10.sınıf Kimya çalışma soruları Genel Tekrar

Konu 'Kimya 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde dr_swat tarafından paylaşıldı.

 1. dr_swat

  dr_swat Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  27
  Ödül Puanları:
  0


  :shy::shy: :329: :shy::shy:

  Kimya Çalışma Soruları


  1- Thomson mo****nin yetersizliği hangi mo**** ortaya çıkarmıştır ?
  A) Balmer B) Rutherford C) Bohr D) Pfund E) Dalga

  2- Bohr atom mo****nin klasik görüşle oluşmasına rağmen, tek elektronlu hidrojen atomunun yapısını iyi açıklamasının nedeni nedir?
  A. Elektronun ivmeli hareket etmediğini öne sürmesi
  B. Mo****n uydu mo**** olması
  C. Rutherford saçılmasının sonuçlarını kabul etmesi
  D. Elektronun, açısal momentumu kuantumlu olacak biçimde kararlı yörüngelerde
  hareket ettiğini kabul etmesi
  E. Elektronun sadece alçak enerji seviyesine geçerken enerji kazanmasını
  kabul etmesi

  3- Elektronun kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A. Kütle B. Coulomb sabiti C. Yörünge yarıçapı D. Elektron yükü E. Atom sayısı


  4- Lyman serisi hangi elektromanyetik spektrum b**gesinde çizgiler gösterir?
  A. Morötesi B. Mor C. Görünür D. Kırmızı E. Kırmızı altı

  5- -Her taneciğe eşlik eden bir dalga vardır, Taneciklerin dalga boyları kütleleriyle ters orantılıdır.
  Buna göre, hızları eşit olan nötron (n), Proton (p) ve elektron € un dalga boyları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) p > n > e B) e > p > n C) e= p > n D) e > p = n E) p= n > e

  6- Boşluktaki bütün dalgaların hızı için ;
  I. Işık hızına eşittir II. Dalga boyu arttıkça dalga hızı artar
  III. Dalganın frekansı azaldıkça dalga hızı da azalır
  Açıklamalardan hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

  7- Dalga boyu 4.10-5 cm olan mor ışığın frekansı kaç hertz’dir?
  CEVAP:…………………….

  8- I. Elektronlarla bombardıman etme, II. Fotonlarla bombardıman etme III. Isıtma
  Temel haldeki bir atomu uyarmak için, yukarıdaki İşlemlerden hangileri yapılabilir ?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  9- Aşağıdaki boşlukları, doğru terimlerle doldurunuz.
  a) Hidrojen atomunda , elektronun herhangi bir enerji düzeyinden 3. enerji düzeyine geçerken yayınlayacağı spektrum çizgileri …………………………… serisinde yer alır .
  b) Balmer serisini oluşturan spektrum çizgileri …… enerji düzeyine dönüş sırasında olmaktadır
  c) Görünen b**gedeki çizgiler 1885 yılında ……………… tarafından incelenmiştir.
  d) Mor ötesi (u.v.) b**gesindeki çizgiler …………………… serisinde yer almaktadır.
  e) Pfund, Brackett ve Paschan serilerindeki çizgiler , ………………… ( IR.) B**gesindeki çizgilerdir.
  f) Hidrojen atomunun spektrum çizgileri arasında enerjileri en fazla olan ……….. serisi iken, dalga boyları en fazla olan da …………….. serisidir.
  g) Paschen serisini oluşturan spektrum çizgileri ……… enerji düzeyine dönüş sırasında olmaktadır.


  10- Fotonlar ile ilgili aşağıdaki yargıların karşısına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız
  I. Sürekli olmayan enerji parçacıklarına “foton” denir.
  II. Yüksek frekanslı fotonlarda , bir noktadan bir saniyede çok sayıda dalga geçer.
  III. Fazla enerjili fotonların frekansı yüksektir
  IV. Dalga boyu küçük olan fotonların frekansı da küçüktür.
  V. Farklı metallerden elektron koparmak için metal yüzeyine farklı frekanslı fotonlar gönderilmelidir.

  11- Işığın yapısı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
  I. Boşlukta doğrusal olarak yayılır II. Hızı ışık hızına eşittir
  III. Geçtiği ortama enerji aktarır
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

  12- Fotoelektrik olayı ile ilgili aşağıdaki yargıların karşısına, doğru ise D, yanlış ise Y yazınız
  I. Işınlarla metal yüzeyinden elektron koparılması olayıdır.
  II. Metal yüzeyine gönderilen ışınların şiddeti artırılırsa daha fazla sayıda elektron kopar
  III. Metal yüzeyine gönderilen ışının enerjisi artırılırsa fırlayan elektronun hızı artar.
  IV. Einstein’nin ışık kuramı , ışığın dalga davranışını açıklayabilmiş ancak fotoelektrik olayını açıklayamamıştır.
  V. Kopan elektronun kinetik enerji değeri; metale gönderilen fotonun enerjisi ile elektronun bağlanma enerjisinin topl***** eşittir.
  VI. Fotoelektrik olayı, ışık-dalga torisi ile açıklanabilmiştir.
  VII. Einstein, bir fotonun enerji değerini , E=h.v olarak bulmuştur.

  13- Bohr atom mo****ne göre bir elektron 2.enerji düzeyinden 1.enerji düzeyine inmektedir.Buna göre;
  I. Atomda elektromanyetik ışıma olur II. Elektronun toplam enerjisi artar
  III. Elektron çekirdek çevresinde daha hızlı döner
  Yargılarından hangileri yanlıştır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  14- I. Atomda enerji düzeylerinin bulunması II. Atomların yaptığı ışımanın kesikli spektrum vermesi
  III. Çok elektronlu atomların sürekli spektrum vermesi
  Bohr atom mo****, yukarıdaki gerçeklerden hangilerini açıklayabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I , II ve III

  15- H atomuna ait elektron, aşağıda belirtilen enerji düzeyleri (n) arasında geçiş yapmaktadır. Bu olay sırasında açığa çıkan enerji , E1 , E2 , E3 ile gösterilmiştir.
  Geçiş olan enerji düzeyleri Enerji değişimi
  n3 ten n2 ye E1
  n2 ten n1 e E2
  n3 ten n1 e E3
  Buna göre enerji değerlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
  …………………………………………………………………………………
  16- Aşağıdaki boşlukları, doğru terimlerle doldurunuz.
  I. Kısa dalga boylu ışınlar prizmadan geçirildiğinde daha ……… kırılırlar
  II. Bütün renkleri içeren spektrumlara ……………….. (…….……) spektrum denir.
  III. Elementler gaz fazında ısıtılırsa , görünür b**genin ………….…… kesimlerinde …..………….çizgiler oluşur, buna ……………. (……………) spektrum denir
  Güneş ışığının kesiksiz spektrumunda , siyah çizgiler şeklinde görülen soğurma dalga boylarına …………………………………. Çizgileri denir
  Berkay VARANGEL, ezgi_1, rock_ezgi ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 2. GaMzE S.A.L

  GaMzE S.A.L Üye

  Katılım:
  21 Haziran 2011
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Lutfen cevaplarınıda yazın pek yararı olmuyo böyle:(

Sayfayı Paylaş