10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı

Konu 'Din Kültürü 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde MaMiLog tarafından paylaşıldı.

 1. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  1.
  İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin;
  Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.
  M. Akif ERSOY bu şiiriyle neyi anlatmak istemiştir?
  a) Hem mezarlıkta Kuran okumanın ve hem de fal bakmanın dinde yasak olduğunu anlatmak
  b) Kur’an’ın doğru anlaşılması gerektiğini anlatmak
  c) Mezarlıkta Kur’an okunabileceğini anlatmak
  d) Falcılığın yasak olduğunu anlatmak
  e)Kur’an’ı ölen yakınlarımızın arkasından okumalıyız.

  2. .“…Bu ne biçim peygamber (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona bir melek indirilmeli kendisi ile birlikte o da uyarıcı olmalıydı! Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip (geçimini sağlayacağı) bir bahçesi olmalıydı…”
  Yukarıdaki Ayet mealinde Hz. Peygamberle ilgili vurgulanan husus hangisidir?
  a) Devlet başkanı olduğu
  b)Mucize gösterdiği
  c) Vahiy aldığı
  d)Geçinmek için çalıştığı
  e) İnsan olduğu

  3- Hangi ayet anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
  a) Sen öğüt ver, hatırlat. Çünkü sen ancak öğüt verici, hatırlatıcısın. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.
  b) De ki gerçek Rabbinizdendir. Dileyen inansın dileyen inkâr etsin....
  c) Şüphesiz, o Kuran’ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz.
  d) Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır
  e) De ki,... Sizin dininiz size benim dinim de banadır.

  4.“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır…”(Bakara,256), “De ki gerçek Rab’inizdendir; dileyen inansın, dileyen inkar etsin.” (Kehf,29) ayetleri hangi özgürlüğü vurgulamaktadır?
  A)İbadet
  B)Düşünce
  C)Yaşam
  D)İnanç
  E)Seyahat

  5-“Kur’an’ın genişce açıklanması ve anlaşılıp yorumlanmasını konu alan ilim dalıdır.”
  Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Tefsir
  b) Meal
  c) Tecvit
  d) Mukabele
  e)Müfessir

  6-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ele aldığı ve insanla ilgili üç temel amaçtan biri değildir?
  a) Doğru bilgi
  b) Doğru Kavram
  c) Doğru davranış
  d) Doğru inanç
  e)Doğru İman

  7-Mealle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Meal okumanın temel amacı, ilahî mesajları anlamaktır.
  b) Meal,kısa açıklamalarla birlikte bir başka dile tercüme edilmesidir).
  c) Kur’an meallerinde farklılıklar olabilir.
  d) Kur’an’ı anlamak için meal okuruz.
  e) Meal, Kur’an’ın kendisidir. Kur’an ile Meal aynıdır

  8- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin görevlerinden biri değildir?
  a)Kur’an’ı açıklamak
  b)İnsanları uyarmak
  c)Nasihat etmek
  d)İnsanları inanmaya zorlamak
  e)İnsanlara örnek olmak

  9- Kur’an’la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a)Kur’an Peygamber efendimize 610 yılının Ramazan ayı 27. gecesinde inmeye başlamıştır
  b)Kur’an 23 yılda tamamlanmış ve Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir.
  c)Kur’an’daki peygamber sözlerine ‘hadis’ denir.
  d)Kur’an’da ki en uzun sure Bakara suresi, en kısa sure Kevser suresidir.
  e)Kur’an’da tövbe suresinin başında besmele yoktur.

  10-Aşağıdakilerden hangisi Kuran okurken ve dinlerken uyulması istenen kurallardan değildir?
  a) Okumaya “euzü besmele” ile başlamak
  b) Kur’anı okurken okunuş kurallarına uymak
  c) Kuranı anlamayı engelleyecek ön yargılardan uzak olmak
  d) Kuranı anlamaya çalışmayıp, sadece okumak
  e) Kur’an’ı abdest alarak okumalıyız.

  11- Bireyin Kur’an’da aile içinde bile olsa kişinin özel odasına izinsiz girmenin yasaklanması, aşağıdaki haklardan hangisi ile ilgilidir?
  A) Özel teşebbüs (girişim) hakkı
  B) Özel hayatın gizliliği
  C) İbadet hürriyeti
  D) Özel mülkiyet
  E) Yaşam hakkı

  12- Peygamberimizin ”Ben namazı nasıl kılıyorsan siz de öyle kılın” uyarısı ne anlama gelir?
  a) Peygamberimizin namaza önem verdiği
  b) Bizim de namaz kılmamız gerektiği
  c) Namazın dinin direği olduğu
  d) Peygamberimiz her zaman namaz kılmıştır.
  e) Kuran’da kısaca anlatılan namazı uygulayarak açıkladığı

  13- Kur’an-ı Kerim’de aşağıda sayılan konulardan hangisi bulunmaz?
  a. Allah’ın varlığı ve birliği konusu
  b) Kıyametin ne zaman kopacağı
  c) İbadetlerle ilgili konular
  d) Ahlak kuralları
  e) İnanç ile ilgili konular

  14- Kul hakkının affı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi İslam’a göre doğrudur?
  a) Devamlı ibadet ve dua etmek
  b)Namaz, oruç gibi temel ibadetleri yapmakla affedilebilir.
  c)Hiçbir şekilde affedilme (bilgi yelpazesi.net) olasılığı yoktur.
  d) Allah tarafından affedilmesi, hakkı yenen kimsenin affına bağlıdır.
  e) İçtenlikle yapılan bir dua ve tövbe, affedilmesi için yeterlidir.

  15- “ Bu Kur’an, ayetleri üzerinde düşünsünler ve aklı olanlar ders alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır”
  Bu ayete göre Kur’an-ı Kerim’in gönderilmesindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
  a) Sadece okuyup sevap kazanmak
  b)Mezarlık ziyaretlerinde okumak
  c) Okuyup anlamak ve hayatımıza uygulamak
  d) Ramazan ayında okumak
  e) Kur’an’ı mealinden okumak yeterlidir.

  16-Kuran-ı Kerim’de yer alan kıssaların asıl gayesi aşağıdakilerden hangisidir?
  a. İnsanların ders ve ibret almalarını sağlamak
  b. Tarihsel bilgi vermek
  c. Peygamberlerin hayatları hakkında bilgiler vermek
  d. Geçmişte yaşamış milletlerden haberler vermek
  e. Hz.Muhammed’in hayatını öğrenmektir.

  17- İslâm’ın inanç esasları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  a. Kelime-i şahadet, Allah'a, meleklere, kitaplara iman,
  b. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere iman
  c. Namaz kılmak, oruç tutmak, Allah'a, peygamberlere iman,
  d. Kelime-i şahadet, namaz, oruç, hac, zekât
  e) Allah’a iman,kelime-i şahadet,Peygamberlere iman,namaz kılmak

  18-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın gayelerinden değildir?
  a. İnsanı terbiye etmek
  b. İnsanın dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlamak
  c. Hz.Muhammed’in hayatını öğretmektir.
  d. İnsanlarda kulluk bilincini uyandırmak
  e) Allah ile iletişim kurmaktır.

  19-Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hakkının güvence altına alınmasına katkıda bulunan dinî buyruk ve teşviklerden değildir?
  A) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasına karşı önlem alınmasını emretmesi
  B) İnsanları hasta ziyaretine teşvik etmesi
  C) Uyuşturucu maddeleri yasaklaması
  D) Hastaların öncelikle doktor’a gidip tedavi olmaları
  E) Temiz olmayan, zararlı besin maddelerinin satışını yasaklaması

  20-Aşağıdakilerden hangisine zorlanması, din ve vicdan hürriyetine uygundur?
  A) İnancını açıklamaya
  B) Belli bir inancı benimsemeye
  C) İnancın gerektirdiği ibadetleri yapmaya
  D)Başkalarının inanç özgürlüğüne saygı göstermeye
  E)Düşüncelerini ifade etmeye


  BAŞARILAR DİLERİM…
 2. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 10/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1. Kuranın açıklanıp yorumlanmasını konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Tercüme b) Meal c) Tefsir
  d)Araştırma e)Hadis

  2. İnsanın en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Sağlık b) Eğitim c) İbadet
  d) Ekonomi e) Yaşam

  3. Hukukun üstünlüğü açısından en temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Dilekçe ilkesi d)Mülkiyet ilkesi
  b)Siyaset ilkesi e)Adalet ilkesi
  c)Yaşama ilkesi

  4. Matematikte bugünde kullanılan logaritmayı sistemleştiren ve ilk defa sıfırlı ondalık sayıyı bulan bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Harezmi b)İbni Sina c)Farabi
  d)Ali Kuşçu e)Hızır Bey

  5. Aşağıdakilerden hangisi kişinin ekonomik hak ve özgürlüklerinden değildir?
  a)Mülkiyet edinme d)Çalışma
  b)Nafaka hakkı e) hırsızlık yapma
  c) adaletli gelir dağılımı

  6. “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” sözü hangi temel hakkımıza dikkat etmemizi öğütlemektedir?
  a) Eğitim b) Yaşam c) Düşünce
  d) Ekonomi e) Sağlık

  7. Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmez?
  a) Doğal afetlerde b) Cinayette c) Savaşta
  d) Ders çalışırken e)Hırsızlıkta

  8. “Yahudilik- Hıristiyanlık- İslamiyet” dinlerinin ibadet yerleri isimleri sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  a) Cami-Kilise-Havra
  b) Kilise-Cami-Havra
  c) Havra-Cami-Kilise
  d) Havra-Kilise-Cami
  e) Cami-Havra-Kilise

  9. İslam’da ilk emir aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Çalış b)Oku c)Namaz
  d)İbadet et e)Düşün

  10. Aşağıdaki yollardan hangisiyle mülk edinilebilir?
  a) Sözleşme b) Hile c) Kumar
  d) Hırsızlık e) Gasp

  11. Kütüb’ü Sitte hangi alanla ilgili bir eserdir?
  a) Tefsir b) Fıkıh c) Kelam
  d) Hadis e) Tarih

  12. İslam inanç esaslarını ayet ve hadisler ışığında açıklayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Tefsir b)Hadis c) Kelam
  d)Fıkıh e)Siyer

  13. Kitabüş-şifa ve el-Kanun fit-Tıbb eserleri kime aittir?
  a) Ali Kuşçu b) Piri Reis c) İmam Şafii
  d) İbni Sina e) İbni Haldun

  14. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da bilginin kaynaklarındandır?
  a) Düşünme b) Duyular c) Gözlem
  d) Tartışma e) Deney

  15. Hangisi hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen davranışlardan değildir?
  a) Dürüstlük b) İftira c) Uyuşturucu
  d) Kumar e) Gıybet

  16. Peygamberimizin hayatını konu alan ilim hangisidir?
  a) Tefsir b) Siyer c) Hadis
  d) Tarih e) Akaid

  17. İslam dini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a)Bilimi (bilgi yelpazesi.net) teşvik eder
  b) Akıl ve bilgi dinidir
  c) Düşünmeyi ve araştırmayı öğütler
  d) İnsanın aklına ve kalbine hitap eder
  e) Bilgisizce taklidi destekler

  18. Battani, Harezmi, Uluğ Bey, Ali Kuşçu hangi alanda çalışmalar yapmışlardır?
  a) Coğrafya b) Kimya c) Tıp
  d) Astronomi e) Tarih

  19. "Bir kimsenin işlemediği bir suçu işlemiş gibi anlatmak veya kendisinde bulunmayan bir davranışı varmış gibi göstermek" kavramının karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a)İftira b)Gıybet c)Söz taşıma
  d)Özenti e)Hasetlik

  20. Osmanlı tarihinde ilk kez medrese açan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Osman Gazi d)Orhan Gazi
  b)Fatih Sultan Mehmet e)II. Murat
  c)Kanuni Sultan Süleyman
 3. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43
  1-Ey iman edenler,kendi evlerinizden başka bir eve girdiğinizde kendinizi fark ettirip (izin alıp) selam vermedikçe girmeyin” ayeti neye dikkat çekiyor?
  A-Düşünce özgürlüğü B-)İnanç özgürlüğü
  C-)Özel hayatın gizliliği D-)İbadet hakkı

  2-”Dinde zorlama yoktur.” ayeti İslam’ın hangi özelliğini ifade etmektedir?
  A-İslam da sınıf ve renk ayrımı yoktur.
  B- İslam düşünce ve vicdan özgürlüğünü korur.
  C- İslam akıl ve bilim dinidir.
  D- İslam da ruhbanlık yoktur.

  3-Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.’ ‘Kadın erkek herkese ilim öğrenmek farzdır’. ‘İlim Çin’de bile olsa gidiniz alınız.”
  Peygamberimizin bu öğütleri aşağıdaki hangi hakla ilgilidir?
  a) Yaşama Hakkı b) Sağlık Hakkı c) Eğitim Hakkı
  d) Mülkiyet Hakkı e) Kul Hakkı

  4-Aşağıdakilerden hangisi kişinin doğuştan sahip olduğu haklardan değildir?
  a)Yaşama hakkı b)Sağlık hakkı c) Çalışma hakkı
  d)İbadet hakkı e)Eğitim hakkı

  5-Hakların kullanımı ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
  a)Tüm insanlar hak ve özgürlüklerini özgürce kullanır.
  b)Haklar kullanılırken başkalarının hakları çiğnenmez.
  c)Özgürlükler sınırlandırılmalıdır.
  d)Can ve mal güvenliği korunmalıdır.
  e)Hakların kullanımında yasadışı yollara başvurulmamalıdır.

  6-Aşağıdaki hangisi hak ve özgürlüklerimizi engelleyen alışkanlıklardan biri değildir?
  a) Haset etmek b) Gıpta etmek c) Dedikodu
  d) Rüşvet e) Savurganlık

  7-“İnandığı gibi yaşamayan yaşadığı gibi inanmaya başlar” sözüne aşağıdakilerden hangisi destek verir?
  a-İnançlarımız ibadetlerimizin kaynağıdır.
  b-İbadetlerimiz inancımızı güçlendirir ve korurlar.
  c-Süreklilik kazanmış davranışlar inancımızda yer bulur.
  d-İnancımızın irademize yansıması davranışlarımızda görülür.

  8-Atatürk’ün din hakkındaki görüşlerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Din vardır ve lüzumludur
  b) Din geri kalmışlık ve yoksulluktur
  c) Dinsiz milletlerin dev***** imkân yoktur
  d) Dil ve din fazilettir
  e) Din bir vicdan meselesidir

  9-Atatürk “Hangi şey ki akla mantığa en uygundur biliniz ki o dinimize de uygundur” sözüyle İslam dinin hangi özelliğini vurgulamıştır?
  a-İslam dininin ilahi bir din olduğuna
  b-İslam dininin son din olduğuna
  c- İslam dininin toplumsal faydalarına
  d- İslam dininin akıl ve mantık ile çatışmadığına

  10-”İlk vahiy geldiğinde sıkıntısını eşi Hz Hatice ile paylaşmıştı.Kızı Zeynep’i, eşinin teklifi üzerine Ebu’l As ile evlendirmişti. Yine kızı Fatıma’nın görüşlerine çok değer verirdi”
  Peygamberimizin bu davranışı temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgilidir?
  A-İnanç özgürlüğü B-Düşünce özgürlüğü
  C-Özel yaşamın gizliliği D-Eğitim özgürlüğü

  11-
  I-Vahiy
  II- Akıl
  III- Duyular
  Kuran’a göre doğru bilginin kaynağı yukarıdakilerden hangisidir?
  a) I ile II b) I, II ve III c) I d) II

  12-Kuran’ın yoruma açık ve mecaz anlamlar taşıyan ayetlerine ne denir?
  a.Muhkem b. Müteşabih c. Meal d. Tefsir

  13- Peygamberimize gönderilen din, bütün insanlar için hakkı ve doğruyu gösteren bir kılavuzdur. Güneş nasıl biyolojik yaşam için gerekliyse (bilgi yelpazesi.net) Peygamberimize gönderilen din de insanların hem iç dünyaları için hem de toplumları için o kadar gereklidir. Peygamberimize gönderilen din, tabiat için de rahmettir. Çünkü ölçüyü aşan insan yalnız kendine zarar vermez; hırsları uğruna havayı, suyu zehirler, toprağı çölleştirir. Peygamberimizin gönderilişi hem insanlık için hem de diğer varlıklar için bu nedenle rahmet olmuştur.
  Parçadan hangisi çıkarılamaz?
  A-) Din bedensel ihtiyaçlar gibi bir zarurettir.
  B-) Hz. Muhammed canlı ve cansız tüm varlıklar için bir rahmettir.
  C-) İnsanlar dinden uzaklaştıkça evrene zarar verebilirler
  D-) Allah tarafından gönderilen dinler insanlığın faydası içindir.
  E-) Hz. Muhammed düşmanlarına bile hoşgörülü yaklaşmıştır.

  14- Doğru bilginin dereceleri olan “Kesin zihni bilgi”, “Kesin açık gözlem” ve “Yaşayarak bilmek” kavramları sırasıyla aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
  a) Hakkal yakin-İlmel yakin- Aynel yakin
  b) Aynel yakin-Hakkal yakin-İlmel yakin
  c) Aynel yakin- İlmel yakin- Hakkal yakin
  d) İlmel yakin- Aynel yakin-Hakkal yakin

  15-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A-İkindi namazının sünnetinde 3. Rekata kalkınca Sübhaneke okunur.
  B-Öğle namazının ilk sünnetinde 1. oturuşta Tahıyyat, Salli-Barik duası okunur.
  C-Akşam namazının farzı sünnetinden önce kılınır.
  D-Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır.

  16-Aşağıdakilerden hangisi Ahiret inancının insanın bireysel ve toplumsal hayatı üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?
  a-ölümü yeni bir hayatın başlangıcı olarak düşünen insan ölüme hazırlıklı olmaya gayret eder.
  b-Bu dünyada birtakım sıkıntı ve haksızlıklara maruz kalanlar, ahirete iman sayesinde teselli bulurlar.
  c-Ahirete inanan kişiler davranışlarını sürekli olarak kontrol altında tutarlar.
  d-Ahiret inancı bireyin daha huzurlu ve mutlu olmasına katkı sağlar.
  e-Ahirete iman bireyi toplumsal hayattan soyutlar.

  17-"... Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn. Feveylün lil musallîn. Ellezînehüm an salâtihim sêhûn...." Ayet-i Kerimesi hangi namaz suresine aittir ?
  a-Fil b-kafirun c-felak d-tebbet e-maun

  18- (Resülüm!) De ki: Ey inkarcılar! Ben sizin yaptığınız ibadeti yapmam.Siz de benim yaptığım ibadeti yapmıyorsunuz.Ben, sizin yapmış olduğunuz ibadeti asla yapacak değilim.Siz de benim yaptığım ibadeti yapacak değilsiniz.Sizin dininiz size,benim dinim banadır.
  Yukarıda anlamı verilen namaz suresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Fil b-kafirun c-felak d-maun e-nasr

  19-"... Kemâ bârekte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîm...." cümlesi hangi namaz duasına aittir ?
  a-sübhaneke b-Allahümme salli c-rabbena
  d-kunut-1 e-Allahümme barik

  20- Allah’ım! Hz. İbrahim’e ve O’nun yakınlarına bereket verdiğin gibi,Hz. Muhammed’e ve O’nun yakınlarına bereket ver.Şüphesiz ki Sen övülmeye layık ve şereflisin.
  Yukarıda anlamı verilen namaz duası aşağıdakilerden hangisidir?
  a-sübhaneke b-A. salli c-A. barik
  d-kunut-1 e-kunut-2

Sayfayı Paylaş