1. dünya savaşı

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri' bölümünde sevda_aliş tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. sevda_aliş

  sevda_aliş Üye

  Katılım:
  11 Ocak 2009
  Mesajlar:
  96
  Beğenileri:
  24
  Ödül Puanları:
  0

  1. dünya savaşı ile ilgili test

  BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI  1.I.Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan antlaşmalarla, yenilen devletlere ağır askeri-ekonomik yükümlülükler getirilmiştir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
  A)Yeni savaşların çıkmasına
  B)İnsan haklarının önem kazanmasına
  C)Sömürgecilik rekabetinin sona ermesine
  D)İşçi sınıfının önem kazanmasına

  2.I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı egemenliğinde yaşayan Müslüman Araplar, İngilizlerle işbirliği yaparak ayaklandılar.
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
  A)Halifelik kurumunun Araplarca tanınmadığına
  B)İngilizlerle Arapların anlaştıklarına
  C)Arapların bağımsızlık istediğine
  D)Ulusçuluk düşüncesinin önemini kaybettiğine

  3.I. Dünya Savaşı öncesi İttifak Devletleri grubunda yer alan İtalya, Batı Anadolu’nun kendisine verilmesi vaadi karşılığında taraf değiştirerek, İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmiştir.
  Bu duruma dayanarak, İtalya ile ilgili;
  I.Savaşı bir an önce bitirmek istemektedir.
  II.Çıkarları doğrultusunda bir siyaset izlemektedir.
  III.Savaşı ittifak devletlerinin kazanacağına inanmaktadır.
  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II
  C)II ve III D)I ve III

  4.1914 yılına gelindiğinde Avrupa, bir yandan dış pazarlar ve dünya egemenliği için İngiliz-Alman rekabeti, diğer yandan da Avusturya-Macaristan ile Rusya arasındaki Cermen-Slav çatışması ile ikiye bölünmüş durumdaydı.
  Bu bilgiye dayanarak, I.Dünya Savaşı’nın başlamasında;
  I.Ekonomik çıkarlar
  II.Dinsel farklılıklar
  III.Ulusçuluk akımı
  IV.Rejim farklılıkları
  Nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
  A)Yalnız III B)I ve II
  C)I ve III D)II ve IV

  5.I. Dünya Savaşı başlarında gerek İttifak gerekse İtilaf devletleri Osmanlı İmparatorluğu’nu kendi saflarına çekebilmek için büyük çaba sarf etmişlerdir.
  Bu durumda, Osmanlı Devleti’nin hangi özelliği önemli rol oynamıştır?
  A)Askeri gücü
  B)Jeopolitik konumu
  C)Ekonomik gücü
  D)Dini yapısı

  6.I.Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’nin savaş dışında kalmasını istemekle, aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir?
  A)Boğazları istedikleri kullanmak
  B)ABD’nin kendi yanlarında savaşa girmesini sağlamak
  C)Kapitülasyonların kaldırılmasını önlemek
  D)Yeni cephelerin açılmasını ve savaş alanının genişlemesini önlemek.

  7.Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda kendi sınırları dışında olan Romanya, Galiçya ve Makedonya cephelerine de asker göndermiştir.
  Osmanlı Devleti’nin bu politikası aşağıdaki nedenlerden hangisine dönüktür?
  A)ABD’nin savaşa girmesini önleme
  B)Müttefiklerine yardım etme
  C)savaşın geniş bir alana yayılmasını sağlama
  D)Denizlerde üstünlüğü ele geçirme.

  8.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda meydana gelen bir gelişme değildir?
  A)Azınlıklar sorunlarının devam etmesi
  B)İnsan gücü kaybı
  C)Osmanlı Devleti’nin parçalanması
  D)Birleşmiş Milletler’in kurulması

  9.I.Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu’da yaşayan Ermeniler Rusya’nın da kışkırtmasıyla bağımsız bir devlet kurmak amacıyla ayaklandılar.Osmanlı Devleti 1915 yılında çıkardığı Tehcir Yasasıyla ayaklanan Ermenileri zorunlu olarak Suriye ve Mısır’a göç ettirdi.
  Osmanlı Devleti’nin bu tutumu;
  I.Doğu’da Ermeni-Rus iş birliğini önleme
  II.Anadolu’daki Ermeni varlığına son verme
  III.Ermeni isyanlarını etkisiz hale getirme
  Politikalarından hangilerine dönük değildir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II
  C)I ve II D)II ve III

  10.Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’nın başlarında;
  -Boğazları tüm devletlere kapatmış,
  -Kapitülasyonları tek yanlı olarak kaldırmış,
  -Genel seferberlik kararı almış,
  -Bazı Alman subaylar Osmanlı ordusunda önemli üst görevlere getirilmiş.
  Bu gelişmelerin hepsi birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
  A)İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları vardır.
  B)ABD Orta Doğu üzerinde söz sahibi olmak istemektedir.
  C)Osmanlı Devleti savaşa girme hazırlığı yapmaktadır.
  D)Almanya Osmanlı Devleti’ni savaşa zorlamaktadır.

  11.I.Dünya Savaşına girerken ABD’nin savaşa katılan tüm devletlere kabul ettirdiği Wilson ilkelerine göre;
  -Galip devletler topraklarını genişletmeyecek
  -Hiçbir ulus başkasının boyunduruğu altına sokulmayacaktı.
  Bu ilkeler savaş sonrasında aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
  A)Mandater yönetiminin kurulmasına
  B)Sömürgeciliğin sona ermesine
  C)Ticaretin önemini kaybetmesine
  D)Ulusal devletlerin kurulmasına

  12.I.Dünya Savaşı sonrasında Lehistan, Polonya adıyla kurulmuş, Sırbistan, Karadağ ve Bosna-Hersek birleşerek Yugoslavya oluşmuş. Çekoslovakya ortaya çıkmıştır.
  Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A)Sömürgeciliğin mandacılık adı altında süzdürüldüğünün
  B)Bazı devletlerde rejim değişiklikleri olduğunun
  C)Avrupa’nın siyasal yapısının değiştiğinin
  D)Ulusçuluk düşüncesinin öneminin kaybettiğinin

  13.Almanya’nın I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden bazıları şunlardır;
  I.Osmanlı halifesinin dinsel gücünden faydalanmak
  II.Rusya’nın Akdeniz’e inmesini engellemek
  III.Osmanlı Devletinin insan gücünden faydalanmak
  Bunlardan hangisi Osmanlı Devletinin coğrafi konumu ile ilgili değildir?
  A)I ve II B)II ve III
  C)I ve III D)I,II ve III

  14.I.Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermenilerin Ruslarla işbirliği yaparak, Türklere karşı soykırıma girişmeleri üzerine Osmanlı Devleti. 1915 yılında çıkardığı ‘’tehcir yasası’’ile ayaklanan Ermenileri zorunlu olarak Suriye ve Mısır’a göç ettirmiştir.
  Osmanlı Devleti’nin bu davranışı;
  I.Bölgedeki Türk nüfusun sayısını arttırma
  II.Ermeni ve Rusların birlikte hareket etmelerini önleme
  III.Doğuda Ermenilerin çoğunlukta olmadığını kanıtlama
  Amaçlarından hangilerine dayandırılabilir?
  A)I ve II B)I, II ve III
  C)II ve III D)I ve III

  15.Wilson ilkelerinden bazıları şunlardır;
  I.Yenen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacaktır.
  II.Osmanlı topraklarında Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin Türk egemenliği tanınacaktır.
  III.Osmanlı azınlıklarına da egemenlik hakları tanınacaktır.
  Bu ilkelerden hangisi Osmanlı Devleti’nin çıkarlarına ters düşer?
  A)Yalnız ı B)II ve III
  C)Yalnız III D)I ve III

  16.Osmanlı Devleti’nin Almanya yanında savaşa girmesi I.Dünya Savaşı üzerinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmuştur?
  A)Almanya’nın ekonomik yükünün hafiflemesine
  B)Savaşın daha geniş bir alana yayılmasına
  C)İtalya’nın savaştan çekilmesine
  D)Dünya siyasi dengelerinin bozulmasına

  17.Aşağıdaki Balkan Devleri’nden hangisi İtilaf Devletleri grubunda yer almamıştır?
  A)Sırbistan B)Bulgaristan
  C)Romanya D)Yunanistan

  18.İtilaf Devletleri’nin I. Dünya Savaşı sırasında aralarında Osmanlı’yı paylaşmak amacıyla gizli antlaşmalar yaptığı görülür.
  Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
  A)Osmanlı devletinin gelişmesini engellemek
  B)Osmanlı-Alman işbirliğini önlemek
  C)Aralarında doğabilecek sorunları önlemek
  D)Balkan uluslarının desteğini almak

  19.Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na fiilen girmesine aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmuştur?
  A)Rus donanmasının Sinop’u bombalamasıyla
  B)İngiliz Donanması’nın Bozcaada’yı işgal etmesi.
  C)Osmanlı Devleti’nin Kafkas Cephesini açması
  D)Yavuz ve Midilli’nin Odesa ve Sivastopol limanlarını bombalaması

  20.Veliahdı öldürülen Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş açınca Rusya da Sırbistan’a destek olarak Avusturya’ya savaş ilan etmiştir.
  Buna göre Rusya’nın aşağıdaki düşüncelerden hangisi doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir?
  A)Osmancılık B)Panslavizm
  C)Pantürkizm D)Batıcılık


  cevap anahtarı

  1-A 2-D 3-B 4-C 5-B 6-D
  7-B 8-D 9-B 10-C 11-C 12-D
  13-C 14-C 15-C 16-B 17-B 18-C
  19-D 20-B
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş