1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Y
  1.Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz?
  A)Bir ağaç heykeli
  B)Bal peteğinin altıgen şekli
  C)Ölüm üzerine yazılan şiir
  D)Matematik konulu şarkı
  E)Deniz kıyısının resmi

  2.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Edebiyat bilim dallarından etkilenir.
  B)Şiir gerçekleri doğrudan anlatır.
  C)İmge sınırsız hayal zenginliğinin kelimelere yansımasıdır.
  D)Şiirin ana duygusuna tema adı verilir.
  E)Şiirde ahenk ölçü ve kafiyeyle sağlanır.

  3.Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgili değildir?
  A)Kullandığı malzemenin dil olması
  B)Her konuyu işleyebilmesi
  C)Duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde anlatması
  D)Bir sanat dalı olması
  E)Tek amacının insanı duygulandırmak olması

  4.Bir sanat eseri doğrudan veya dolaylı yoldan da olsa yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi atmosferinden bağımsız düşünülemez.
  Yukarıdaki parçada verilen bilgiler edebiyatın hangi kavramla ilişkisini açıklar?
  A)Biçim B)Şiir dili C)Ahenk
  D)Ölçü E)Kafiye (uyak)

  5.Aşağıdakilerden hangisi ahenk unsurudur?
  A)Edebi sanatlar
  B)Dil
  C)Zihniyet
  D)Tema
  E) Ünsüz harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması

  6.Uçan kuşlar düşün, geçen kervanları an
  Mademki kara bahtın adını koydu çoban
  Yukarıdaki beytin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Zengin kafiye
  B)Tam kafiye
  C)Yarım kafiye
  D)Cinaslı kafiye
  E)Redif

  İçine gül koyduğum tüfek ölmeye başlar
  Günahını sırtına yüklenen kaplumbağa
  Gibi ölüm önünde özbenliğim yavaşlar
  7.Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri var?
  A)teşhis-teşbih
  B)teşhis-hüsnü talil
  C)teşbih-hüsnü talil
  D)telmih-teşhis
  E)telmih-teşbih

  8.Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı yoktur?
  A) Merhametin ta kendisiydi gözlerin
  B) Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
  C) Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı
  D) Güneşe açılan küçük aynalar
  E) Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar


  Sanat eseri ne ahlaksızlığı öğretir nede ahlaklı olmayı öğütler.Ahlak karşısında kayıtsızdır.Kişilere gündelik kullanılacak bilgi verdiği de söylenmez.Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür yeni bir gerçeği ortaya çıkarır.Buna sanata özgü gerçeklik denir.Ama sanat bir yandan da sezgisel bilgi vererek insanın gerçeğin ötesini düşünmesini sağlar.
  15.Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz.
  A)Sanat eseri ahlaklı olmayı öğütlemez.
  B)Kişilere gündelik bilgi vermez.
  C)Sanat eserinde gerçekler anlatılmaz.
  D)Gerçeğin ötesini sanat sayesinde görürüz.
  E)Sanat gerçek karşısında kayıtsızdır.

  16.Dil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  A)Dil insanlar arsındaki iletişimi sağlar.
  B)Dil kütlerler arası yakınlaşmayı sağlar.
  C)Canlı bir varlık gibi sürekli gelişir.
  D)Dilin sanatla ilgisi yoktur.
  E)Dil yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde ifade edilir.

  17.Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin bir özelliği değildir.
  A)Edebi metnin dili bilimsel metinlerin dilinden farklı değil.
  B)Duygulandırmak, sezdirmek, düşündürmek amacıyla yazılır.
  C)Gerçeği kurmacadır.
  D)Bilgi vermeyi amaçlamaz.
  E)Her konuyu ele alabilir.

  18.Aşağıdakilerden hangisi edebi (söz) sanatlarından değildir?
  A)Telmih
  B)Kişileştirme
  C)Benzetme
  D)Redif
  E)Hüsnü talil
  Z
  1.Aşağıdakilerden hangisi sanat değeri taşır?
  A)Bir aşk masalı
  B)Örümceğin büyük ağı
  C)Bir evin mimarisi
  D)Bir yemek tarifi
  E)Çanakkale savaşını konu edinen tarih metni

  2.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A)Edebiyat bilim dallarından etkilenmez.
  B)Şiir gerçekleri doğrudan anlatır.
  C)İmge sınırsız hayal
  D)Şiirin ana duygusuna aliterasyon adı verilir.
  E)Şiirde ölçü ve kafiye mutlaka olmalı.

  3.Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgilidir?
  A)Kullandığı malzemenin ses olması
  B)Sınırlı sayıda konuları işleyebilmesi
  C)Duygu ve düşünceleri doğrudan anlatması
  D)Bir sanat dalı olması
  E)Tek amacının insana bilgi vermek olması

  4.Şiirin bütün birimlerinde kendisini hissettiren ana duyguya ve şiirin yazılma amacı olan kavrama ne ad verilir?
  A)Konu B)Tema C)Düşüne
  D)Yapı E)Ahenk

  5.Aşağıdakilerden hangisi ahenk unsuru sayılmaz?
  A)Ünlü harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması
  B)Ölçü
  C)Edebi sanatlar
  D)Uyak ve redifler
  E) Ünsüz harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması

  6. Şimdi yüreğimde, bir garip savaş
  Ömrümü çalıyor, bir yavaş yavaş
  Yukarıdaki beytin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Zengin kafiye
  B)Tam kafiye
  C)Yarım kafiye
  D)Cinaslı kafiye
  E)Redif

  Bu erkekler kokuyu kediler gibi alır
  Ve kediler de her gece sürünür yastıklara
  Denizleri bahtiyar eden günler kısalır
  7.Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri var?
  A)teşhis-teşbih
  B)teşhis-hüsnü talil
  C)teşbih-hüsnü talil
  D)telmih-teşhis
  E)teşbih -telmih

  8.Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı yoktur?

  A) Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı
  B) Dişlerin öpülen çocuk yüzleri
  C) Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak
  D) Halıları öpe öpe nakış yapar nakış gibi ayaklar
  E) Sen geldin benim deli köşemde durdun


  15.Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz.

  A)Sanat eseri ahlaksızlığı öğretmez.
  B)Sanat eseri gerçeği yorumlar.
  C)Sanatın kendine özgü gergerçekliği vardır.
  D)Sanat eseri bilgi vermez.
  E)Sanat eseri gündelik bilgi vermez.

  16.Dil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

  A)Dil insanlar arasındaki iletişimi sağlar.
  B)Dil kütlerler arası yakınlaşmayı sağlar.
  C)Canlı bir varlık gibi sürekli gelişir.
  D)Dilin sanatla ilgisi yoktur.
  E)Dil yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde ifade edilir.

  17.Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin bir özelliği değildir.
  A)İmge ve mecazlar ön plandadır.
  B)Şiir dilinde doğrudan anlatım vardır.
  C)Edebi bir dildir.
  D)Hayaller somutlaştırılarak ifade edilir.
  E)Şiir dilinde sözcüklerin anlamları sözlük anlamlarından farklıdır.

  Güzelliğin on par'etmez
  Bu bendeki aşk olmasa
  Eğlenecek yer bulaman
  Gönlümdeki köşk olmasa

  9.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  A)Nazım birimi dörtlüktür
  B)Redif ve kafiye vardır.
  C)Hece ölüsüyle yazılmıştır.
  D)Şiirin teması aşktır.
  E)İkinci dizede imge kullanılmıştır

  10.”Şiir gerçeği mecaz ve imgelerle değiştirerek aktarır.”
  Cümlesinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz.
  A)Şair gerçeği olduğu gibi aktarmaz.
  B)Şiirdeki gerçek görünen gerçek değildir.
  C)Şairin amacı gerçekleri olduğu gibi aktarmak değildir.
  D)İmge ve mecazlarla şiir gerçeği ortaya çıkar.
  E) Şair gerçeği değil hayalleri yazar..

  11.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Koşma dörtlüklerle yazılan divan şiiri nazım biçimidir.
  B)Gazel aruz ölçüsüyle ve beyitlerle yazılır.
  C)Kaside övgü şiirleridir.
  D)Türkü değişik ezgilerle söylenir.
  E)Gazel aşk, tabiat ve güzellik konularında yazılmıştır.

  12.Aşağıdaki mısraların hangisinde imge yoktur.
  A)Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara
  B)Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara
  C)Bir tren ışığına, güneşe çekmek seni
  D)Ruhumu bayrak yapıp ben teslim edeceğim
  E) Sana doğru uzanan çaresiz ellerimi

  İlim ilim bilmektir
  İlim kendin bilmektir
  Sen kendini bilmezsin
  Ya nice okumaktır
  13.Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez
  A)İnsanın öncelikle kendisini tanıması gerekir
  B)İlmin asıl amacı anlatılmaya çalışılmış.
  C)Kişi kendisini tanımak için okumalıdır.
  D)Bazı şeyleri öğrenmek okumakla olur.
  E)Okumayan insan cahildir.
  Yerin seni çektiği kadar ağırsın
  Kanatların çırpındığı kadar hafif..
  Kalbinin attığı kadar canlısın
  Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...
  Sevdiklerin kadar iyisin
  14.Yukarıdaki mısralarda verilmek istenen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İnsan ne hissederse karşılığını alır
  B)Yaşamak için kötülük yapmak gerekmiyor.
  C)Sevdiğimiz insanlara yakın olmalıyız.
  D)Sağlığımız bizim için önemlidir.
  E)Gençliğimizin değerini bilmeliyiz.
  19.Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda bir şiir türü değildir.
  A)Koşma
  B)Gazel
  C)Türkü
  D)Şarkı
  E)Tema

  20.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)İnsanlar duygularını hayallerini sadace dille ifade etmez.
  B)Kafiyesiz ve ölçüsüz şiir olmaz.
  C)Düz yazıyla yazılan eserlere “mensur” denir.
  D)Resmin malzemesi boyadır.
  E)Şiirdeki uyum ve düzene ahenk denir.

Sayfayı Paylaş