10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları(Fırat Yayıncılık)

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde Moderatör Sevgi tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Sevgi

  Moderatör Sevgi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  630
  Beğenileri:
  1.190
  Ödül Puanları:
  0

  2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
  SAYFA 19
  1. Sınıfta sekiz gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi belirleyiniz. Araştırma yapmak için aşağıdaki konulardan birini seçiniz.
  1. grup : Türklerin, İslamiyet’i hangi tarihte kabul ettiğini araştırınız. XIII. yüzyılda yaşamış olan Yunus Emre’nin aşağıdaki ilahisinden hareketle İslam uygarlığının Türk edebiyatına etkisini açıklayınız.
  Şol cennetin ırmakları
  Akar Allah deyü deyü
  Çıkmış İslam bülbülleri
  Öter Allah deyü deyü. …
  Yunus Emre

  1.grup:Türklerin İslamiyet’le tanışması 8.yy.dan sonra olmuştur. Talas Savaşından sonra Müslümanlarla komşu olmuşlar ve bunun neticesinde boylar halinde İslamiyet’e geçmişlerdir. Türkler, İslamiyet’e geçince edebiyatlarında bir farklılaşma olmuştur. İçerik olarak artık İslami kelime ve kavramlar edebiyata konu olmaya başlamıştır. Allah, hak, peygamber gibi kavramlar eserlerinde kullanılmıştır. Aynı zamanda şekil olarak da değişim kendini göstermektedir. Dörtlükler yerini beyte, hece yerini aruz bırakmıştır. Divan edebiyatı diye bir edebi gelenek ortaya çıkmıştır.

  2. grup : “Lale Devri” hakkında bilgi edininiz. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Bir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda
  Gidelim serv-i revanim yürü Sadâbâd’a
  İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
  Gidelim serv-i revanim yürü Sadâbâd’a

  2. grup: Lale Devri, Pasarofça Antlaşması ile başlayan bir devir. Bu devrin en önemli özelliği zevk sefa ve eğlence dönemi olarak tarihe geçmektedir. Yıllarca süren harpler ve isyânlardan bıkan ahâli, antlaşmalardan sonra savaştan uzak bir hayat sürmeye başladı. İstanbul’da sünnet ve düğün merâsimleri artarak, mevsimine göre kır, deniz seyahatları ve helva sohbetleri tertiplendi. Pâdişah dahil, devlet adamları baharda, lâle mevsiminde Sâdâbâd, Şerefâbâd Emnâbâd, Hüsrevâbâd, Hümâyûnabâd, Kasr-ı Süreyya, Vezirbahçesi köşklerine, Tersâne Bahçesi, Çırağan Bahçesi, Beşiktaş yalılarına giderlerdi. Fakat bu devir sürekli eğlence olarak devam etmedi. Patrona Halil İsyanı ile bu devir de son buldu.

  Nedim “Lale Devri”nin, Nedim’in yukarıdaki şarkısına nasıl yansıdığını açıklayınız.
  Lale Devri, zevk, sefa ve eğlence dönemi demiştik ki bu da Nedim’in eserine yansımıştır. O dönemin en önemli eğlence ve gezi olan Sadabad , şairini şiirine de yansımıştır.

  3. grup : Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Gün Eksilmesin Penceremden” adlı şiirini bulunuz. Cahit Sıtkı Tarancı ve şairin yaşadığı dönem hakkında bilgi edininiz. Şairin, “Gün Eksilmesin Penceremden” adlı şiirine, o dönemde bireyin dünya ile ilişkisinin nasıl yansıdığını açıklayınız.

  3. grup:

  GÜN EKSİLMESİN PENCEREMDEN

  Ne doğan güne hükmüm geçer,
  Ne halden anlayan bulunur;
  Ah aklımdan ölümüm geçer;
  Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

  Ve gönül Tanrısına der ki:
  - Pervam yok verdiğin elemden;
  Her mihnet kabulüm, yeter ki
  Gün eksilmesin penceremden!

  Cahit Sıtkı, Cumhuriyet döneminin yazarlarından olup bu şiirde yaşama bağlılık ve yaşama isteği dile getirilmiştir. Bu dönem içerisindeki yazarların karamsar bir hava içerisinde olabildiği gibi yaşama bağlılık da dile getirilmiştir. Burda önemli şairin duygu ve düşüncesinde bireyselliğin ön planda olmasıdır.

  4. grup : “Süleyman Çelebi”nin edebî kişiliği, yaşadığı dönemde hâkim olan edebiyat anlayışının hangi zümreye hitap ettiğini araştırınız.
  4. grup: 15. Yüzyılın en önemli Divan şairlerindendir. Dini konularda eser vermiştir. En önemli eseri Vesilet’ün-Necat (Mevlit), edebiyatımızda bir gelenek başlatmıştır. Bu eserinde Peygamberin hayatı doğumundan ölümüne kadar geçen süreyi ele almıştır. Süleyman Çelebi’den sonra Mevlit söylemeye geleneği ortaya çıkmıştır. Süleyman Çelebi, daha çok saray ve çevresinde aydın kesime hitap etmiştir.

  5. grup : Ahmet Paşa’nın sanat anlayışı ve yaşadığı dönem hakkında bilgi edininiz.
  5. grup: Fatih döneminin önde gelen şairlerindendir. Kaside ve murabbalarıyla bilinir. Genellikle dini kavramların dışındaki şiirlere yönelmiştir.Aruzu ustalıkla kullanır. Şairler Sultanı olarak bilinir.

  6. grup : Tanzimat Dönemi edebiyatçılarının sanat anlayışlarını araştırınız.
  6.grup: Tanzimat Döneminde Batı kültürü yeni tanınmaya başlandığı için Tanzimat sanatçıları Batıdaki kavramlardan olan hak, adalet, özgürlük gibi kavramları kullanmışlardır. Sanat anlayışlarında en önemli yön halkı bilinçlendirmek vardır. Toplum için sanat anlayışı ön plandadır. Bu dönem anlayış olarak Batı’yı yakından tanıdığımız bir dönemdir.

  7. grup : a. Cenap Şahabettin’in sanat anlayışı ve yaşadığı dönemin zihniyeti hakkında bilgi edininiz.
  7. grup: a. Cenap Şahabettin anlayış olarak bireysel bir anlayışla şiir yazar ve Cumhuriyet dönemi içerisinde hakim olan bireysel Cenap Şahabettin’de bulunmaktadır.
  b. Cenap Şahabettin’in “Elhân-ı Şitâ” adlı şiirinin tamamını bulunuz.

  8. grup : Behçet Necatigil’in sanat anlayışı ve yaşadığı dönem hakkında bilgi edininiz.
  8. grup: Şiirlerinde ev, aile, çevre, aşk, bunalım, hastalık, yalnızlık ve ölüm temalarını işlemiştir. Eski ve yeni kelimeleri şiirinde ustaca kaynaştırır. Şiirleri dışında, nesirlerini topladığı “Bile/Yazdı” adlı eseri vardır. Almanca’dan çeviriler yapan Necatigil, radyo oyunları da yazmıştır. Yine Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Batı kültürünün yansımaları bu şairimizde de görünür.

  2. Kitaplığınızda ki kitapları niçin gruplara ayırdığınızı belirtiniz.
  Cevap:Tasnif etmek , ayırmak daha kolay bulmayı, daha rahat ve iyi değerlendirmeyi sağlar.
  3. Sizce Türk edebiyatı da tarihi dönemler gibi bölümlere (dönemlere) ayrılabilir mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.
  Cevap: Ayrılabilir. Çünkü edebiyat tarihten, sosyal ve siyasi hayattan ayrı değerlendirilemez. Tarihteki bir olayın etkisi toplumda görüldüğü gibi edebiyata da yansır.

  4. Oğuz Kağan’ın, beylerine ve halkına verdiği buyruğunu okuyunuz. Burada belirtilenlerden hareketle Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Türklerine ait hangi özelliklerin yansıtıldığını söyleyiniz.
  Cevap: Savaşçı oldukları, Kağanlık sistemi yönetildikleri, Bozkurt’un kutsal olduğu, yay, kalkan ve kargı gibi savaş aletleri kullandıkları, demir olduğuna göre madenciliğin geliştiği görebilir.

  Devamı gelecektir.Yardımcı olduysam ne mutlu bana.Bir teşekkür yeter :)
  sedoshum, mertcik123, 29 ocak ve diğer 5 kişi bunu beğendi.
 2. Moderatör Sevgi

  Moderatör Sevgi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  630
  Beğenileri:
  1.190
  Ödül Puanları:
  0
  Sayfa 20-21-22-23-24
  İNCELEME
  1. metin
  ŞU DESTANI
  1. Okuduğunuz destanda, Saka Türklerinin hayatı ve kültürüne ait hangi özelliklerin olduğunu sıra¬layınız.
  1.Bulamadım
  2. “Şu Destanından hareketle destanın oluştuğu dönemde Saka Türklerine (kavmine) ait özellikle¬rin esere yansımasını nasıl değerlendirdiğinizi açıklayınız.
  2. Eserler oluştuğu dönemin zihniyetinden ayrı düşünülemez. Toplumların içinde bulunduğu ortam bir şekilde kişiler istese de istemese de mutlaka eserlerine yansır.
  2. metin
  MEVLİD
  1. a. Grup sözcünüz aracılığıyla Süleyman Çelebi’nin edebî kişiliği, onun yaşadığı dönemde hâkim olan edebiyat anlayışının hangi zümreye hitap ettiği ile ilgili araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
  1. a. Süleyman Çelebi, Divan edebiyatı şairlerindendir. Divan edebiyatının yazarları ve okuyucu kitlesi genellikle saray ve çevresindeki okumuş aydın kimselerdir. Arapça ve Farsça kelimeler yoğun olduğu için halka hitap etmemektedir.
  b. Okuduğunuz eserin temasını söyleyiniz. Bu temanın hangi medeniyetin ürünü olduğunu ve o dönemin hayat tarzını nasıl yansıttığını açıklayınız.
  b. Peygamber’i anlatmaktadır. Doğumu ile ölümü arasında yaşadığı olaylar dile getirilmiştir. Bu eser İslamiyet’in etkisi ile yazılmıştır.

  2. Mevlid, Hz. Muhammed’in doğumunu anlatan bir eserdir. Uzun konuları anlatmaya elverişli olan mesnevi ile hikâye ve romanı yapıları yönünden karşılaştırınız. Sonuçları sıralayınız.
  2.
  Ait olduğu dönem Ayırıcı özellikleri
  Destan İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Olağanüstü özelliklere sahiptir, heceyle yazılır. Nesilden nesile sözlü olarak aktarılır.
  Mesnevî İslami Devir Türk Edebiyatı Aruzla yazılır. Bir olay örgüsü etrafında şekillenir.
  Roman Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı Düzyazıdır ve kurmaca yapıya sahiptir.

  3. metin
  GAZEL
  1. Okuduğunuz şiirdeki Arapça ve Farsça sözcükler hangi kültürün etkisiyle kullanılmış olabilir? Açıklayınız.
  1. Türklerin İslamiyet’in etkisine girdikten sonra oluşan kültürün etkisiyle kullanılmıştır.

  2. a. Grup sözcünüz aracılığıyla Ahmet Paşa’nın yaşadığı dönem ve sanat anlayışı hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
  • Ahmed Paşa hem gazel hem de kaside türlerinde başarılı eserler yaratmış; şarkı ve murabbada da olgun örnekler vermiştir.
  • Dizeleri divan şiirinin söz ve anlam özellikleriyle örülüdür.
  • İşlediği konular genellikle din dışı olup beşeri aşk konusundaki şiirler de Divan’ında önemli yer tutmaktadır. Dinî ve tasavvufî konulara rağbet göstermemiştir.
  • Şiirleri gayet ahenklidir ve aruz veznini çok ustaca kullandığı görülür.
  • Kendi çağında “şairlerin sultanı” diye anıldığı bilinmektedir.
  • Yazmış olduğu Kerem kasidesiyle ölümden kurtulmuştur.
  • Ahmed Paşa’yi orijinallikten uzak görerek İran şairlerinden çevirmiş olduğu beyitleri kendine mal etmekle suçlayan edebiyat tarihçileri vardır.

  b. Ahmet Paşa’nın gazeli, yazıldığı dönemde hangi zümreye hitap etmektedir? Düşüncelerinizi açıklayınız.
  b. Yüksek zümreye hitap etmektedir. Saray ve çevresindeki medrese eğitim almış, okumuş, aydın kimselere hitap eder.

  4. metin
  KOŞMA
  1. Şiirde kullanılan dil ve şiirin temasından hareketle şairin hangi zümrenin yaşamını yansıttığını açıklayınız.
  1. Halk kültürünü ve yaşamını dile getirmiştir ve dolayısıyla halka hitap etmiştir.

  2. Okuduğunuz koşma ile gazeli aşağıdaki özellikler yönünden karşılaştırınız. Tespitlerinizi ve iki metnin farklı yönlerini aşağıdaki tabloya yazınız.
  2.
  Nazım Birimi Uyak Düzeni Tema Dil Hitap Ettiği Zümre
  Gazel Beyit aa,ba,ca Aşk Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü Yüksek zümreye, aydın tabakaya hitap eder.
  Koşma Dörtlük aaaa, bbba Aşk Halk söyleyişine sahiptir. Halka hitap etmektedir.
  İki Metnin Farklı Yönleri XXXX XXXXX Benzer Yönüdür XXXX XXXXX

  5. metin
  ARABA SEVDASI
  1. Metinden hareketle romanın kahramanı Bihruz Bey’in kişilik özelliklerini (tavırları, yaşamı vb.) açıklayınız.
  1. Bihruz Bey yaşantı itibariyle Batı hayranlığı içinde olan bir kişidir. Yaşantısında önemli olan şeyler: Fransızca konuşmak, paytonla gezmek, Batılı kıyafetler giymek. Batı’yı sadece bunlardan ibaret gören ve bunları yapınca Batılı olduğunu düşünen bir kişidir.

  2. a. Grup sözcünüz aracılığıyla Tanzimat Döneminde yaşanan toplumsal ve kültürel değişikliklerle ilgili bilgilerinizi tazeleyiniz. Bu dönem edebiyatçılarının sanat anlayışları hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza aktarınız.
  a. Tanzimat dönemindeki toplumsal hayatta her yönden bir yenileşme görülmektedir. Toplumda ve devlet kurumlarının bazılarında Batılılaşma görülür. Bu dönemdeki sanatçılar Batı’yı yakından tanıdıkları için Batıdaki bilgi ve kavramları edebiyatımıza yansıtmaya çalışırlar. Sanat anlayışları halkı aydınlatmak ve bilinçlendirmektir.

  b. Tanzimat Döneminde yaşanılan toplumsal ve kültürel olaylar ile okuduğunuz edebî eser arasında nasıl bir ilgi olduğunu açıklayınız.
  b. Bu dönemde yaşanılan toplumsal ve kültürel olayların edebi eserlere yansıması mutlaka olacaktır. Yazar içinde bulunduğu toplumun özelliklerini eserlerine istese de istemese de bir şekilde yansıtır.

  3. “Araba Sevdası” adlı eserin temasından hareketle bir edebiyat eseriyle dönemin yaşama tarzı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
  3. Toplumda önce değişim olur ve bu değişim sonradan yazar tarafında kaleme alınır. Buradaki yaşam tarzı ile eserlerin anlattıkları bize bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

  6. metin
  ELHÂN-I ŞİTÂ
  1. a. Grup sözcünüz aracılığıyla Cenap Şahabettin’in yaşadığı dönem ve sanat anlayışı hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza aktarınız. “Elhan-ı Şitâ” şiirinin tamamını sınıfta okuyunuz.
  1.a. Daha çok bireysellik ön plandadır. Toplumu ya da belli bir grubu eğitme kaygısı bırakılmıştır. Onun yerine kişinin sanat eserinden estetik zevk duyması dile getirilmiştir. Bireysellik ön plandadır.
  b. Şiirin, ait olduğu dönemin hâkim zihniyetini nasıl yansıttığını açıklayınız.
  b. Şairim yaşadığı dönemde de bireysellik ön plandadır. Dönemin hakim olan zihniyeti bireysellik şairin eserine konu edinmiştir.

  2. Bu şiiri, kitabınızda okuduğunuz “Mevlid ve koşma” ile tema, dil-anlatım ve hitap ettikleri zümre yönünden karşılaştırınız. Sonuçları sıralayınız.
  2. Bu eser diğer iki eserden farklı olarak ne yüksek zümreye ne de topluma hitap etmektedir. Şair bireyselliği ön plana koymuştur. Bu nedenle de tema bakımından Mevlid ve koşmadan farklıdır. Dil ve anlatım yönünden mevlide benzer ama koşmadan tamamen uzak bir anlatımı vardır.

  7. metin
  GİZLİ SEVDA
  1.Grup sözcünüz aracılığıyla Behçet Necatigil’in sanat anlayışı ve yaşadığı dönem hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
  1. Şiirlerinde ev, aile, çevre, aşk, bunalım, hastalık, yalnızlık ve ölüm temalarını işlemiştir. Eski ve yeni kelimeleri şiirinde ustaca kaynaştırır. Şiirleri dışında, nesirlerini topladığı “Bile/Yazdı” adlı eseri vardır. Almanca’dan çeviriler yapan Necatigil, radyo oyunları da yazmıştır. Yine Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Batı kültürünün yansımaları bu şairimizde de görünür.

  2. Okuduğunuz şiirden hareketle şairin, şiirde kaç kişinin (bireyin) duygularını dile getirdiğini açıklayınız. Bu şiirde aklın ve bireyin dünya ile olan ilişkisini açıklayınız.
  2. Burada da bireysellik hakimdir. Şair dünyayı ve hayatı bireysel pencereden bakarak yorumlamaktadır.

  Devamı gelecektir.Yardımcı olduysam ne mutlu bana.Bir teşekkür yeter.Emeğe saygı :)
  sedoshum, mertcik123, Şevval alp ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 3. Moderatör Sevgi

  Moderatör Sevgi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  630
  Beğenileri:
  1.190
  Ödül Puanları:
  0
  10.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK SAYFA 25-26-27-28 CEVAPLAR

  YORUMLAMA – GÜNCELLEME

  1. a. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Resimlerin ait oldukları dönemlerin zihniyetiyle aralarında nasıl bir ilgi olduğunu tartışınız. Sonucu bir paragraf şeklinde aşağıya yazınız.
  1. a. Birinci resim Osmanlı döneminde kişi resimleri dinin etkisiyle ortaya konulmaktan uzak durulmuş ve bu nedenle hakim olan sanat anlayışı minyatürdür.
  İkinci resimde Batıdaki Aydınlanma döneminin izleri görülmektedir.
  Üçüncü resimde ise modern dönemin önemli özelliği olan soyut resim göze çarpar.
  b. Yukarıdaki resimler ve incelediğiniz edebî eserlerden hareketle insan eliyle ortaya konan her olay ve nesnenin, edebî metinlerin ve edebî ilişkilerin de bir tarihi olduğu söylenebilir mi? Dü¬şüncelerinizi belirtiniz.
  b. Her sanat eseri belli bir tarih içerisinde gelişim göstermektedir.
  2. a. Aşağıdaki eserleri, ait oldukları dönemle ve özellikleriyle örnekteki gibi eşleştiriniz.
  Mevlid Dinî Dönem Din etrafında oluşan medeniyet
  Gizli Sevda Modern Dönem Aklın ve bireyin dünya ile ilişkisi
  Şu Destanı Destan Dönemi Kavmî özellikler

  b. Eserlerin ait olduğu dönemlerin belirleyici özelliklerini açıklayınız.
  ŞU DESTANI Kavmi özellikler
  MEVLİD Dini özellikler
  GAZEL Yüksek edebiyat
  KOŞMA Halk yaşantısı
  ARABA SEVDASI Batı tarzı yaşam
  ELHÂN-I ŞİTÂ Bireysellik
  GİZLİ SEVDA Bireysellik
  Belirleyici özelliklerdir.

  3. a. Türk edebiyatının dönemlerini, aşağıdaki şema üzerinde bulunan noktalı yerlere yazınız. (Noktalı yerleri doldururken dönemlere ait nazım şekillerinden yararlanınız.)

  Türk Edebiyatının Dönemleri
  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
  Sav Sagu Destan Koşuk Gazel,Kaside,Mesnevi,Rubai
  Mersiye
  Tuyuğ
  Müstezat KoşmaSemaiTürküVarsağı
  Destan
  Mâni
  Ninni
  Halk Hikâyesi Serbest Müstezat Hikâye Roman Serbest Şiir


  b. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasının sebeplerini sıralayınız.
  b. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında hiçbir uygarlığın etkisi olmamıştır.
  İslami Devir Türk Edebiyatında Arap ve Fars etkisi olmuştur.
  Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatında Batı (Fransa) etkisi olmuştur.

  DEĞERLENDİRME
  1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.
  • Her toplumda bir YÜKSEK zümre edebiyatı bir de HALK EDEBİYATI vardır.
  • Destan Döneminde KAVMİ özellikler, dinî dönemde İSLAMİYET etrafında oluşan medeniyet, modern dönemde ise AKLIN ve BİREYİN dünyayla ilişkisi ön plana çıkarılmıştır.

  2. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.
  D Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasında bir ilişki vardır.
  D İslam uygarlığı VIII. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatını etkilemeye başlamıştır.
  D Bir edebî dönemin yaşam tarzı ile edebiyatı ve sanatı arasında sıkı bir ilişki vardır.
  Edebî dönemlerin zihniyetle bir ilişkisi yoktur.

  3. Aşağıdaki sözcük dizelerinden hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?
  A. Ağıt – şarkı – mâni – masal – tuyuğ
  B. Türkü – mesnevi – koşma – mersiye – atasözü
  C. Destan – mâni – rubai – masal – şarkı
  D. Şarkı – türkü – rubai – koçaklama – mâni
  E. Koçaklama – türkü – mâni – masal – ağıt
  (1980 – ÖYS)
  CEVAP: E

  4. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde şairlerin büyük çoğunluğu, şiiri, toplumsal amaçlarda, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçim¬ler içinde, kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır?
  A. Divan Edebiyatı
  B. Millî Edebiyat
  C.Servetifünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedîde)
  D.Tanzimat Edebiyatı
  E. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
  (1992 – ÖYS)
  CEVAP:A

  5. Aşağıda verilen eserleri ait oldukları edebî dönemle eşleştiriniz.
  Vatan Mersiyesi Tanzimat Edebiyatı
  Araba Sevdası Tanzimat Edebiyatı
  Şu Destanı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (Destan Dönemi)
  Gazel Divan Edebiyatı
  İlahi İslami Dönem Türk Edebiyatı
  Elhân-ı-Şitâ Servetifünun Edebiyatı
  6. Edebî dönemler ve eserler üzerinde uygarlıkların niçin etkili olduğunu açıklayınız.

  I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
  1. I. Edebî eserin yorumu
  II. Edebî dönem, edebî eser
  III. Metnin teması
  IV. Şair ve yazarların duyguları
  V. Edebî eserin tahlili
  Yukarıda sıralananlardan hangisi edebiyat tarihinin incelediği konulardan biridir?
  A. I B. II C. III D. IV E. V
  CEVAP:B

  2. Şeyhî’nin “Harnâme”si ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A. Öyküleyici anlatımdan sınırlı yararlanılmıştır.
  B. Mensur şekilde yazılmıştır.
  C. Edebiyatımızın en güzel eseridir.
  D. Mesnevi şeklinde yazılmış, didaktik ve alegorik bir eserdir.
  E. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının bir ürünüdür.
  CEVAP:D

  3. Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden değildir?
  A. Lehçe ve şive farklılıkları
  B. Kültürel değişiklikler
  C. Coğrafi değişiklikler
  D. Teknolojik gelişmeler
  E. Din değişimi
  CEVAP:D

  4. Aşağıdaki seçeneklerden edebiyat tarihiyle ilgili olanları işaretleyiniz.
  Coğrafi çevre
  XXX Dinî hayat
  Ahlaki hayat
  Gelir dağılımı
  XXX Siyasi hayat
  XXX Sosyal hayat

  5. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  ( D ) Destan Döneminde kavme ait özellikler edebiyat üzerinde etkili olmuştur.
  ( Y ) Bir milletin kültürü, yaşayışı, inancı, sanat ve edebiyat ürünlerinde kendini göstermiştir.
  ( D ) Modern dönemde akıl ve bireyin dünya ile ilişkisi edebî eserlerde etkisini artırmıştır.

  6. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.
  • Şinasi, Ziya Paşa ve NAMIK KEMAL Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiya¬tının ilk temsilcileridir.
  • VATAN YAHUT SİLİSTRE sahnelenen ilk tiyatro eseridir.

  7. Aşağıda verilen ürünlerin ait oldukları edebî dönemleri yazınız.
  • Gazel, kaside, mesnevi : Divan Edebiyatı
  • Sagu, koşuk, destan, sav :İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
  • Koşma, semai, türkü, ninni :Halk Edebiyatı
  • Hikâye, roman, serbest şiir :Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

  8. Aşağıdaki eserlerden hangisi tarihî bir roman değildir?
  A. Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir
  B. Osmancık – Tarık Buğra
  C. Kilit – Mustafa Necati Sepetçioğlu
  D. Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
  E. Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman
  CEVAP:D

  9. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.
  D Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 1860 yılında başlar.
  Destanlar, İslami Dönemin ürünleridir.
  Koşuk, İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı ürünüdür.
  D Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında iki farklı medeniyetin izleri vardır.

  10. “Edebiyat tarihi, bir milletin manevi ve maddi gelişmesini, edebî eserlerin arkasından gören ve gösteren canlı bir tarih şubesidir.”
  Fuad KÖPRÜLÜ
  Yukarıdaki ifadeden edebiyat tarihiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
  A. Bir milletin manevi yönden gelişimini gösterir.
  B. Tarihin canlı bir şubesi olduğundan gelişimi devamlıdır.
  C. Tarihin sınıflanmasında önemli bir role sahiptir.
  D. Bir milletin maddi gelişimini gözlemleme imkânı sağlar.
  E. Edebî eser, edebiyat tarihinin hareket noktasıdır.
  CEVAP:C

  Yanlışta olabilir :) Yardımcı olduysam ne mutlu bana.Bir teşekkür yeter.Emeğe saygı :)
  sedoshum, Canitin, m.necati ve diğer 6 kişi bunu beğendi.
 4. ÖDEVİM

  ÖDEVİM Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  32
  Beğenileri:
  11
  Ödül Puanları:
  6
  Çok teşekkür ederim ellerinize saglık :D :D
 5. üstüner

  üstüner Üye

  Katılım:
  8 Mart 2011
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0
  teşekür ederim :
  muro44 ve Rüya Gider bunu beğendi.
 6. üstüner

  üstüner Üye

  Katılım:
  8 Mart 2011
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0
  2.ünite de vr mı bu arada :)
 7. sheqeR_tuqBa

  sheqeR_tuqBa Üye

  Katılım:
  25 Kasım 2010
  Mesajlar:
  37
  Beğenileri:
  60
  Ödül Puanları:
  0
  2. ünite lütfenn
 8. Canitin

  Canitin Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2012
  Mesajlar:
  38
  Beğenileri:
  38
  Ödül Puanları:
  0
  Sayfa 35-36 yapanlar? :) ve 35. sayfada metinin altındaki soruları yapanlar? :)
 9. Moderatör Sevgi

  Moderatör Sevgi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  630
  Beğenileri:
  1.190
  Ödül Puanları:
  0
  10.Sınıf Edebiyat Kitabı Fırat Yayıncılık 2.Ünite Cevapları

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  Cevaplar burada mevcuttur.

  Bir Teşekkür?
  hamihami12, sedoshum, betsi ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 • reptoprecai

  reptoprecai Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2011
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok saol 31 32 33 34 35 sayfalarıda yazarsan ellerinden öperim
 • Sayfayı Paylaş