1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  S. 1. Edebî metin çeşitlerini tabloyla gösterip “İstiklâl Marşı”nın hangi edebî metin çeşidi içinde yer aldığını tabloda ait olduğu yere yazınız. (3+3+1+1+2 = 10 P)


  S. 2. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür. 2+2+2+2+2=10 P)
  a) Şiirde yapının bozulması anlamın da bozulmasına yol açar. ( )
  b) Bestelenmek için yazılan, dörtlüklerden oluşmuş divan şiiri türküdür. ( )
  c) Edebî eserler insanda güzel duygular, hayâller ve zevkler uyandırır. ( )
  d) Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır. ( )
  e) Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır. ( )
  ------------------------------0-------------------------------------0--------------------------------0-----------------------------------
  I. Metin:
  KALDIRIMLAR
  Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
  Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
  Bu gece yarısında iki kişi uyanık,
  Biri benim, biri de uzayan kaldırımlar.
  Necip Fazıl Kısakürek
  II. Metin: Kaldırım, küçük taşlarla yapılan yol döşemesine denir. Yol kenarında yayaların gidip gelmesi için yükseltilmiş kısımdır.
  S. 3. Yukarıdaki metinlerin yazılış amaçlarını yazınız. (6+4= 10 P)


  Hani bir gülümsemen vardır İstanbul!
  Gözlerin gözlerimi bulur bulmaz,
  İçimde bütün şehir atlı karınca gibi
  Döner ha döner ışık renk ve pul.
  S. 4. Bu dörtlükte kişileştirilen varlık nedir, aşağıya yazınız. ( 10 P)

  S.5. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
  a) Kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerinin abartılı bir övgüyle anlatıldığı bölüme ……………………….. denir. (4 P)
  b) Kasidelerde şairin mahlasının bulunduğu beyitte …………………………………………….. denir. (3 P)
  c) Bütün beyitleri aynı güzelliğe sahip olan gazele ………………………………………. gazel denir. (3 P)
  Bülbül ne yatarsın bahar erişti
  Ulu sular göl olduğu zamandır
  Kat kat oldu gül yaprağa karıştı
  Gene bülbül kul olduğu zamandır
  Karacaoğlan
  S. 6. Yukarıdaki şiirin nazım şeklini yazarak bu nazım şekli hakkında bilgi veriniz.
  ( 3+7=10 P)


  S. 7. a) Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Yazınız. (6 P)
  b) Şiiri oluşturan dize kümelerine nazım birimi denir. Edebiyatımızda kullanılan nazım birimlerinin adlarını yazınız. (4 P)  Dağlarda kırlarda gezen bir yörük
  Kimi tımar sipah kimisi bölük
  Bir elife dili dönmeyen hödük
  Şehrimize gelir ezan beğenmez.
  S. 8. Aşağıdaki noktalı yerleri yukarıdaki dörtlüğe göre doldurunuz. (2+3+2+3 p.)
  A. Dize sonlarınıda………………………. kafiye kullanılmıştır.
  B. Dörtlüğün türü………………………………………örnektir.
  C. ………………………………………………….. ölçüsüyle yazılmıştır.
  D. Kafiye düzeni,…………………………………………..biçimindedir.


  Bilmem ki yaz mı gelmiş
  Niçin açmış gül erken
  Aklımı kayıp ettim
  Nazlı yarim gülerken
  S. 9. Yukarıdaki şiirde yapılan edebî sanatı bularak açıklayınız. (10 P)

  Ay geçer yıl geçer uzarsa ara
  Giyin kara libas yaslan duvara
  Yanından göğsünden açılır yara
  Yâr gelmezse yaraların elletme
  Aşık Veysel Şatıroğlu
  S. 10.Yukarıdaki şiiri yapı bakımından (uyak şeması, ölçü, kafiye, nazım birimi, nazım şekli ve nazım türü) inceleyiniz.(1+2+2+1+2+2= 10 P)
  ...Rose bunu beğendi.
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  CEVAPLAR

  C. 1. Edebî Metin çeşitleri:
  A) Coşku ve heyecanı dile getiren metinler – İstiklâl Marşı
  B) Olay çevresinde oluşan edebî metinler

  1. Anlatmaya bağlı edebî metinler
  2. Göstermeye bağlı edebî metinler

  C. 2.
  a) (D) Şiirde yapının bozulması anlamın da bozulmasına yol açar.
  b) (Y) Bestelenmek için yazılan, dörtlüklerden oluşmuş divan şiiri türküdür.
  c) (D) Edebî eserler insanda güzel duygular, hayâller ve zevkler uyandırır.
  d) (D) Sanat metinlerinin anlamı yoktur, anlamları vardır.
  e) (Y) Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır.

  C. 3.
  I. metin, yani Kaldırımlar şiiri kurmaca bir metindir. Amaç okuyucuda estetik bir yaşantı uyandırmak, sanat yapmaktır.
  II. metin ise kurmaca bir metin değildir. Bu metin fayda sağlamak ve bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

  C. 4. İstanbul kişileştirilmiştir.
  C. 5.
  a) Methiye
  b) Tac beyit
  c) Yek avaz gazel

  C. 6. Konularına göre kaside çeşitleri:
  Tevhid: Allah’ın birliğini anlatan kasideler.
  Münacaat: Allah’a yalvarmak, dua etmek amacıyla yazılan kasideler.
  Naat: Peygamberimizi övmek için yazılan kasideler.
  Mehdiye: Devrin ileri gelenlerini övmek için yazılan kasideler.
  Hicviye: Devrin yöneticilerini eleştirmek için yazılan kasideler.
  Mersiye: Devlet büyüklerinin ölümünden duyulan üzüntülerin anlatıldığı kasideler.  C. 7.
  a) Şiirde Ahengi Sağlayan Ögeler:
  1. Ölçü (Ritim)
  2. Uyak (Kafiye) - Redif (Dize sonlarındaki ses benzerliği)
  3. Aliterasyon (Ses tekrarı)
  4. Asonans (Ses tekrarı)
  5. Kelime Tekrarı
  6. Söyleyiş ve Ses Akışı
  7. Vurgu ve Tonlama

  b) Nazım birimleri: Dize (mısra), beyit, dörtlük (kıta), bent

  Dağlarda kırlarda gezen bir yörük
  Kimi tımar sipah kimisi bölük
  Bir elife dili dönmeyen hödük
  Şehrimize gelir ezan beğenmez.
  C. 8. Aşağıdaki noktalı yerleri yukarıdaki dörtlüğe göre doldurunuz. (2+3+2+3 p.)
  A. Dize sonlarında TAM kafiye kullanılmıştır.
  B. Dörtlüğün türü TAŞLAMAYA/SATİRİK ŞİİRE örnektir.
  C. ON BİRLİ HECE ölçüsüyle yazılmıştır.
  D. Kafiye düzeni AAAB biçimindedir.


  C. 9. İkinci dizedeki “gül erken” ile gülün erken açması; dördüncü dizedeki “gülerken” ile de sevgilinin gülmesi kastedilmiştir. Anlamları ayrı, yazılış ve söylenişleri bir olan bu sözcüklerle cinas sanatı yapılmıştır.


  C. 10.
  a –––– ara “ara” Tunç uyak Ölçü: 6+5= 11’li hece ölçüsü
  a –––– duvara Nazım birimi: Dörtlük
  a –––– yara Nazım şekli: Koşma
  b –––– yaraların elletme Nazım türü: Güzelleme

Sayfayı Paylaş