1.YAZILI SORULARI

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  ONDOKUZUNCU ASIR

  ‘’ ……
  14. BEYİT: Ne vakitlerin uğurluluğu ne burçların uğursuzluğu (astroloji, müneccimlik) kaldı; ne de remil, kehanet, cifir (gibi gaipten haber verme işleri)
  22.BEYİT: Ne Ahmet Mehmet’in esiridir ne de Mehmet Ahmet’in velisi. Kanun hükümleri eşitlik temeli üzerine kurulmuştur.
  25. BEYİT: Zaman ilerleme, yükselme zamanı; dünya, bilim dünyasıdır. Toplumların sonsuza kadar yaşamasını, devamını sağlamak cehalet ile mümkün olur mu?


  A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

  1.Yukarıdaki metnin konusu nedir ? Belirtiniz.
  2.Yukarıdaki metinden çıkarılacak en kapsamlı yargı nedir ?

  3.Divân edebiyatındaki klâsik kaside ile bu kasidenin temel farklılığı hangi noktadadır ? Belirtiniz.

  4.’’Bir Bilim Adamının Romanı’’ Toplumda bilim adamlarına duyarlılığın artması etkileşimine ilişkin çıkarımı yazınız.

  5. Aynı konuyu ele alan bir tarihi metinle edebi metin arasındaki temel fark hangi noktadadır ? Belirtiniz.
  B)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

  6. Zaman kavramını ele alan bir edebi eser, aynı temada yazılmış bir felsefi eserden …………………. bakımından ayrılır.
  7. Kuruluş dizisi ……………………………… dönemini anlatır.
  8. Kuruluş adlı eserin yazarı, …………………….’dır.
  9. Ondokuzuncu Asır adlı eserin yazarı, ………………….. , ……………….. savunur.
  10. Sergüzeşt adlı romanın konusu;……………………...
  mesajı, …………………………………….. olduğudur.
  C) Aşağıdaki soruların doğru mu, yanlış mı olduklarını yanlarındaki kutucuklara işaretleyiniz.

  6. Serbest Fırka Hatıraları çok partili hayata geçişimizi anlatan bir romandır. D ( ) Y ( )
  7. Osmanlıda Tanzimat döneminde çıkan ilk resmi gazete Tercüman-ı Ahval’dir. D ( ) Y ( )
  8. Tanzimat edebiyatı I. Dönem sanatçıları ‘’sanat, toplum içindir.’’ görüşünü savunurlar. D ( ) Y ( )
  9. Tanzimatın ilanının gerekçelerini, Ziya Paşa ‘Müsavât’’ ta anlatmıştır. D ( ) Y ( )

  10. Tanzimat fermanı 19. yy.nin 1. yarısında ilan edilmiştir. D ( ) Y ( )


  D)Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

  1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat I. Dönem sanatçısı değildir ?

  A) Ziya Paşa B) Şinasi C) Namık Kemal
  D) Samipaşazade Sezai E) Ahmet Mithat Efendi

  2. I. Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.
  II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı
  olmak amaçlanmıştır.
  III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman,
  tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.
  IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada değişiklikler yapılmıştır.
  V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde
  durulmuştur.
  Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi
  Tanzimat dönemi için yanlıştır?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  3.Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Kemal'in
  değildir?
  A) Tahrib-i Harabât B) İntibah C) Cezmi
  D) Celâlettin Harzemşah E) Harabât

  Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet
  Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

  4.Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?
  A) Karlar altında bir ilkbaharım ben
  B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
  C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor
  kan rengi
  D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
  E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa
  Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

  5.Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değil midir?
  Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebiyat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir?

  A) Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı
  B) Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk
  edebiyatı
  C) Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı
  D) Batı etkisinde Türk edebiyatı - İslami Türk
  edebiyatı
  E) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı

Sayfayı Paylaş