10.sınıf coğrafya kitabı sayfa 162,163,164,165,166

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf' bölümünde büja tarafından paylaşıldı.

 1. büja

  büja Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2007
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  bu sayfaları yapan varsa yazabilirmi?Çok gerekli şimdiden teşekkür ederim.Forumda baktım ama bulamadım...
 2. TeMBeL_oGReNCi

  TeMBeL_oGReNCi Üye

  Katılım:
  13 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  Buyur arkadaşım umarım yardımcı olabilmişimdir.

  TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE DAĞILIŞI
  Etkinlik Çalışması:( S- 162) Türkiye Nüfus piramidi incelerek;
  1-Piramidin geniş tabanlı üçgene benzemesinin nedenleri nelerdir?
  Ülkemizde doğumların henüz çok yüksek olduğunu ve çocuk nüfusun fazla olduğunu ve doğum kontrolü ve nüfus planlamasının yeterince yapılamadığından dolayıdır.
  2- Hangi yaş grubu daha fazladır?
  Çocuk yaş grubu daha fazladır. Buna 25 yaş grubuna girenler eklendiğinde en fazla 0- 25 yaş arası daha fazladır.
  3- Genç nüfus(15- 35 yaş arası) yaklaşık ne kadardır?
  Yaklaşık 34 -35 milyon kadardır.
  4- Tabanının daralmasından hangi sonuçlar çıkarılabilir?
  Ülkemizde son 15- 20 yıldan itibaren nüfus planlaması çalışmalarının yapılmaya başlandığı ve doğumların azalmaya başladığını gösterir.
  5- Nüfusun yaş yapısına bakarak olumlu ve olumsuz özellikleri belirtiniz.
  0–14 yaş grubundakilerin oranı ülkemizde %27,2’ dir. Türkiye’de toplam nüfusun %50 si 20 yaşın altındadır. Yani ülkemiz genç nüfusludur. Çocuk nüfus da diyebileceğimiz bu grubun oranı oldukça yüksektir. 1960lardan beri düşüş gösteren bu gruptakilerin oranı yine de yüksektir. Bu durum nüfusumuzun Genç Nüfus yapısına sahip olduğunu gösterir. Avrupa’nın en genç nüfusu sahip ülkesi durumundayız.
  Türkiye’de, 0 – 14 yaş grubundakilerin fazla olması beslenme, giyinme ve eğitim ihtiyaçlarının göz önüne alınması gerektirmektedir. Bu alanda yapılan yatırımlara demografik yatırımlar denir. Gelişmiş ülkelerde genç nüfusun azlığı nedeni ile bu yatırımlar toplam yatırımların % 12,5'ini oluştururken, bu oran az gelişmiş ülkelerde % 42'ye kadar çıkmakta, bu da gelişme hızlarını azaltmaktadır.
  Genç nüfusun fazla olmasının yararları
  1.Gerekli iş gücünün kolayca temin edilmesi, 2.İhtiyaç halinde kolayca büyük bir ordu kurulabilir. 3.Tüketim ihtiyaçlarından dolayı ticareti canlandırır.
  Genç nüfusun fazla olmasının yol açtığı sorunlar:
  1.İşsizlik, 2.Ailelerin geçim sıkıntısına düşmesi, 3.Göç hareketleri, 4.Konut yetersizliği, 5.Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar,6-Aile kurup nüfusu daha da artırma sorunu.
  Nüfusumuzun büyük bir bölümü 15- 64 yaş grubu arasındadır. Buna göre nüfusumuzun yaklaşık %66,4 ‘ü aktif nüfus durumundadır. Bu oran bütün ülkelerde yüksektir. Bu oran yurdumuzda üretime katılabilecek büyük bir iş gücü kapasitesi olduğunu gösterir.
  Nüfusumuzun %6,4ünü yaşlı nüfus oluşturur. Bu gruptakilerin oranı bir ülkenin gelişme düzeyini ve hayat standardını vermesi bakımından önemlidir. Ülkemizdeki yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır. Bunda tıptaki ve yaşam şartlarındaki gelişmelerin payı büyüktür. 15- 64 yaş grubu oranı kentlerde kırlara göre daha yüksektir. Bunun Nedeni; kırsal kesimde çocuk sayısının çokluğu ve çalışma çağındaki nüfusun kırsal kesimden kentlere göç etmesidir.
  Gelişmiş ülkelerde çocuk nüfusu % 30’un altında, Yaşlı nüfus genelde % 15 ‘in üstündedir. Geri kalmış ülkelerde ise % 40’ın üstündedir. Geri kalmış ülkelerde yaşlı nüfus azdır. (% 4- 8)
  0–14 ile 65 Yaş üstü nüfusa bağımlı nüfus denir. Bu gelişmiş ülkelerde fazla, geri kalmış ülkelerde azdır. Ülkemizde bağımlı nüfus sayısı fala olup, çalışanların yükü ağırdır. Bu durum temel ihtiyaçların karşılanması konusunda sorunlar yaratır. Tüketici nüfus fazla, üretken nüfus azdır. Bu nedenle ekonomik bağımlılık oranı yüksektir. Okul çağındaki nüfus fazladır. Ortalama insan ömrü kısa olmasına rağmen giderek uzamaktadır.

  6- Ülkemiz piramidine bakarak hangi tür ülkelere girer belirtiniz?
  Bu özellikleri ile ülkemiz piramidi doğum oranları hızla azalan gelişmekte olan ülkeler özelliği gösterir.
  Ders dışı etkinlik( S–163)
  Birinci grafikte kentlerde ki kadın erkek oranının yıllara göre değişimi grafiğine bakıldığı zaman kent nüfusu içinde erkeklerin hep önde olduğu görülmektedir. Bunda temel neden özellikle 1950 yıllarından sonra başlayan kırdan kente göç olayı ve genelde de göçe genç ve erkek nüfusun katılmasının etkisi fazladır.
  II. grafikte kırsal alanda kadın erkek nüfus dağılışına bakıldığı zaman genelde kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olduğu dikkat çekmektedir. Son sayımda kadınların sayısı erkekleri geçtiği görülmektedir. Bunun da nedeni göç olayının artık eskisi kadar hızlı olmayıp yavaş yavaş dengeyi bulduğunu gösterir.

  Etkinlik Çalışması(S–163)
  İller Erkek Kadın Nedeni
  İstanbul 5.088.000 4.930.000 Göç alması
  İzmir 1.699.000 1.672.000 Göç alması
  Kocaeli 625.000 581.000 Göç alması
  Kastamonu 182.000 194.000 Göç vermesi
  Kırşehir 125.000 129.000 Göç vermesi
  Sinop 110.000 114.000 Göç vermesi
  Kars 169.000 156.000 Askeri birlikler yer alır.
  Erzincan 169.000 148.000 Askeri birlikler yer alır.

  Etkinlik Çalışması: Türkiye’de nüfusun çalışma kollarına dağılımı grafikleri (1980- 2000) incelenerek;
  1- Sektörlere göre dağılım nasıl bir değişim göstermiştir? Bu ülke ekonomik yapısı nasıl bir bilgi verir.
  Ülkemizde tarımsal nüfus azalırken sanayi ve hizmetler sektörü gelişmektedir. Ülkemiz ekonomisinin tarım ağırlıklı bir ekonomiden sanayi ağırlıklı bir ekonomiye doğru gittiğini göstermektedir.
  2-Ülkemizde 2000 yılı çalışanların dağılımına bakarak ülkemiz ekonomik yapısı hakkında neler söylenebilir? Gelişmiş ülkelerde sanayide çalışanların oranı %25 den fazladır. Yaklaşık olarak dağılım %60 hizmetler,%30 sanayi,%10 tarım şeklindedir. Bizim ülkemiz henüz bu rakamı yakalayamamıştır. Anacak bu yolda ilerlemektedir. Bu ülkemiz ekonomisinin gelişmekte olduğunu göstermektedir.

  Etkinlik Çalışması: Ülkemizin 1927- 2000 yılları nüfusun eğitim durumu grafiklerini inceleyerek;
  1-Ülkemizde 1927 – 2000 cinsiyetlere göre okuryazarlıkları karşılaştırınız.
  1927 de erkeklerde % 15 civarı olan bu değer, kadınlarda ise % 5 civarındadır. Erkeklerde kadınların üç katından daha fazla okuryazarlık olduğu görülmektedir.2000 yılında ise % 93 olan bu oran kadınlarda % 80 civarına gelmiştir.1927 deki yüksek fark kapandığı görülmektedir.
  2-Ülkemizde kadınlarda okuryazarlık oran oranı neden düşüktür? Yükseltilmesi için neler yapılmalıdır?
  Özellikle kırsal kesimde ve ülkemizin doğu kesimlerinde kız çocuklarının eğitiminin gereksiz görülmesi, onların bir an önce ev ve tarla işçisi olarak çalışma ortamına sokmak niyetiyle okula gönderilmemesi, bazı alanlarda dini inançlarını bahane edilerek gönderilmemektedir


  Ders dışı etkinlik:
  1- Türkiye’de şehir nüfusu hangi yıldan itibaren artmaya başlamıştır?
  1950 den sonra
  2-Şehir ve kır nüfusu arasındaki fark en fazla hangi yıldadır?
  1927 yılında,
  3-Kırsal kesimde doğum oranları fazla iken kırsal nüfusun azalma nedenleri nelerdir?
  Kırsal kesimden çeşitli nedenlerle kentlere doğru yapılan göçlerdir.
  4-Hangi yıldan itibaren kent nüfusu kır nüfusunu geçmiştir?
  1980 yılından itibaren,
  5–1950–1970 ile 1980- 2000 yıları arası değişimi karşılaştırınız.
  Bu yıllarda ( 1950–1970 ) kır nüfusu hızla azalmakta, kent nüfusu hızla artmakta ve aradaki fark kapanmaktadır.
  1980- 2000 yılları arasında ise kent nüfusu hızlı artışına devam etmekte, kır nüfusu ise azalmaktadır. 1980 de yakaladığı kır nüfusu hızla geçmekte ve aradaki fark artmaktadır.
  canbulut bunu beğendi.
 3. bunny_77

  bunny_77 Üye

  Katılım:
  9 Nisan 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  proje

  :)keşke proje çalışmalarınada yardım etseniz ne iyi olur ama sizde haklısınız hangi birine yetişeceksiniz kii:rolleyes:
 4. aylin_özge

  aylin_özge Üye

  Katılım:
  18 Şubat 2008
  Mesajlar:
  413
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  16
  ZATEN BUNLAR FORUMDA VARDI.........
 5. yue

  yue Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  yaRDm

  ya bana yardım edermisin 20 den 51 kadar cvpları yazarmısın lütfen :)
 6. karakan_7514

  karakan_7514 Üye

  Katılım:
  15 Eylül 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
 7. mehmetkosif53

  mehmetkosif53 Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  paylaşim ıcın saol

Sayfayı Paylaş