10.Sınıf Edebiyat Kitabı Fırat Yayıncılık Danışmentname ve Savaş metinleri cevapları

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde şevki görmek tarafından paylaşıldı.

 1. şevki görmek

  şevki görmek Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2012
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar DANİŞMENTNAME ve SAVAŞ metinlerindeki soruların cevaplarını yapan varsa söyleyebilirmi lütfen...
 2. şevki görmek

  şevki görmek Üye

  Katılım:
  27 Aralık 2012
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Arkadaşlar DANİŞMENTNAME'yi yapan varsa banada söyleyebilirmi acil lazım...
 3. Moderatör Bünyamin

  Moderatör Bünyamin Tekirdağ Yönetici Moderatör

  Katılım:
  9 Ocak 2012
  Mesajlar:
  523
  Beğenileri:
  366
  Ödül Puanları:
  63
  Kaynağın elimizde bulunmadığından sorunu cevaplayamıyoruz. Sorunu daha açık bir şekilde yazarsan yardımcı olabiliriz.
 4. Moderatör Sevgi

  Moderatör Sevgi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  630
  Beğenileri:
  1.190
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Arkadaşlar DANİŞMENTNAME ve SAVAŞ metinlerindeki soruların cevaplarını yapan varsa söyleyebilirmi lütfen...
  Genişletmek için tıkla...
  Sayfa 107

  1. Okuduğunuz metnin olay örgüsünü tahtaya çizeceğiniz bir şema üzerinde gösteriniz.

  Cevap:

  Birinci bölüme Melik ile Şirt arasında teke tek vuruşma olur ve Melik, Şirt’i öldürür.

  İkinci bölümde Efrumiye ile Akatis arasında teke tek vuruşma olur ve Efrumiye kafir Akatis’i yener.

  Savaş bölümünün birinci kısmında iki asker meydana çıkıp savaşırlar, iki saat geçer birbirlerini yenemezler v ortalık toz bulutuna dönüşür.

  İkinci kısmında da yine iki asker arasındaki kavgayı ele alır.

  2.*“Dânişmentnâme” adlı metnin yapısını oluşturan öğeleri (kişiler, zaman, mekân) belirleyiniz. Tes*pitlerinizi aşağıya yazınız.

  Cevap:

  Kişiler: Melik, Efrumiye (iyi ve kahraman karakterler), Akatis ve Şirt (kötü ve kafir karakterler)

  Zaman : Belirgin bir zaman yoktur. Zaten destanlarda belirgin bir zaman olmaz.

  Mekân : Savaş meydanı olsa da belirgin değildir.

  3.*Metindeki kişilerin adlarını ve özelliklerini sıralayınız. Bu kişilerin, olay örgüsündeki işlevlerini belirleyiniz.

  Cevap:

  Melik, Efrumiye (iyi ve kahraman karakterler),

  Akatis ve Şirt (kötü ve kafir karakterler)

  Olay örgüsündeki işlevi ise olaylar kahraman karakterler ve bunlara karşı çıkan kötü karakterler karşısında geçeceği için mutlaka bu isimlerin özellikleriyle verilmesi gerekir.

  4.Metindeki olayların geçtiği mekânın işlevini belirtiniz. Bu mekânın nasıl anlatıldığını metinden örneklerle açıklayınız.

  Cevap:

  Direkt tasvir*halinde mekan verilmemiş ise olayların geçtiği yerin savaş meydanı olduğunu anlayabilmekteyiz.


  5.Metinde olayların geçtiği zaman dilimini belirten kelimelere örnek veriniz. Olayların geçtiği zaman dilimini belirtiniz.

  Cevap:

  Yine zaman kavramı verilmemiştir.


  6. Olayların geçtiği mekân, zaman ve metindeki kişiler arasındaki uyumu açıklayınız.

  Cevap:

  Olay örgüsü, yer, zaman ve kişiler olay çevresinde gelişen edebi metinlerde uyum içinde verilmesi gerekir. Çünkü biri farklı ve anlamsız olduğu zaman olay örgüsü anlamsızlaşır. Danişmentname metninde insana garip ve yabancı gelen unsur yoktur ve uyum halinde verilmiştir.


  7. a. Metnin temasını söyleyiniz.

  Cevap: Kahramanlık

  b.Bilgi birikiminizden de yararlanarak “Dânişmentnâme”nin teması ile eserin anlatıldığı dönem arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  Cevap: Dönemine göre insanlar din adına kafirle savaşıp yaptıkları dönem olduğu ve dini yaymak amacıyla mücadele edildiği biliyoruz ki bu metinle dönemi arasında ilişki vardır.

  c.Metnin teması evrensel midir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

  Cevap: Tema kahramanlık ve evrenseldir. Her dönemde bunu işleyen eserler görülebilmektedir.

  8. Olay örgüsünde anlatılanlar, hayatta karşılaşılabilecek durumlar mıdır? Metinde anlatılanların olay örgüsü çevresinde nasıl aktarıldığını söyleyiniz.

  Cevap: Gerçekleşmesi mümkün olmayan*insanların tahayyülünde olan şeyleri ifade eder. Metinde insana özgü gerçeklikler ifade edilse bunların abartılarak verildiği için gerçekliği çok yoktur.

  9.Metnin anlatıcısını ve anlatıcının bakış açısını söyleyiniz.

  Cevap: İlahi bakış açısı ile anlatılmıştır.

  10. a. Metinden alınan aşağıdaki kelimelerin günümüzdeki karşılıklarını inceleyiniz. Ses değişimleri*ni belirtiniz.

  ilerü————>ileri i – ü değişimi
  amma————>amam sesini düşmesi
  depredimedi————>depretemedi t-d değişmesi
  urdu———-–>vurdu sözcük başı v sesi türemesi

  b.Okuduğunuz metinde, anlamını bilmediğiniz kelime sayısının çoğunlukta olup olmadığını belirtiniz.

  Cevap: Bilmediğimiz kelimeler çoğunluktadır.

  c.“… yere urdu, hançer çıkardı. /… at başını hurd eyledi, at yıkıldı.” cümlelerini yapı bakımından inceleyiniz.

  Cevap: Yapısı itibariyle sıralı cümledir.


  -Yaptığınız incelemeden yararlanarak metnin dil özelliklerini defterinize sıralayınız.

  Cevap:

  Olay örgüsü akıcı bir şekilde anlatılsa metin içinde anlaşılmayan kelimeler fazla olup dilinin bize göre ağır olduğunu söyleyebiliriz.

  Sayfa 108

  11.Metinden tasvir cümlelerine iki örnek yazınız.

  Cevap: Akatis bir dev gibi iri idi.

  Kâfirler gavgayı ayyûke çıkardı (Kâfirler bağırarak kavga ederken), müminler tekbîr getürdiler

  Kâfirlerin şâdlığı mateme tebdîl oldu (Kâfirlerin sevinci mateme dönüştü), gaziler tekbîr getürdiler.

  -Bu tasvirlerin nasıl yapıldığını ve metindeki işlevini belirtiniz.

  Cevap: Bu tasvirler metnin daha iyi anlaşılması için yapılmıştır.

  12.“Dânişmentnâme”nin, ortaya çıktığı dönemdeki hangi gerçekleri dile getirdiğini bilgi birikiminizden yararlanarak açıklayınız.

  Cevap: Danişmentname metninde döneminde Müslümanların kahramanlıkları ve insanların İslamı yaymak için mücadeleleri vardır ki bu o dönemin gerçekliğine uygun düşmektedir.

  13.“Dânişmentnâme”yi İslamiyet öncesi metinler ve günümüz hikayesiyle tema ve kişiler yönünden karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönleri sıralayınız.

  Cevap:

  Farklılıklar

  Benzerlikler

  Dânişmentnâme

  Kahramanlık teması Olağanüstülükler var

  İnsana ait gerçeklik az

  İslami etki var.


  Kurmaca Olay çevresinde gelişen edebi metinler

  Olay, yer, zaman, kişi etrafında şekillenmiştir.


  İslamiyet Öncesi Metinler

  Kahramanlık teması Olağanüstülükler var

  İnsana ait gerçeklik az

  Kavmi etki var.


  14. a. Metnin yazarının fikrî ve edebî yönü hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

  a.

  -Anadolu’nun fethini ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.

  -12 yy’da sözlü olarak şekillenmiş 13 yy’da yazıya geçirilmiştir.

  -Anadolu coğrafyası destanda gerçek isimleriyle yer alır.

  -Destanda adı geçen kahramanlar gerçek Türk beyleridir.

  -Bu destan uzun bir süre bir tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir.

  -Eser ilk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle İbn-i Ala tarafından derlendi.

  -Eser ikinci olarak Osmanlı Hükümdarı Sultan İkinci Murad’ın emriyle Tokat Dizdarı Arif Ali tarafından Türkçe olarak aralarında manzum parçaların da bulunduğu bir nesir diliyle 17 bölüm halinde yazdı.

  -Battalname’nin bir devamı olarak kabul edilir.

  -Halk şairleri tarafından da “Mefailün mefailün faulün” vezniyle manzum olarak yazılmıştır.

  -Tarihçiler için kaynak eserlerden sayılmıştır.


  14 b. Eserle yazar arasındaki ilişkiyi tespit ediniz.

  b. Eser anonim bir eser olmakla birlikte yazıldığı dönemdeki halkın ortak duygu ve düşüncesini yansıtmaktadır.


  Umarım işinize yarar

  Cevaplara buradan da ulaşabilirsiniz


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

Sayfayı Paylaş