10.sınıf coğrafa sayfa 158-170 [meb] Yaynları

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf' bölümünde Moderatör Bahadır tarafından paylaşıldı.

?

BU KONU SİZE YARDIMCI OLDUMU ?

 1. EVET

  100,0%
 2. HAYIR

  oy sayısı 0
  0,0%
 1. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana

  SAYFA 158-161 DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  1.Türkiye'de toprak tiplerinin dağılışında hangi faktörlerin etkisi daha belirgindir?

  İklim şartları, Bitki örtüsü, Yeryüzü şekilleri, Akarsular, İnsan etkisi

  2.Alüvyal toprakların tarım açısından önemini belirtiniz.

  Alüviyal topraklar çeşitli bölgelerden toplanmış mineral madde bakımından zengin taşınmış topraklardır. Bu nedenle tarım ürünleri için verimliliği çok yüksek topraklardır. Alüviyal topraklar deniz kıyısında oluştuğu için deniz kıyılarının tarıma uygun iklim şartları tarımın daha çok gelişmesini sağlamaktadır.

  3.Çernezyomlar verimli olmalarına rağmen bu topraklarda fazla tarım yapılamaz. Neden?

  Çernezyom toprakları soğuk ve nemli karasal iklim sahalarında gür çayır bitki örtüsü altında oluşmaktadır. Bu özelliklerin bulunduğu sahalar çok yüksek tarım sezonunun kısa ve yaz sıcaklıklarının yetersiz olduğu yerlerdir. Bu nedenle toprak tarım üretimi için çok verimli olsa da toprağın bulunduğu arazinin iklim şartları tarım faaliyetlerini kısıtlamaktadır.

  4.Sanayide kullanılan topraktan neler üretilmektedir?

  Seramik, porselen, çanak, çömlek, tuğla, kiremit

  5.Ülkemizde bitkilerin çeşitlenmesinde etkili olan faktörleri açıklayınız.

  İklim çeşitliliği, yer şekilleri çeşitliği, toprak çeşitliliği ve ülkemizin coğrafi konumu ülkemizdeki bitki örtüsü çeşitliliğinin nedenleridir.

  6.Bitki örtüsü üzerinde etkili olan iklim elemanlarını yazınız.

  Nemlilik ve yağış ile sıcaklık bitki örtüsü üzerinde etkili olan iklim elemanlarıdır.

  7.Kuzey Anadolu Dağlarının kuzeye bakan yamaçlarıyla güneye bakan yamaçları arasındaki bitki örtüsü farklılıklarını yazınız. Bu farklılıklara yol açan faktörleri açıklayınız.

  Kuzey Anadolu Dağlarının Kuzey yamaçları; denize dönük olduğu için daha nemli ve yağışlı, ılıman sıcaklıklara sahiptir. Bu şartlara bağlı olarak Türkiye’nin en zengin ormanlarına sahiptir. Dağların güneye bakan yamaçları deniz etkisine kapalı olduğu için yağışlar azalmış sıcaklıklar düşmüştür. Bu şartlara bağlı olarak ta bitki örtüsü zayıflamış seyrek ve zayıf ağaçlar daha aşağılarda ot toplulukları yer almıştır.

  8.Karadeniz kıyıları hariç, ülkemizin diğer yerlerinde genellikle tahrip edilen ormanların kendini yenilemesi zordur. Neden?

  Karadeniz kıyıları dışındaki yerlerde ormanların kendilerini yenilemesine yetecek kadar yağış miktarının fazla olmamasıdır. Ayrıca diğer yerlerde yazların kurak geçmesi de ormanların kendilerini yenilemesini engellemektedir.

  9.Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinde başlayan orman, güney kıyılarımızda daha üst seviyelerde başlamaktadır. Bu durumun nedeni açıklayınız.

  Orman alt sınırı Akdeniz’den Karadenize doğru azalır. Akdeniz kıyılarında 700-800 metreden başlayan ormanlar, Ege kıyılarında 500 metre, Marmara kıyılarında 300 metre, Karadeniz kıyılarında ise deniz kıyısından itibaren başlar.

  Sebebi: Enleme bağlı olarak sıcaklıklar, yaz süresi ve kuraklık şiddeti kuzeye gidildikçe azalır. Böylece nemlilik ve yağış şartları orman alt sınırının kıyı bölgelerimizde farklı yükseltilerden başlamasına neden olmaktadır.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

  1.Delta ovalarımız genellikle ALÜVYAL topraklarla kaplıdır.

  2.HUMUS toprağın rengini koyulaştırır.

  3.Topraktaki organik madde miktarı öncelikle BİTKİ ÖRTÜSÜNE bağlıdır.

  4.GARİG denilen çalı topluluğu, makilerin tahrip edildiği yerlerde oluşmuştur.

  5.Belli bir yükseltiden sonra ağaç türü bitkilerin yetişememesi,SICAKLIKLARIN düşmesi ile ilgilidir.

  6.Kuzey Anadolu Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçlarındaki ormanları,NEM istekleri fazla olan ağaç türleri oluşturur.

  7.BOZKIR ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan cılız bitki topluluğudur.

  8.Ülkemizin İÇ kesimlerinde bozkırlar geniş yer tutar.

  9.Çoruh Nehri'nde RAFTİNG sporu yapılmaktadır.

  10.Denizli Sarayköy'de JEOTERMAL ENERJİ santrali bulunmaktadır.

  11.Türkiye'deki denizlerden ULAŞIM,BALIKÇILIK VE TURİZM alanlarında faydalanılmaktadır.

  12.Van Gölü sularının sodalı olmasının nedeni KAPALI HAVZA OLMASIDIR.
  Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları işaretleyerek (x) belirtiniz.

  1.Alüvyal topraklarda genellikle tarım yapılmaktadır.D

  2.Kahverengi orman toprakları ülkemizin her tarafında yaygındır.Y

  3.Konya Ovası bütünüyle alüvyal topraklarla kaplıdır.Y

  4.Litosol topraklar, iç bölgelerdeki dağların yamaçlarında yaygındır.D

  5.Delta ovalarında genellikle alüvyal topraklar bulunur.D

  6.Karadeniz kıyılarında makiler geniş yer kaplamaktadır.Y

  7.Türkiye, bitki türleri bakımından zengin bir ülkedir.D

  8.Ülkemizin iç kesimlerinde bozkırların geniş yer kaplaması, sadece iklimle ilgilidir.Y

  9.Türkiye'de bitki örtüsünün çeşitlenmesinde yer şekillerinin önemli etkisi vardır.D

  10.Türkiye'de doğudan batıya gidildikçe akarsuların hidroelektrik potansiyeli artar.Y

  11.Türkiye'de fay kuşakları ile sıcak su kaynakları arasında paralellik vardır.D

  12.Türkiye'nin bütün baraj göllerinde kültür balıkçılığı yapılır.Y

  13.Tuz Gölü havzası sıcak su kaynakları bakımından zengindir.Y

  14.Türkiye akarsuları denge profiline ulaşmıştır.Y  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

  1.Türkiye'deki toprak tipleri ve dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

  A)Heyelanlar+ B)Bitki örtüsü C)İklim D)Yer şekilleri E)Ana kaya

  2.Yurdumuzda makiler Akdeniz'de 800 m'ye, Ege Bölgesi'nde 500-600 m'ye, Marmara'da ise
  300-400 m'ye kadar görülür. Bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Toprak B)Yağış miktarı C)Sıcaklık+ D)Yer şekilleri E)Eğim

  3.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne kanıt olamaz?

  A)Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi
  B)Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi
  C)Turizm mevsiminin güneyde daha erken başlaması+
  D)Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi
  E)Dağınık ve toplu yerleşmelerin görülmesi

  4.Türkiye'de göllerden yararlanma şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi için gölün derin ve büyük olması gereklidir?

  A)Tuz elde etme B)İçme suyu üretme C) Taşımacılık+ D) Enerji üretme E) Balıkçılık

  5.Maki, Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki topluluğudur. Aşağıdakilerden hangisi maki türü değildir?

  A)Mersin B)Kocayemişi C)Defne D)Söğüt+ E)Yabani zeytin

  6.Aşağıdaki göllerden hangisi ülkemizde görülmez?

  A)Tektonik göller B)Moren set gölleri+ C)Volkanik gölleri
  D)Heyelan set gölleri E)Alüvyal set gölleri

  7.Ege Bölgesinde makilerin kıyıdan iç kısımlara doğru genişlemesinde aşağıdakilerden hangisinin
  payı fazladır?

  A)Dağların uzanış yönünün+ B)Enlemin C)Boylamın D)Yükseltinin E)Yıllık sıcaklık farkının

  8.Yer şekillerinin engebeli, eğimin fazla olduğu yerlerde hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek olur.
  Bu bilgiye göre aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin hidroelektrik enerji potansiyeli daha yüksektir?

  A)Susurluk B)Fırat+ C)Gediz D)Aksu E)Sakarya
 2. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana
  Arkadaslar ben simdilik bunlari verdim daha ileri sayfalari isteyen olursa ben onlarida verebİlİrİm.
 3. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana
  Arkadaslar coktan secmeli sorular bu yilki kitapta deismis kusura bakmayin ben onlari simdi yenİ bİr konu aÇip verİyorum.
 4. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana
  BUYRUN KENDI ELIMLE HAZIRLADIM
  sayfa 154 ve 155 te bır etkınlık yok onun ıcın dırek sayfa 156 dan baslıyorum.

  Sayfa 156:
  1-Yukarıdakı faaliyetleri tanımlayınız
  cevap=BALIKÇILIK, ULAŞIM, DENİZ TURİZMİ

  2-Ege ve Karadeniz kıyılarını yukarıdaki faaliyetler açısından karşılaştırınız
  Cevap=EGE KIYILARINDA TURİZM FAALİYETLERİ ÖN PLANA ÇIKARKEN; KARADENİZ KIYILARINDA BALIKÇILIK FAALİYETLERİ DAHA ÇOK GELİŞMİŞTİR.BU DURUMDA EGE KIYILARINDAKİ GÜNEŞLENME SÜRESİNİN FAZLA OLMASI TURİZM FAALİYETLERİNİN GELİŞMESİNE, KARADENİZ'DE BESİN MİKTARININ FAZLA OLMASI BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞMESİNE İMKAN SAĞLAMIŞTIR.

  3-BU DURUMDA EGE KIYILARINDAKİ GÜNEŞLENME SÜRESİNİN FAZLA OLMASI TURİZM FAALİYETLERİNİN GELİŞMESİNE, KARADENİZ'DE BESİN MİKTARININ FAZLA OLMASI BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞMESİNE İMKAN SAĞLAMIŞTIR.

  ETKINLIK=Samsun'dan 10.000 ton fındığı İzmir Limanı'na taşımayı planlıyorsunuz:

  *Harita üzerinde görülen ulaşım araçlarından hangisini tercih edersiniz?

  CEVABI=ÖNCELLİKLE TERCİH EDECEĞİMİZ YOL DENİZ YOLUDUR. DENİZ YOLU İLE UCUZA VE TEK SEFERDE ÇOK BÜYÜK YÜKLER UZUN MESAFELERE TAŞINABİLMEKTEDİR.
  İKİNCİ OLARAK TERCİH EDECEĞİMİZ YOL NİSBETEN DAHA UCUZ OLAN VE GENE BÜYÜK YÜKLERİ TAŞIYABİLECEĞİMİZ DEMİR YOLU OLURDU. EN AZ UYGUN OLAN YOL İSE KARA YOLUDUR. MALİYETİ FAZLADIR VE YÜK TEK SEFERDE TAŞINAMAZ.

  2-*Tercih ettiğiniz yolun avantaj ve dezavantajları nelerdir?


  cevap= DENİZ YOLU İLE UCUZA VE TEK SEFERDE ÇOK BÜYÜK YÜKLER UZUN MESAFELERE TAŞINABİLMEKTEDİR.OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDAN DAHA FAZLA ETKİLENMEKTEDİR.DENİZ YOLU İLE ÜLKEMİZDEKİ HER YERE ULAŞILAMAMAKTADIR.
  DEMİR YOLU İLE UCUZA VE TEK SEFERDE ÇOK BÜYÜK YÜKLER UZUN MESAFELERE TAŞINABİLMEKTEDİR.DEMİR YOLU İLE ÜLKEMİZDEKİ HER YERE ULAŞILAMAMAKTADIR.
  KARA YOLUNUN MALİYETİ FAZLADIR VE YÜK TEK SEFERDE TAŞINAMAZ.AMA ÜLKEMİZİN HER YERİNE ULAŞILABİLİR.

  sayfa 158

  1.Türkiye'de toprak tiplerinin dağılışında hangi faktörlerin etkisi daha belirgindir?

  İklim şartları, Bitki örtüsü, Yeryüzü şekilleri, Akarsular, İnsan etkisi

  2.Alüvyal toprakların tarım açısından önemini belirtiniz.

  Alüviyal topraklar çeşitli bölgelerden toplanmış mineral madde bakımından zengin taşınmış topraklardır. Bu nedenle tarım ürünleri için verimliliği çok yüksek topraklardır. Alüviyal topraklar deniz kıyısında oluştuğu için deniz kıyılarının tarıma uygun iklim şartları tarımın daha çok gelişmesini sağlamaktadır.

  3.Çernezyomlar verimli olmalarına rağmen bu topraklarda fazla tarım yapılamaz. Neden?

  Çernezyom toprakları soğuk ve nemli karasal iklim sahalarında gür çayır bitki örtüsü altında oluşmaktadır. Bu özelliklerin bulunduğu sahalar çok yüksek tarım sezonunun kısa ve yaz sıcaklıklarının yetersiz olduğu yerlerdir. Bu nedenle toprak tarım üretimi için çok verimli olsa da toprağın bulunduğu arazinin iklim şartları tarım faaliyetlerini kısıtlamaktadır.

  4. Ülkemizde bitkilerin çeşitlenmesinde etkili olan faktörleri açıklayınız.

  iklim çeşitliliği, yer şekilleri çesitliliği, toprak çesıtlılığı ve ülkemizin coğrafi konumu ülkemizdeki bitki örtüsü çeşitliliğine neden olmustur.

  5.Kuzey Anadolu Dağlarının kuzeye bakan yamaçlarıyla güneye bakan yamaçları arasındaki bitki örtüsü farklılıklarını yazınız. Bu farklılıklara yol açan faktörleri açıklayınız.

  Kuzey Anadolu Dağlarının Kuzey yamaçları; denize dönük olduğu için daha nemli ve yağışlı, ılıman sıcaklıklara sahiptir. Bu şartlara bağlı olarak Türkiye’nin en zengin ormanlarına sahiptir. Dağların güneye bakan yamaçları deniz etkisine kapalı olduğu için yağışlar azalmış sıcaklıklar düşmüştür. Bu şartlara bağlı olarak ta bitki örtüsü zayıflamış seyrek ve zayıf ağaçlar daha aşağılarda ot toplulukları yer almıştır.

  6.Karadeniz kıyıları hariç, ülkemizin diğer yerlerinde genellikle tahrip edilen ormanların kendini yenilemesi zordur. Neden?

  Karadeniz kıyıları dışındaki yerlerde ormanların kendilerini yenilemesine yetecek kadar yağış miktarının fazla olmamasıdır. Ayrıca diğer yerlerde yazların kurak geçmesi de ormanların kendilerini yenilemesini engellemektedir.

  7.Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinde başlayan orman, güney kıyılarımızda daha üst seviyelerde başlamaktadır. Bu durumun nedeni açıklayınız.

  Orman alt sınırı Akdeniz’den Karadenize doğru azalır. Akdeniz kıyılarında 700-800 metreden başlayan ormanlar, Ege kıyılarında 500 metre, Marmara kıyılarında 300 metre, Karadeniz kıyılarında ise deniz kıyısından itibaren başlar.

  Sebebi: Enleme bağlı olarak sıcaklıklar, yaz süresi ve kuraklık şiddeti kuzeye gidildikçe azalır. Böylece nemlilik ve yağış şartları orman alt sınırının kıyı bölgelerimizde farklı yükseltilerden başlamasına neden olmaktadır.

  8.Türkiyede neden muson iklimi görülmez?

  Bu iklim,yan yana bulunan büyük bir kara parçası ile geniş bir denizin, sıcaklık ve basınç farkından oluşan muson rüzgarlarının etki sahalarında görülür. Muson iklimi çeşitli tipleri ile Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya’da geniş alanlara yayılmıştır. SICAKLIK:Yıllık ortalama sıcaklık 20’nin üzerindedir. Ancak, muson ikliminin yayıldığı geniş alanlar arasında belirgin konum farklılıkları olduğu için, sıcaklık bölgeden bölgeye değişir.

  Örneğin;Hindistan’ın güneyinde sıcak, Japonya’nın kuzeyinde ise soğuk bir muson iklimi görülür. Yıllık sıcaklık farkı 10 civarındadır.

  9.Japonya ve abd de görülen kasırgalar türkiyede neden görülmez?

  Kasırgalar Denizin sıcaklık ve basınç farkının fazla olduğu yerlerde görüldüğü için.

  10.Türkiye yakın zaman içerisinde toptan yükselmiştir diyen bir kişi bu görünüşünü savunurken neyi kanıt olarak gösterebilir

  İç kesimlerdeki ova ve platoların yükseltisi fazla olduğu için.

  11.Türkiyenin yer şekilleri oluşumunda buzulların etkisinin az olmasının sebebi nedir ?

  Türkiyede orta kuşakta yer alır bundan dolayı buzulların etkisi azdır.

  12.Bu soru cok uzundu yazmıyorum sole baslıyor turkıyeye gelen turıst kafılesi

  Fay hatlarının cok olduğu geniş bir kütlede yer almasından dolayı.

  ASAGIDAKI CUMLELERDE BOS BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELIMELERLE DOLDURUNUZ

  1.Delta ovalarımız genellikle ALÜVYAL topraklarla kaplıdır.

  2.HUMUS toprağın rengini koyulaştırır.

  3.Topraktaki organik madde miktarı öncelikle BİTKİ ÖRTÜSÜNE bağlıdır.

  4.GARİG denilen çalı topluluğu, makilerin tahrip edildiği yerlerde oluşmuştur.

  5.BOZKIR ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan cılız bitki topluluğudur

  6.Ülkemizin İÇ kesimlerinde bozkırlar geniş yer tutar.

  7.Çoruh Nehri'nde RAFTİNG sporu yapılmaktadır.

  8.Denizli Sarayköy'de JEOTERMAL ENERJİ santrali bulunmaktadır

  9.Türkiye'deki denizlerden ULAŞIM,BALIKÇILIK VE TURİZM alanlarında faydalanılmaktadır.

  10..Van Gölü sularının sodalı olmasının nedeni KAPALI HAVZA OLMASIDIR.

  11.Yasadığım yerin iklimini etkileyen en önemli özellik YÜKSELTİ VE ENLEM

  12.Yasadığım yerin ekonomik faaliyetlerini etkileyen en önemli faktör İKLİM VE YER ŞEKİLLERİ

  13.Türkiyede en yüksek sıcalık ortalamaları AKDENİZ kıyılarında ölçülür.

  14.Karadeniz ve akdeniz kıılarnda dağlar kıyıya paralel uzandığı içiçn kıyılarda FALEZ oluşumu yaygındır.

  SAYFA 159

  DOĞRU YANLIŞ
  1-Y
  2-D
  3-T
  4-Y
  5-Y
  6-D
  7-D
  8-Y
  9-D
  10-Y
  11-D
  12-Y
  13-D
  14-Y
  15-Y
  16-Y

  ASAGIDAKI COKTAN SECMELI SORULARI CEVAPLAYINIZ (DOĞRU CEVAPLARI YAZIYORUM)
  1-poyraz
  2-zonguldak
  3-bilecik
  4-mersin
  5-dalga birikmesi
  6-elmalı ovası
  7-heyelanlar
  8-sıcaklık
  9-fırat
  10-c sıkkı
  11-tasımacılk
  12-söğüt
  13-moren set g.
  14-dağların uzanış yönünün
  15-b sıkkı
  16-yükselti
  17-d sıkkı
  18-e sıkkı
  19-terrra-rosa
  20-dağların uzanış doğrultusu
  21-enlem

Sayfayı Paylaş