit Türk
  C. Atabetü-l Hakayık

  6. “11. yüzyılda yazılan ilk İslami eserlerdendir. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan eser Türkçe’nin ilk gramer kitabıdır. Sözlü eserlere ulaştığımız kaynak bir kitaptır. Kaşgarlı Mahmut’un bu eseri yazmasındaki amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir.” Burada adı geçen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Muhakemetü’l Lügateyn D. Risaletü’n Nushiyye
  B. Sekiz Yükmek E. Mesnevi
  C. Divan-ı Lügatit Türk

  7. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Yesevi’nin özelliklerinden değildir?
  A. Tasavvufun temellerini atmıştır.
  B. En önemli eseri Divan-ı Hikmet’tir.
  C. Yesevilik tarikatının kurucusudur.
  D. Değişik coğrafyalara gönderdiği öğrencileri sayesinde tasavvuf yayılmıştır.
  E. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.

  8. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’de geçen isimlerden değildir?
  A. Aytoldı D. Odgurmuş
  B. Küntoğdı E. Ögdülmiş
  C. Tonyukuk

  9. Aşağıdakilerin hangisinde Türklerin kullandığı alfabeler sırasıyla verilmiştir?
  A. Göktürk-uygur-kiril-arap-latin
  B. Uygur-göktürk-arap-latin-kiril
  C. Göktürk-uygur-arap-kiril-latin
  D. Göktürk-kiril-uygur-arap-latin
  E. Göktürk-arap-uygur-kiril-latin

  10. Türk edebiyatının ilk yazılı eserleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Oğuz Kağan Destanı
  B. Göktürk Metinleri
  C. Uygur Metinleri
  D. Kutadgu Bilig
  E. Manas Destanı

  11. Yunus Emre ile Mevlana arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
  A. İşledikleri konu
  B. Kullandıkları dil
  C. Yaşadıkları dönem
  D. Sonraki dönemleri etkilemeleri
  E. Hoşgörü

  12. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
  A. Kutadgu Bilig Türk Edebiyatında ilk mesnevidir.
  B. Atabetü’l Hakayık “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.
  C. Dini – tasavvufi konular hem divan edebiyatında hem de halk edebiyatında ele alınır.
  D. Divan-ı Hikmet edebiyatımızda ilk siyasetnamedir.
  E. İslami dönem eserlerinde hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılır.
 2. tatlı _kıs

  tatlı _kıs Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2007
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  saol gizemmmm by

Sayfayı Paylaş