10.SINIF new bridge to success 7.ünite

Konu 'İngilizce 10. Sınıf' bölümünde yelken tarafından paylaşıldı.

 1. yelken

  yelken Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2007
  Mesajlar:
  77
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6

  7.ÜNİTE
  PURPOSE CLAUSE .... amaç cümlecikleri
  Amaç bildiren yapılar şunlardır:
  * so that * so as to/so as not to
  *in order that *in order to/ in order not to
  • So that ve in order that iki özne farklı ise de kullanılabilmektedir.
  • Fakat in order to ve so as to iki cümle öznesi aynı ise kullanılır.
  • Amaç cümlecikleri so that, in order that sözcükleriyle başlar ve özne olan kişinin eyleminin ana cümledeki fiil ile olan ilişkisini ve amacını gösterir.
  • Bu cümleciklerde kullanılacak yardımcı fiiller will (would), can (could), may (might)tır.
  1.cümle present ise 2. Cümle will, can, may kullanılır
  1.cümle past’lı ise 2. Cümle (would), (could), (might) kullanılır
  Zaman uyumuna dikkat edilmelidir:

   ** want to arrive early in order that / so that ** can/will/may see the sunset.
  Gün batımını görebilmek için erken varmak istiyoruz
   ** arrived early in order that / so that ** could/would/might see the sunset
  Gün batımını görebilmek için erken vardık
  So that ve in order that aynı anlama sahiptir ve kulanım kuralları da aynıdır.
  So that ve in order that’ in bağlı bulunduğu cümle, temel cümledeki eylemin yapılış amacını ifade eder.
  *She is learning computing. She wants to find a better job.
  * She is learning computing so that/ in order that she can find a
  better job.
  (Daha iyi bir iş bulabilmek için, bilgisayar kullanmayı öğreniyor.)
  so that -sın diye
  (- sın diye/ -mek için)

  He comes early so that he can finish the work soon.
  İşi çabuk bitirebilsin diye erken gelir.

  Edward worked hard so that he could succeed.
  Başarılı olabilsin diye Edward çok çalıştı.

  I climbed the tree so that I could see their garden.
  Onların bahçesini görebileyim diye ağaca tırmandım.
  İn order that -sın diye
  In order that ile başlatılan amaç cümleciklerinde yardımcı fiil olarak may (might), shall (should) kullanılır.
  in order that + cümle

  yüklem + -sın diye / -mek için
  - The school closes early in order that the children can get home before dark.
  Çocuklar hava kararmadan evlerine varabilsinler diye okul erken kapanıyor.
  -** shouted loudly in order that they might hear us.
  Bizi duyabilsinler diye yüksek sesle bağırdık.

  -He learns French in order that they may send him to France.
  Onu Fransa'ya gönderebilirler diye Fransızca öğreniyor.
  2-Amaç bildirmek için to/in order to/so as to+ infinitive de kullanabiliriz.
  to, in order to,so as to + Vı (-mek, -mak için)
  She lay on the sofa to rest for a while.
  in order to rest for a while.
  so as to rest for a while.
  (Bir süre dinlenmek için kanepeye uzandı.)
  Not1:Olumsuz cümlede in order not to, so as not to kullanılır.
  * ** kept the news secret in order not to upset her./ so as not to upset her.
  (Onu üzmemek için haberleri gizledik.)
  Not2: To, in order to ve so as to cümlenin başında da kullanılabilir.
  To be successful, you should work harder.
  In order to be successful, you should work harder.
  So as to be successful, you should work harder.
  (Başarılı olmak için, çok çalışmalısın.)

  1. IN ORDER TO, SO AS TO KULLANIMI
  in order (not) to / so as (not) to + yüklem

  ÇEVİRİSİ
  yüklem + -mek için
  In order to
  kendisinden sonra cümle almaz. Sadece fiil alır.
  ** came early in order to find places to sit Oturabilecek yer bulabilmek için erken geldik.

  She brought the subject up in order to annoy Sandra.
  I drove at 50 mph so as to save fuel.
  So as to
  So as to" yapısının aşağıdaki örnekte görülen kullanımına sık rastlanmaktadır.
  - He never stayed in one place so long as to be recognised.
  Bir yerde tanınabileceği kadar uzun süre hiç kalmadı.
  Example:
  A: Why did you call him?
  B: I called him in order to / so as to / to invite him.
  The negatives are not to / in order not to / so as not to
  TO

  Bir şeyin ne için yapıldığını gösteren fiillerden sonra bir “infinitive” (mastar) ya da “infinitive phrase” (mastar öbeği) kullanılır. Amaç bildiren mastar öbeği cümlenin dev***** eklenir.

  I got bored at home. I **nt out for a walk.
  (Evde sıkıldım. Yürüyüş için dışarı çıktım.)
  I **nt out to walk.
  (Yürüyüş yapmak için dışarı çıktım.)


  I called the doctor’s office. I just made an appointment.
  (Doktorun ofisini aradım. Randevu aldım.)

  I called the doctor’s office to make an appointment.
  (Randevu almak için doktorun ofisini aradım.)  Mike stopped at the mall. He bought some new shoes.
  (Mike süpermarkette durdu. Yeni ayakkabı aldı.)
  Mike stopped at the mall to buy some new shoes.
  (Mike yeni ayakkabı almak için süpermarkette durdu.)  David worked hard to earn much money. (David çok para kazanmak için çok çalıştı.)
  Alex is waiting outside to speak to the Major. (Alex, Binbaşıyla konuşmak için dışarıda bekliyor.)
  They called us to inform about the accident. (Onlar kaza hakkında bilgilendirmek için bizi aradılar.)
  -----------------------------------------------------------------------------------
  English exercise "So / so as to / in order to"

  1) You have to dress now __________________ be late for the party.
  in order not to in order to

  2) Stop talking __________________ let me hear what he is saying.
  not to to

  3) __________________ be late,you have to dress now!
  so as not to so as to

  4) I am writing __________________ congratulate you for your success.
  not to to

  5) __________________ complete her registration, she has to pay the fees as soon as possible.
  not to to

  6) I will go to university __________________ study English, not to study French.
  not to to

  7) Read your text silently __________________ disturb the others.
  in order to in order not to

  8) Revise **ll __________________ get good marks.
  not to to

  9) Call him __________________ tell you what happened with him there.
  to not to

  10) She has to have experience __________________ be accepted in that company.
  to not to


  1. You have to dress now IN ORDER NOT TO be late for the party.
  2. Stop talking TO let me hear what he is saying.
  3. SO AS NOT TO be late,you have to dress now!
  4. I am writing TO congratulate you for your success.
  5. TO complete her registration, she has to pay the fees as soon as possible.
  6. I will go to university TO study English, not to study French.
  7. Read your text silently IN ORDER NOT TO disturb the others.
  8. Revise **ll TO get good marks.
  9. Call him TO tell you what happened with him there.
  10. She has to have experience TO be accepted in that company.

  **********************************************************************************************************************************
 2. yelken

  yelken Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2007
  Mesajlar:
  77
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6
  Present Perfect Passive
  (Şimdiki Bitmiş Zamanın Edilgen Yapısı)
  Bir fiilin edilgen çatı, halli esas olarak cümleye to be fiilini sokmak ve ana fiilin (past participle )yani üçüncü şeklini bunun yanında kullanarak meydana getirilir.  SUBJECT VERB OBJECT AGENT
  ACTIVE VOICE Giovanni has ****ed Mehmet
  PASSIVE VOIVE Mehmet has been ****ed by Lt Giovanni
  Active Voice : (Etken Yapı)
   Giovanni has ****ed Mehmet
  Passive Voice: (Edilgen Yapı)
   Mehmet has been ****ed by Giovanni.

  Etken: My father has whitewashed our house.
  Edilgen çatı: Our house has been whitewashed.
  Ahmet has waited the bus. – Active
  The bus has been waited by Ahmet. – Passive  Future tense passive

  She will tell a story. ( active ) A story will be told.( passive )

  Ahmet will wait the bus. – Active The bus will be waited by Ahmet. – Passive

  **********************************************************************************************************************************
  To make predictions about the future
  Will for probability think,hope
  Kesin olmayan ifadelerle kısacası kaba tahminlerde kullanılır. Düşündüğümüz,inandığımız veya ümit ettiğimiz işler için (tahmin etmek için) will kullanılır.Bize ait tahmin düşüncelerinde think ve hope gibi fiiller will ile kullanılır.

  Think: sanmak
  He thinks what he will spend the rest of his life as a bachter.
  I think he will come back soon. Sanırım (bence) yakında dönecek
  I think he will come tomorrow.
  I will probably go to Ankara tomorrow. ( Yarın muhtemelen Ankaraya gideceğim)

  S:I think Ebru ……………………… (not come) today. Why:…………………………….
  C:“won’t” Why: there is “think” in the sentence and it is speculation about the future.

  hope: ümit etmek-ummak
  I hope everything will be okey/all right (filmlerde sıkça duyarız)
  I hope it __________ be sunny as there is no cloud in the sky.

  A) will
  I hope you will pass the exams. Umarım sınavları geçersin.

  --------------------------------------------------------------------------------------
  1. I think Susan in love with Mike. (fall)

  2. It's late. I hope ** the bus. (not miss)

  4. I think the police the burglars. (arrest)
  I hope you me with the dishes, Julie. (****)
  I hope the train delayed. (not be)
  I hope Jane me to her party. (invite).
  I think he her name. (find out)
  ** think he (come) late in the night.
  I hope the **ather (be) nice.

  3) I offered him this job. I think he (take) it.
  Do you think you will be good in algebra?
  ------------------------------------------------------
  ** think ** will be able to fly away.

  11. I hope they will be in London when I arrive.

  :330:
  Son düzenleyen: Moderatör: 15 Şubat 2009

Sayfayı Paylaş