1.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  [ Bahçekapı'da, Hacı Bekir'in şekerci dükkânı karşısındaki hanın üst katındayız. Burada üç oda var. Bunlardan birinde yazarlar çalışıyor. Gazetenin sahibi Agâh Efendi, Şinasi, bir iki kişi daha... Bir başka odaya gazetenin basıldığı basit el tezgâhı yerleştirilmiş. Üçüncü odada mürettipler yazı dizip sayfa bağlıyor:

  Hepsi yaşlı, "en genci altmışlık" zatlar... Asıl görevleri cami hatipliği, imamlık, medrese hocalığı. Kimisi devlet matbaası Matbaa-i Amire'den getirtilmiş, kimisi üç beş kuruş kazanabilmek için dizgiciliği öğreniyor. Dizgi harflerinin bulunduğu "hurufat kasalarısın önündeki "kürsü" denilen, minderli, çevresi yastıklarla donatılmış sedire oturmuşlar, harfleri birer birer önlerindeki kasalardan alıp ellerindeki "kumpas"a yerleştiriyorlar. Aradıklarını bulamayınca da yanlarındaki, az ötelerindeki arkadaşlarından istiyorlar:

  "- Hasan Efendi, bir mim başı ver!"

  Dizilen satırlar sütunlara, sütunlar sayfalara dönüşüyor. Sayfalar bağlanıyor, düzeltisi yapıldıktan sonra yandaki odaya götürülüp el tezgâhına yerleştiriliyor ve gazete basılıyor.

  Gazetenin tek satıcısı, Tömbekici Hasan Ağa... Merdiven başından gazeteyi alıp bitişikteki ya da pek yakındaki tütüncü dükkânına götürüyor. Ve isteyenlere, tezgâh altından çıkarıp vererek parasını alıyor. Henüz gazete satıcısı, gazete dağıtıcısı yok... Bir süre sonra "müvezzi" denilen dağıtıcılar ortaya çıkacak, ama bunlar da koltuklarının altındaki gazeteyi sessiz sedasız satacaklar. Bu gizliliğin ya da sessizliğin nedeni, bağnaz suhte (softa, medrese öğrencisi) korkusu... Bir de lobutlu, usturalı, kamalı dolaşan bağnaz hocalardan korku... İşin uçunda kıyasıya dayak yemek, hatta kim vurduya gitmek var... ]

  1. Yukarıdaki metinde dönemin zihniyetini yansıtan ifadeleri bulup yazınız.
  2. Tanzimat döneminde ve sonrasında onlarca gazete çıkarılmasının sebeplerini yazınız.
  3. Tercüman-ı Ahval mukaddimesinin önemi nedir?
  4. Şinasi’nin Türk edebiyatı için önemini anlatınız.
  5. Namık Kemal’in ‘Hürriyet Kasidesi’ adlı şiirinde Edebiyatımıza kazandırdığı yeni imgeler nelerdir?
  6. “Atatürk’e göre çağdaşlaşma bizim için Batı’yı körü körüne taklit, körü körüne bir uyum değildir” cümlesinde anlatılmak isteneni yorumlayınız.
  7. Tanzimat Dönemi öğretici metinlerin özelliklerini yazınız.
  8. Aşağıdaki boşlıkları uygun sözcüklerle doldurunuz.
  ………………………………………, …………………………………………….. ve …………………………………… Tanzimat Edebiyatının öncüleridir.
  Ad – Soyad: Tarih:
  Numara: Aldığı Not:

  SORULAR
  1. “Eserde, toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek, insanı mutlu edecek yollar vardır. Bu yolları, devrin hükümdarına öğütler halinde göstermektedir. Didaktik bir eserdir. Mesnevi şeklinde, 6645 beyit olarak yazılmıştır. Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’ a sunulmuştur. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.”
  Yukarıda bahsedilen geçiş dönemi eserinin ve yazarının adını yazınız.
  Eser Adı: …………………………………
  Yazar Adı: ……………………………………………..

  2. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız
  a. İslamiyet öncesi, Türk toplumunda yapılan av törenlerine ……………. adı verilirdi.
  b. İskender ile Türkler arasındaki savaşları anlatan, Saka Türklerine ait olan destanın adı ……… destanıdır.
  c. Türklerin Kutsal Taşı Çinlilere vermeleri üzerine, Tanrı tarafından cezalandırılmalarını, kuraklığın başlamasıyla da göç etmelerini anlatan …………….. destanı, Uygur Türklerine aittir.
  d. Şehir meydanlarında ya da kendileri için hazırlanan yerlerde Pişekar, Kavuklu, Zenne gibi sabit tiplerle oynanan, güldürü amaçlı, metinsiz, suflörsüz oynanan geleneksel Türk tiyatrosu oyunun adı ………………… ‘ dur.
  e. Orhon Yazıtları…………… türünün özellikleri görülür.

  3. Aşağıdaki eserlerin edebiyat türlerini karşılarına yazınız.
  Türü
  a. Eşek Arıları(Aristophanes ) …………………..
  b. Siyah İnciler ( Mehmet Rauf ) ……….…………..
  c. Erenlerin Bağından ( Yakup Kadri ) ……..…………….
  d. Kıssadan Hisse (Ahmet Mithat ) ……….…………..
  e. Ayaşlı ve Kiracıları ( Memduh Şevket Esendal ) ……….…………..

  4. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız
  a. Dize sonlarındaki ses benzerliklerine ……………………… denir.
  b. Halk şiirinde genellikle …………….. uyak kullanılmıştır.
  c. Aruz ölçüsü, ……………… edebiyatının ürünüdür.
  d. Divan şiirinde, düzyazılarda görülen uyaklara ………………… denir.
  e. Halk şiirinde genellikle ……………. ölçüsü kullanılmıştır.

  5. Aşağıda bazı sanatçılar verilmiştir. Bunların hangi nazım biçimlerini ya da türlerini başarıyla kullandıklarını boşluklara yazınız
  a. Süleyman Çelebi ………………………
  b. Nef’i ………………………
  c. Nedim ……………………….
  d. Baki ………………………
  e. Kadı Burhanettin ………………………

  6. Aşağıdaki dizelerde benzetmeleri bulunuz. Benzeyen ve kendisine benzetilen ögeleri ilgili kısma yazınız.
  a. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
  Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

  Benzeyen Kendisine Benzetilen
  ……………….. ……………………..
  b. Fırtınalar koparken git de seyret denizi
  Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi
  Benzeyen Kendisine Benzetilen
  ……………….. ……………………..
  7. Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına yazınız
  a. Su Kasidesi ………………..……..
  b. Hayriyye ……………….……..
  c. Mecalis’ün Nefais ………………..…….
  d. Siham-ı Kaza ………………...……
  e. Cihannüma ………………..……

  8. Aşağıda Tanzimat edebiyatına ilişkin yargılar verilmiştir. Bunlardan doğru olanı ( D ), yanlış olanı ( Y ) ile belirtiniz
  a. İlk dönem Tanzimat sanatçıları edebiyatı halkın eğitiminin bir aracı olarak görmüşlerdir.( )
  b. Tanzimat döneminde sade bir dille yazmak amaçlanmış, ancak tam başarı sağlanamamıştır. ( )
  c. Tanzimat edebiyatı, Divan edebiyatını her yönüyle dışlamıştır. ( )
  d. Tanzimat şiirinde genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. ( )
  e. Roman, öykü, makale, tiyatro türleri ilk kez Tanzimat edebiyatında görülür. ( )
  f. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde dil iyice sadeleşmiştir. ( )
  g. Muallim Naci, Tanzimat döneminde yaşayıp Divan şiirini savunmuş bir sanatçıdır. ( )
  h. Tanzimat edebiyatının hemen her türde eser veren sanatçısı Ahmet Mithat’ tır. ( )
  ı. Tanzimat şiirinde konu bütünlüğü yoktur. ( )
  i. Tanzimat romanında köy gerçeğine eğilen ilk roman Küçük Paşa’ dır. ( )

  9. Edebiyatımıza ait “ilk” leri aşağıdaki boşluklara sanatçılarıyla birlikte yazınız
  Eser Sanatçısı
  a. İlk roman denemesi ………………….. ………….………….
  b. İlk çeviri roman ……………….. ……………………..

Sayfayı Paylaş