10. sınıf fırat yayıncılık edebiyat kitabı cevapları

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde seda_9 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. seda_9

  seda_9 Üye

  Katılım:
  9 Kasım 2009
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  0

  EDEBİYAT TARİHİ

  HAZIRLIK

  1. Tanzimat Fermanı’nın ilanını ve o dönemde sosyal hayata getirdiği yenilikleri araştırınız.

  Tanzimat Fermanı ile Batılılaşma akımı iyice hız kazanmıştır. Osmanlı toplumunda aşağıda değişimler göze çarpar: Mimari de Batı tarzı evler ve binalar oluşmaya başlamış,
  Eğitim ve öğretimde Batı tarzı okullar açılmaya başlanmış.
  Toplumdaki insanların giyim kuşamında Batı tarzı görülür olmuş, fes, cüppe, kavuk, yemeni yerini pantolon, iskarpin, redingotlara bırakmış.
  Aydınlar Batı’yı daha yakından tanıyarak onların edebiyatını bize getirmeye çalıştılar.
  Özellikle eğlence merkezleri (Surdışı, Beyoğlu…) oluşmaya başladı.
  Dadılar Fransız olarak seçilmeye başlandı, çocuklar Batı tarzıyla yetiştirildi.
  2. Kurtuluş Savaşı’nın tarihimizdeki yeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen roman, hikâye ve şiir türündeki eserlerin adlarını öğreniniz. Bunlardan istediğiniz bir eseri okuyunuz. Kurtuluş Savaşı’nın, seçtiğiniz esere nasıl yansıdığını belirtiniz.

  2.Bir milletin yok olmaması için bütün benliği ve varlığı ile yokluk içinde mücadele bir savaştır. Bir topluluk yok olmanın eşiğinde dönmüştür.

  Halide Edip Adıvar-Ateşten Gömlek

  Yakup Kadri-Yaban

  Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı  3. “Türklerin cihan hâkimiyeti” düşüncesi hakkında bilgi edininiz.

  3. Türkler, Tanrı’nın cihanı yönetme gücünü kendilerine verdiğine inanırlar. Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan,bir kurt ile yola çıkar ve önüne gelen kavimleri yener, ama burada Tanrı, dünyayı yönetme gücünü sadece o Türklere verdiği inancı yatmaktadır.

  4. XV. yy. şairi Şeyhî’nin “Harnâme” adlı eserinin tamamını okuyunuz. Eserin özetini defterinize yazınız.

  4.

  5. Destan, masal, mesnevi, halk hikâyesi, hikâye, roman türlerinin ortaya çıktıkları dönemleri araştırınız. Bu türleri, yapı özelliklerine göre tahtada gruplandırınız.

  5. Destan: İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ortaya çıkmış olup tam tarihi bilinmez.

  Masal: Sözlü edebiyat döneminde çıkmış olup yine tarihi belli değildir.

  Mesnevi: Edebiyatımızda ilk defa 1072 Kutadgu Bilig isimli eserle girmiştir.

  Halk Hikayesi: İslamiyet sonrası Halk edebiyatı içerisinde yer almış olup tam tarihi belli değildir.

  Roman: Edebiyatımıza Tanzimat dönemiyle girmiştir.

  Hikaye: Yine Edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiştir.  6. Mesnevi nazım şekli hakkında bilgi edininiz.

  6. Kelime anlamı “ikili, ikişer ikişer”dir. İran edebiyatından alınmıştır. Klâsik halk hikâyeleri, destanî konular, aşk hikâyeleri, savaşlar, dinî ve felsefî konuları işlenir. Konu ne olursa olsun olaylar masal havası içinde anlatılır. Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir (beyit sayısı sınırsızdır). 20-25 bine kadar çıkabilir. Mesnevîde her beyit kendi içinde kafiyelidir: aa bb cc dd ee …

  7. Yakın tarihimizde yaşanmış bir olayı anlatan herhangi bir edebî eseri (şiir, hikâye vb.) bulup okuyunuz.

  7.

  8. Edebî eserler konularını hangi kaynaklardan alır? Sıralayınız.

  8. Tarih,sosyoloji,felsefe,psikoloji gibi bilimlerden alır.

  9. “Edebiyat” teriminin anlamını 9. sınıftaki bilgilerinizden yola çıkarak aşağıya yazınız.

  9. Edebiyat: Okuyucuda estetik zevk uyandırmak amacıyla yazılmış olan kendine has biçimsel ve içerik özellikleri olan metinlere denir.

  10. “Edebiyat tarihi” teriminin anlamını araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.

  10. Bir milletin meydana getirmiş olduğu edebi eserleri ve bu edebi eserlerin yazarlarını kronolojik olarak inceleyen eserlere edebiyat tarihi denir.

  11. Yaşadığımız yüzyılda hangi olayı, bir edebî eserle anlatmak isterdiniz? Nedenleriyle açıklayınız.

  11.  İNCELEME

  1. metin

  ORHUN ABİDELERİ

  Doğu Cephesi

  2. metin

  GÖKTÜRKLER

  1. 734 yılında dikilen Orhun Abideleri’nin doğu yüzünden alınan birinci metinde, Kül Tigin kimlere hitap ediyor? Onlara neleri öğütlüyor? Bu öğütleri niçin veriyor? Açıklayınız.

  1. Türk milletine sesleniyor. Onlara geçmiş yapılmış olan hatalara anlatarak bunları yapmamaları ve bunlardan uzak durmaları tembihleniyor. Bu öğütlerde geçmişten ders alınsın diye veriliyor.  2. İkinci metinde anlatılanları kısaca belirtiniz. Bunların birinci metinle ilişkisini açıklayınız.

  2. Göktürk devleti ile ilgili bilgi verir. Bumin Kağan ve İstemi Kağan’ın ülkeyi nasıl kurduklarını ve yaptıkları savaşları ve o zaman içinde bulundukları şartları anlatır. Birinci metinde anlatılan edebi yönü ağır basan cümlelerle izah edilse içerik olan yani konu olarak anlatılanlar ikinci metinle uyumludur.

  3. a. Kitabınızda okuduğunuz iki metnin türünü, eser adlarını karşılarındaki uygun seçenekle eşleştirerek belirtiniz.

  a. Orhun Abideleri Edebî eser

  Göktürkler Tarihî eser  b. İki metni, anlatım yönüyle karşılaştırınız. Metinlerden hangisinin daha ilgi çekici olduğunu belirtiniz.

  b. Birinci metin sanatsal ve edebi yönde daha zenginken diğer metin daha çok tarihsel ve düz anlatım yöntemi tercih edilmiştir. Birinci metinde duygu yönü ağır basmakta ve daha etkileyici olabilmektedir. Diğerinde ise duygusal bir anlatım yoktur.

  4. a. “Türklerin cihan hâkimiyeti” hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Kitabınızda okuduğunuz Orhun Abidelerinden alınan metinde, Kül Tigin’in bu düşünceyi nasıl ifade ettiğini açıklayınız.

  4.a. “Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutuvermiş, düzenleyivermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tâbi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş.”

  Yukarıda cümle göstermektedir, gök ve yer arasında bulunan her şey yönetmek üzere ve onlara kağan olarak Bumin Kağan, İstemi Kağan’ın Tanrı tarafından gönderildiğine inanılmaktadır.

  b. Yazıtta Köktürklerin yaşayışına, tarihine ilişkin hangi bilgileri edindiğinizi aşağıya sıralayınız.

  b. Cesur ve savaşçı olmaları

  Doğruluktan yana olmaları

  Çinliler tarafında kandırılarak birbirine düşmeleri

  Çinlilerin egemenliğine girmeleri  5. Kitabınızda okuduğunuz metinler, hangi tarihî döneme ışık tutmaktadır? Kültür alanlarıyla ilgili bu tür çalışmaların uygarlık tarihiyle ilişkisini açıklayınız.

  5. Tarihte ilk Türk devleti olarak bilinen Göktürklülerin dönemine ışık tutmaktadır.

  6. Aşağıdaki boş bırakılan yere, okuduğunuz metinlerden hareketle edebiyatın tarihle etkileşimini açıklayan bir paragraf yazınız.

  6. Tarih ile edebiyat arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Yalnız yöntemleri ve amaçlar farklıdır. Tarih eldeki vesika ve belgelere dayanarak geçmiş hakkında bilgi verirken edebiyat ise estetik güzelliği ortaya çıkarmak için çalışır ve bunu yaparken de bilgi ve belgeye ihtiyacı yoktur. İkisinin arasındaki ilişki ise zaman zaman birbirlerinin alanlarına girerler. Edebiyat konu olarak tarihi bir olayı eserine aktarırken faydalanılabileceği tek bilim vardır ki o da tarihtir. Tarihçi de bazen araştırdığı konulara edebi metinlere rastlar ki destanlar bunların en güzel örneğidir.  3. metin

  HARNÂME

  1. a. XV. yüzyıl şairi Şeyhî’nin “Harnâme” adlı eserin özetini arkadaşlarınızla paylaşınız.

  1. a. Yük taşımaktan yaşlanan zayıf ve yaşlı eşek, yaşamış olduğu sıkıntılardan sonra öküzlerin hiçbir iş yapmadan sabah akşam otlak ya da mera ot yemelerini içerler ve buna isyan eder. Bütün işleri kendisinin yapmasına elde ettiklerine kızar ve öküzler gibi yaşama arzusuyla otların arasına dalar ve sabah akşam otlamaya başlar. Bunu gören tarla sahibi ekinlerinin telef olduğunu görünce kızar ve yaşlı eşeğin kuyruğunu ve kulağını keser.

  b. Kitabınızda okuduğunuz kısmın eserin hangi bölümünden alındığını belirtiniz.

  b. Eserin giriş bölümünde alınmıştır.  2. a. Okuduğunuz metin, içeriği ve yapı özellikleri yönüyle daha önce hakkında bilgi edindiğiniz hangi nazım şeklinin özelliklerini yansıtmaktadır? Açıklayınız.

  a. Mesnevi nazım şeklinin özelliklerini yansıtır. Beyitlerle yazılmış, kafiyesi aa,bb,cc,dd… şeklinde olmaktadır ve olay çevresinde gelişen edebi metindir.

  b. Destan, masal, mesnevi, halk hikâyesi, hikâye ve roman türlerinin ortaya çıktıkları dönemleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

  b.

  Destan:Çıkışı bilinmez
  Masal:Yine tarihi bilinmez.
  Mesnevi: 11.yy. da edebiyatımıza girer.
  Halk Hikayesi: 11.yy.dan sonra İslamiyet’in etkisiyle çıkmıştır.
  Roman:19.yy.da Tanzimat’ın etkisiyle çıkmıştır.
  Hikaye:19.yy.da Tanzimat’ın etkisiyle çıkmıştır.


  c. Edindiğiniz bilgi birikiminden yola çıkarak destandan başlayıp romana kadar yapı ve tema açısından gelişim gösteren edebî türleri aşağıdaki şemaya yazınız.

  Destan: İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ortaya çıkmış olup tam tarihi bilinmez. Masal: Sözlü edebiyat döneminde çıkmış olup yine tarihi belli değildir. Mesnevi: Edebiyatımızda ilk defa 1072 Kutadgu Bilig isimli eserle girmiştir.
  Halk Hikayesi: İslamiyet sonrası Halk edebiyatı içerisinde yer almış olup tam tarihi belli değildir. Roman: Edebiyatımıza Tanzimat dönemiyle girmiştir. Hikaye: Yine Edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiştir.


  ç. Şemaya yazdığınız tespitler ve kitabınızdaki metinlerden hareketle edebî eserlerin ve edebî etkinliklerin de tarihî gelişimi olup olmadığını açıklayınız.

  ç. Bu edebi eserler belli tarihi gelişim içerisinde çıkmışlardır.  4. metin

  TANZİMAT SENELERİ

  1839′dan 1860′a Kadar 1. TANZİMAT FERMANI

  Şinasi’den sonra

  NAMIK KEMAL

  HAYATI

  Vatan yahut Silistre Piyesi

  ŞİİRLERİ

  Şinasi’den Evvel

  Şinasi’den Sonra  5. metin

  VATAN MERSİYESİ

  Namık Kemal  1. “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eserden alınan “Tanzimat Seneleri” adlı metnin paragraflarında anlatılanları sıralayınız. “Edebiyat tarihi”yle ilgili edindiğiniz bilgiler ve metinde anlatılanlardan hareketle edebiyat tarihinin hangi konuları incelediğini aşağıdaki şemanın bölümlerine yazınız.

  1. “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eserden alınan “Tanzimat Seneleri” metni Tanzimat’ın ilanından sonraki dönemde meydana toplumsal değişiklikleri ve buralar karşılaşılan zorlukları dile getirmektedir. Buna göre

  Edebiyat Tarihinin Kapsamı:

  “Edebiyat tarihi; sanatçıların, eserlerini hangi şartlar altında meydana getirdiklerini araştırır ve onların gerçek değerini belirlemeye çalışır. Bu eser ve sanatçıların, dönemlerinde ve kendinden sonra edebiyat ve toplum hayatını ne şekilde etkilediğini tespit eder. Vatan ve din değişmesi, göçler, iktisadi ve siyasi olaylar toplumda olduğu gibi onun edebiyatında da etkilidir.”  2. a. Tanzimat Fermanı’nın ilanı ve sosyal hayata getirdiği yenilikler hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza aktarınız. Bu bilgilerden hangilerinin “Tanzimat Seneleri” adlı metinde dile getirildiğini açıklayınız.

  a. Yukarıdaki hazırlık sorularında cevap verilmiştir.

  b. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının temsilcisi olan Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal kaleme aldıkları eserlerle halkı aydınlatmak istiyorlardı. Bu aydınlar, eserlerinde o güne kadarki şiir ve edebiyat geleneğinde olduğu gibi sadece aşk, kadın, şarap vb. konuları işlemiyor; toplumsal konuları da işliyorlardı. Tanzimat edebiyatıyla birlikte şiirimize hürriyet, vatan, millet gibi birçok yeni sözcük girmiştir. Topluma bu kavramları tanıtmak da aydınlara düşüyordu. Bu açıklamalardan ve bilgi birikiminizden yola çıkarak yaşanan toplumsal olayların ve sorunların edebî eserlerde yansıtılmasını tarihî yönden nasıl değerlendirdiğinizi açıklayınız.

  b.

  c. Tanzimat Fermanı’nın ilanı, toplumsal hayata getirdiği değişimler ve okuduğunuz “Vatan Mersiyesi” adlı şiiri göz önünde bulundurarak tarihî dönem, eser ve sanatçı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  c. Bir eserin yazıldığı dönem ile eser arasında sıkı bir ilişki vardır. Çünkü yazar toplumun içinde bir ferttir. Yazılan eserlerde toplumun bireylerine sunulmak için yazılır. Bu yüzden eserlerde toplumun beklentileri ilgileri daha çok yer bulur. Bu nedenle eserlerde yazıldığı dönemin özelliklerini bulmak gayet doğaldır. Aynı şekilde yazar eserine mutlaka kendinden bir şeyler ekler. Çünkü yazılan eser anı zamanda yazarında beklentileri karşılamak için oluşturulmuştur. Bütün bunlardan dolayı, tarihî dönem-eser ve sanatçı arasında ayrılmaz bir bütünlük vardır.  ç. Okuduğunuz “Vatan Mersiyesi” şiirinin ve şairinin, edebiyat tarihi yönünden önemini belirtiniz.

  ç.  YORUMLAMA – GÜNCELLEME

  1. Önceden hazırladığınız, yakın tarihimizde yaşanmış bir olayı anlatan edebî eseri (şiir, hikâye vb.) sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Hangi tarihî olayı anlattığını belirterek edebiyat ile tarih ilişkisini açıklayınız.

  2. Kurtuluş Savaşı sırasında yazılan İstiklâl Marşı’mız edebiyat tarihi açısından nasıl bir öneme sahiptir?

  3. “Orhun Abideleri, Vatan Mersiyesi ve İstiklâl Marşı yazıldıkları dönemi yansıtan eserlerdir.” diyebilir miyiz? Belirtiniz.

  3. Her edebi eser gibi bu eserler de içinde bulunduğu toplumun duygu ve düşüncelerini anlatır.  DEĞERLENDİRME

  1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

  Edebiyat tarihi , tarihi/siyasi/sosyal/ekonomik/dini değişimleri ve yazarların yaşadıkları dönemleri inceler.

  Tarih ile edebiyat tarihiyle etkileşim içindedir.  2. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

  Bir edebî eserin konusu, yazarı (şairi) edebiyat tarihine kaynaklık eder.

  D Edebî eserlerde yapı ve temalar tarih içinde gelişim gösterir.

  D Edebî eserler yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge niteliğindedir.

  Edebî eserlerin bir tarihî gelişimi yoktur.

  D Edebiyat tarihi araştırmaları uygarlık tarihine katkı sağlar.  3. Edebiyat tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  A. Sosyal olayların fikrî ve hissî etkilerini yansıtmaz.

  B. Bir milletin uygarlık tarihi içindeki yeri ve katkılarıyla ilgili bilgi aktarmaz.

  C. Sadece sözlü kültürümüzdeki ürünleri inceler.

  D. Bir milletin tarihî süreçte yaşadığı olayları ve coğrafyayı aydınlatır.

  E. Yazarların ve şairlerin sadece eserlerini inceler.

  CEVAP:D  4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.

  ( Y ) Roman türü, edebiyatımıza İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Döneminde girmiştir.

  ( D ) Mesnevi türü şiir şeklinde yazılır.

  ( Y ) Halk hikâyesi yalnızca düz yazı şeklindedir.
 2. vefasızzz

  vefasızzz Üye

  Katılım:
  21 Kasım 2010
  Mesajlar:
  53
  Beğenileri:
  26
  Ödül Puanları:
  0
  10.sınıf edebiyat kitabı cevapları (fırat yayıncılık)

  DEĞERLENDİRME SAYFA 18
  1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.
  Edebiyat tarihi , tarihi/siyasi/sosyal/ekonomik/dini değişimleri ve yazarların yaşadıkları dönemleri inceler.
  TARİH ile edebiyat tarihiyle etkileşim içindedir.


  2. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.
  D Bir edebî eserin konusu, yazarı (şairi) edebiyat tarihine kaynaklık eder.
  D Edebî eserlerde yapı ve temalar tarih içinde gelişim gösterir.
  D Edebî eserler yazıldıkları dönemi yansıtan tarihî belge niteliğindedir.
  Y Edebî eserlerin bir tarihî gelişimi yoktur.
  D Edebiyat tarihi araştırmaları uygarlık tarihine katkı sağlar.


  3. Edebiyat tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A. Sosyal olayların fikrî ve hissî etkilerini yansıtmaz.
  B. Bir milletin uygarlık tarihi içindeki yeri ve katkılarıyla ilgili bilgi aktarmaz.
  C. Sadece sözlü kültürümüzdeki ürünleri inceler.
  D. Bir milletin tarihî süreçte yaşadığı olayları ve coğrafyayı aydınlatır.
  E. Yazarların ve şairlerin sadece eserlerini inceler.
  CEVAP D


  4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.
  ( Y ) Roman türü, edebiyatımıza İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Döneminde girmiştir.
  ( D ) Mesnevi türü şiir şeklinde yazılır.
  ( Y ) Halk hikâyesi yalnızca düz yazı şeklindedir

  DEĞERLENDİRME SAYFA 26

  1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

  • Her toplumda bir YÜKSEK zümre edebiyatı bir de HALK EDEBİYATI vardır.

  • Destan Döneminde KAVMİ özellikler, dinî dönemde İSLAMİYET etrafında oluşan medeniyet, modern dönemde ise AKLIN ve BİREYİN dünyayla ilişkisi ön plana çıkarılmıştır.

  2. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

  D Toplumsal ve kültürel olaylarla edebî eserler arasında bir
  ilişki vardır.

  D İslam uygarlığı VIII. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatını etkilemeye başlamıştır.

  D Bir edebî dönemin yaşam tarzı ile edebiyatı ve sanatı arasında sıkı bir ilişki vardır.

  Y Edebî dönemlerin zihniyetle bir ilişkisi yoktur.

  3. Aşağıdaki sözcük dizelerinden hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

  A. Ağıt – şarkı – mâni – masal – tuyuğ

  B. Türkü – mesnevi – koşma – mersiye – atasözü

  C. Destan – mâni – rubai – masal – şarkı

  D. Şarkı – türkü – rubai – koçaklama – mâni

  E. Koçaklama – türkü – mâni – masal – ağıt

  (1980 – ÖYS)
  CEVAP E

  4. Aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde şairlerin büyük çoğunluğu, şiiri, toplumsal amaçlarda, bilimsel içeriklerden uzak, salt şiirsel değerleri ön plana alarak yazmışlar ve ortak biçimler içinde, kalıplaşmış ortak kavramlar kullanmışlardır?

  A. Divan Edebiyatı

  B. Millî Edebiyat

  C.Servetifünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedîde)

  D.Tanzimat Edebiyatı

  E. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

  (1992 – ÖYS)
  CEVAP A

  5. Aşağıda verilen eserleri ait oldukları edebî dönemle eşleştiriniz.

  Vatan Mersiyesi Tanzimat Edebiyatı

  Araba Sevdası Servetifünun Edebiyatı

  Şu Destanı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (Destan Dönemi)

  Gazel Divan Edebiyatı

  İlahi İslami Dönem Türk Edebiyatı

  Elhân-ı-Şitâ Servetifünun Edebiyatı

  I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
  SAYFA 27-28
  1.

  I. Edebî eserin yorumu
  II. Edebî dönem, edebî eser
  III.Metnin teması
  IV.Şair ve yazarların duyguları
  V. Edebî eserin tahlili

  Yukarıda sıralananlardan hangisi edebiyat tarihinin incelediği konulardan biridir?
  A. I
  B. II
  C. III
  D. IV
  E. V

  CEVAP B

  2. Şeyhî’nin “Harnâme”si ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A. Öyküleyici anlatımdan sınırlı yararlanılmıştır.

  B. Mensur şekilde yazılmıştır.

  C. Edebiyatımızın en güzel eseridir.

  D. Mesnevi şeklinde yazılmış, didaktik ve alegorik bir eserdir.

  E. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının bir ürünüdür.

  CEVAP D

  3. Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden değildir?

  A. Lehçe ve şive farklılıkları

  B. Kültürel değişiklikler

  C. Coğrafi değişiklikler

  D. Teknolojik gelişmeler

  E. Din değişimi

  CEVAP D

  4. Aşağıdaki seçeneklerden edebiyat tarihiyle ilgili olanları işaretleyiniz.

  Coğrafi çevre

  XXX Dinî hayat

  Ahlaki hayat

  Gelir dağılımı

  XXX Siyasi hayat

  XXX Sosyal hayat

  5. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  ( D ) Destan Döneminde kavme ait özellikler edebiyat üzerinde etkili olmuştur.

  ( Y ) Bir milletin kültürü, yaşayışı, inancı, sanat ve edebiyat ürünlerinde kendini göstermiştir.

  ( D ) Modern dönemde akıl ve bireyin dünya ile ilişkisi edebî eserlerde etkisini artırmıştır.

  6. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

  • Şinasi, Ziya Paşa ve NAMIK KEMAL Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının ilk temsilcileridir.

  • VATAN YAHUT SİLİSTRE sahnelenen ilk tiyatro eseridir.

  7. Aşağıda verilen ürünlerin ait oldukları edebî dönemleri yazınız.

  • Gazel, kaside, mesnevi : İslamiyet Etkisi

  • Sagu, koşuk, destan, sav : İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

  • Koşma, semai, türkü, ninni : Halk Edebiyatı

  • Hikâye, roman, serbest şiir : Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

  8. Aşağıdaki eserlerden hangisi tarihî bir roman değildir?

  A. Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir

  B. Osmancık – Tarık Buğra

  C. Kilit – Mustafa Necati Sepetçioğlu

  D. Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

  E. Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman

  CEVAP D

  9. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz.

  D Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 1860 yılında başlar.

  Y Destanlar, İslami Dönemin ürünleridir.

  Y Koşuk, İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı ürünüdür.

  D Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında iki farklı medeniyetin izleri vardır.

  10. “Edebiyat tarihi, bir milletin manevi ve maddi gelişmesini, edebî eserlerin arkasından gören ve gösteren canlı bir tarih şubesidir.”
  Fuad KÖPRÜLÜ


  Yukarıdaki ifadeden edebiyat tarihiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
  ;);):174::174:


  A. Bir milletin manevi yönden gelişimini gösterir.

  B. Tarihin canlı bir şubesi olduğundan gelişimi devamlıdır.

  C. Tarihin sınıflanmasında önemli bir role sahiptir.

  D. Bir milletin maddi gelişimini gözlemleme imkânı sağlar.

  E. Edebî eser, edebiyat tarihinin hareket noktasıdır.

  CEVAP C
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş