1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  AD: SOYAD:
  NO: SINIF:
  1. “Menekşeler külahını kaldırır.” dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) Güzel gitti diye pınar ağladı
  B) Ak kuğular sökün etti yurdundan
  C) Gül budanmış dal dal olmuş
  D) Kara yerde mor menekşe biter mi
  E) Gözlerim kapıda kulağım seste

  2. Bir Halk Edebiyatı ürünü olan “mani” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yazarları belli değildir.
  B) Kafiye düzeni aaba şeklindedir.
  C) Anlatılmak istenen duygu ve düşünce son iki dizede bulunur.
  D) Hece ölçüsü ile söylenir.
  E) Yalnızca aşk konusu işlenir

  3. Divan şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 97ÖYS
  A) Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil kullanılmıştır.
  B) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Kavramlar, ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır.
  D) Konular genellikle gerçek yaşamdan alınmıştır.
  E) Söz sanatlarına yer verilmiştir.

  4. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır?
  A) Bir garip rüya rengiyle
  Rüzgardaki yaprak bile
  B) Savrulmada gül şimdi havada
  Gün doğmada bir başka ziyada
  C) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
  Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir
  D) Bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık
  Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık
  E) Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek
  Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek

  5. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir taşlamadan alınmış olabilir? 92 ÖYS
  A) Ayna almış perçem düzer
  Zülfün tarayı tarayı
  B) Kırık çanağı yok ayran içecek
  Kahveye gelir de fincan beğenmez
  C) Eğil dağlar eğil üstünden aşam
  Yeni talim gelmiş varam alışam
  D) Güzel gitti diye pınar ağladı
  Acıdı yüreğim yandı pınara
  E) Avcılardan kaçmış ceylan misali
  Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı


  6. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde cinas vardır?
  A) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
  Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde
  B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni
  Arşa çıksan akıbet yer yer seni
  C) Akşam lekesiz, saf, iyi bir güz gibi akşam
  Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam
  D) Gözlerin mahmur olurmuş her zaman
  Pek yamansın, pek yamansın, pek yaman
  E) Görmeden mecnunların sahrâdaki cem’iyyetin
  Sevdiğim meşk-i nigâh eylersin âhûlarla sen

  7. Bahçelerde gül gerek
  Güllere bülbül gerek
  Senin gibi güzele
  Bencileyin kul gerek
  Bu dörtlüğün nazım biçimi hangisidir? 94 ÖYS
  A) Divan B) Varsağı C) Destan
  D) Koşma E) Mani

  8. Anonim halk edebiyatı ile Âşık edebiyatında ortak olmayan özellik, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şiir ile müzik birbirinden genel olarak ayrılmaz.
  B) Usta - çırak geleneğine bağlı olarak günümüze kadar gelmiştir.
  C) Konular aşk, ölüm, ayrılık, özlem, yiğitlik... gibi halkın ortak konularıdır.
  D) Doğaçlama (içten geldiği gibi, hazırlıksız) söyleyiş belirgindir.
  E) İkisinde de şairlerin adı ya da mahlası geçer
  9. Aşağıdakilerden hangisi, Âşık edebiyatına ait şiir türlerinden değildir?
  A) semai B) koşma C) güzelleme D) koçaklama E) mani

  10. Aşağıdakilerin hangisinde Anonim Halk edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
  a. Koşma, semai, varsağı, destan
  b. Türkü, mani, bilmece, semai
  c. Mani, ninni, tekerleme, türkü
  d. Kıt'a, destan, koçaklama, güzelleme
  e. Sone, kaside, türkü, koşma  11. Aşağıdakilerden hangisinin nazım birimi farklıdır?
  A. Gazel
  B.İlahi
  C.Mesnevi
  D.Terkib-i Bend
  E.Kaside

  12. Rüzgar esmez, konuşur
  Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun
  Mesut olun, yaşayın
  Ana, baba, evlat, torun
  Bu dörtlükte yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Telmih B) Tenasüp C)Teşbih
  D) Tevriye E) Teşhis

  13. “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
  Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.”
  Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konularından hangisi işlenmiştir? ÖYS 81
  A) Aşk derdine derman bulunamayışı
  B) Sevgiliye duyulan özlem
  C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı
  D) Sevgilinin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış
  E) Aşk acısından duyulan mutluluk

  14. “Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgar, ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hele böcekler… Görülecek şey!” 85 ÖYS
  Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) böcekler B) sisler C) rüzgar
  D) dağlar E) ağaçlar

  15. . “ Fuzuli, Leylâ ile Mecnun’u ile bütün edebiyat boyunca tek başına kalmış bir eserin sahibidir. Baki’nin mersiyesi gibi onun mesnevisi de uzun zamanı kapatan eserlerdendir. Çağdaşı Yahya Bey gibi, Atai gibi bu yola heves edenler, az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çeviriye özenmişlerdir.”
  Parçaya göre Fuzuli’nin Mesnevi’si ile Baki’nin Mersiyesi’nin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 85 ÖYS
  A) Bu eserlerle “mesnevi” ve “mersiye” devrinin kapanmış olması
  B) Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş olmaları
  C) Uzun zaman, eşdeğerde benzerlerinin yazılmamış olması
  D) Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları
  E) İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmaları
  16. I.değirmeni yürütür/ II.Bir ah çeksem / III.Ne halden anlayan /IV.Gözüm yaşı/ V.dağı taşı eritir / VI.bulunur
  Yukarıda parçalara ayrılan dizelerin anlamlı şekilde sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?
  A.I-II-V-IV-III-VI
  B.V-VI-IV-II-I-III
  C.II-V-IV-I-III-VI
  D.VI-II-V-I-IV-III
  E.IV-I-VI-III-II-V

  17. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? 93 ÖYS
  A) Gazel, Divan Edebiyatına; koşma, Halk Edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.
  B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür
  C) Gazel aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde; koşma, hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.
  D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
  E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

  18. Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan
  Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan
  Dönmeyen gemiler olduk açıktan
  Adımızı soran, arayan var mı?
  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 98 ÖYS
  A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  B) Redif vardır.
  C) Uyak düzeni aaab’dir.
  D) “Yalnızlıktan” söz edilmektedir.
  E) Bir destandan alınmıştır.

  19. Kalem böyle çalınmıştır yazıma
  Yazım kışa uymaz, kışım yazıma 86 ÖYS
  Bu iki dizedeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) istiare B) abartma (mübalağa)
  C) kişileştirme (teşhis) D) cinas
  E) benzetme (teşbih)
  20. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
  a. Gazel- rubai-müstezat
  b. Mersiye- şathiye- varsağı
  c. Gazel-murabba-koşma
  d. Semai-ilahi-kaside
  e. Hicviye-murabba-türkü

Sayfayı Paylaş