10.sınıf coğrafya sayfa 217-218 cevapları

Konu 'Coğrafya 10. Sınıf' bölümünde deniz1453 tarafından paylaşıldı.

 1. deniz1453

  deniz1453 Üye

  Katılım:
  13 Mart 2012
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0

  Lider Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 217-218 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

  A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

  1. Türkiye’de yerleşmenin dağılımını etkileyen doğal etmenler nelerdir?

  • Yeryüzü şekilleri
  - Dağların uzanış yönü
  - Eğim
  - Bakı
  - Yükselti
  • İklim
  - Sıcaklık
  - Yağış
  • Su kaynakları
  • Kara ve denizlerin dağılışı
  • Jeolojik yapı ve toprak çeşitleri
  • Bitki örtüsü

  2. Yerleşim birimlerinin kır ve kent olarak ayrılmasında hangi ölçütler geçerlidir?

  • Nüfus
  • İdari yapı
  • İş bölümünün belirginleşmesi
  • Ekonomik etkinlikler
  • Yayıldıkları alan
  • Plan ve doku özellikleri
  • Yerleşme fonksiyonları

  3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılımını etkileyen beşeri etmenler nelerdir?

  • Bilim ve teknolojideki gelişmeler
  • İç ve dış göçler
  • Ulaşım
  • Ekonomi
  - Turizm
  - Sanayi
  - Ticaret
  - Tarım
  - Hayvancılık
  - Madencilik
  - Ormancılık
  - Balıkçılık

  4. Kentler, nüfuslarına göre hangi gruplara ayrılır?

  Şehir türleri Nüfus büyüklüğü
  Küçük şehirler 10.001 - 100.000
  Orta büyüklükteki şehirler 100.001 - 500.000
  Büyük şehirler 500.001 - 1.000.000
  Metropolitan şehirler 1.000.000+

  5. Kentler, fonksiyonlarına göre kaç gruba ayrılır?

  • İdari şehirler
  • Kültürel şehirler
  • Askeri şehirler
  • Ekonomik fonksiyonlarına göre şehirler
  - Tarım şehirleri
  - Ticaret şehirleri
  - Sanayi şehirleri
  - Turizm şehirleri
  - Ulaşım şehirleri
  - Maden şehirleri

  6. Kentler, ekonomik etkinliklerine göre hangi gruplara ayrılmıştır?

  Ekonomik fonksiyonlarına göre şehirler
  - Tarım şehirleri
  - Ticaret şehirleri
  - Sanayi şehirleri
  - Turizm şehirleri
  - Ulaşım şehirleri
  - Maden şehirleri

  7. Toplu ve dağınık yerleşme tiplerinin oluşmasında etkili olan başlıca faktörler nelerdir?

  • Arazinin Şekli ve Tarım Alanı = Yer şekilleri ( yükselti, eğim, engebe durumu, dağların uzanışı gibi),
  • İklim (Yağış özellikleri- miktarı ve rejimi, kuraklık),
  • Su kaynaklarının durumu (su kaynakları az ise toplu yerleşmeler görülür)
  • Beşeri faktörler (Toprak verimi, uygulanan tarım yöntemleri, nüfus miktarı, mülkiyet durumu ve ekonomik faaliyetlerin şekli. Ayrıca emniyet tedbirleri köyleri toplu hale getirir.)

  8. Köy altı yerleşmelerinin başlıcaları hangileridir? Bu yerleşmelerdeki başlıca ekonomik etkinlikler nelerdir?

  Devamlı Yerleşmeler Ekonomik Etkinlik

  Çiftlik Tarım, hayvancılık (Bazılarında her iki faaliyet birlikte yapılır)
  Mahalle Tarım
  Mezra Hayvancılık, Tarım
  Divan Tarım

  Geçici Yerleşmeler Ekonomik Etkinlik

  Yayla Hayvancılık, son yıllarda turizm
  Ağıl Hayvancılık
  Kom Hayvancılık
  Dam Hayvancılık
  Oba Hayvancılık

  9. Hinterland nedir? Hinterland şehirlerin gelişmesini nasıl etkiler?

  Hinterland: Art bölge, ekonomik olarak limanı besleyen, limanla etkileşen alandır. Bir limanın art bölgesindeki sanayi tesisleri, ticari fonksiyonları, tarım alanları, enerji kaynaklarının yayıldığı alanı ne kadar genişse liman da o oranda gelişir. Trabzon Limanı'nın hinterlandı Doğu Karadeniz, İstanbul Limanı’nın hinterlandı bütün Türkiye'dir. Sinop, doğal liman olmasına rağmen hinterlandı dar olduğu için Samsun Limanı kadar gelişmemiştir. Dolayısıyla bir limanın hinterlandı ne kadar genişşe şehirde o oranda gelişir.

  10. Geçici yerleşmeler hangileridir? Bu yerleşmelerin ortaya çıkmasının nedenleri nelerdir?

  Geçici Yerleşmeler; Yayla, ağıl, kom, dam, oba

  Bu yerleşmelerin ortaya çıkmasının nedenleri;
  - Kalabalık ailelerden koparak bağımsız yaşama isteği,
  - Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar,
  - Tarla arazilerinin yetersiz ve birbirinden uzak olması,
  - Hayvanlar için otlak ve barınak temini,
  - Devlete ait arazilerin özellikle orman alanlarının topraksız aileler tarafından kullanılması.

  B. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

  1. Su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde toplu yerleşme tipi yaygındır.
  2. Kır ve kent yerleşmelerinin ayrımında kullanılan ölçütlerden biri nüfus
  3. Türkiye’de nüfus ve yerleşmenin dağılışına etkide bulunan faktorler doğal ve beşeri olmak üzere iki gruba ayrılır.
  4. Kom ve ağıl, hayvancılık faaliyetleri icin oluşturulan köy altı yerleşmelerindendir.

  C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

  1. Türkiye’de yerleşim birimlerinin büyük bir kısmı kıyı kesiminde toplanmıştır. (D)
  2. Coğrafi konumun nüfus ve yerleşme yerlerinin dağılışına etkisi yoktur. (D)
  3. Yerleşim birimlerinin kır ve kent olarak gruplandırılmasında nüfus ve ekonomik etkinlik ölçütleri kullanılır. (D)
  4. Köy altı yerleşmeleri yönetim bakımından bağımsız birimlerdir. (Y)
  5. Köy altı yerleşmelerinden bir kısmı geçici yerleşim birimleridir. (D)
  6. Dağınık yerleşim birimlerinin tipik özelliklerine Doğu Karadeniz kesiminde rastlanır. (D)

  Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

  1. İç Anadolu’da toplu yerleşme tipinin yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A. Jeolojik yapı – yer şekilleri
  B. İklim – bitki örtüsü
  C. Yükseklik – yer altı kaynakları
  *D. Su kaynakları – yer şekilleri
  E. İklim – jeolojik yapı

  2. I. Anayol kavşakları
  II. Yüksek platolar
  III. Alüvyal ovalar
  IV. Karstik yöreler
  V. Akarsu boyları

  Türkiye’de yukarıdaki yerlerden hangisi yerleşmeye en az elverişlidir?

  A. I ve II *B. II ve IV C. I ve IV D. II ve III E. III ve V

  3. Aşağıdaki yerlerden hangisinde yerleşim birimlerinin büyümesine turizmin etkisi en azdır?

  A. Antalya B. İzmir C. Muğla *D. Adana E. Aydın

  4. I. Enlem
  II. Yer şekilleri
  III. İklim
  IV. Jeolojik yapı

  Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de yerleşmeyi sınırlandıran en önemli etmenlerdir?

  A. I ve II *B. II ve III C. III ve IV D. I ve III E. II ve IV

  5. I. Yer şekillerinin engebeli olması
  II. Su kaynaklarının yeterli olması
  III. Topraklarının verimli olması
  IV. Bitki ortusunun gür olması

  Türkiye’de en fazla dağınık yerleşme Karadeniz’in kıyı kesiminde bulunur. Bu durum yukarıdaki etmenlerin hangileriyle acıklanabilir?

  *A. I ve II B. II ve III C. III ve IV D. I ve III E. II ve IV

  6. Türkiye’de kentleşme oranı en yüksek olan bölgenin Marmara olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?

  A. Geçiş iklimi görülmesinin
  *B. İş olanaklarının fazla olmasının
  C. Yer şekillerinin az engebeli olmasının
  D. Tarım alanlarının geniş olmasının
  E. Doğurganlık oranının yüksek olmasının

  7. Köy altı yerleşim birimlerinin başlıcaları; mezra, kom, ağıl, yayla ve oba gibi yerleşim birimleridir.
  Bu tür yerleşmeler, daha cok hayvancılık yapılan yerlerde gorulur.

  Aşağıdaki illerden hangisinde köy altı yerleşim birimlerinin en az olması beklenir?

  A. Rize *B. İstanbul C. Adana D. Hakkari E. Mersin

  8. Aşağıdakilerden hangisi kır ve kent ayrımında kullanılan bir ölçüt değildir?

  *A. Yer şekilleri
  B. İdari yapı
  C. Konut sayısı
  D. Ekonomik etkinlik
  E. Nüfus

  9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerleşim birimlerinin kurulduğu yer seçimini en az etkilemiştir?

  A. Yer şekilleri
  B. Güvenlik durumu
  *C. Matematik konumu
  D. Ulaşım olanakları
  E. Tarım alanlarının dağılışı

  10. Aşağıdakilerden hangisi fazla yağış aldığı halde yerleşmeye az elverişli yerlerdendir?

  A. Tuz Gölü çevresi
  B. Batı Karadeniz kıyısı
  *C. Menteşe yöresi
  D. Ergene bölümü
  E. Güneydoğu Anadolu’nun güneyi
  :)
  29 ocak, zeynepsude ve sagolera_dilan bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş