10-sinif esenler tİcaret meslek lİsesİ ii dÖnem ii yazili ÇaliŞma sorulari ve cevaplari

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde serseriaşkım tarafından paylaşıldı.

 1. serseriaşkım

  serseriaşkım Üye

  Katılım:
  19 Kasım 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  1-)I Ahmet döneminde veraset sisteminde yapılan değişikliğin sonuçları nelerdir?
  Ø Taht kavgasına son vererek ülkenin birliği ve bütünlüğü sağlamak.
  Ø En güçlü olanın padişah olmasını sağlamaktı.
  Ø I Ahmet zamanında yapılan değişikliğe en yaşlı ve akıllı olan ekber ve erşed padişah olmasına benimsendi.
  2-)17 yüzyılda çıkan iç isyanların nedenleri nelerdir?
  Merkez ve taşra yönetiminin bozulması ile devlet otoritesinin zayıflaması.
  Ø Eyaletlerde yaşanan denetim güçlüğü.
  Ø Ordu ve memurların disipsizliği yüzünden halkın devlete karşı güvenin zedelenmesi.
  Ø 17 yüzyıl ile birlikte idari, askeri ve mali yapısının bozulması.
  Ø Yeniçeri-tımar sistemi- ordunun bozulmasıdır.
  3-)İstanbul ayaklanmasının nedenleri nelerdir?
  Ø Yeniçeri ocağının bozulması.
  Ø Askeri maaşların zamanında ödenmemesi.
  Ø Devşirme sisteminin bozulması.
  Ø Devlet yönetimin bozulması.
  Ø Ulufe ve cülusların zamanında verilmemesi veya bozuk parayla verilmesi.
  4-)Yeni çeri ocağının bozulmasının nedenleri?
  Yeniçeri ve kapıkulu sipahilerin isyan etmelerin nedeni ise maçların düzük ayarlarını paralarla verilmemesi yada zamanında ödenmemesidir.
  5-)Celali ayaklanmasının nedenleri ve elebaşları kimlerdir?
  Ø Devlet yönetiminin bozulması
  Ø Ekonominin bozulması verginin artması
  Ø Taşrada bulunan yöneticilerin kadıların ve askerlerinin halkın olumsuz davranışları.
  Ø Sancak ve beylerbeylerin devşirme kökenli olması nedeniyle Türk halkıyla gerek duygusal bağların kurmamaları.
  Elebaşları; karayazıcı, can Polat oğlu, kalendaroğlu, katırcı oğlu, Abaza Mehmet paşa elebaşlarıdır.
  6-) Merkantalizim Osmanlı devletine etkileri nelerdir?
  Osmanlı yöneticiler iç ve dış ticaretten kentlerin ihracatlarını karşılaya bilmek ve gümrük gelirini elde etmek amacıyla ithalatı destekliyordu. 17–18 yüzyılda kapitülasyonlarla tanılan hakların genişletildi. Bu dönemde Osmanlının siyasi gücünü azalmasıyla Avrupalı devletler tüccar ayrıca kendi ticari mahkemesini kurmak hakkında elde etti.
  7-) Tımar sisteminin bozulmasının nedenleri?
  Tımarların hak eden kişilere değil de rüşvet karşılığında başkalarına verilmesi sisteminin bozulmasına teme unsurdur.
  :cool: İltizam ve Mukataa nedir?
  İhale ile belirlenen sistemde vergi kaynağı araziye mukataa ihale sistemine iltizam bu işi yapanlar mültezim denir.
  9-) IV Mehmet döneminin ıslahat çalışmalarını açıklayınız.
  IV Mehmet yönetimi annesinin ve vezirlerin elinden aldıktan sonra devlet kötü gidişini engellemek için güvenliği devlet adamlarına göre getirmiştir.
  Tarhuncu Mehmet paşa; Devletin mali düzeninde ıslahatlar yapmış rüşvet alınmasın engellemiştir.
  Köprülü Mehmet paşa; Askeri ve ekonomik önemli düzenlemeler yapmıştır. Koşul öne sürerek sadrazamlık görevini kabul etmiştir.
  10-) 17 yüzyılda ıslahatların genel özellikleri?
  Ø Avrupa’daki gelişmeler takip edilememiştir.
  Ø Yapılan ıslahatlar daha çok askeri alandadır.
  Ø Kişilere bağlı kalmıştır. Devamlılık olmadığı için sonuca ulaşılamamıştır.
  Ø Baskı ve şiddet yolu ve devlet otoritesini sağlamak istenmiştir.
  11-) Karlofça anlaşmanın sonuçları?
  Ø Osmanlı devletinin batıdan bu kadar büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk anlaşmadır.
  Ø Avrupa omsalı devletine karşı savunmadan saldırıya geçti.
  Ø Türklerin Avrupa da ilerleyişi durdu ve geri çekiliş başladı.
  12-) Pasorofça anlaşmanın sonuçlarını yazınız?
  Ø Osmanlı devleti, batıda, tarihinde uzun sayılabilecek bir barış dönemine girmiştir.
  Ø Avrupa ile ilişkiler artmış, Osmanlı devleti Avrupa’nın gerisinde kaldığını kabul etmiştir.
  Ø Osmanlı tarihinde lale devrinin başlangıcı olmuştur.
  Ø Balkanlar’a gözünü diken Avusturya’ya karşı Osmanlı devleti yeni önlemler almıştır.
  Ø Eflak ve Buğdan’a fenerli Rumlardan voyvoda atamıştır.
  Ø Venedik’e dalmaç’ya kıyıları verilerek Venedikliler ege kıyılarından uzaklaştırılmıştır
  13-) III Ahmet döneminin ıslahatlarını açıklayınız ve yapılan yenilikleri yazınız?
  Avrupa devletleriyle mücadele halinde olan Osmanlılar ve bu devletleri daha yakından tanımak acıyla viyana- Paris ve Varşova- Moskova gibi önemli başkentler ilk defa geçici elçiler gönderdi. Bu elçilerin en önemli görevleri Avrupa da meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri yakından izlemek ve konularda kendi ülkelerine bilgi aktarmalarında bulunmaktaydı. Yapılan yenilikler; Kütüphanelerin açılması, itfaiye ocağının kurulması, ilk kez çiçek aşısının uygulanması, ilk kağıt fabrikasının kurulması olmuştur.
  14-)Sanayi inkılâbı nedir?
  XVIII. yüzyılda ilk olarak İngiltere’de başlayan, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan, etkileri bakımından tüm dünyayı sarsan önemli bir olaydır. Aletin yerini makinanın alması demek olan bu devrimin başlamasında ilk önemli etken buhar gücünün sanayide uygulanmasıdır.
  15-)Sanayi inkılâbın sonuçları yazılınız?
  Ø Üretimde aletin yerini makine aldı; seri üretime geçildi
  Ø Üretim patlaması yaşandı; uluslararası ticaret hızlandı
  Ø Büyük şirketler kuruldu: sermaye birikimi daha da yoğunlaştı
  Ø Büyük üniteli fabrikalar kuruldu; yeni bir sosyal sınıf doğdu (işçi sınıfı)
  Ø Köyden kente göç başladı; kentleşme hızlandı; dünyanın ilk gecekonduları meydana geldi
  Ø Hammadde kaynakları ve pazar alanları bulma yarışı sanayileşen ülkeler arasında rekabete yol açtı
  Ø Uluslararası ekonomik ve kültürel ilişkiler arttı
  Ø Sosyalizm ve Liberalizm gibi düşünce akımları ortaya çıktı
  16-) Sanayi inkılâbın Osmanlı devletine etkileri nelerdir?
  Sanayi İnkılâbı, buhar gücünün bulunması, bu gücün üretimde kullanılmaya başlanması sonucunda ortaya çıkan üretimin basit el aletleri ile pahalıya ve yavaş yapılması uygulamasının terk edilmesi, üretimin fabrikalarda hızlı ve ucuza gerçekleştirilmesi olayıdır. Yani Sanayi İnkılâbı üretimde basit el aletlerinin yerini, makinenin almasıdır. Sanayi İnkılâbı,”Globalleşme” denilen, pazarları ve üretimi dünya boyutuna taşıyan ekonomik dönüşümün de başlangıcını teşkil etmektedir.
  17-)Belgrat ant. Önemini yazınız.?
  Osmanlılarla-Rusya ve Avusturya arasında olmuştur. İki büyük Avrupa Devletine karşı kazanılan başarı Osmanlı Devletinin hala güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir. Bu antlaşma Osmanlı Devletinin 18.Yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşmadır. Kazanılan başarıda Humbaracı Ahmet Paşa’nın ordudaki reformları etkili olmuştur. Antlaşmanın imzalanması sırasında Fransa’nın arabuluculuk yapması sonucu daha önce 1535′de verilen kapitülasyonlar 1740 yılından itibaren sürekli hale gelmiştir
  1:cool:1740 kapitülasyonun önemini açıklayınız önceki kapitülasyonlardan farkı nedir.
  Önemi; Osmanlı Devletinde yabancıların statüsünü tespit eden hukukî, malî, idarî ve dinî özellikteki antlaşmalar. Kapitülasyonlara, kısaca “imtiyaz” veya “imtiyâzât-ı ecnebiyye” de denir.
  Farkı; 1535'te Fransızlarla Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşmayla Fransızlara birtakım haklar verilmiştir. Kapitülasyonlar bu dostluk antlaşmasının yarattığı yakınlaşma ortamında verilmiş olan haklardır. Buna göre; Fransız bayrağı taşıyan gemiler Osmanlı egemenliğinde bulunan bütün limanlarda serbestçe ticaret yapabileceklerdi. Diğer yabancı devletler gemilerini Osmanlı egemenliğinde bulunan denizlerde ancak Fransız bayrağı altında ticaret yapabileceklerdi. Bu sayede Fransızlar kapitülasyonlar gereği Osmanlı denizlerinde serbestçe ticaret yapma özgürlüğüne kavuşmuştu. 1569 1581 1597 1614 1673 ve 1740 yıllarında yeni kapitülasyonlar verilmiştir. 1740 kapitülasyonlarıyla Fransa'ya tanınan haklar daha da genişletilmiş diğer batılı ülkelere de aynı hakların tanınması kabul edilmiştir. 1740 kapitülasyonlarından sonra Osmanlı sınırları içerisindeki yabancı devletlere çok geniş ticaret yapma olanakları sağlanmış.
  19-)Küçük kaynarca ant. Sonuçlarını yazınız?
  Sonuçları; Osmanlı Devleti, arazi itibariyle fazla kayba uğramamakla beraber, Rusların

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ’a karışmaları, istedikleri yerlerde konsolosluk açabilmeleri ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  hamisi sıfatını takınmaları gibi maddeler sebebiyle, zayıf anlarında, devamlı olarak bu devletin saldırılarına mâruz kalmıştır.

  Ayrıca bu antlaşmayla

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'a özerklik verilmesi Rusya'nın sonradan Kırım'ı egemenliği altına alması için bir atlama taşı oluşturmuştur. Nitekim Rusya bu antlaşmanın imzalanmasından 9 yıl sonra Kırım'ı topraklarına katmıştır.

  20-)ABD kuruluşunu açıklayınız?

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'nın 1492'de

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  tarafından keşfinden sonra

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  , buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. İngilizler, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  kurdular.18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13'e yükseldi ve bu

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  , Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturdu. Amerika Kıtası, insanlar için yeni olanaklar ve yeni bir hayat sağladı. Daha sonra, bu koloni sistemi

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  politikasına dönüştü. İngiliz kolonileri,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  'a endüstri konusunda hizmet ediyordu. İngilizler kolonilerden vergi alıyordu.

  21-)Fransız ihtilalinin nedenlerini yazınız.?
  Ø Amerika Bağımsızlık Savaşı’nı destekleyen Fransızların, İnsan Hakları Bildirisi’nden etkilenmesi.
  Ø Fransa’da mutla ki krallığın uyguladığı baskı rejimi nedeniyle özgürlük ve eşitlik ortamının olmaması.
  Ø Devlet çıkarlarına ters düşen fikirlere sahip kişilerin ağır biçimde cezalandırılması.
  Ø Rönesans’ın etkisiyle ortaya çıkan “Aydınlanma Çağı” nın, Fransız düşünürler tarafından benimsenmesi
  Ø 1756–1763′teki Yedi Yıl Savaşları’nda İngilizler ile savaşan Fransızların İngiltere’deki meşrutiyet yönteminden etkilenmesi.
  22-)Fransız ihtilalinin sonuçları yazınız?
  Ø İnsan hakları kabul edildi.
  Ø Demokratik ve laik anayasal rejimler yaygınlaştı.
  Ø Eşitlik, hürriyet, adalet ve demokrasi kavramları yayılmaya başladı.
  Ø Demokratik ve laik esaslara dayalı milli devletler kurulmaya başladı.
  Ø Ekonomide ve siyasette liberalizm ön plana çıktı.
  Ø Fransa'da yönetimde, burjuva sınıfı daha etkili oldu.
  23-)Fransız ihtilalinin Osmanlı devletine etkileri yazınız?
  Fransız ihtilali’nin Osmanlı devletine etkisi daha çok olumsuz yönde oldu. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı devletindeki azınlıklar, milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklandılar. Bu ayaklamaların sonucunda Osmanlı toprak kaybına uğradı. Fransız ihtilali’nin yaygınlaştırdığı fikirler olan insan hakları, eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi düşünceler Osmanlı aydınlarını etkileyerek Tanzimat fermanı’na ve meşrutiyetin ilanına zemin oluşturdu.
  24-)Fransız ihtilalinin Avrupa ve dünya ülkelerine etkilerini yazınız.?
  Fransız ihtilali getirdiği sonuçlar itibarıyla hala günümüz dünyasını etkilemeye devam etmektedir. Bu ihtilalin yaşandığı dönemde Avrupa da çok uluslu ve mutlakıyet anlayışıyla yönetilen devletler bulunmaktaydı. Avusturya, Prusya, İngiltere ve ispanya’dan oluşan bu devletler Fransız ihtilali’nin getirdiği fikirleri ülkelerin için tehlikeli gördüler. Bu yüzden bu ülkelerle Fransa arasında 1793–1815 yılları arasında ihtilal savaşları adı verilen savaşlar yaşandı.
  25-)Meternik sistemi nedir?
  Avrupa devletleri temsilcileri savaşın sonuçlarını değerlendirmek ve siyasi dengeleri korumak için Viyana’da Avusturya arşidükü metternich başkanlığında bir kongrede toplandılar Meternik sistemi adi verilen bir politika oluşturdular.Sayfayı Paylaş