10. sınıf Halk Şiiri konusuna kadar 75 adet soru lazım

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde starlnk35 tarafından paylaşıldı.

 1. starlnk35

  starlnk35 Üye

  Katılım:
  17 Şubat 2011
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Evet arkadaşlar 75 adet "CEVAPLAR"ıyla soru lazım. Yardımcı Olursanız Sevinirim. :)
 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Halk şiiri konusuna kadar derken ? Konuları yazarsan soru bulmaya çalışırız ve soruların test , klasik soru olarak hangi türden olacak ?
 3. starlnk35

  starlnk35 Üye

  Katılım:
  17 Şubat 2011
  Mesajlar:
  21
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Sorular test olucak.
  İslamiyet öncesi, destan, mit, (ünlü destanlar ve mitler) tasavvuf geçiş dönemi, önemli eserler (divanı hikmet, divanı lügatit türk vs.) divan edebiyatı ve önemli kişiler (fuzuli, nabi vs. )
  hocam 150 tane soru istedi ben 75 tanesini bulabildim.
 4. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  İlk Devir (İslamiyet Öncesi ) Türk Edebiyatı

  İlk Devir (İslamiyet Öncesi ) Türk Edebiyatı

  S1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?  A) Oğuz Kağan Destanı B) Bozkurt Destanı

  C) Türeyiş Destanı D) Timur Destanı

  E) Alp Er Tunga Destanı

  S2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

  A) Ürünler anonimdir.

  B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.

  C) Genellikle yarım kafiye kullanılır.

  D) Ölçü, hece ölçüsüdür.

  E) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.

  S3. Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?  A) Sav B) Koşuk C) Sagu D) Destan E) Mersiye  S4. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

  A) Kaybolmuş Cennet

  B) Alp Er Tunga

  C) Göç

  D) Manas

  E) Battal Gazi Destanı  S5. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir?

  A) Sadece hece ölçüsü kullanılır.

  B) Konu olarak ilahi aşk işlenir.

  C) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.

  D) Dil halkın anlayabileceği tarzdadır.

  E) Bazı tekkelerde şiirler, musiki eşliğinde söylenmiştir.  S6. Alp Er Tunga öldi mü

  Issız ajun kaldı mı

  Ödlek öcün aldı mı

  İmdi yürek yırtılır

  Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?

  A) Sagu B) Sav C) Destan D) Koşuk E) Koşma  S7. “Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.”

  Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Ali Şir Nevai – Muhakemetü’l – Lügateyn

  B) Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig

  C) Ahmet Yesevi – Divanı Hikmet

  D) Kaşgarlı Mahmut – Divanı Lügati’t Türk

  E) Edip Ahmet Yükneki – Atebetü’l Hakayık  S8. “Eski Türk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti’nin ikinci dönemini aydınlatır.”

  Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Muhakemetü’l – Lügateyn

  B) Atebetü’l Hakayık

  C) Orhun Yazıtları

  D) Atebetü’l Hakayık

  E) Divanı Hikmet  9. Aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

  A) Dede Korkut Hikayeleri, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçişin ilk izlerini taşır.

  B) Manas Destanı Kırgızlara aittir.

  C) Türkü, mani, koşma, destan anonim ürünlerdir.

  D) Halk edebiyatında nazım birimi dörtlüktür.

  E) Divan şiirinde bireysel konulara daha çok yer verilir.  10. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri’ne ait bir özellik değildir?

  A) Hikayeler, yarı destanımsı bir özellik taşır.

  B) On iki hikayeden oluşur.

  C) Olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilir.

  D) Genelde Oğuz Türkmenlerinin iç ve dış savaşlarını anlatır.

  E) Bu hikayelerin tamamı nazımla yazılmıştır.  11. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?  A) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.

  B) Dil, halkın anlayabileceği tarzdadır.

  C) Kalıplaşmış sözler (mazmunlar) çokça kullanılır.

  D) Parça güzelliğine önem verilir.

  E) Gazel, kaside, mesnevi en çok kullanılan nazım biçimidir.  12. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

  A) Gılgamış – Kalevala – İlahi Komedya

  B) İliada ve Odysseia - Manas – Üç Şehitler Destanı

  C) Çılgın Orlando – Mahabarata – Cid

  D) Şehname – Şinto – Gılgamış

  E) Aeneis – Ramayana – Ergenekon  13. Aşağıdakilerden hangisinde Aşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

  A) Koşma – türkü – murabba

  B) Ninni – bilmece – gazel

  C) Koşma – semai – varsağı

  D) Tercihi bent – masal – mani

  E) Devriye – nefes – koşma  14. Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

  A) Şu Destanı B) Manas Destanı C) Şehname

  D) Göç Destanı E) Türeyiş Destanı  15. “Sagu” nun Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Sagu B)Mesnevi C)Gazel D)Mersiye E)Murabba  16. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin ilk beyti olabilir?

  A) Fuzuli buldu genc-i afiyet meyhane küncinde

  Mübarek mülkdür ol mülk viran olmasın ya Rab

  B) Dimen kim adli yok ya zulmü çok her hal ile olsa

  Gönül tahtına andan gayrı sultan olmasın ya Rab

  C) Benim tek hiç kim zar u perişan olmasın ya Rab

  Esir-i derd-i aşk u dağ-ı hicran olmasın ya Rab

  D) Demadem cevrlerdir çektiğim bi-rahm bütlerden

  Bu kafirler esiri bir müselman olmasın ya Rab

  E) Görüp endişe-i katlimde ol mahı budur derdim

  Ki bu endişeden ol meh peşiman olmasın ya Rab  17. 1069 yılında Yusuf Has Hacip tarafından doğu Türkçesiyle yazılmıştır.Eserde öğütler semboller aracılığıyla verilmiştir. Eser, didaktik bir eserdir.

  Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kutadgu Bilig

  B) Divanı Lügati’t Türk

  C) Divanı Hikmet

  D) Atebetü’l Hakayık

  E) Göktürk Yazıtları  18. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden değildir.

  A) Destan B) Sav C) Sagu D) Koşuk E) Mesnevi  CEVAP ANAHTARI: 1) E 2) E 3) C 4) A 5) A 6) A 7) D 8) C 9) C 10) E 11) B 12) D 13) C 14) B 15) D 16) C 17) B 18) E

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

 5. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Divan Edebiyatı - Test


  1. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı genel özelliklerinden biri değildir?
  A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Dili oldukça ağır ve anlaşılmazdır.
  C) Anlatımı süslü ve sanatlıdır.
  D) Konuları genellikle yaşamdan alınan somut konulardır.
  E) Nazım birimi beyittir.


  2. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Divan nesrinde cümleler uzun, dil ağırdır.
  B) Divan şiirinde redife yer verilmez, genellikle yarım uyak kullanılır.
  C) Divan şiirinde kalıplaşmış ifadelerden "maz*munlardan" yararlanılır.
  D) Divan edebiyatında düz yazıya "inşa" denir.
  E) Divan nesrinde "seci" denen düz yazı uyağı kullanılmıştır.
  3. * Genellikle sevgi, güzellik, aşk konularında yazılır.
  * İlk beytine matla, son beytine makta denir.
  * Uyaklanışı aa / ba / ca ... şeklindedir.
  * En az 5, en çok 15 beyitten oluşur.
  Yukarıda tanıtılan divan edebiyatı nazım biçi*mi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazel B) Kaside C) Mesnevi
  D) Kıt’a E) Müstezat
  4. *Din ve devlet büyüklerini öven şiirlerdir.
  *En önemli temsilcisi 17. yy.da Nef'î 'dir.
  *En az 33, en çok 99 beyitten oluşur.
  Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşa*ğıdakilerden hangisidir?
  A) Mesnevi B) Müstezat
  C) Gazel D) Kaside
  E) Kıt'a
  5.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı na*zım biçimlerinden biri değildir?
  A) Gazel B) Kaside C) Kıt’a D) Şarkı E) Türkü
  6.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı şair*lerinden biri değildir?
  A) Ali Şir Nevayi B) Aşık Paşa
  C) Ahmedi D) Sinan Paşa
  E) Süleyman Çelebi
  7.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı na*zım biçimlerinden biridir?
  A) Koşma B) Sathiye C) Devriye
  D) Mesnevi E) Semai
  8. *13. yy.da yaşamıştır.
  *Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir.
  *Şiirlerini temiz bir Türkçeyle ve sanatlı bir üs*lupla yazmıştır.
  Yukarıda sözü edilen divan şairimiz aşağıda*kilerden hangisidir?
  A) Hoca Dehhani B) Ahmedi C) Âşık Paşa
  D) Mevlâna E) Ali Şir Nevayi
  9.Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beyti olabilir?
  A) Zülfün ki izârında ider cilveler ey dost
  Tâvûs-ı cinândur ki açar bâl u per ey dost
  B) Bakî çemende hayli perişan imiş varak
  Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan
  C) Gel varma otağına rakibin ki bilürsin
  İt olduğu yire melek itmez güzer ey dost
  D) Sineden derd ile bir âh edeyin kim dönsin
  Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile
  E) Sahn-ı çemende durma salınsın sabâ ile
  Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan
  10. 16. yy.da yaşamış divan edebiyatı büyük şairle*rindendir. Lirik şiirde öncüdür. Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazmıştır. Arapça, Farsça, Türkçe divanı olan tek şairdir.
  Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdaki*lerden hangisidir?
  A) Baki B) Şeyhi C) Nef'î
  D)Fuzûli E) Nedim
  11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Beş mesneviden oluşan eserlere "hamse" de*nir.
  B) Tezkire, divan edebiyatında bilinen kişilerin yaşam öykülerinden söz eden eserlerdir.
  C) Şehrengiz, bir kentin güzelliklerini anlatan eserlerdir.
  D) Siyer, bilmecelerin sorulduğu yapıtlardır.
  E) Peygamberlerle ilgili hikâyeleri içeren yapıtların genel adı "Kısas-ı enbiya"dır.
  12. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatının 16. yy.daki temsilcileri birlikte verilmiştir?
  A) Ali Şir Nevayi - Ahmedi - Sinan Paşa
  B) Nef'î - Baki - Fuzûli
  C) Sinan Paşa - Baki - Katip Çelebi
  D) Bağdatlı Ruhi - Fuzûli - Katip Çelebi
  E) Nedim - Şeyh Galip - Fuzûli
  13. *Sadece dört dizelik bir bentle kurulan nazım biçimidir.
  *Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir.
  *En büyük ustası Ömer Hayyam'dır.
  Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşa*ğıdakilerden hangisidir?
  A) Mesnevi B) Şarkı C) Rubai
  D) Tahmis E) Murabba
  14. Aşağıdakilerden hangisi bendlerle oluşturulan nazım biçimlerinden biri değildir?
  A) Musammat B) Şarkı C) Tuyuğ
  D) Rubai E) Müstezat
  15. *15. yy. Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairidir.
  *Anadolu dışında Türkçe yazan ilk şairdir.
  *Edebiyatımızın ilk şuara tezkiresi Mecalisü'n Nefais'i yazmıştır.
  Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Süleyman Çelebi
  B) Sinan Paşa
  C) Mercimek Ahmet
  D) Ali Şir Nevayi
  E) Şeyhi
  16. 17. yy. kaside ustasıdır. Övgü ve yergi şairi olarak tanınır. Aşırı abartmalarda bulunmuştur. Hicivleri*ni "Siham-ı Kaza" adlı eserinde toplamıştır.
  Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdaki*lerden hangisidir?
  A) Nâbi B) Katip Çelebi C) Nef'î
  D) Baki E) Fuzûli
  17. I. Divan edebiyatında nesir, sade ve süslü olmak üzere iki bölümde incelenir.
  II.Divan edebiyatında nesre inşa, nesir yazana münşi denir.
  III.Divan edebiyatında nesirlerin toplandığı eserlere "hamse" denir.
  IV.Divan edebiyatında nesirde "seci" denilen iç uyaklar kullanılır.
  Divan nesriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) II. ve IV.
  B) II. ve III.
  C) I. ve III.
  D)I. ve IV.
  E) I. ve II.
  18. *18. yy.da yaşamıştır.
  *Mahallileşme akımının temsilcilerindendir.
  *Hep din dışı konularda yazmıştır.
  *Şarkı türünü divan edebiyatına kazandırmış*tır.
  Yukarıda özellikleri verilen divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şeyh Galib B) Kâtip Çelebi
  C) Nedim D) Nef'î E) Evliya Çelebi
  CEVAP ANAHTARI : 1.D 2.B 3.A 4.D 5.E 6.D 7.D 8.A 9.A 10.D 11.D 12.D 13.C 14.E 15.D 16.C 17.A 18.C
 6. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ

  1. Bilinmeyen dönemlerden başlayarak 11. yüzyı*lın ortalarına kadar süren ve yabancı etkiler*den uzak, en özgün örneklerin görüldüğü dö*nemdir. Özellikle, Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisiyle oluşmuştur. Bi*çim, ölçü ve dil bakımından milli nitelikler taşır.
  Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakiler*den hangisidir?
  A) İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı
  B) Halk Edebiyatk
  C) Divan Edebiyatı
  D) Tanzimat Edebiyatı
  E) Milli Edebiyat

  2. I. Doğu Göktürklerin tarihine ışık tutar.
  II. Bir “söylev” niteliğindedir.
  III. Türklerin özeleştirisi niteliğindedir.
  IV. Anlatımda aliterasyonlar görülür.
  V. Dört anıttan oluşur.
  Göktürk yazıtları ile ilgili olarak, yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  3. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü dönemde ozanlara verilen isimlerden değildir?
  A) Şaman
  B) Kam
  C) Baksı
  D) Oyun
  E) Boran

  4. Aşağıdakilerden hangisi, İslâmiyet öncesi Türk edebiyatının bir özelliği değildir?
  A) Eserlerde doğa sevgisi, kahramanlık konuları görülür.
  B) Sözlü ve yazılı dönem olarak incelenir.
  C) Eserler müzik eşliğinde söylenir.
  D) Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.
  E) Bu dönemin edebi verimleri: Destan, sav, sagu ve koşuklardır.

  5. Aşağıdakilerden hangisi, ilk İslâmî eserlerden değildir?
  A) Kutadgu Bilig
  B) Divan-ı Hikmet
  C) Divan-ı Lûgat’t Türk
  D) Mecalis’ün Nefais
  E) Atabet’ül Hakayık

  6. Bugünkü atasözlerinin bilinen ilk şekilleridir. Yaşamla, toplumla, insan doğasıyla ilgili öğüt*ler veren anonim ürünlerdir. Kolay ezberlensin, akılda kalsın diye şiir gibi söylenmişlerdir.
  Yukarıda özellikleri verilen Sözlü dönem edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sav
  B) Sagu
  C) Koşuk
  D) Destan
  E) Mani

  7. ... denilen ölüm, matem törenlerinde ölen kişilerin ardından söylenen, ölenin dürüstlüğünü, iyiliklerini, faziletlerini anlatan şiirdir. Biçim özellikleri ... gibidir.
  Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
  A) Sagu – koşuk
  B) Yuğ – sav
  C) Koşuk – yuğ
  D) Yuğ – koşuk
  E) Sagu – sav

  8. Aşağıdakilerden hangisi, Sözlü dönem Türk edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
  A) Anlatım sözlüdür.
  B) Eserler manzum ve nesir şeklindedir.
  C) Dil oldukça sade ve öz Türkçedir.
  D) Nazım birimi dörtlük, ölçü hecedir.
  E) Ürünler anonimdir.

  9. Milletlerin dini, milli, sosyal olaylarını, büyük felaketlerini; kişilerin kahramanlıklarını konu edinen manzum ürünlerdir. Sözlü edebiyatın en önemli verimleridir.
  Yukarıda tanıtılan Sözlü dönem edebi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Koşuk
  B) Sav
  C) Destan
  D) Yuğ
  E) Sagu

  10. İranlı şair Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde “Afrasyab” adıyla anılan Saka Türklerinden bir kahramanının İranlılarla yaptığı savaştaki yiğitliklerinin anlatıldığı destandır.
  Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk destanına aittir?
  A) Şu Destanı
  B) Bozkurt Destanı
  C) Alp Er Tunga Destanı
  D) Türeyiş Destanı
  E) Ergenekon Destanı

  11. Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
  A) Chanson de Roland
  B) Kurtarılmış Kudüs
  C) Robin Hood
  D) Mahabarata
  E) Gılgamış

  12. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Lûgat’it Türk için söylenemez?
  A) Kaşgarlı Mahmut tarafından 13. yüzyılda kaleme alınmıştır.
  B) Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
  C) Eser Araplara Türkçeyi öğr
  etmek amacıyla yazılmıştır.
  D) İçinde sözlü edebiyat dönemine ait birçok destan, koşuk, sagu örnekleri vardır.
  E) Sözcüklerin işleniş yöntemi bakımından bir ansiklopediyi de andırmaktadır.


  CEVAPLAR: 1-A 2-E 3-E 4-D 5-D 6-A 7-D 8-B 9-C 10-C 11-B 12-A
  1. I. Nibelungen
  II. Kalevela
  III. Şehname
  IV. İgor
  Yukarıda numaralandırılmış doğal destan*lar aşağıda verilen uluslarla eşleştirilirse hangi ulus dışta kalır?
  A) Rus B) Alman C) İran D) Fransız E) Fin

  2. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi sadece Türk destanlarını içermektedir?
  A) Şehname – Oğuz Kağan – Şu – Türeyiş
  B) Alp Er Tunga – Türeyiş – Gılgamış – İgor
  C) Ergenekon – Şehname – Bozkurt – İlyada
  D) Göç – Oğuz Kağan – Bozkurt – Şu
  E) Ramayana – Göç – Şu – Alp Er Tunga

  3. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’in kabu*lünden sonra oluşan Türk destanlarından değildir?
  A) El-Manas Destanı
  B) Satuk Buğra Han Destanı
  C) Battal Gazi Destanı
  D) Köroğlu Destanı
  E) Oğuz Kağan Destanı

  4. Düşmanları tarafından mağlup edilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişti. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir dağa gelmiş orada dört yüz yıl büyüyüp çoğalmış ve demir dağı eritip buradan çıkmışlar; atalarının düşmanlarını yenip Göktürk devletini kurmuşlardır. Destanın en önemli özelliği tarihle benzerlik göstermesidir. Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması da önemlidir.
  Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oğuz Kağan Destanı
  B) Alp Er Tunga Destanı
  C) Ergenekon Destanı
  D) Şu Destanı
  E) Bozkurt Destanı

  5. Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?
  A) Turfan Uygur yazıtları
  B) Yenisey yazıtları
  C) Göktürk yazıtları
  D) Kutadgu Bilig
  E) Bilge Kağan Anıtı

  6. Tarih boyunca Türklerin kullandığı alfabeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Göktürk – Uygur – Arap – Latin
  B) Uygur – Göktürk – Arap – Latin
  C) Arap – Uygur – Göktürk – Latin
  D) Uygur – Arap – Göktürk – Latin
  E) Göktürk – Arap – Uygur – Latin

  7. ..., milletin hayatını derinden etkileyen büyük savaşlar, göçler, istilalar sonucunda oluşur. Eğer tarihin karanlık devirlerinde, halk arasında oluşmuş ve sonradan bir şair ya da yazar tarafından yazıya geçirilmişse ... adını alır. Millet hayatında önemli olan bir olayı bir şair ya da yazar kendisi anlatmışsa buna da ... denir.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Masal – gerçek masal – yapay masal
  B) Destan – doğal destan – yapay destan
  C) Masal – yapay masal – gerçek masal
  D) Destan – yapay destan – doğal destan
  E) Anı – objektif anı – sübjektif anı

  8. I. Tonyukuk Anıtı
  II. Kültigin Anıtı
  III. Bilge Kağan Anıtı
  Göktürk yazıtları bu üç anıttan teşekküldür.
  Yukarıda numaralandırılarak verilen anıtların kronolojik sıraya uygun sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I-II-III B)III-II-I C)II-I-III D)I-III-II E) II - III - I

  9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Şinto – Japonlar
  B) Roland Türküsü – Fransızlar
  C) Gılgamış – İranlılar
  D) Kalevela – Finliler
  E) Mahabarata – Hintliler

  10. Kırgız Türklerinin milli destanı, 500 bin beyte yakındır. Dünyanın en hacimli destanıdır. Kır*gızların çeşitli aşamalardan geçerek bütünlük kazanmasını anlatır. Dil bakımından zengin bir kaynak olan destan, folklor bakımından da önemlidir. Şamanizm’in derin etkisinde olan destan Sayakbay Karalay tarafından toplana*rak düzenlenmiştir.
  Bu parçada aşağıdaki destanlardan hangisinden söz edilmektedir?
  A) Danişment Gazi Destanı
  B) Köroğlu Destanı
  C) Manas Destanı
  D) Cengiz Destanı
  E) Satuk Buğra Han Destanı

  11. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Türk edebiyatının ürünlerinden değildir?
  A) Koşuk B) Sagu C) Destan D) Kam E) Sav

  12. I. 12. yüzyılda Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
  II. Hikmetler, tasavvuf konusunda Halk şiirinin ilk örneklerini oluşturmaktadır.
  III. İlahi aşk konu edilmiştir.
  IV. Canlı ve didaktik bir anlatıma sahiptir.
  V. 7’li ve 12’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  Divan-ı Hikmet’le ilgili yukarıda numaralanmış şekilde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  CEVAPLAR: 1-D 2-D 3-E 4-C 5-C 6-A 7-B 8-A 9-C 10-C 11-D 12-A

  1. Aşağıdakilerden hangisi destan geleneğin*den halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünüdür?
  A) Kutadgu Bilig
  B) Divan-ı Lûgat’it Türk
  C) Kitab-ı Dede Korkut
  D) Şecere-i Türkî
  E) Atabet’ül Hakayık

  2. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Türk edebiyatının ilk yazılı belgeleri “Orhun Yazıtları”dır.
  B) İlk siyasetname özelliği taşıyan eser “Kutadgu Bilig”dir.
  C) “Muhakemet’ül Lugateyn” 15. yüzyılda Ali Şir Nevai tarafından yazılmıştır.
  D) “Şecere-i Türkî” Anadolu dışında yazılmış bir eserdir.
  E) “Muhakemet’ül Edep” adlı eserde Arapça*nın Farsçadan üstünlüğü konu edilmiştir.

  3. Halk edebiyatında koşmanın karşılığı olan İslâmiyet öncesi edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sagu B) Koşuk C) Sav D) Destan E) Mani

  4. Aşağıdaki destanlardan hangisi bir özelliğinden dolayı diğerlerinden farklıdır?
  A) Oğuz Kağan Destanı
  B) Şu Destanı
  C) Battal Gazi Destanı
  D) Üç Şehitler Destanı
  E) Manas Destanı

  5. I. Eserde Oğuzların iç çekişmeleri ve Müslüman olmayan komşularıyla yaptıkları mücadeleler anlatlır.
  II. Eser dil bakımından anlaşılır, oldukça sadedir.
  III. Nazım ve nesir bir arada kullanılmıştır.
  IV. Sıfatlara, halk söyleyişlerine ve aliterasyonlara sıkça yer verilmiştir.
  Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kutadgu Bilig
  B) Göktürk Yazıtları
  C) Kitab-ı Dede Korkut
  D) Oğuz Kağan Destanı
  E) Atabet’ül Hakayık

  6. Atabet’ül Hakayık ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) “Gerçeklerin Eşiği” anl***** gelen bu eser 12. yy.da Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
  B) Eserde aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
  C) Eserde 40 beyit, 101 dörtlük vardır.
  D) Nazım biçimi kasidedir.
  E) Din ve ahlak konuları didaktik bir şekilde işlenmiştir.

  7. Aşağıdakilerden hangisi koşuk ve sagunun ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Sözlü dönem edebiyatı ürünleridir.
  B) Nazım birimleri dörtlüktür.
  C) Söyleyenleri belli değildir.
  D) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
  E) İletmek istedikleri mesaj ortaktır.

  8. Türk destanları ait oldukları Türk boylarına göre sınıflandırılır.
  Aşağıdakilerin hangisinde destan–boy sınıflandırmasında yanlışlık yapılmıştır?
  A) Ergenekon – Göktürk
  B) Göç – Uygur
  C) Şu – Saka
  D) Türeyiş – Saka
  E) Bozkurt – Göktürk

  9. Kül Tigin Kitabesi’nde sav kelimesi “sab” biçi*minde: “Tokuz Oğuz begleri, bu sab’mın katıgdı tıngla: Dokuz Oğuz beyleri, bu sabımı adamakıllı dinle!” olarak geçmektedir. Bu cümlede sab (sav) kelimesinin; önemli söz, nasihat anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. Aynı kelime daha sonraki dönemlere ait Uygur metinlerinde aynı anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır.
  Paragrafta açıklanan kavrama günümüzde ne ad verilmektedir?
  A) Atasözü B) Destan C) Öğüt D) Mani E) Tez

  10.
  Eski Türkçe

  Türkiye Türkçesi

  Tay atatsa at tutunur.

  Tay büyüyünce at din*lenir.

  Kanı kan bile yumas.

  Kanı, kanla yıkamazlar.

  Uma kelse kut bolır.

  Misafir gelince mutluluk gelir.
  Yukarıda örneği verilen İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı edebi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Koşuk B)Sagu C)Sav D)Destan E) Bilmece

  11. İslâmiyet’in kabulünden önceki Türk edebi*yatı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Öz ve biçim olarak milli nitelikler taşır.
  B) Yabancı tesirlerden uzaktır.
  C) Yazılı ürünler önemli bir paya sahiptir.
  D) Göçebe dönemi kültürünü yansıtır.
  E) Kahramanlık, sosyal konular, doğa olayları konu olarak işlenmiştir.

  12. Beyler atın argurup
  Kadgu anı turgurup
  Mengzi yüzi sargarup
  Körküm angar türtülür.
  Yukarıdaki dörtlüğün türü İslâmiyet öncesi Türk edebiyatında ne adla anılırdı?
  A) Sav B) Sagu C) Destan D) Koşuk E)Koşma


  CEVAPLAR: 1-C 2-E 3-B 4-D 5-C 6-D 7-E 8-D 9-A 10-C 11-C 12-B
 7. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  1. Aşağıdakilerden hangisi destanın özelliklerinden değildir?
  A) Uzun metinlerdir.
  B) Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
  C) Zaman ve çevre aşağı yukarı bilinir.
  D) Nazım–nesir karışık bir anlatımı vardır.
  E) Kahramanları yüksek soydan ve idealize edilmiş kişilerdir.

  2. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut’un şahsiyetiyle ilgili değildir?
  A) Hatip, şair, öğüt vericidir.
  B) Oğuzlar arasında bir din elçisi olarak kabul edilir.
  C) Her şeyi bilicidir, adsıza ad koyucudur.
  D) Dede Korkut Hikayeleri’nin yazarıdır.
  E) Her hikayenin ortak kişisidir.

  3. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü edebiyat devresi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Yarım kafiye kullanılmıştır.
  B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Dil saf Türkçedir.
  D) Nazım birimi beyittir.
  E) Sagu, koşuk, destan önemli ürünleridir.

  4. Aşağıdakilerden hangisi Kültigin ve Bilge Kağan abidelerinin yazarıdır?
  A) Yollug Tigin
  B) İlteriş Kağan
  C) Aprınçur Tigin
  D) Bilge Kağan
  E) W. Thomsen

  5. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Kitabele*ri’nin özellikleri arasında sayılamaz?
  A) Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
  B) Söylev biçiminde yazılmıştır.
  C) Dört yüzü de Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
  D) Orhun ırmağı kıyısında bulunan dikili taşlardır.
  E) Sekizinci yüzyılda yazılmıştır.

  6. I. Koşuk
  II. Sığır
  III. Yuğ töreni
  IV. Sagu
  Aşağıdakilerden hangisi bu terimlerin karşılığı değildir?
  A) Umumi ziyafet
  B) Yas, matem töreni
  C) Dini sürek avı
  D) Yas, matem şiirleri
  E) Aşk, kahramanlık, doğa şiirleri
  7. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinin özellikleri içinde yer almaz?
  A) Nazım ve nesir iç içedir.
  B) Aliterasyona dayalı, akıcı, lirik bir dile sahiptir.
  C) On iki öyküden oluşmuştur.
  D) Öykülerin yazarı Aprınçur Tigin’dir.
  E) 13. ve 14. yy.larda Doğu Anadolu’daki Oğuz Türkleri arasında oluşmuştur.

  8. Aşağıdakilerden hangisinde sadece Türk destanları sayılmıştır?
  A) Türeyiş, Alp Er Tunga, Şehname
  B) Türeyiş, Gılgamış, Oğuz Kağan
  C) Bozkurt, Göç, Ergenekon
  D) Göç, Ramayana, Şu
  E) Şehname, İlyada, Mahabarata

  9. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden değildir?
  A) Harf sayısı otuz sekizdir.
  B) Milli bir alfabedir.
  C) Sağdan sola doğru istiflenir.
  D) Yukarıdan aşağıya doğru yazılır.
  E) Soldan sağa doğru yazılır.

  10. Aşağıdakilerden hangisi Hun Türklerine ait bir destandır?
  A) Göç Destanı
  B) Ergenekon Destanı
  C) Şu Destanı
  D) Alp Er Tunga Destanı
  E) Oğuz Kağan Destanı

  11. I. Sözlü edebiyat ürünüdür.
  II. Aşk ve doğa şiiridir.
  III. Kopuz eşliğinde söylenir.
  IV. Hece ölçüsüyle söylenmesi milli yanıdır.
  V. Şiire büyük bir lirizm egemendir.
  Yukarıda özellikleri bütünüyle içeren tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Destan
  B) Koşma
  C) Sav
  D) Sagu
  E) Koşuk

  12. Kur yerler hep gölerdi
  Dağ başları göründü
  Dünyanın soluğu ılıdı
  Türlü çiçekler sıralandı
  İslâmiyet öncesi Türk edebiyatına ait yuka*rıdaki dörtlük biçim özelliklerine ve konu*suna göre hangi Sözlü dönem ürünüdür?
  A) Koşuk
  B) Sagu
  C) Sav
  D) Mani
  E) Destan


  CEVAPLAR: 1-E 2-D 3-D 4-A 5-C 6-A 7-D 8-C 9-E 10-E 11-E 12-A
 8. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Telefondan bağlandığım için şuanın bunları bulabildim.
  Yeterli değilse daha bulabilirim. :)

Sayfayı Paylaş