1. YAZILI SORULARI ..

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  Adı Soyad : Tarih :
  Sınıf – Numara: Aldığı Not :
  SORULAR
  1. Aşağıdaki bilgileri değerlendirerek, doğru ise D’ yi, yanlış ise Y’ yi işaretleyiniz

  a. Seyahatnameler, tezkireler, hatıralar edebiyat tarihi için olduğu kadar tarih için de önemli kaynaklardır. D / Y
  b. “Hayat Ağacı” miti Uygur destanlarında görülür. D / Y

  c. Sagu ve koşuklar hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır.D / Y
  d. Destanlar toplumu etkileyen bir çekirdek olay etrafında oluşur. D / Y
  e. Köktürk Yazıtları ve Uygur metinlerinde Köktürk Alfabesi kullanılmıştır. D / Y

  f. Köktürk Yazıtları, dini içerikli metinlerdir. D / Y

  g. Divanü Lügati’t Türk Türkçenin bilinen ilk dil bilgisi kitabıdır. D / Y
  h. Atabetü’l Hakayık’ ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür. D / Y
  i.Kutadgu Bilig Türk edebiyatında “siyasetname” türünün ilk örneğidir.
  D / Y

  j. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında anlatım çok sanatlıdır. D / Y

  2. “Tasavvufta; duygu ve düşüncelerin anlatımında bazı simgeler kullanılmıştır.” Buna göre aşağıdaki sözcükler, hangi kavramları karşılar? Karşılarına yazınız.
  a. maşûka:…………………………………………………………………………………………
  b. sakî: …………………………………………………………………………………………….
  c. sarhoş: …………………………………………………………………………………………
  d. meclis: …………………………………………………………………………………………
  e. şarap: …………………………………………………………………………………………

  3. Türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeleri tarihi sırasına göre yazınız.
  a. ………………………………………
  b. ………………………………………
  c. ……………………………………..
  d. ……………………………………..
  e. …………………………………….

  4. İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerimizden olan “koşuk, sav, sagu” İslamiyet sonrası (Divan veya halk edebiyatımızda) edebiyatımızda nazım biçimi olarak hangi adları almışlardır? Yazınız.
  a. koşuk:……………………………………………………………………………………………
  b. sav: ……………………………………………………………………………………………..
  c. sagu: ……………………………………………………………………………………..…….

  5. Aşağıdaki yazar(şair) – eser eşleştirmelerini yapınız

  a. Hacı Bektaşî Veli ( ) Cemşit u Hurşit
  b. Şeyhî ( ) Rübab – ı Şikeste
  c. Fuzulî ( ) Araba Sevdası
  d. Namık Kemâl ( ) Hayrabad
  e. Nabî ( ) Durub – ı Emsal – i Osmaniye
  f. Ali Şîr Nevaî ( ) Makalat
  g. Şinasi ( ) Mecalisün Nefais
  h. Recaîzâde Mahmut Ekrem ( ) Celalettin Harzemşah
  ı. Tevfik Fikret ( ) Harnâme
  i. Ahmedî ( ) Beng ü Bade

  6. Türkçenin “yapı” ve “kaynak” bakımından dünya dilleri arasındaki yerini yazınız.
  a. Kaynak Bakımından: …………………………………………………………………..
  b. Yapı Bakımından: ……………………………………………………………………..  7. Aşağıdaki kavram – tanım eşleştirmelerini yapınız

  KAVRAM TANIM

  a. Vahdet – i Vücûd ( ) Nefis mertebelerini tamamlayıp kemâle ulaşmış kişi.
  b. İnsan – ı Kâmil ( ) Varlık tektir. Bu tek varlık, mutlak varlık olan Allah’ tır.
  c. Fenâfillâh ( ) Allah dışındaki her şey yani kesret(çokluk) âlemi.
  d. Mâsiva ( ) Nefsin arzularından geçip, varlığını Allah için görmektir.
  e. Ayan- Sabite ( ) Görülen, bilinen bütün varlıkların Allah’ ın yansıması olarak kabul edilmesi.

  8. Köktürk Yazıtları kaç tanedir ve bunları kimler yazmıştır? Yazılış tarihlerini belirterek, haklarında kısaca bilgi veriniz.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  9. . Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız
  a. 1069 yılında …………….. lehçesiyle yazılan ……………………………………. adlı eser Karahanlı hükümdarı ………………………………. ‘ a sunulmuştur.
  b. Divan – Hikmet ……………………………… tarafından kaleme alınmıştır. Eser ……………. şiirinin başlangıcı kabul edilir.
  c. İslamî dönem Türk edebiyatının ilk yazılı eseri ………………………………… ‘ dir.
  d. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla ……………………………….. tarafından yazılan eserin adı …………………………………………………’ tür.
  e. Karahanlılar ………………….. alfabesini kullanmışlar ve …………………..konuşmuşlardır.
  f. Köktürk Yazıtları ………………….. yüzyılda, ………………….. devleti zamanında yazılmıştır.
  g. Köktürk ( Orhon) Yazıtları’ nın bulunduğu ülke …………………………. ‘ dır.
  h. “Sığır” denilen sürek avları sırasında söylenen, konusu daha çok doğa, aşk, savaş ve yiğitlik olan İslamiyet öncesi sözlü edebiyat dönemi ürünlerimize …………………. adı verilir.
  i. İliada, Odysseia ……………… milletine ait, oluşumu bakımından …………………………….. destanlardandır.
  j. İskenderle Türkler arasındaki savaşı ve Türk hakanı Şu’ nun kahramanlıklarını anlatan ……………….. destanı, İslamiyet öncesi ………………………… Türklerine ait destanlardandır.


  10. “Türk” adının geçtiği ilk yazılı belge ve Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleri olan Köktürk Yazıtları’ nı ilk kez hangi Türkologlar okumuştur? Bu kişilerin adlarını yazınız.

  NOT: Her yanıt, on( 10 ) puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sayfayı Paylaş