10.SINIF new bridge to success 6.ünite

Konu 'İngilizce 10. Sınıf' bölümünde yelken tarafından paylaşıldı.

 1. yelken

  yelken Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2007
  Mesajlar:
  77
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6

  6. ÜNİTE

  Present Perfect Continuous Tense
  A – Kullanım Alanları:
  – Bu zaman kalıbı, present perfect tense ile benzer bir özellik taşır. Present Perfect Continuous Tense kalıbını, geçmişte başlamış ve hala devam etmekte olan ya da çok kısa süre önce bitmiş ve etkisi hala devam eden olayları anlatırken kullanırız.
  Örnek:
  A: You look tired. (Yorgun görünüyorsun.)
  B: Yes, I’ve been studying all night. (Evet, tüm gece boyunca ders çalışıyordum.)
  B – Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Biçimleri:

  Present Perfect Continuous Tense’de Olumlu Cümle
  Bu zaman kalıbında olumlu cümle kurarken, fiilimiz –ing eki alır. Yardımcı fiil olarak, “he, she, it” öznelerinde has been, diğer öznelerde de have been kullanılır.
  Örnek:
  ** are thirsty because ** have been playing football. (Susadık çünkü futbol oynuyorduk.) (Futbol oynama eylemi yeni bitmiş ve futbol oynamanın etkisi olan susama durumu “şu an” gerçekleşmekte.)
  Yukarıdaki örnekte de gördüğünüz gibi, yakın geçmişte gerçekleşmiş bir eylem ve onun şu anki etkisi söz konusudur.
  Present Perfect Continuous Tense’de Olumsuz Cümle
  Bu zaman kalıbının olumsuz hali, olumlu cümledeki kurallarla aynıdır. Tek farkı, has ve have yardımcı fiillerine olumsuzluk eki getirilmesidir.
  Daha önceki zamanlarda da gördüğümüz gibi yardımcı fiil uzun veya kısa yoldan yazılabilir:
  Has not been = Hasn’t been
  Have not been = Haven’t been
  Örnek:
  I haven’t been watching TV because I have just come home. (TV izlemiyordum çünkü eve daha yeni geldim.)
  Present Perfect Continuous Tense’de Soru Cümlesi
  Yardımcı fiiller olan has veya have başa gelir, ardından özne ve been ve ardından fiil getirilerek soru kalıbı oluşturulur. (Eğer “ne, nerede, kim, niçin, ne zaman, ne kadar” gibi herhangi bir soru kelimesi kullanılacaksa, en başa o soru kelimesi getirilir, ardından yukarıda belirtilen sıralama uygulanır.)
  Örnek:
  How long have you been waiting the bus? (Ne kadar süredir otobüs bekliyordunuz?)
  Eğer sorumuz olumsuz olacaksa, yardımcı fiilimiz olumsuz yapılır.
  Örnek:
  Julia: I want to sleep. (Uyumak istiyorum.)
  Eric: Haven’t you been sleeping for 10 hours? (10 saattir uyumuyor muydun?)
  Present Perfect Continuous Tense için sıklıkla kullanılan zarflar :
  just , ever , never , already , yet ( negative or question ) , always , how long , so far , recently , since ( from a starting point in the past ) , for ( over a period of time )
  SINCE ve FOR

  Present Perfect Continuous tense ile birlikte sıklıkla "since" (-den beri) ve "for" (-dır)kullanılır. "Since"; bir başlangıç zamanını ifade etmek için kullanılır. "for"; ise aradan geçen süreyi ifade etmek için kullanılır.

  The children have been watching TV since two o'clock. (Çocuklar saat ikiden beri TV seyrediyorlar.)

  The children have been watching TV for three hours. (Çocuklar 3 saattir TV seyrediyorlar.)
  They have been talking for the last hour. (Son iki saattir konuşuyorlar.)
  She has been working at that company for three years. (Üç yıldır bu şirktte çalışmaktadır.)
  James has been teaching at the University since June. (James Haziran ayından beri üniversitede öğretmektedir.)


  RECENTLY ve LATELY (Son zamanlarda)

  Present Perfect Continuous Tense aynı zamanda "beş dakika boyunca" gibi bir süreç belirtmeden de kullanılabilir. Bu zaman ifade eden kalıpları kullanmadığımızda cümlede "son zamanlarda" anlamı vardır ve daha geneldir. Anlamı kuvvetlendirmek için cümlelerimizde "recently" veya "lately" (son zamanlarda) gibi kelimeler kullanılır.

  Recently, I have been feeling really tired. (Son zamanlarda kendimi gerçekten yorgun hissediyorum.)
  She has been watching too much television lately. (Son zamanlarda çok fazla TV seyrediyor.)
  Mary has been feeling a little depressed. (Mary kendini biraz depresyonda hissediyor.)

  Present Perfect Continuous Örnek cümleler:

  They have been swiming since t**lve o'clock. (Saat 12'den beri yüzüyorlar)

  Ali, wake up. You have been sleeping for 8 hours. (Ali, uyan. Sekiz saatten beri uyuyorsun)

  He has been talking on the phone for thirty minutes. (Yarım saatten beri telefonda konuşuyor)

  I have been studying since 8:00 o'clock. (Saat 8'den beri ders çalışıyorum)

  *******************************************************
  INDEFINITE PRONOUNS
  Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler), kişi, nesne veya yer bildiren zamirlerdir. Bu kelimelerin gruplandırılmış hali Türkçe karşılıklarıyla aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  PERSON (KİŞİ) THING (NESNE) PLACE (YER)

  someone/somebody (biri) Something (bir sey) Somewhere (bir yer)
  anyone/anybody (hiç kimse) Anything (hiçbir sey) Anywhere (hiçbir yer)
  no one/nobody (hiç kimse) Nothing (hiçbir sey) Nowhere (hiçbir yer)
  everyone/everybody(herkes) Everything (her sey) Everywhere (her yer)


  1. Bu kelimelerin hepsi özne görevindeyken tekil yardımcı fiille veya tekil fiille kullanılır.

  2. "Some/..." ile devam eden kelimeler olumlu cümlede;
  3. "Any/...", olumsuz ve soru cümlesinde;
  4. "No/..."yapi olarak olumsuz olduğu için olumlu cümlede (ama olumsuz anlamda);
  5. "Every/..." ise her çeşit cümlede kullanılabılır.
  ►There is something in this bag. (Bu gantada bir sey var.)
  There isn't anything in this bag. (Bu gantada higbir §ey yok.)
  There is nothing in this bag. (Bu gantada higbir sey yok.)
  Everything is expensive here. (Burada hersey pahali.)
  Not: "Any" ve "no" ile eşanlamlı cümleler yapilabilir. Yani no=not any’dir.
  I haven't got anything in my bag. (Çantamda higbir sey yok.)
  I've got nothing in my bag. (Çantamda hiçbir sey yok.)


  **************************************************************************
  BELGİSİZ ZAMİRLER (Indefinite Pronouns):
  Belgisiz zamirler: everybody, everything, somebody, something, anybody,anything, another, the other, the others,others,each other kelimelerinden oluşur.

  * Everybody / Everyone: Herkes
  Everyone knows him. Herkes onu tanır.

  Everything: Herşey
  Everything has got a solution. Herşeyin bir çözümü vardır.

  * Somebody / Someone: Birisi
  Everybody needs somebody. Herkesin birisine/birilerine ihtiyacı vardır.

  Something: Birşey
  Tell me something! Bana birşey söyle!

  * Anybody / Anyone: Herhangi biri (olumlu cümlelerde)/ Hiç kimse (olumsuz, soru cümlelerinde)

  Anyone can do this. Herhangi biri bunu yapabilir.

  Don’t tell this to anyone! Kimseye söyleme bunu!

  Anything: Herhangi birşey (olumlu cümlelerde)/ Hiç birşey (olumsuz, soru cümlelerinde)

  I don’t want anything. Hiç birşey istemiyorum.

  * Nobody / one: Hiç kimse (no kendisi olumsuz anlam katar fakat olumlu cümle yapısıyla kullanılır.)

  No one can understands me. Kimse beni anlayamaz.

  Nothing: Hiçbir şey

  Nothing can compensate this. Hiçbir şey bunu telafi edemez.

  ********************************************************
  INDEFINITE PRONOUNS ÖZELLİKLERİ

  1. Grup cümleler olumlu, 2. Grup cümleler anlam bakımından olumsuz, 3. Grup cümleler ise şekil bakımından olumsuzdur.

  1- Olumlu cümlede olumlu anlam
  Some, something, someone, somebody, somewhere

  2- Olumlu cümlede olumsuz anlam
  None, nothing, no one, nobody, nowhere

  3- Olumsuz cümlede olumsuz anlam
  Any, anything, anyone, anybody, anywhere
  -one ve -body ile biten sözcükler arasında anlam farkı yoktur. Her iki grup da insanlar
  için kullanılır, -thing ile biten sözcükler cansız varlıklar için kullanılır. Özne olarak kullanıldıklarında bu sözcüklerin hepsi tekil fiil alır.
  Anybody, anyone, anything, anywhere
  anyone hiç kimse (herhangi bir kimse) anybody hiç kimse (herhangi bir kimse)

  anything hiçbir şey (herhangi bir şey) anywhere hiçbir yer (herhangi bir yer)


  1-“Hiç” anl***** gelen “any” olumsuz ve soru cümlelerinde, hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle beraber kullanılır,
  2-Any-“ ile başlayan kelimeler olumlu cümlelerde kullanıldığında “herkes, herhangi bir kişi, şey, her yer” gibi anlamlar taşır.. Tekil olarak düşünülür. “anything” daima tekil fiil yani “is” alır
  Is there anything on the table?
  Masada herhangi birşey var mıdır?

  Do you have anything in your hand?
  Elinizde herhangi birşey var mıdır?
  Any man in my village will invite you to his house for dinner.
  Köyümde her adam seni evine akşam yemeğine davet eder.
  . Anyone/anybody can do that. (Onu herkes/herhangi bir insan yapabilir.)
  . You can buy anything. (Herhangi bir şey alabilirsin.)
  3- Anyone/anybody ve anything olumsuz cümlede özne olarak kullanılmaz. Bunun yerine
  no one/nobody ve nothing ile olumlu bir fiil tercih edilir.
  They didn’t see anyone/any body in the room. Odada hiç kimseyi görmediler.
  He doesn’t want anything. Hiçbir şey istemiyor.
  Nobody/no one wants to be in his position. Nothing has been done so far.

  4-Any ile başlayan olumsuz cümle =no ile başlayan olumlu cümleye eşit anlamdadır
  She didn't tell me anything. = She told me nothing.
  I didn't see anyone/anybody there. = I saw no one/nobody there.

  Somebody, someone, something, somewhere
  someone birisi (herhangi birisi) somebody birisi (herhangi birisi)
  something birşey (herhangi birşey) some where birşey (herhangi birşey)

  1- “Some” belgisiz zamiri olumlu cümlelerde, hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle beraber kullanılır. Sayılabilen isimlerle kullanıldığında “birkaç”, sayılamayan isimlerle kullanıldığında “biraz” anl***** gelir.
  2- somebody özne olarak kullanılabilir ve daima tekil olarak düşünülür.
  Somebody always follows me. Birisi beni her zaman takip eder.

  ** need someone/somebody to **** us.
  Something must be done without delay,
  Has anything been done about it?
  4- İkramda ya da ricada bulunurken ya da yanıtın büyük bir olasılıkla "evet' olacağını
  tahmin ettiğimiz sorularda something/someone kullanabiliriz.
  Are you looking for something? (Bir şey mi arıyorsun?)
  Would you like something to drink?
  No, thanks. I don't want to drink anything.
 2. yelken

  yelken Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2007
  Mesajlar:
  77
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6
  Nobody, No-one, Nowhere, None, Nothing
  Nobody – Hic kimse No-one – Hicbiri Nowhere – Hicbir yer

  None – Hic/hicbiri Nothing – Hicbir sey

  “None” (hiç) hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerin yerine olumlu cümlelerde kullanılır, ama olumsuz bir anlam taşır.

  I asked Jim if he had any extra pencils, but he had none.
  (Jim’e hiç fazla kalemi olup olmadığını sordum, ama hiç olmadığını söyledi.)


  1-Bu sozcuklerin hepsi anlam bakimindan ileri derecede olumsuzdur ve gerek eylemlerin olumsuz özneleri, gerekse eylemleri ve ilgeçlerin olumsuz nesneleri olarak kullanılırlar.

  2-Nobody, nothing vb. olumsuz bir özneyle başlayan bir cümlenin devamında any,anybody, anything bir sözcük kullanabiliriz.
  Nobody, nothing gibi sözcükler kullanamayız. Çünkü, özne cümleyi olumsuz yapmıştır ve bir cümlede iki tane olumsuzluk kullanılmaz.
  Nobody did anything, Nothing was given to anyone,
  Nobody wants to go anywhere, No one had any money,
  3-Nobody özne olarak kullanılabilir ve daima tekil olarak düşünülür
  No one / nobody is coming to my **dding. Düğünüme kimse gelmiyor

  4-Nobody ve No-one : not anybody yerine,

  Nowhere : not anywhere yerine,

  None : not any yerine kullanilir ve olumsuz miktar ya da sayi gosterir. Anlam ve kullanim bakimindan hem sayilabilen hemde sayilamayan olur.

  Nothing : not anything demektir. Bir kimsenin etkinlikleri ile yada yaptigi islerle ilgili olarak sorulan bir soruya karsilik nothing diye cevap verilebilir.

  Ornegin:
  What did you say?
  I didn’t say anything yerine sadece Nothing diyerk cevap verilebilir.

  Nobody : Who……? Sorusuna

  Nowhere : Where……………? Sorusuna

  None : how much………? Ve How many…………? Sorularina kisa cevap olur.

  Nothing : What……………..? sorusuna cevap olur.

  When…………? Sorusuna ise Never ile cevap verilir.

  Sayılabilen adlarla olumsuzluk bildirmek icin nobody yerine her zaman none of kullanilir.

  Ornegin:

  None of the boys come to school on a bicycle – Cocuklarin hicbiri okula bisikletle gelmez.

  None of them was ready to begin the lesson – Onlarin hicbiri derse baslamaya hazir degildi.

  Ornek Soru Ve Cevaplar

  Sorular
  S1- Whom did you meet in the park?
  S2- Where are you going next Saturday?
  S3-How many eggs did you have for breakfast?
  S4- What’s in that box?
  S5- What are you reading at present?

  Cevaplar
  C1- No-one or nobody – I didn’t see anybody
  C2- Nowhere – I’m not going anywhere.
  C3- None – I didn’t have any.
  C4- Nothing – There’s nothing in it.
  C5- Nothing – I’m not reading anything
  Somewhere, anywhere, nowhere ve everywhere
  I can't find my glasses. I put them somewhere, but I don't remember where,
  Have you seen my glasses anywhere?
  I don't want to go anywhere tonight,
  You can't find such a cheap restaurant anywhere. You can find such a cheap restaurant nowhere.
  Hand-made rugs are found in abundance in Turkey. You can find them everywhere.

  Everybody, everyone, everything ve everywhere
  Every (her) anl***** gelir, bazen (her bir) anlamında da tercüme edilebilir. Every den sonra tekil bir isim gelir ve every tek başına kullanılmaz.
  ** use these compounds in affirmative, negative and interrogative sentences when ** want to be inclusive.
  Örnekler
  Every student in the class passed the ex*****tion. Sınıftaki her öğrenci imtihanı geçti.
  Every one of the boys was sad. Çocukların her biri üzgündü.
  Everybody is waiting for you. Herkes sizi bekliyor.
  He reads the newspaper every day. Her gün gazeteyi okur.
  Does everybody have a holy communion in Spain?

  I still don't have everything I need, I'll have to go back to the supermarket again.

Sayfayı Paylaş