10.sınıf çoğrafya 1.dönem 2.yazılı test şeklinde

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde dr_swat tarafından paylaşıldı.

 1. dr_swat

  dr_swat Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  27
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  4/11/2009 · Kategori:

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  1. Yandaki nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı verilen ülke için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  Gelişmekte olan bir ülkedir.
  Doğum oranı yüksektir.
  5-14 yaş grubunda erkeklerin oranı kadın­lardan fazladır.
  Bağımlı nüfus oranı azdır.
  Genç nüfuslu bir ülkedir.

  2. Yanda Japonya’ya ait nüfus piramidi verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu piramitten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir?
  A) Doğum oranları azalmaktadır.
  B) Okur - yazar oranı düşüktür.
  C) Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.
  D) Doğum ve ölüm oranı düşüktür.
  E) Ortalama yaşam süresi uzundur.

  3. Yanda Dünya haritası üzerinde işaretli alanlardan hangilerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu söyle­nemez?
  A) II ve V B) III ve IV
  C) I ve III D) II ve IV
  E) I ve V

  4.Aşağıdakilerden hangisi göç alan bölgelere ait bir özellik değildir?
  A) Sanayi kuruluşlarının çok olması
  B) Ticaretin gelişmiş olması
  C) Ulaşım ağının gelişmiş olması
  D) İş imkânlarının fazla olması
  E) Yüzölçümünün geniş olması

  5.”1940–45 Yılları arasında Almanya’daki Yönetimin aşırı baskıcı olması ve II. Dünya savaşının yaşanması nedeniyle Alman Bilim adamları ABD ve savaşa katılmayan Türkiye’ye göç etmiştir. Bu bilim adamları Ülkemiz Bilim Tarihine çok önemli katkılar yapmıştır.”
  Yukarıdaki anlatılan göç Aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Eğitim amaçlı göçler B) Beyin Göçü C) Ekonomik göç
  D) Mübadele göçü E) Savaş v.b Doğal afet kaynaklı göç

  6. Aşağıdakilerden hangisi sürekli ve fazla göç alan bölgelerde yaşanan olumsuz bir durum değildir?
  A) Sanayi tesislerinin konutlar içinde kalması
  B) Yeşil alan ve park alanlarının yetersiz kalması
  C) Sanayide işçi açığının artması
  D) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
  E) Hava,Su ve gürültü kirliliği gibi çevre sorunlarının artması

  7. Aşağıdakilerden hangisi tarihte yaşanan Türk göçlerine örnek değildir?
  A) 4. yüzyılda Orta Asya’dan batıya yaşanan göçler
  B) 1071 den sonra Anadolu’ya yaşanan göçler
  C) 1453 ten sonra İstanbul’a yaşanan göçler
  D) 1923 Yılından sonra Yunanistan’dan Türkiye’ye yapılan göçler
  E) 1492 Yılında İspanyadan Anadolu’ya yaşanan göçler

  8.Aşağıdakilerden hangisi Geri kalmış ülkelerin nüfus özelliklerinden birisidir?
  A) Doğum oranlarının azdır B) Ortalama yaşam süresinin uzundur.
  C) Genç nüfus oranı azdır. D) Bağımlı nüfus fazladır
  E) Nüfus dağılışı doğal etkenlerden bağımsızdır
  9. Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının oluşturduğu sorunlar arasında gösterilemez?
  A) Kalkınma hızı yavaşlar B) İşsizlik artar C) İç ve dış göçler artar
  D) Kişi başına düşen milli gelir azalır. E) Vergi gelirleri artar  10. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasında etkili olan temel faktördür?
  A) **üm oranlarının azalması B) Doğum oranlarının fazla olması
  C) Beslenme koşullarının iyileşmesi D) Tıbbi gelişmeler
  E) Nüfus planlaması uygulamaları
  11.Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?
  A) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
  B) Nüfusun cinsiyet gruplarına dağılımını belirlemek
  C) Fabrikaların bölgelere dağılımını belirlemek
  D) Ülkenin nüfus miktarını belirlemek
  E) Nüfusun meslek gruplarına dağılımını belirlemek
  ,
  12.Aşağıdakilerden hangisi Nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden birisidir?
  A) Sanayi B) Tarım C) Turizm D) Ulaşım E) Su durumu

  13. Aşağıdaki durumların hangisinde, bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?
  A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa
  B ) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa
  C ) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa
  D ) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa
  E ) Taban suyu seviyesi yüksekse
  14. Yanda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim bölgesinin bitki ve toprak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
  Toprak Bitki örtüsü
  A) Litosoller Tayga
  B) Terra rossa Maki
  C) Laterit Geniş yapraklı Orman
  D) Podzol İğne yapraklı orman
  E) Çernezyom Çayır

  15. I- İğne yapraklı Ormanlar II- Geniş yapraklı Ormanlar
  III- Karışık ormanlar IV- Dağ çayırları
  Yukarda bitki kuşaklarının yükseltiye göre, aşağıdan yukarıya doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) II-III-I-IV B) I-II-III-IV C) IV-I-III-II D) III-II-I-IV E) I-III-IV-II

  16. “Orta kuşakta yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot top luluklarıdır. Yıllık yağış miktarı 250-400 mm arasında olan yerlerde yaygındır. Yavşan otu,Sığır kuyruğu,Ada çayı en çok bilinenleridir.”
  Yukarda bazı özellikleri verilen bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Step(Bozkır) B) Çayır C) Savan D) Tundra E) Tayga

  17. Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma - çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır.
  Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir?
  A) Çöller B) Ekvatoral ormanlar C) Kutup altı bölgeler
  D) Dağların yüksek kesimleri E) Orta kuşak karalarının iç kesimleri

  18. Yanda sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
  Bu iklim bölgesinin iklim özellikleri, Toprak oluşumu ve bitki toplulukları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bitki örtüsü ormanlardır.
  B) En fazla yağış son-bahar mevsimindedir.
  C) En yüksek sıcaklık Temmuz dadır.(22°C)

  D) Yıllık sıcaklık farkı çok fazla değildir. (yaklaşık15°C)
  E) Toprak oluşumunda fiziksel çözülme çok yaygındır.
  19. Mermer aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi ile aynı gurupta yer alır?
  A) Granit B) Bazalt C) Kum taşı D) Elmas E) Tabeşir

  20. Hazar,Baykal,Aral gölleri oluşumlarına göre göllerden hangi gruptadır?
  A) Karstik B) Buzul C) Tektonik D) Volkanik E) Kıyı set

  21. Yandaki Haritada numaralan dırılmış Okyanuslar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  I II III
  A) Atlas Hint Büyük
  B) Büyük Atlas Hint
  C) Hint Büyük Atlas
  D) Atlas Büyük Hint
  E) Büyük Hint Atlas
  22. I.Yamaç kaynağı II.Karstik kaynak III.Gayzer kaynak
  IV. Tabaka kaynağı V. Fay kaynağı
  Yukarıdaki kaynaklardan hangisi ya da hangilerinin suları sıcaktır?
  A) Yalnızlll B) III ve V C) I, II ve lV D) II ve IV E) I, II ve III

  23. Aşağıdakilerden hangisi bir gölün sularının tatlı, acı, tuzlu ve sodalı olmasında en az (dolaylı)etkili olan faktördür?
  A) Göl çevresinde görülen iklim özellikleri
  B) Gölün bulunduğu zeminin yapısı
  C) Gölün bulunduğu yerin ortalama yükseltisi
  D) Gölün gideğeninin olup olmaması
  E) Fazla akarsu ile beslenip beslenememe durumu

  24. Yandaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangi ikisinde aynı doğal bitki örtüsüne rastlanır?
  A) I ve II B) II ve III
  C) III ve IV D) I ve IV
  E) II ve V


  25. Toplam nüfusu en fazla olan kıta aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Asya B) Avrupa C) Afrika D) Avustralya E) K.Amerika

  Not: Her sorunun doğru cevabı 4 puan olup süre 40’dır.

  Umarım İşinize yayara yaradıysa bi tşk hakettim :d:d:D:shy:
  Cevaplarını siz bulursunuz. bazı soularda grafikler cıkmadı onları yapmayın.
  Edaa Byktr, DERYAOZEN ve Berkan123 bunu beğendi.
 2. Berkan123

  Berkan123 Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  miko iii sorular hea

Sayfayı Paylaş