1.DÖNEM YAZILI SORU VE CEVAPLARI...

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Capknnet tarafından paylaşıldı.

 1. Capknnet

  Capknnet Üye

  Katılım:
  6 Ekim 2008
  Mesajlar:
  221
  Beğenileri:
  55
  Ödül Puanları:
  0

  1)yenileşme dönemini hazırlayan faktörler nelerdir
  2)19.yy.da osmanlı dev.askeri alandaki yenilikleri nelerdir
  3)osmanlı.dev.yenileşme hareketi hangi döneme kapsamaktadır
  4)ilk çeviri roman hangisidirkimler tarafından çevirilmiştir
  5)1.dönem ve 2.dönem sanatçıları kimlerdir
  6)tanzimatın ilanından sonra edebiyatımızda hangi edebi türlerin görülmeye başladığını söyleyiniz
  7)tanzimat döneminde tanınmış edebiyatçılar nasıl yetişmiştir
  8)gazetenin çıkıştarihi ve kimler tarafından çıkarılmıştır
  9)tanzimatı hazırlayan nedeenler nelerdir devrelere ayrılmasındaki hususlar nelerdir
  10)3. selimle başlayan yeniliklerle tanzimat yeniliğini karşılaştırınız
  11)tanzimatla birlikte edebiyatımıza giren türler nelredir bunların karşıtları nelerdir
  12)batıdaki rönesans ile tanzimat hareketinin benzer ve farklı yönleri nelerdir
  13)"ali suavi,şinasi,namıkkemal,ziyapaşa, abdül hak hamit tarhan"
  yukarıdaki kişilerin
  a) edebiyatımıza getirdigi yenilikler
  b)kişilerin edebi yönü
  c)kullandikları dil
  ç)eserleri ve özellikler nelerdir
  14)şinasi ve ali suavinin savundukları düşünceler nelerdir
  ARKADAŞLAR PAZARTESİ YAZILIM VAR Bİ YARDIM EDERAENİZ SEVİNİRİM

  Cevaplar

  1.17. ve 18. yy'da yapılan ıslahatlar; Osmanlı devletinin kötüye gidişini durduramadı. Bu yüzden 19.yy'da Avrupa tarzı köklü yenilikler yapılmıştır.
  Her alanda -askeri, hukuki,ekonomik,sosyal,eğitim ve yönetim- yenilikler yapılmıştır.

  2.19.yy'da Osmanlı Devletinde askeri alanda yapılan yenilikler;
  —Yeniçeri ocağı kaldırıldı
  -Nizam-ı Cedid kuruldu
  -Ordunun eğitim şekli değişti.
  —Ordu beş ordu şeklinde teşkilatlandırıldı.
  —Askerlik süresi beş yıl olarak belirlendi.
  —Askere alma işi kura ile yapılmaya başlandı.

  3.Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketi 17.yy'ın sonundaki Karlofça Antlaşması ile başlamıştır.3 Kasım 1839'da Gülhane Hatt-ı Hümayunu'na değin devam etmiştir.

  4.İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon'dan Telemak/ 1859

  5. 5) 1. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı sanatçıları

  Şinasi (1826–1871):

  Ziya Paşa (1829–1880):

  Namık Kemal (1840-1888):

  Ahmet Mithat Efendi (1844-1912):

  Şemsettin Sami (1850-1904):

  Ahmet Vefik Paşa (1823-1891):

  2. dönem sanatçıları

  Abdülhak Hamit Tarhan

  Recai zade Mahmut Ekrem

  Sami Paşazade Sezai

  Nabi zade Nazım

  Muallim Naci

  6.Gazete ile birlikte makale, fıkra gibi türlerle roman, hikâye ve tiyatro gibi türler de Tanzimatla birlikte ortaya çıkan edebi türlerdir.

  7.Tanzimat dönemi yazarları;
  Yüzünü her alanda batıya dönen, batıyı kendine örnek alan zihniyete sahiptirler.
  Aydın toplumu oluştururlar.
  ‘Sanat, toplum içindir.’ anlayışını benimsemişlerdir.
  Fransızca dil bilginlikleri vardır.
  Her biri Gazete etrafında toplanmıştır.

  8.İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi (1831)
  Yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840) : İngiliz William Churchill
  İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval (1860) : Agâh Efendi
  Tasvir-i Efkâr (1862) : Şinasi
  Ayine-i Vatan (1866) : Eğribozlu Mehmet Arif Bey
  Muhbir Gazetesi (1866) : Ali Suvai
  Terakki Gazetesi (1868) : Ali Raşid ve Filip Efendi
  Mümeyyiz Gazetesi (1868) : Sıtkı Efendi
  İbret Gazetesi (1870) : Ahmet Mithat Efendi-Namık Kemal-Ebüzziya Tevfik
  Musavver Gazetesi (1872)
  Tercüman-ı Hakikat (1878) : Ahmet Mithat Efendi
  Mizan Gazetesi (1886)
  İkdam Gazetesi (1894) : Ahmet Cevdet

  9. Türk Edebiyatı, 19.yy’ın 2. yarısından itibaren yönünü Batı’ya çevirir, İslam kültürü etkisinde gelişen Divan Edebiyatından uzaklaşır. Devlet ve toplum hayatındaki değişiklikler bir süre sonra edebiyata da yansır; Batı kültürüyle yetişen yeni kuşaklar, eski edebiyatın yeni hayatı anlatmaya elverişsiz olduğunu öne sürerler ve Batı edebiyatlarını örnek alan bir dönemi başlatırlar.

  Tanzimat Edebiyatı’nın devrelere ayrılmasındaki hususlar: Sanatçıların özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek getirdikleri yenilikler ve sanat anlayışı.

  10. III. Selim’in yenilikleri sadece Askeri alanda yapılmıştır. Ancak Tanzimat Edebiyatındaki yenilikler: Hukuksal, yönetim, askerlik, eğitim, ekonomi, siyasal, kültürel ve edebi alanda gerçekleşmiştir.

  11. Gazete ile birlikte makale, fıkra gibi türlerle roman, hikâye ve tiyatro gibi türler de Tanzimatla birlikte ortaya çıkan edebi türlerdir.

  12. Batıdaki Rönesans ile Tanzimat hareketinin benzer yönleri :
  Halka yönelik uygulamalar vardır.
  Kralın yetkileri kısıtlanmıştır.
  Yenilikçi ve özgürlükçüdür.

  Batıdaki Rönesans ile Tanzimat hareketinin farklı yönleri :
  Batıdaki Rönesans halkın isteği ile Tanzimat hareketleri devlet adamları isteği ile gerçekleştirilmiştir.

  13.Ali Suvai --> Bununla ilgili elimde yeterli not yok kusura bakmayın

  1839–1878 yılları arasında yaşamış Tanzimat edebiyatçısıdır.
  Osmanlı birliğine inanmış ve daha çok İttihat-ı İslam ideolojisini savunmuştur.
  Eserleri: Muhbir, Tasvir-i Efkâr, Vakit, Basket, Müsavat, Ruzname-i Ceride-i Havadis, Londra’da Hürriyet Gazetesi ile çıkardığı Muhbir.

  Ali Süavi’nin bunların dışında kitap ve risale halinde yayımlanan eserleri de vardır.

  NAMIK KEMAL (1840–1888)
  * Vatan şairimizdir.
  * Toplumcu bir sanat çizgisindedir.
  * Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.
  * Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.
  * Romantizmin etkisindedir.
  * Eserleri: ilk tarihi romanımız; CEZMİ
  İlk edebi romanımız; İNTİBAH
  Tiyatroları: Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela, Celalettin Harzemşah
  Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa’ya karşı)
  İrfan Paşa’ya Mektup, Takip
  Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrak-ı Perişan

  ZİYA PAŞA (1825–1880)
  * İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat” eserini yazmıştır.
  * Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten “Şiir ve İnşa” adlı makalesini yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.
  * Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.
  * Terkib-i bent, terci i bent’leri meşhurdur.
  * Birçok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.
  * Eserleri: Zafer name, Harabat, Eş’ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent


  ABDULHAK HAMİT TARHAN ( 1852–1937)
  * Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
  * Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine “şairi azam”(büyük şair) lakabı verilmiştir.
  * Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır.
  * Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır.
  * Tiyatroları oynanmaya uygun değildir.(Macera-ı Aşk, Sabru Sebat, içli Kızlar, Finten, Nesteren, Liberte)
  * Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir.
  * Makber, Ölü, Bunlar O’dur, Hacle, Garam, İlham-ı Vatan şiir kitaplarıdır.

  14. Şinasi'nin düşünceleri

  Şinasi, 1839 Fermanı ile başlayan yeni dönemin ilk ve önemli kişilerinden biri olmuştur. 1849 yılında Fransa’ya gitmiş ve orada çok çeşitli konularda çalışmıştır. Fransa’da gördüğü çağdaş gazetecilik üzerinde düşünmüş ve bir gazetenin nasıl olması gerektiğini yıllarca kafasının içinde oluşturmuş, batı gazeteciliği ile bağdaştırmıştır. Resmi görevlerinin yanında yazımla ilgilenmiş, Fransız şiirinden çeviriler yapmıştır. Daha sonraki yıllarında ise büyük bir sözlükle uğraşmıştır.

  Şinasi, bütün bu yıllar boyunca yaptığı çalışmaların pek azını yazıya dökmüştür fakat birçok konuda bir şey yazmamıştır. Sözgelişi, ilk Paris yaşamı ile ilgili olarak, bir iki mektup dışında fazla bir şey bilmiyoruz. 1865 yıllındaki kaçışı üzerine de kendi kaleminden çıkmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İkinci kaçışında ne yapmış, nasıl yaşamış, nasıl geçinmiştir? Bütün bunlar bilinemiyor. Yazılı bazı bilgilerinde gerçekle ilgisi bulunmadığı zamanla anlaşılmaktadır. Birçok nokta karanlıkta kalmıştır.

  Şinasi’nin yapıtlarının sayısı da fazla değildir.


  Ali Süavi’nin düşünceleri

  Osmanlı birliğine inanmış ve daha çok İttihat-ı İslam ideolojisini savunmuştur


  BİR TESEKKÜRÜ ÇOK GÖRMEYELİM.....
  idil, lebisim.66, yasemin_2009_ ve diğer 15 kişi bunu beğendi.
 2. rumeysaa

  rumeysaa Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  1
  çok tesekkürler yha çok işime yaradı wala bunları arıodum bnde yarın sınawım war we kazık olcak azda olsun işime yarar inş saol..!
  10_fen_c ve Nur-Nil bunu beğendi.
 3. #Brky#

  #Brky# Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2008
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  1
  çok iyi
  burcu melis bunu beğendi.
 4. ll_qül_ll

  ll_qül_ll Üye

  Katılım:
  2 Kasım 2009
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  çok kolay sorular gerçekten...teşekkürler
 5. JoGa

  JoGa Üye

  Katılım:
  30 Mart 2009
  Mesajlar:
  44
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  bu cevaplara kağıtlar sığmaz çok uzunlar ya
 6. hande gül

  hande gül Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2009
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bu sorularda işime yarıcak inşallah
  bır suru soru buldum ama hiç birini bilmiyorum cunku bız boyle ıslemıyorduk sayısalcıyız diye yuzeysel gecıyoduk yazılılarda inşallah yuzeysel sorular cıkar
  ''sorular ıçın tesekkurler''
  Son düzenleyen: Moderatör: 7 Kasım 2009
 7. kopukk_09

  kopukk_09 Üye

  Katılım:
  20 Eylül 2008
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  sorular güxel ama çok uzun cevapları var bence bizim hoca böle sormaz ...yinede sağol
 8. yakupşereflikoç

  yakupşereflikoç Üye

  Katılım:
  11 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  emek verenlerin elleri,aklı dert görmesin
 9. aliyarar1790

  aliyarar1790 Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler hepsini hatırlayabilmişşin:)
 10. Nur-Nil

  Nur-Nil Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2009
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok teşekkür ederim çok işime yarıcak!!

Sayfayı Paylaş