10.sınıf edebiyat 2.yazılı soruları

Konu 'Türk Edebiyatı 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Veysel bu gurbetlik kâr etti cana
  Karıştır göçünü ulu kervana
  Gün geçirip fırsat verme zamana
  Sakın uzamasın yol deyi yazmış
  Âşık Veysel
  S. 1. Yukarıdaki şiiri şekil bakımından (ölçü, nazım birimi, uyak şeması, kafiye ve redif) inceleyiniz. (2+2+2+2+2= 10 P)  S. 2. Birinci sütunda Türk destanların adları, ikinci sütunda bu destanların sahibi olan Türk devletlerinin adları verilmiştir. Bu destanların kime ait olduğunu tespit ettikten sonra, o devletin önündeki harfi ilgili destanın solundaki parantez içine yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  I. Sütun II. Sütun
  ( ) Gılgamış A Uygur
  ( ) Şu B Hun
  ( ) Ergenekon C Saka
  ( ) Türeyiş D) Sümerler
  ( ) Oğuz Kağan E) Göktürk

  İlahi öküş hamd ayur men sanga (İlâhi, pek çok hamdederim sana)
  Sening rahmetingdin umar men onga (Senin rahmetinden hayır umarım)

  Bilig birle bilnür törütgen (Bilgiyle bilinir yaratan Tanrı)
  Biligsizlig içre kanı hayr yidi (Bilgisizlikten nerde, gören hayrı?)
  Bilig bilmegendin bir ança budun (Bilgi bilmemekten nice insanlar)
  Özelgin but itip idim bu tidi (Elleriyle put yapıp rabbim dedi)
  S. 3. Yukarıda Atabet’ül Hakayık adlı eserden alınan bölümlerden hareketle, bu eserin nazım birimini, ölçüsünü, yazarının adını, Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiğini ve eserde nelerden bahsedildiğini yazınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  Nazım birimi:
  Ölçüsü:
  Yazarın adı:
  Atabet’ül Hakayık’ın ne anlama geldiği:
  Eserde nelerden bahsedildiği:

  S. 4. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)
  a) (...) Kutadgu Bilig alegorik bir eserdir.
  b) (...) Orhun Yazıtları söylev niteliği taşımaktadır.
  c) (...) Orhun Yazıtları 1893 yılında İngiliz dil bilimci Thomsen tarafından okunmuştur.
  d) (...) Orhun yazıtları Çin’de bulunmaktadır.
  e) (...) Dinî-Tasavvufî halk şiiri Yusuf Has Hacip ile başlamaktadır.

  S. 5. Divanı- Lügat’it Türk’ün yazılış amacı nedir? Yazınız. (5+5= 10 P)


  S. 6. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını (nazım birimi, ölçü, kullanılan dil, alfabe ve konu bakımından karşılaştırınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
  Nazım birimi:
  Ölçü:
  Kullanılan dil:
  Alfabe:
  Konu:


  S. 7. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.
  a) Köktürk Yazıtları ……… yüzyılda ………………………….. devleti tarafından dikilmiştir. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan …………….. …………………….. ile ……………. Tigin tarafından yazılmıştır. (1+2+2+1= 6 P)
  b) Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlere İslâmiyet öncesi Türk edebiyatında …………….., Halk edebiyatında …………………… Divan edebiyatında ise …………… adı verilir. (1+1+2= 4 P)

  S. 8. Kutadgu Bilig’den alınan aşağıdaki beyitlerin karşısına Kutadgu Bilig’deki kişilerden hangisine ait olduğunu yazınız. (3+3+4= 10 P)

  Ked öglüg kerek hem biligli ukuş (Çok zeki ve aklı bilir olmalı) …………………………...
  Biliglig kişining yagısı öküş (Bilgili kişinin çoktur düşmanı)

  Törüdi ikigü manga bir sanı (Kanunda benim için birdir hepisi) ……………………
  Keserde adın bulmagay ol mini (Hüküm verirken fark bulmaz birisi)

  Kişike kerek tegme yirde biliş (Kişiye gerektir her yerde tanış) …………………………
  Biliş birle itlür kamug türlüg iş (Tanıdıkla görülür her türlü iş)

  S. 9. Mesnevi nazım şeklini 5 madde ile açıklayınız. (2+2+2+2+2= 10 P)
  S. 10. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır, hangi ürünlerden meydana gelir? Şema ile açıklayınız. (3+3+2+2= 10 P)

  C. 1.
  a –––– cana “-an” sesleri tam uyak
  a –––– kervana “-a” sesi redif
  a –––– zamana Nazım birimi: Dörtlük
  b –––– yol deyi yazmış Ölçü: 6+5= 11’li hece ölçüsü

  C. 2
  I. Sütun II. Sütun
  (D) Gılgamış A Uygur
  (C) Şu B Hun
  (E) Ergenekon C Saka
  (A) Türeyiş D) Sümerler
  (B) Oğuz Kağan E) Göktürk

  C. 3.
  Nazım birimi: Dörtlük ve beyit.
  Ölçü: Aruz ölçüsü
  Yazarın adı: Edip Ahmet Yükneki
  Anlamı: Gerçeklerin (hakikatlerin) eşiği
  Konusu: Eser, dinî ögelerden bahseder (Allah’tan, peygamberden, Dört Halife’den vb.)

  C. 4.
  a) (D) Kutadgu Bilig alegorik bir eserdir.
  b) (D) Orhun Yazıtları söylev niteliği taşımaktadır.
  c) (Y) Orhun Yazıtları 1893 yılında İngiliz dil bilimci Thomsen tarafından okunmuştur.
  d) (Y) Orhun yazıtları Çin’de bulunmaktadır.
  e) (Y) Dinî-Tasavvufî halk şiiri Yusuf Has Hacip ile başlamaktadır.

  C. 5. Türkçenin de Arapça kadar gelişmiş bir dil olduğunu kanıtlamak için yazılan eser, Araplar’a Türkçe’yi öğretmeyi amaçlamaktadır.

  C. 6.
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
  Nazım birimi: Dörtlük Beyit ve dörtlük
  Ölçü: Hece Aruz ve hece ölçüsü
  Dil: Halkın kullandığı öz Türkçe İslamiyetin etkisi ile Arapça ve Fasça
  Alfabe: Göktürk ve Uygur alfabesi Uygur ve Arap alfabesi
  Konu: İslamiyet öncesinde verilen ürünlerde Türk milletinin yaşayışını, inançlarını, üzüntülerini, sevinçlerini vb. görmekteyiz. İslamiyetin kabulüyle beraber İslami unsurlar (Allah, peygamber, melek vb.) eserlere girmiştir.

  C. 7.
  a) 8. – II. Göktürk (Kutluk Devleti) – Göktürk Alfabesi – Yollug
  b) Sagu – ağıt – mersiye

  C. 8. Ögdülmüş – Kün Togdı – Ay Toldı
  C. 9.
  - Aynı vezinde ve her beyiti kendi arasında kafiyeli olan nazım şekline denir.
  - Kafiye örgüsü, aa, bb, cc, dd, ee... dir.
  - Mesneviler öğüt verici veya bir olayı anlatan uzun şiirlerdir.
  - Bu şiirlerde savaş, aşk, din ve tasavvuf konularıyla birlikte, çeşitli toplumsal konular da işlenir.
  - Mesnevide anlam beyit içerisinde tamamlanır. Anlam bir beyitten başka bir beyite geçmez; ancak beyitler arasında konu bütünlüğü vardır
  - Aruzun kısa kalıpları ile yazılır
  - Her beyit kendi arasında uyaklıdır.
  - Divan edebiyatında bugünkü anlamda roman ve hikaye yoktu. Mesneviler bir bakıma bu türlerin yerini tutuyordu.
  - Beş mesneviyi bir araya getiren eserlere Hamse denir.
  - Türk edebiyatında ilk mesnevi 11 yüzyılda Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Billig” adlı eseriyle başlar. En uzun mesneviyi Mevlana yazmıştır.

  C. 10.
  İslamiyet öncesi Türk edebiyatı:
  1. Sözlü Edebiyat (Sav, sagu, koşuk, destan)
  2. Yazılı Edebiyat
  a) Göktürk Yazısı (Bilge Kağan, Kültigin, Tonyukuk Yazıtı)
  b) Uygur Yazısı (Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitig)
 2. özgür_kız

  özgür_kız Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.719
  Beğenileri:
  371
  Ödül Puanları:
  36
  cvplarınıda yazmışın eline emeğine sağlık arkadaşım ya çok tşkkür ederim
 3. ◊ΘGöKKuŞΘ◊

  ◊ΘGöKKuŞΘ◊ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Aralık 2007
  Mesajlar:
  915
  Beğenileri:
  649
  Ödül Puanları:
  16
  sağol arkadaşım güsel sorular
 4. mervega

  mervega Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2007
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  gzmm M.Ş KAPTANOĞLU LİSESİ demisin?
 5. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Rica ederim arkadaşlar.
 6. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Hayır değilim.
 • derhat

  derhat Üye

  Katılım:
  26 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  gzmm çok teşekkürler bu soruların anısını sordu hoca sadece iki soru farklıydı
 • mrvcyd

  mrvcyd Üye

  Katılım:
  3 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  gzmm çok teşekkürler bu soruların anısını sordu hoca sadece iki soru farklıydı
  Genişletmek için tıkla...
  ya evt 5 soru flnda bizde çıktı ya acaba öğrtnmenlermi burdan alıoo yoksa
 • Sayfayı Paylaş