1.dönem 3.yazılı soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1) “Battalname” ile ilgili olarak aşağıdaki bölümleri uygun şekilde doldurunuz.(5x3)
  *Hikayenin unsurları.........................
  .................................................. .....
  *Hikayenin olay örgüsü:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  *Hikayedeki destan unsurları:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………
  *Hikayenin teması:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  *Hikayede Battal Gazi’nin rolü:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………
  …………………………………………………………………………………………………

  2)Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10x1)

  *İlahinin Bektaşi tarikatında kullanılan şekline ………………………denir.
  *Divan edebiyatının ilk temsilcisi…………………………………………...dir.
  *Tasavvufda varlığın bir tek olmasına …..……………………….…..yapmaktır.
  *İçki dağıtan veya yol gösteren kişiye divan edebiyatında ………………………………denir.
  *Meyhane, tasavvuf edebiyatında …………………………yer anlamına gelir.
  *Risaletü’n-Nushiyye, ………………………………………tarafından yazılmıştır.
  *…………………………………….tasavvuf şiirinin ilk örneği sayılır.
  *6645 beyitten oluşan ve mutluluk veren bilgi anlamına gelen eser ………………………………….dir.
  *Battal Gazi’nin Türk versiyonu…………………………………………dir.
  * Tasavvuf okullarına…………………….veya………………………………denir.

  3. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir? (10)
  A) Çok süslü bir dil vardır. B) Hece .ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Dilde millilik hakimdir. D) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.
  E) Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki döneme ayrılır.

  4. I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
  II- Dini törenlerden doğmuştur.
  III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
  IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
  V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir? (10)

  a) I. b) II. c) III d) IV. e) V.

  5. İslamiyet öncesi Türk şiiri ile İslamiyet sonrası Türk şiirini nazım şekli, nazım birimi, kafiye şeması, ölçü, tema, dil ve ses, zihniyet yönlerinden karşılaştırınız. (20)

  6. “Cefa vü cevr ile mutâdem anlarsız nolur halim
  Cefasına hadd ü cevrine pâyân olmasın ya Rab”
  cefa: üzüntü cevr: eziyet mutadem: alışığım hadd: sınır payan: son


  Yukarıdaki beyti nesre çevirerek bu beyitte anlatılanlardan hareketle tasavvuf anlayışını dile getiriniz. (20)

  7. “Tarihin dilinden düşmez bu destan
  nehirler gazidir dağlar kahraman
  Yukarıdaki beytin ölçü ve kafiyelerini bulunuz. (10)

  8. Yukarıdaki beyitte kullanılan edebi sanatı bularak açıklayınız. (5)
  __________________

Sayfayı Paylaş