1.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  MUKADDİME: (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)

  Mademki toplum içinde yaşayan halk bunca kanunla sorumludur, elbette yazarları kendi vatanının yararına dair fikirler sunmayı kazanılmış haklarından sayar. Eğer buna bir kanıt aranacak olursa eğitilmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterlidir.

  Bu durum devletçe de uygun görülmüştür ki Tanzimat’ın oluşumunda gazete çıkarılmasına izin verilmişti. Hatta Müslüman olmayan azınlıkların çıkardığı gazeteler haklarının bile ötesindedir. Fakat asıl Osmanlı gazetelerinin bahsine gelince şimdiye kadar kimse özel gazete çıkarma ihtiyacı duymamıştır. Hele şükürler olsun ki bu durum sonunda gerçekleşti.

  Şimdi bu gazete ülke içerisinden ve dışarısından haberler verecek olmasından ötürü Tercüman-ı Ahval adı verilmesi uygun görüldü. Bu gazetenin çıkarılması gereği açık ve net bir şekilde ortadadır ki bu sebeple bu ihtiyaca cevap vermek üzere çıkarılacaktır.

  21.Ekim.1860 Tercüman-ı Ahval’’
  A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

  1. .Yukarıdaki metnin konusu nedir ? Belirtiniz.  2. Yukarıdaki metinden çıkarılacak en kapsamlı yargı nedir ?  3.Gazeteye bu ismin verilmesinin sebebi nedir ? Yazınız.
  4. ’’İnce Memed romanı’’ ağalık düzenine başkaldırının toplumda yaygınlaşması etkileşimine ilişkin çıkarımı yazınız.  5. Aynı konuyu ele alan bir felsefi metinle edebi metin arasındaki temel fark hangi noktadadır ? Belirtiniz.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

  1. Tarih ile edebiyat arasındaki temel fark, tarih, …………. ; edebiyat, ………………….. anlatır.
  2. Orhun Abideleri, …………………. ……..dönemini anlatır.
  3. Yol Ayrımı adlı eserin yazarı,…………………...’dir.
  4. Müsavât adlı eserin yazarı, ………………….. , ……………….. savunur.
  5. Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanın konusu;……………………...
  mesajı, …………………………………….. olduğudur.

  C) Aşağıdaki soruların doğru mu, yanlış mı olduklarını yanlarındaki kutucuklara işaretleyiniz.

  1. Yol Ayrımı adlı metin siyasi tarihimizde çok partili hayata geçişimizi anlatan bir anı yazısıdır.D ( ) Y ( )
  2. Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir. D ( ) Y ( )
  3. Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır. D ( ) Y ( )
  4. Namık Kemal Hürriyet Kasidesi ile birlikte klasik kaside anlayışını tamamıyle değiştirmiştir.D ( ) Y ( )
  5. Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi edebi türleri de getirmiştir. D ( ) Y ( )

  D)Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

  1. Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değil midir?
  Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebiyat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir?

  A) Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı
  B) Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk
  edebiyatı
  C) Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı
  D) Batı etkisinde Türk edebiyatı - İslami Türk
  edebiyatı
  E) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı


  2.Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?
  A) Karlar altında bir ilkbaharım ben
  B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
  C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor
  kan rengi
  D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
  E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
  Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa


  3.Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Kemal'in
  değildir?
  A) Tahrib-i Harabât B) İntibah C) Cezmi
  D) Celâlettin Harzemşah E) Harabât

  4. I. Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekileregöre sadedir.
  II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı
  olmak amaçlanmıştır.
  III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman,
  tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
  IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada değişiklikler yapılmıştır.
  V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde
  durulmuştur.
  Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi
  Tanzimat dönemi için yanlıştır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
  5.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat I. Dönem sanatçısı değildir ?

  A) Ziya Paşa B) Şinasi C) Namık Kemal
  D) Samipaşazade Sezai E) Ahmet Mithat Efendi

Sayfayı Paylaş