10. sınıf edebiyat kitabı 163-190 arası BURDA!

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde krtll14 tarafından paylaşıldı.

 1. krtll14

  krtll14 Üye

  Katılım:
  28 Şubat 2011
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  Sayfa 163 - 167 Arası Cevaplar

  OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER

  1.ANLATMAYA BAĞLI METİNLER

  HAZIRLIK

  SAYFA 166
  1. Kerem ile Aslı hikayesinin ilk olarak kim tarafından, ne zaman ve hangi coğrafyada ortaya çıktığı bilin memekle beraber Kerem İle Aslı’nın gerçekte yaşayıp yaşamadığı hakkında da kesin bir bilgi yoktur.Olay örgüsüne göre hareket edersek Kerem ile Aslı Hikayesi’nde ele alınan olaylar kurmaca gerçekliktir.Bu halk hikayesinde gerçekliğin olağanüstü bir hal aldığı kısımlar da vardır.
  2. Metnin temel iletisi “Aşk insana her şeye göğüs germe ve her zorluğa katlanma gücü veren en yüce duygulardan biridir.” Metindeki olay örgüsü ve kişiler iletinin somutlaştırılmasında ve metnin yapısının bütünlük kazanıp şekillenmesindeki temel unsurlardır.

  5. Hikaye deki manzum kısımlar okuyucu ya da dinleyicinin hilkayeyi sıkılmadan ve olay örügsüne dahil olarak okuması ve dinlemesi amacıyla düzenlendiği kadar halk edebiyatı ürünü olmasının da etkisi vardır. Olay bütünlüğü içind everilen manzum kısımların saz eşliğinde söylenmesi dinleyici üzerinde bırakılmak istenen etkiyi artıran en önemli sebeptir.

  6)


  8)Metin de yer alan kişilerin temsil ettiği kavram veya değerleri dikkate aldığımızda benzerlerinin tarihte veya günümüzde görülmesi mümkündür.Çünkü bu özellikler “insan” hastır ve onun kişiliğinde şekillenirhttp

  9) Hikayedeki mekanlar dönemin özelliklerini yansıtmaktadır.Mekanların bazıları olayların geçtiği yer bazıları da sadece yer adı olarak geçmektedir.Gürcistan,Kayseri ve Anadolu toprakları gerçekliği olan ve yeryüzünde bulunan mekanlardır.

  SAYFA 167
  10)Metinden mekana ait unsurları çıkarırsak olay örgüsü dolayısıyla da metnin yapısı bozulur.Mekanlarla ilgili ayrıntılara önem verilmesinin sebebi olay örgüsünü daha iyi kurgulamak ve iletiyi somutlaştırmak içindir.

  11)Metinde “Günler gelip geçmekteydi.” “o an” vb. gibi belirsiz zaman ifadeleri vardır.
  12.Olay örgüsü, yer ,zaman ve kişiler metnin yapısını oluşturan unsurlardır.Olaylar belli kişiler etrafında belli bir zaman diliminde ve belirli bir mekanda yaşanır.Hiçbir olay bu yapı unsurlarından bağımsız olarak gerçekleşemez.
  13.Kerem ile Aslı-Dirse Han Oğlu Boğaç Han Benzerlikleri:

  Ø Her ikisi de halk hikayesidir.

  Ø Olay örgüsü, yer zaman ve kişiler metinlerin yapısını oluşturur.

  Ø Nazım ve nesir iç içedir.

  Ø Yer yer olağanüstülükler görülür.

  Ø İlahi bakış açılı anlatıcı vardır.

  Ø Zaman belirsizdir.

  Ø Dil son derece sadedir.

  Ø Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmışlardır.


  14) Halk hikayesinin karakteristik özellikleri

  Ø Aşk teması işlenmiştir.

  Ø Olağanüstü özellikler dikkati çekmektedir.

  Ø Belirsiz bir zaman ifadesi söz konusudur.

  Ø Manzum ve mensur bölümlerden oluşur.

  Ø Halk hikâyelerinde halkın günlük yaşamda kullandığı sözcük ve deyimlerle zenginleştirilmiş, yöresel tabirlerin de yer aldığı yalın bir dil kullanılır.Gerek dinleyici gerek anlatıcı olsun, halktan kişiler olması kullanılan dilin sade ve anlaşılır olmasını gerektirir.

  Ø Halk hikâyeleri metinleri birer edebî metindir, kurmacadır.  16) Kerem ile Aslı Hikayesinin teması olan aşk evrensel bir değerdir.
  17) Metinde ele alınan tema dönemin sosyal yapısı ve zihniyetiyle ilişkilidir.
  18) Aşk teması her dönemde insanların ilgisini çekecek önem ve değerdedir.
  19) Metinde “Kerem’in rüyasında gördüğü kızı aramak için yollara düşmesi, Keşiş’in Aslı’ya düğün gecesi giymesi için büyülü bir elbise vermesi ve elbisenin düğmelerinin kendi kendine iliklenmesi, Kerem’in ayrılık ateşiyle ağzından ateş çıkması ve ne varsa tutuşturması…” gibi olaylar gerçek hayatta yaşanması mümkün olmayan ögelerdir.İnsana özgü gerçeklik aşk teması çevresinde birtakım olağanüstülükler kazandırılarak kurmaca gerçeklik şeklinde ifade edilmiştir.

  Sayfa 170
  20. Giriş - Gelişme - Sonuç

  21. Tablo

  Kişiler ve Özellikleri (tablo'd her birini bir kutucuğa yazın.

  Vamık : Aşık hükümdar çocuğu, mücadeleci
  Azra : Sevgili, çok güzel
  Behmen : Vamık'ın dostu
  Lahican : İyi biri (mitolojik)
  Feri : Kıskanç, iyi biri (mitolojik)
  Mizban : Hükümdar, fedakar
  Helhelan ve Erdesir : Kötüler

  Sayfa 171

  23. Çeşme : Lahican'ın yeri
  Kaf Dağı : Mitolojik

  24.Olay metinlerinde kişi, zaman, mekan, ve olay bulunmak zorundadır. Mekana ait unsurlar çıkarılırsa anlatım bozulur.

  27.

  -------------------- a -------------------- d
  -------------------- a -------------------- d


  -------------------- b -------------------- e
  -------------------- b -------------------- e

  -------------------- c -------------------- f
  -------------------- c -------------------- f
  Sayfa 172
  35. Mesnevi ve halk hikayelerinde mesnevi bakış açısı kullanılır.

  38.Anlatılmaktadır fakat gençler arasında yaygın değildir.

  Sayfa 173 - Değerlendirme
  1. Halk hikayesi ve mesnevilerde olağanüstülük vardır. Roman ve hikayede yok. Roman ve hikaye mensur. Halk hikayesi nazım-nesir. Mesnevilerde nazım kullanılır.

  **Doğru - Yanlış
  2. Mesneviler halk edebiyatı türündedir. (Y)
  3. Halk hikayeleri meddahlar tarafından anlatılamaktadır. (Y)
  4. Mesnevilerin çağdaş anlatılanlara herhangi bir katkısı yoktur (Y)

  5. boşluğa "mesnevi" yazın.

  6. boşluğa "sözlü" yazın.

  7.D

  8.B

  Sayfa 174 - Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

  1- Geleneksel Türk Tiyatrosu
  *Gölge Oyunu (Hacivat ile Karagöz)
  *Orta Oyunu
  *Meddah
  *Köy Seyirlik

  2-Modern Tiyatro
  *Trajedi (acıklı)
  *Komedi (gülünç)
  *Dram (hem iyi hem kötü)

  Sayfa 178
  1. Kişiler ve Özellikleri

  Hacivat : Bilgili, okumuş, aydın kesimi hitap eder.
  Karagöz : Cahil ve okumamış kimseleri temsil eder.
  Çelebi : Yardımsever
  Tuzsu Deli Bekir : Ayyaş, kabadayı


  2. Karagöz okumamış, Hacivat ise aydın zümreyi temsil eder.

  3. Yanlış anlama üzerine kurulmuş.

  4. Karşılıklı konuşmada ahenk ve komiklik sağlıyor.

  5. -

  6. Mizah öğesiyle halkı eğitmek, ders vermek.

  1.Etkinlik
  a) Anlamı netleştirir.
  b) O anki duyguyu anlatıyor, hareket katıyor.


  7.

  Giriş : Hacivat, semai söyleyerek sahneye girer.Yar bana bir eğlence diyerek Karagöz'ü sahneye çağırır.
  Muhavere : Hacivat ile Karagöz'ün karşılıklı konuşması vardır. Güldürü, yanlış anlamalar üzerine kuruludur.
  Fasıl : Asıl bölümdür. Verilmek istenen mesaj, bu bölümde verilir.
  Bitiş : Hata yapıldıysa diye seyirciden özür diliyorlar. Örneğin Karagöz'ün; "Sürçü lisan ettiysek affola" demesi.

  Sayfa 180

  9. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı - Tablo

  Olay Örgüsü : İhtiyar bir kadının tramvaya binmesi, parayı eksik vermesi fakat uzun yol gitmek istemesi, biletçiyle tartışması, biletçinin onu tramvaydan indirmek istemesi.
  Kişiler : İhtiyar kadın, torunu, biletçi kondüktör.
  Zaman : İhtiyar kadının tramvaya binmesi ve inmesi arasında geçen zaman.
  Mekan : Tramvay  Sayfa 181

  10. Günlük konuşma diline ait mahalli söyleyişler bulunuz.

  11.

  1) Oyunun akıcı olmasını sağlıyor.
  2) Komik olmasını sağlıyor.
  3) Gerçekçi olmasını sağlıyor.

  12. Taklit yeteneği ve iyi bir gözlemci olmak.

  16. Karagöz - Meddah [Benzerlikler ve Farklılıklar Tablosu]

  Benzerlikler :
  • İkisinde de eğlendirirken eğitme amacı vardır.
  • İkisinde de taklit eden tek kişidir.
  • İkisinde de yanlış anlama ve taklitlerle güldürü sağlanıyor.
  • İkisinde de mahalli söyleyişler vardır.
  • İkisi de göstermeye bağlı edebi metinlerdir.
  Farklılıklar : Medday tek kişilik bir oyundur. Karagöz ise kuklalarla yapılan gölge oyunudur.

  Sayfa 185
  Pişekar : Hacivat , Kavuklu : Karagözdür, Zenne : Kadın kılığına giren erkek oyuncu.

  19.

  -Giriş : Pişekar sahneye gelerek oyunu tanıtır.

  -Muhavere :
  a) Arzbar : Kavuklu da sahneye gelir ve Pişekar ile söyleşmeye başlar.
  b)Tekerleme : Olmayacak bir olay, hikaye anlatılır. Bu da tekerlemeyi oluşturur.


  -Fasıl : Asıl olayın anlatıldığı bölümdür.


  -Bitiş : Seyirciden hatalar için özür dilenir. Bir sonraki oyunun nerde olacağı söylenir.
  Sayfa 187
  27. Hareket ve taklitler güldürüyü sağlıyor.

  4.Etklinlik :
  a) Kimseyi kandırmayın ve herkese güvenmeyin.
  b)Eğlence ön plandadır.
  c)Profesyonel oyunculara gerek yoktur.

  28. Doğaçlama bir oyundur.

  Sayfa 189

  Değerlendirme :
  1.Modern tiyatroda senaryo (yazılı metin) vardır. Geleneksel tiyatro doğaçlamadır. Modern Tiyatro'da dekor zengindir. Geleneksel tiyatroda sınırlıdır.Modern Tiyatro, tiyatro sahnelerinde oynanır. Modern tiyatroda oyuncular eğitim alarak yetişiyorlar. Geleneksel tiyatroda ise usta-çırak ilişkisi ile yetişiyorlar.
  2.D
  3.Y
  4.Y
  5. Karagöz - Hacivat
  6. Fasıl
  7.D
  8.E (Tuluat, doğaçlama demek)
  9.B
  İpek.u bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş