1.dÜnya savaŞi

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde Mehmet Kovalı tarafından paylaşıldı.

 1. Mehmet Kovalı

  Mehmet Kovalı Üye

  Katılım:
  17 Şubat 2011
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Savaşın Nedenleri

  Siyasi Nedenler

  Avrupa'da 16.yy'da yaşanan Katolik-Protestan ayrışmasıyla
  farklı taraflarda savaşmışlar bugün bile Avrupa Birliği'nin kökenini oluşturan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu birliği dağılmıştır. Savaşın sonunda Fransa'nın güçlenmesiFransa sömürgecilik alanında hızla güçlenirken Almanya'nın bu alanda geri kalmasına neden olmuştur. 1815’te yapılan ​

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ile Avrupa’ya ve geniş anlamda dünyaya yeni bir statü getirilmiş ve buna göre güçler dengesi kurulmuştur.Kırım Savaşı'nda(1853-1856) bu dengelerin Rusya lehine değişmesine engel olmak için Avrupa Devletlerietkisi 1917 Ekim Devrimi'ne kadar sürecek siyasi ve ekonomik dalgalanmaların etksine gireceklerdir. Yine bu savaşın sonunda Viyana Kongresi statükosunu ve güçler dengesini büyük ölçüde değiştirmişti. Bundan sonrası ise yeniden bir dengenin kurulması girişimlerine siyasi siyasi birliklerini oluşturduktan sonra Almanya'nın ise bu alanları ele geçirmek niyeti savaşın başlıca ekonomik nedenlerindendir. Bu deniz yollarının hakimiyeti19.yy sonlarında özellikle İngilizler tarafından petrol siyasetini19.yy'ın sonlarında 20.yy'ın başlarında toplumsal dalgalanmanın en fazla görüldüğü ülkedir. Toplumun en büyük kesimini oluşturan köylü sınıfı ve o büyüklükte olmasa da etkin bir işçi sınıfı 1905 Devrimi ile 1917 Ekim Devrimi'ne giden yolu açmıştı. Toplumsal dalgalanmalar ekonomik açıdan Rus İmparatorluğu ve Çarlık Rejimi için tehlike oluşturuyordu. Rus Yönetimi bu dalgalanmaları engellemek için siyasi ve ekonomik güç kazanmak zorundaydı.

  Ülkelerin Stratejileri

  İngiltere

  1. Elizabeth’in uzun ve başarılı saltanatında(1558-1603) İskoçya’da İngiliz etkisinde farklılık görülmeye başlandı. İngiltere'deki Tudor hanedanıyla iki geleneksel düşmanı birbirine yaklaştırdı. İskoçya Kralı 1. James İngiltere kralı oldu. 1707 yılında iki krallığı birleştiren bir antlaşma imzalandı. Bu tarihten sonra Büyük Britanya tarihi başlar. 1642-1651 yılları arasında gerçekleşen İngiltere İç Savaşı sonucunda krallık devrildi. Bunun yerine önce parlamento idaresinde (1649–1653) sonra da Oliver Cromwell iktidarında (1653–1659) kısa süren bir cumhuriyet kuruldu. Cromwell'in ölümünün ardından parlamento iç karışıklıkları önlemek için sürgündeki kral 2. Charles'ı krallığı yeniden kurmak üzere İngiltere'ye davet etti. 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere Kanada Afrika’da bazı devletler deniz yolları hakimiyeti askeri ve siyasi anlamda da sağlamayı başabilmiştir. 1871'ten itibaren Alman İmparatorluğu'nu kendi etkinliğine karşı en önemli tehdit olarak algılamıştır. Çünkü güçlü bir Almanya İngitere için en büyük tehdit olacaktır. Fransa ile sürdüğü ortaklıkta(özellikle Kırım Savaşı bir örnektir.) Balkanlar ve Doğu Avrupa'da Rusya'nın Pan-Slavizm Politikası ile Almanya'nın Pan-Germen Politikası karşıtlığı temeline oturmuştu. İngilteresavunma stratejisini Hollanda ve Belçika'nın Almanya'ya karşı dirençli olması esasına dayandırmaktaydı.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Alman İmparatorluğu'nun İngiltere için gerek ekonomik gerekse de siyasi tehdit haline gelmesi İngiltere için tartışmasız bir savaş nedeniydi.Aynı zamanda deniz yollarının kontrol altında tutulması günümüzde Birinci İmparatorluk (1804–1814) adıyla anılan devletin imparatoru ilan etti. Napolyon Savaşları olarak bilinen bir dizi savaşın ardından1871 yılından itibaren birbirlerini tehdit olarak görmüşlerdir.Fransa içinFransa için diğer iki askeri strateji unsuruydu.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Fransa için Alman İmparatorluğu sömürgeleriiçin de büyük tehdit oluşturuyordu.Çünkü Fransız Askeri-ekonomik-siyasi gücünün temeli sömürgeler üzerine kuruluydu.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Rusya

  Rusya İmparatorluğu'nun başlangıcı 1721 yılındadır. 1866 yılında toprakları Asya toprakları kuzeyde Kuzey Buz Denizi'nden güneyde Karadeniz'e İmparatorluğun ekonomik yapısı geniş ölçüde köylü ve sayıca daha az ama etkili bir işçi sınıfına dayanmaktaydı. Sanayileşme yetersizdi ve üretim büyük ölçüde tarıma dayalıydı.Şehirleşme 2-3 şehir dışında son derece az ve nüfusun büyük çoğunluğu taşrada yaşamaktaydı. 1905 Devrimleri ve ardından gelen 1917 Devrimleri Osmanlı İmparatorluğu (Boğazlar ve Doğu Anadolu'yu ele geçirmek)ve İran(Petrol alanları)politikaları ile hakimiyetini sağlamak. c)19.YY.'da Ortaasya'nın büyük bölümünü ele geçiren Ruslar Japonya-Rusya-İngiltere-ABD arasındaki güç dengesini kaybetmemek. 1904-1905 Rus Savaşı'nda büyük yenilgiye uğrayan Rusya İngiltere ile İngiliz-Rus Sömürge Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Batıda Almanya İmparatorluğu'nun Pan-Germenizm Politikaları Pasifik'te İngiltere'ye karşı ABD ile yardımlaşma vb. stratejiler nedeniyle Rusya ekonomik diğer Avrupa güçleri gibi emperyal bir politika izlemiş ve zaman zaman sömürgeleri konusunda komşu devletlerle sürtüşmeye girmiştir. Bu Birleşik Krallık ve Rusya İmparatorluğu bir anlaşma imzalayarak kutup oluşturmuştur. Almanya ise sadece Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ittifak kurabilmiştir.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Almanya'nın emperyal politikası ülke dışına taşmış ve devlet diğer Avrupa güçleri gibi Afrika'nın paylaşımına katılmıştır. Berlin Konferansı'nda bu kıta Avrupa güçlerine pay edilmiştir. Almanya'nın payına Alman Doğu Afrikası Togo ve Kamerun düştü. Büyük güçler arası Afrika'da olan bu mücadele I. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri olacaktı.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Almanya siyaset alanında ve denizlerde bu düşmanlıklarda etkili olmuştur. Çünkü iki ülke arasındaki en önemli savunma noktaları olan Alsace-Lorraine ve Ren Nehri Köprüleri'ne sahip olmak önemliydi. Öte yandan siyasi olarak cumhuriyetçi İngiltere ve Fransa'nın yönetim sistemi yönünden de rakibiydi.Bu rekabetbir nevi mutlakiyet/cumhuriyet mücadelesi şekline de getirmiştir. (Zaten bütün mutlakiyetler çökmüşAvrupa'da güçlü bir müttefike sahip değildi.Belki de savaşın daha başındaki bu durum1914'lerde neredeyse kesin gibi duruyordu.Bu konuda Adolf Hitler bileSchoenerer'in Habsbourglar hakkındaki ikazlarına kulak vermiş olsa idiSlavlar ve Macarlar'dan oluşmaktaydı.Etkinlik sahasında(doğu bölgesinde yoğun Slav devletleriemperyal devletlerin sonunu hazırlamaktaydı. Uyanan milliyetçilik akımları 19.YY'da en fazla Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na zarar vermiştir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Rusya ve Rusya'nın Pan-Slavizm Politikalarıydı. Rusya gerekse de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içindeki tüm etnik unsurlara-başta slavlar olmak üzere-açık/kapalı destek veriyordu. Öteki taraftan batı tarafının güvenliğinidiğer taraftaki Rusya etkinliğini yok etmek istiyordu. Aslındabir ölüm-kalım mücadelesi idi.1882 Yılında yapılan antlaşmayla kurulan Üçlü İttifak ile Almanyasavaşın başında tarafsız kaldıktan sonra Toskana Grandüklüğü 1859'da Fransa ile birlikte Avusturya'yı mağlup etti ve 11 Kasım 1859'da Avusturya ile Piyemonte arasında Zürih'te barış antlaşması yapıldı. Buna göre; Avusturya fiilî başkanının Piyemonte olması kabul edildi. Bir süre sonra Kuzey İtalya'daki küçük devletler de Piyemonte'ye katılma kararı aldılar. Böylece bütün Kuzey ve Orta İtalya Piyemonte'ye katılmış oldu. 1870'de Roma ve 1886'da Venedik Roma devrinden sonra ilk kez tek bir ülke hâline gelebilmişti. Yeni İtalyan Krallığı'nda 20. yüzyılda kuzey İtalya hızlı sanayileşerek gelişirken Afrika'da Libya Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Üçlü İttifak'ı oluşturan İtalya 1915'te Londra Paktı ile İtilaf Devletleri arasına katıldı. İtalya'ya savaşa girmesi koşuluyla Trento Istria Trieste ve Bolzano'yu alabildi. Bu sonuç İtalyan toplumu arasında büyük hoşnutsuzluklara yol açtı.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  İtalya savaş öncesi dönemde mevcut sömürgelerini korumak isterkenBalkanlar ve Afrika'daki gücünü de arttırmak amacındaydı.Fransa ile eski düşmanlıkları ve yeni ortaya çıkan durum nedeniyle 1915 yılına kadar ortada bir siyaset takip ederkenson ağır yenilgisini 1912-1913 Balkan Savaşları ile almıştı.Bu savaşlarda yıllık enflasyon yüzde 300'lerde(Temmuz-Kasım 1914 aralığında %50)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  bölgesinde kalan toprakları için de endişeli bir Osmanlı İmparatorluğu vardır. Etnik gruplarındaki milliyetçilik ve ayrışma hareketleri nedeniyle İngiliz ve Fransızlar'ın Ortadoğu konusundaki niyetlerini ve -sanılanın aksine- petrolün yeni dönemdeki önemini son derece iyi bilmekteydi. Öte yandan yüzyıldan fazla süredir aralıklarla savaştığı Rusya'nın da Boğazlar ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerindeki hedeflerinin farkındaydı. Askeri yönden; Balkan Savaşları sonucunda ordunun son derece zayıflamış yapısının ortaya çıkmasına rağmen yeni bir ordu yaratma başarısı göstermiştir. Hükümet okullu subayları faal birliklere aynı başarıyı -ekonomik nedenlerden dolayı- teknoloji ve silahlar yönünde yakalayamamıştır. Alman ekolünün hakim olduğu Osmanlı Ordusu savaşın kaçınılmaz olduğunu farkettiği andan itibaren Almanya ile de ilişkilerini aynı ölçüde sıkı tutmaya çalışmıştır. Hatta bu öylesine yoğun bir çift taraflı mücadele olmuştur ki bundan birkaç saat sonra

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  savaşa

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  yanında girdiğini duyurmuştur. Bu duyurudan sonra İngiltere ve Fransa 93 Harbi'nden yenilgiyle çıkan Osmanlı Devleti 1908 senesinde ise tam bağımsız çarlık olarak tanımıştır. Bulgaristan Krallığı'nınYunanistan-Sırbistan-Karadağ-Romanya ile batıda Osmanlı İmparatorluğu arasında sıkışmasına yol açmıştı.Savaş öncesi dönemde diğer Balkan Devletleri ile olan düşmanlığı öncelikle Almanya'ya danıştı. Almanya'nın verdiği üstü kapalı desteğin ardındankaçamak yanıtlar verdi.Bunun üzerine AvusturyaSırbistan'a savaş ilan etti.Bunun üzerine Rusya 31 Temmuz'da genel seferberlik ilan etti.Daha önceden Rus Seferberliği'ni savaş ilanı kabul edeceğini açıklamış bulunan Almanya 3 Ağustos'ta da Fransa'ya savaş ilan etti.AlmanyaFransa'yı hemen ezip seferberliğini tamamlama çabası içinde bulunan Rusya'ya daha sonra dönmek istediğindenAlmanya 4 Ağustos 1914 tarihinde Belçika'ya saldırdı ve İngiltere de Almanya'ya savaş açtı.BöyleceAlman-Rus Cephesi ve Avusturya-Sırbistan Cephesi.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Cepheler

  Savaş başındasavaşın süresinin çok da uzun olmayacağı konusunda Schlieffen Planı (1905) ile Fransa’yı altı hafta gibi kısa bir sürede devredışı bırakacağını varsayıyordu. Bu planı 4 Ağustos 1914 tarihinde Belçika’ya saldırarak uygulamaya koysa da Almanya Schlieffen Planı’nın başarısızlığı ile karşı karşıya kaldı. 6-12 Eylül 1914

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  I. Dünya Savaşı’nın yeni ve belirleyici bir özelliği olan ‘siper savaşı’ başlamış oldu. I. Dünya Savaşı'nda cepheleri 2 ana başlıkta toplanabilir.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Batı Cephesi

  Ana madde: Türk sahil topçusu ve mayın hatları nedeniyle başarısız olmuştu. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa yüksek komutanlıkları Araplar kendilerini koruyan Osmanlı Kuvvetlerine karşı ayaklandı Asir'in kuzeyini I. Dünya Savaşı sonuna kadar savunan 7. Kolordu

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'nden bir müddet sonra 25.000 deveyle iki koldan Süveyş Kanalı'na yaptığı harekât (1. Kanal Savaşı) başarılı olamadı.Kanalı şişme botlarla aşmaya çalışan Osmanlı birlikleri ağır makinalı tüfek atışları sebebiyle daha kıyıya varamadan ağır kayıplar verdi. 4 Şubat 1915'te Birüsseba-Gazze'ye geri dönüldü. 1916 yılında Süveyş Kanalı'nı almak için 2. Kanal Harekâtı yapılırken Gazze'ye saldırdı. 1. ve 2. Gazze Muharebeleri yapıldı. İngilizler Türklerin kahramanca savunması karşısında çekilmek zorunda kaldılar. Takviyelerini artırmaya başlayan İngilizlerin Filistin Cephesinde toplanmaları üzerine Falkenhayn'ın saldırıya geçme fikrinin tamamen yanlış olduğunu düşünüyordu. Savaş hazırlıklarını tamamlayan İngilizler 15 Ekim 1914'te

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'i ve 23 Kasım 1914'te

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'yı işgali üzerine açıldı. Yerli askerlerle karışık Osmanlı kuvvetleri işgale karşı koyamadı. İngilizler Yzb.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  aşiretlerden ve gönüllülerden yararlanarak topladığı kuvvetle İngilizleri

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'ta durdurdu. Kanlı çarpışmalardan sonra İngilizler petrol yataklarının bulunduğu Musul'a giremediler. Ancak Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından üç gün sonra 3 Kasım 1918'de diğer kısmı ile Ukrayna'nın batısında yer almaktadır. Galiçya'nın güney sınırını Karpat dağları oluşturur. Genel savaş planına göre bu süre boyunca Avusturya-Macaristan doğuda Rusya'yı oyalayacaktı. Ancak Avusturya Macaristan bu işi başaramadı. Rusya orduları Karpat dağlarının kuzey eteklerine kadar yanaştı. Bunun üzerine Almanlar doğu cephesinin merkezi Gali.ya'ya Türk kuvvetlerinin gitmesi konusundaki Enver Paşa'nın teklifini kabul ettiler. Daha önce Çanakkale'de savaşmış 19. ve 20. Tümenler'den 15. Kolordu oluşturularak trenle yola çıkarıldı. Eylül 1916'da intikal amamlanmıştı. Kolordunun komutanı Berezhany kasabası çevresidir. Berezhany ile Rohatin kasabası arasındaki yol üzerinde tarihte Hurrem Sultan olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman'ın eşinin doğduğu şehirdir.)Bunun yanında bugün ormanlıktır. Savaş sırasında kullanılan mevziler bugün bile net olarak görünmektedir. Bu haliyle Yunan ve Sırp kuvvetleri büyük bir taarruz başlattı. Bulgar ordusu yenildi.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'de Bulgaristan 1914 yılında Bosna yolu ile Belgrad’a doğru ilerledi.Avusturya’nın Belgrad’a kolayca gireceği sanılırken Belgrad’ı tekrar geriye aldılar.Avusturya Orduları Batı Cephesi’nde Fransız direnişiyle karşılaştıktan sonra seferberliğini beklenenden kısa sürede tamamlayarak Rus Orduları karşısında geri çekilmeye başlayınca Alman Orduları’nın bozgun halinde geri çekildiği düşüncesine kapıldı.Rus Orduları ikmal merkezleriyle olan bağlantılarını zayıflattı.Gerçekte Alman Generalleri çember altına alınarak Tannenberg Bölgesi’nde yenilgiye uğratıldı ve 120.000 Rus Askeri esir alındı.Almanya büyük bir zafer kazanmıştı.Rusya vurucu gücünü yitirmişti. Bundan sonra Batı Cephesi’nde Fransa’nın yükünü hafifletmek isteyen İngiltere ve Fransa Galiçya Cephesi’nde Rusya’ya karşı bir üstünlük elde edemedi.Bu cephede uzun ve kanlı savaşlar sonucunda taraflar biribirine karşı bir avantaj elde edememiştir.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  1915 Yılında Cepheler

  1915 Yılında Batı Cephesi

  1915 Yılında Batı Cephesi Fransa 190.000 Almanya 1915 yılı içerisinde İngiltere’yi(bu savaşta ilk kez kullanılan) Zeplin’ler ile havadan bombalamaya başladı.Bu bombardımanlar 1916 yılına kadar sürdü.Ağır ve kolay hedef olan Zeplin’ler önemli zayiata yol açamadı (İngiltere’de 11.000 kişi bu saldırılarda ölmüştür.) ve 1916’da Almanya Zeplin Bombardımanı’nı kesti. Fakat savaş gemilerinin yanında ticaret gemilerini de batırarak aynı zamanda 1.Dünya Savaşı’nın da en kanlı savşlarıdır.İngiltere tarafından savaşın uzamasının en büyük zararı kendisine vereceğini biliyordu.Schlieffen Planı’nda arkasından dolaşmayı tasarladığı Verdün’ü düşürüp Paris’e girmek ve hiç olmazsa Batı Cephesi’nde savaşı bitirmek istiyordu. Başlangıçta başarılar kazanan AlmanyaŞubat 1916-Haziran 1916 arasında sürmüş ve çok sayıda kayba neden olmuştur.(Fransa 350.000 her iki taraf da bir sonuca ulaşamamıştır.Daha sonra İngiltere bu saldırının ilk gününde 60.000 olmak üzere toplam kaybı 420.000 kişi olmuştur. 1916’da Alman ve Avusturya Orduları’nın dört ay gibi kısa bir sürede -1916 Aralık ayında-Bükreş’e girmesiyle son buldu. Bunun dışında1916 yılında yapılan savaşlar1917’ye kadar olan dönemde başarılı görünmektedir.Fakat denizden abluka altına aldığı Almanya’ya aynı şansı tanımıyordu.Almanya bu ablukayı denizaltıları ile kırmaya çalışıyordu.Bu amaçla deniz savaşlarına ağırlık vermişti.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  ABD'nin Savaşa Girmesi

  Almanya’nın denizaltı savaşına yönelmesi Almanya’nın kurmaya çalıştığı Alman-Meksika İttifakı’da ABD’de büyük bir tepkiye yol açmıştı.(Almanya ABD’nin savaşa girmesi durumunda Meksika’nın ABD’ye saldırmasını istiyordu.) Bu iki nedenin ABD’de kamuoyu oluşturmasıyla aynı zamanda dönemin en büyük ekonomik imkânlarına sahip olan bir devletin savaşa girmesi demekti.Bu da savaşın kaderine çok önemli etkilerde bulunmuştur.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  <H3>Rus İç Savaşları

  1917 Şubat Devrimi

  1905 Devrimleri ile son dönemecine giren Çarlık Rusyası köylüler ve askerler 1917 yılının Ekim ayında gerçekleşen Bolşevik Devrimi (Ekim Devrimi)'ni yaptılar.Bunun sonucunda bu olay eski doğu sınırlarına geri dönüş anl***** geri geliyordu.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  Savaşın Sonuçlanması

  1918 Yılı Almanya için sonun başlangıcı olmuştur.Sınırlı kaynakları ile abluka altında Rusya'dan çok kritik bir hata yaparak bu sefer de Alman Ordusu içerisinde isyanlara ve itaatsizliklere yol açtılar. 1918'de savaş tamamen İttifak Devletleri aleyhine dönmüştü.Rusya'nın savaştan çekilmesiyle mart ayında General Ludendorff komutasında büyük bir saldırı başlattı.Bu saldırı sonucunda Almanya kısmen başarılı olup cepheyi yarmayı başarsa da Alman Ordusu'nu geriye doğru püskürtmeye başladı.Bu saatten sonra Bulgaristan ile

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  1918 tarihinde Selanik Ateşkes Antlaşması 1918) 1.Dünya Savaşı modern çağlardaki en ağır ve en acımasız insan buluşu olan ‘Topyekün Savaş’tır.20.YY.’dan önceki savaşlar sabotajlar vb. savaş taktikleriyleağır silahlarla donatılmış siperlerde savaş tarihinde ilk kez süngü çarpışmaları görüldü. Deniz savaşlarında kullanılan sabit ve hareketli toplar güçlendirildi. 15km. uzağa ateş edebilen sabit toplar kullanıldı. İlk olarak İngilizler tarafından Batı cephesinde tanklar ve zırhlı araçlar kullanılmıştır. Tank ve uçaklara karşı olarak da tanksavar ve uçaksavar silahlar geliştirilmiştir. Havada ise daha çok istihbarat elde etme ve düşmanın istihbarat almasını engelleme görevlerinde kullanılmıştır. Almanlar ise düşmanın yük trenlerini bombalama ABD'nin İngiltere'ye insani ve askeri yardım ulaştırmasını engelleyerek itilaf devletlerine ciddi kayıplar verdirmişlerdir. Ayrıca haberleşme de gelişmiştir. Güçlü sistemler geliştirilip 21.219.452 yaralı ve 7.750.945 kayıp veya esir bırakmıştır.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  I. Dünya Savaşı ülkeler arasındaki sorunları çözümlememiş. Ağır yaptırımlar içeren antlaşmalar

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'na zemin hazırlamıştır. ​

Sayfayı Paylaş