1.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 9. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  AD: SOYAD:
  NO:
  1. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe: “Bana dokunma!” diye bağırdı.
  Bu cümlede en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 89 ÖYS
  A) Teşbih (Benzetme) B) Tezat
  C) İstiare D) Kinaye
  E) İntak (Konuşturma)

  2. Divan edebiyatında “hicviye” denilen alaylı yergi şiirinin Halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 97ÖYS
  A) Koşma B) Semai C) Taşlama
  D) Destan E) Türkü

  3. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir? 83 ÖYS
  A) Aruz vezniyle yazılmış olma
  B) Kaside, gazel, mesnevi ve rubai gibi belli nazım şekilleri içinde yazılma
  C) Parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verme
  D) Duygu ve düşünceleri kalıplaşmış birtakım söz sanatlarıyla anlatma.
  E) Yabancı sözcükler ve dil kurallarıyla fazlaca yüklü olma

  4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır? 91 ÖYS
  A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi
  Bir türlü dinmiyor başlayan tipi
  B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!
  Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla
  C) Kardır yağan üstümüze geceden
  Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
  D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar
  Sular kararınca paslanan dağlar
  E) Kervan yürür peşi sıra düşemem
  Yıldız akar uçsam da yetişemem

  5. Aşağıdakilerin hangisinde bir kinaye vardır? 92
  A) Gönül sevdiğinden soğur
  Görülmeyi görülmeyi
  B) Gölgesinde dinlendiğim
  Koca çamlar yerinde mi
  C) Şu karşıma göğüs geren
  Taş bağırlı dağlar mısın
  D) Elbet bir devasız dertten
  Doğan göz bir zaman ağlar
  E) Uçtu kuşların kervanı
  Her biri bir dala gider

  6. İçmiş gibi geceyi bir yudumda
  Göğün mağrur bakışlı bulutları
  Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? 93 ÖSS
  A) Dinle yolcu bu ses onun sesidir
  Sinsi adımlarla akşam yürüyor
  B) Memleket isterim
  Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
  C) Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm
  Kahramanlıklar okudum tarihte
  D) Zamanla nasıl değişiyor insan
  Hangi resmime baksam ben değilim
  E) Benim de mi düşüncelerim olacaktı
  Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım

  7. Aşağıdakilerin hangisi Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? 89 ÖYS

  A) Münacaat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması
  B) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
  C) Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
  D) Şiirlerin “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen sazla söylenmesi
  E) Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması

  8. Gökyüzünde İsa ile
  Tur Dağında Musa ile
  Elindeki asa ile
  Çağırayım Mevlam seni
  Bu dörtlük "Halk şiiri"nin özelliklerinden hangisini yansıtmaz?
  A) Nazım birimi dörtlüktür.
  B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Şiirde yarım uyak kullanılmıştır.
  D) Halkın diliyle söylenmiştir.
  E) Dini, mistik konular işlenmiştir.

  9. Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi Tekke edebiyatında kullanılmamıştır?
  A) ilâhi B) şathiye C) semai
  D) devriye E) deme

  10. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır?
  A) Havuz başında hurma
  Çapkın karşımda durma
  B) Evlerinin önü yonca
  Yonca kalkmış dam boyunca
  C) Her yanımda yanık bülbüller öten
  Bahçelerden bir gün sessiz geçerken
  D) Sıyrıl beyaz karanlık içinden, pırıl pırıl
  Berraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl
  E) Benim her derdime ortak sen oldun
  Ağlarsam ağladın, gülersem güldün


  11. Aşağıdakilerden hangisi (konularına göre)Koşmanın türleri arasında yer almaz?
  A)Güzelleme C)Ağıt D)Taşlama
  B)Koçaklama E)Mersiye

  12. "Önünde yürüdü kırk topluk göbek
  Kollarda bir dal parçası
  Öyle bir kafa ki
  Sanırsınız Ramazan topu
  Bu şiirdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tariz B) Kinaye C) Mübalağa
  D) Mecaz-ı Mürsel E) Cinas

  13. .“Sakin ve rüzgarsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu.”
  Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir? 84 ÖYS
  A) Hava – Rüzgar B) Rüzgar – Duman
  C) Hava – Ses D) Duman – Gök
  E) Duman – Ses

  14. “Anadolu” kelimesinin, “Anadolu hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyordu.” cümlesindeki kullanılışına benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? 84 ÖYS
  A) Ankara, bütün Orta Anadolu’ya bir iç kale vazifesi görmüştür.
  B) Erzurum, Türkiye coğrafyasına 1890 metreden bakar.
  C) O günlerde Konya’nın nasıl yaşadığını ve ne düşündüğünü bilmiyoruz.
  D) İstanbul’un asıl iç manzarasını, bu sivil mimari oluşturmuştur.
  E) Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başka şehir bilmiyorum.

  15. . Yalnız zaman olur bazı akşamlar
  Bir kadın çehresi; yanarken camlar
  Bir zaman belirir loş aynalarda
  Bu dizelerde geçen “yanarken camlar” sözünde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

  A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
  B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma
  C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma
  D) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma
  E) Bir olguyu, gerçek nedeninin dışında, hoşa giden bir nedene bağlama
  16. Nedir can kim anı sen nâzenin cânâne vermezler
  Sana âşık olanlar yoluna cânâ ne vermezler.
  Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 91 ÖYS
  A) Cinas B) Hüsn-i Talil C) Teşhis
  D) Tevriye E) İntak

  17. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A.Şiir metni çok anlamlıdır.
  B.Şiirde açıkça anlatılanların yanı sıra üstü kapalı söylenenlerde vardır
  C.Şiirde kavramlar temel anlamlarının dışında kullanılır.
  D.Şiirde egemen olan ana duyguya tema denir.
  E.Şiirler bir düşünceyi benimsetmek amacıyla yazılır.

  18. Nar tanem, nur tanem, bir tanem
  Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
  Yoluna bin can koyduğum
  Gökte ararken yerde bulduğum
  Gülen ayvam, ağlayan narımsın
  Yukarıdaki şiir hangi geleneğe aittir?
  A.Serbest şiir geleneğine
  B.Halk şiiri geleneğine
  C.Divan şiiri geleneğine
  D.Anonim halk şiirine.
  E.Destan geleneğine

  19. Marmara’da her yelken
  Uçar gibi neşeli
  Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, kimi sözler benzetme amacı gütmeden kendi anlamları dışında kullanılır.
  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullanım vardır? 95 ÖSS
  A) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal
  B) Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım
  C) Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda
  D) Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı
  E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda

  20. Aşağıdakilerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir “teşbih” vardır? 95 ÖYS
  A) Her hatıra bir damla yaş oldukça gözümde
  B) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi
  C) Canlandı hayalimde o mazideki yazlar
  D) Her gölge bir insan kadar inceydi, derindi
  E) Ben böyle değildim, bu deniz böyle değildi

Sayfayı Paylaş