11. Sınıf 2. Dönem Tarih 1. yazılı Çalışma Kağıdı..

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde ◊ΘGöKKuŞΘ◊ tarafından paylaşıldı.

 1. ◊ΘGöKKuŞΘ◊

  ◊ΘGöKKuŞΘ◊ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Aralık 2007
  Mesajlar:
  915
  Beğenileri:
  649
  Ödül Puanları:
  16

  İnternetten kendi derlemem sonuçu oluşturdum arkadaşlar. Sadeec belirli konular var hoca bize buralardan soracak. Umarım işinize yarar..

  ORTA ASYA VE YAKIN DOĞUDA KURULAN DİĞER DEVLETLER

  MEMLUKLER

  Kuruluş tarihi: 1250
  Yıkılış tarihi: 1517
  Kurucusu: Aybek
  Başkenti: Kahire

  Memlukler (Kölemenler) Eyyubi ordusunda ücretli askerlerdi. Bunlar Kıpçak Türklerinden oluşuyordu. Eyyubiler Memlukleri Orta Asya’dan getirtiyor ve Nil nehri üzerindeki Ravza adasında eğitiyorlardı. Bu Türklerden olan Aybek isyan çıkararak Eyyubileri yıktı ve Memlukleri kurdu.


  AYN CALUT SAVAŞI

  Tarih: 1260
  Taraflar: Memlukler X İlhanlılar

  Sebep: Moğolların Suriye ve Mısır’ı almak istemesi
  Sonuç: İlhanlılar yenildiler ve geri çekilmek zorunda kaldılar.
  Önemi: İlk kez Moğol orduları durdurulmuştur.

  Memluklerde saltanat sistemi değişikti. Padişahlık babadan oğula geçmezdi. Padişahlar önemli komutanlar arasından seçilirdi. Bu sebeple Memlukler çok iyi yönetilmişlerdir.

  Memlukleri Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye savaşları sonunda yıkmıştır. Bu savaşların orta adı Mısır seferi olup halifeliğin Osmanlılara geçmesini sağlamıştır.


  MOĞOL İMPARATORLUĞU

  Kuruluş tarihi: 1206
  Yıkılış tarihi: 1227
  Kurucusu: Cengiz Han
  Başkenti: Orta Asya

  Cengiz Han, Çin’i hakimiyetine alan tek hükümdardır.
  Cengiz han ölünce topraklarında dört devlet kuruldu:

  1-Kubilay Hanlığı
  2-İlhanlılar
  3-Çağataylılar
  4-Altın-Orda Devleti

  Bu devletlerden Kubilay Hanlığı Orta Asya özelliğini kaybedip Çinlileşti. Diğer üç devlet Türklük özelliklerini kazandılar. Çünkü Moğolların devlet memurları Uygurlar’dı. Uygurlar Türkçe’yi ve Türk geleneklerini Moğollara benimsettiler.

  Moğollar Orta Asya’da kurulmuş en geniş topraklara sahip devlettir.

  Moğollar’da devlet Cengiz Yasası’na göre yönetilirdi.

  TİMUR DEVLETİ


  Kuruluş tarihi: 1369
  Yıkılış tarihi: 1507
  Kurucusu: Timur
  Başkenti: Belh


  Timur iki büyük hata yaptı:

  1-Altın-Orda Devleti’ni yıkarak Rusların güçlenmesine sebep oldu.

  2-Ankara Savaşı’nda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’i yenerek Anadolu Türk birliğinin parçalanmasına sebep oldu.

  Timur zengin Hindistan’ı işgal etti ve yağmaladı.

  Timur Devleti’nin üç önemli ismi:

  1-Hüseyin Baykara

  2-Ali Şir Nevai

  3-Uluğ Bey  BABÜR DEVLETİ

  Kuruluş tarihi: 1526
  Yıkılış tarihi: 1858
  Kurucusu: Babür Han
  Başkenti: Kabil

  Babür Devleti 1858’de İngiltere’nin sömürgesi haline geldi.

  Babür krallarından Şah Cihan eşi Mümtaz Mahal için Hindistan’ın Agra kentinde Tac Mahal adlı ünlü mezar evini yaptırmıştır.

  ANADOLUYA İLK TÜRK AKINLARI
  Anadolu’nun fethi sonuçları itibariyle, Türk tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. Bu fetih ile, Batı Türklüğü yeni ve ebedî bir vatana kavuşmuş ve bu vatan toprakları üzerinde Anadolu Selçukluları, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkler Anadolu’ya IV.yüzyıldan başlayarak fasılalarla XI.yüzyıla kadar sürecek akınlarda bulunmuşlardı. Ancak, 1071 Malazgirt Savaşı’na kadar aralıklarla devam edecek olan bu akınlar neticeleri itibariyle, fetih amacı ön plânda tutulmayan akın ve keşif hareketleri olarak nitelenebilir. Büyük Selçuklu dönemindeki Oğuz-Türkmen akınlarıyla birlikte Anadolu’nun Türkleşmesiyle neticelenecek fetihler başlamıştır. Anadolu’ya ilk Türk akını Batı (Avrupa) Hunları döneminde gerçekleşmiştir. Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra, Bizans’ın hâkimiyetinde kalan Anadolu’ya, Kafkasları aşarak ulaşan Kursık ve Basık adlı Hun başbuğları 398 yılında Erzurum, Malatya ve Çukurova hattını geçerek Kudüs’e kadar akınlarda bulunup, aynı yoldan geri dönmüşlerdi. Hunlardan sonra, Sabar (Sabir, Sibir) Türkleri hükümdarları Balak liderliğinde Doğu Anadolu’dan Ankara’ya kadar olan toprakları vurarak pek çok ganimet elde etmişlerdir (515/16). İlk Müslüman-Türk Komutanların Akınları: Emeviler ve Abbasilerin hizmetine giren ilk Müslüman Türk komutanların Bizans’la mücadelesi, Anadolu’ya yapılan akınların diğer bir devresini oluşturur. Özellikle Abbasiler zamanında Bizans üzerine yapılan gazalarda Türk komutanları önemli rol oynamışlardır.
  Tarsus- Malatya- Erzurum hattı boyunca gerçekleşen mücadelede Sugur ve Avasım adı verilen uc(sınır) bölgelerine yerleştirilen Türkler, Batı Anadolu‘ya kadar uzanan akınlara katılmışlardır(8.-9.yüzyıllar). Bu akınların başında Afşin, Vasıf et- Türkî, Kayı oğlu Ahmed, Haris, Buğa gibi Türk komutanlar bulunmaktaydı. Bu seferler neticesinde Anadolu’nun pek çok bölgesi harap hâle gelmiş, bu durum ileride yapılacak fetihler için kolaylık sağlamıştır.Oğuz-Selçuklu Akınları: Daha önce yapılan Anadolu seferleri yurt kurmak amacından uzak, sadece askerî harekâtlar şeklinde gerçekleşmişti. Selçuklu devrinde başlayan akınlar ise plânlı ve yurt kurmaya yönelikti. Bu sebeble Oğuz (Türkmen)-Selçuklu akınları büyük bir öneme sahiptir. Henüz bir devlete sahip olmayan Selçuklular, güçlü Karahanlı ve Gazneli devletlerinin şiddetli baskısı ve takibi altında kalmışlardı. Bu zor şartlar sebebiyle Selçuklular yeni bir yurt arama mecburiyeti duymuşlar ve bu maksatla batıya keşif birlikleri göndermişlerdir. Böylece Anadolu’ya ilk Selçuklu akınları başlamış oluyordu.

  1- Anadolu’ya Türk akınları:
  Anadolu’ya ilk Türk akınları, 4. yüzyılda Hunlar, 6. yüzyılda Sibirler tarafından yapıldı. Bu akınlar, Anadolu’ya yerleşme amacıyla yapılmamıştır.
  Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler ise Oğuzlardır. Oğuzların Anadolu’ya akınları Çağrı Bey zamanında başlatıldı. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasına kadar sürdü. Bu akınlar, keşif yaparak yeni bir yurt arama amacına yönelikti


  Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikler

  Danişmentliler:
  Danişmentliler 1080 yılında Sivas merkez olmak üzere kuruldu.
  Kurucusu Melikşah'ın komutanlarından Danişmentoğlu Ahmet Gazi'dir. Bizanslılara ve Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
  Danişmenliler'in varlığına 1178 tarihinde Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan son vermiştir


  Saltuklulular:
  Saltuklular, 1072'de Erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. Kurucusu Alp Arslan'ın komutanlarından Ebulkasım Saltuk'tur. Haçlılar ve Gürcülerle mücadele etmişlerdir. Saltukluların varlığına 1202'de Anadolu Selçuklu hükümdarı Rükneddin Süleyman Şah son vermiştir


  Mengücekliler:
  Mengücekliler, 1080 tarihinde Erzincan merkez olmak üzere kurulmuştur. Kurucusu Alp Arslan'ın komutanlarından Mengücek Gazi'dir. Gürcülere ve Rumlara karşı mücadele etmişlerdir. Mengüceklerin varlığına 1228 tarihinde Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat son vermiştir.

  Artuklular:
  Artuklular, 1102'de Harput, Diyarbakır, Halep ve Mardin civarında kurulmuştur. Bu beyliğin Hasankeyf kolu 1102'de Diyarbakır'da kurulmuştur ve 1231'de Eyyubiler tarafından yıkılmıştır.
  Diğer kolu olan Harput kolu 1112'de Harput'ta kurulmuştur ve 1234'te Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkılmıştır. Diğer bir kolu olan Mardin kolu ise, 1108'de Mardin'de kurulmuştur ve 1409'da Karakoyunlular tarafından yıkılmıştır.

  Çaka Beyliği:
  Çaka Bey Devleti 1081 tarihinde İzmir'de kurulmuştur. Kurucusu Çaka Bey'dir. İlk denizci Türk devleti olan bu beylik bazı Ege Adaları'na sahip olmuştur. Beyliğin kurucusu Çaka Bey, İstanbul'u kuşatmak isteyince, Bizans'ın kışkırtmaları sonucu I. Kılıç Arslan tarafından öldürtülmüştür. Çaka Beyliği 1093 tarihinde Bizans tarafından yıkıldı. Böylece Batı Anadolu'daki ilk Türk egemenliği sona ermiş oldu

  ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ
  Kuruluşu:Selçuklular Oğuzların; Kınık boyundandır.Selçuk Bey, Karahanlı ve Gaznelilere karşı Samanoğullarına destek verip, oğlu Aslan Yabgu komutanlığında yardımcı kuvvet göndermiştir.
  Samanoğulları da bu yardım karşılığında Horasan civarındaki Nur kasabasını hediye etmiştir.

  Selçuk Bey’in ölümüyle, bütün Kınık Boyu Nur Kasabasına göçmüştür.Karahanlılar ile Gazneliler birleşerek Aslan Yabgu’yu hapsetmişlerdir.Bunun üzerine Selçukluların başına devletin asıl kurucuları olan Tuğrul ve Çağrı Beyler geçmiştir.

  Devlet Yönetimi:
  1)Ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak malıdır.
  2)Yönetme yetkisinin Allah tarafından verildiğine inanırlar.
  3)Devlet işlerini yürüten başkan vezir olan divan vardır.
  4)Hükümdarlar, Abbasi halifesi tarafından onaylanır.(Teokratik Devlet)
  5)Hükümdarın Görevleri:
  a)Devletin düzenini korumak
  b)Fetihler yaparak devletin sınırlarını genişletmek
  c)İslamiyeti yaymak
  d)Hanedan üyeleri arasında iş bölümü yapmak
  e)Halkın huzurunu ve refahını sağlamak
  6)Hükümdarlık Aslemetleri:
  a)Adına hutbe okutmak
  b)Adına para basmak
  c)Taht,taç,bayrak
  d)Çetr(semsiye)
  e)Beylerin ve komutanların bağlılık yemini

  SOSYAL HAYAT
  Sınıflı bir toplum yapısı yoktur.

  ORDU
  1)Onlu sistem uygulanmıştır.

  2)Ordunun Bölümleri:
  a)Guleman-ı Saray(Saray Köleleri)
  Sarayda bulunurlar ve devletten maaş alırlar.

  NOT:
  Osmanlıdaki kapıkulu ocağına benzetilebilir.
  b)Tımarlı Sipahiler:-Atlı askerlerdir.-
  Gelirlerini ikta sistemine göre alırlar.
  c)Melikler, beylere bağlı kuvvetlerdir.
  d)Türkmen sınır boylarına yetiştirilen kuvvetler
  e)Yardımcı Kuvvetler:-Bağlı beyliklerin ve devletin gönderdiği kuvvetlerdir.-
  HUKUK

  1)Şer’i Mahkemeler:-Kaynağını Kuran-ı Kerim’den alır.Boşanma-miras gibi davalara bakar.
  2)Örf-i Hukuk:-Kaynağını Türk gelenek ve göreneklerinden alır.Devlete karşı işlenen suçlara bakar.Başında emr-i dad bulunur.

  SANAT
  İslamiyet günah saydığı için resim ve heykeltraş gelişmemiştir.
  Bunun yerine hat sanat ve çinicilik almıştır.

  EĞİTİM
  Melikşah döneminde, Nizamü’l Mülk tarafından Türk-İslam dünyasında ilk üniversite sayılan NİZAMİYE MEDRESESİ kurulmuştur.

  TUĞRUL VE ÇAĞRI BEYLER DÖNEMİ
  Selçuklular ve Gazneliler’in İlişkisi:
  1-1035 Nesa ve 1038 Serahs savaşları yapıldı.Savaş sonunda buralar elde edilmiştir.
  2-1040 Dandanakan Savaşı
  Önemi:1040 Dandanakan Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu olarak kabul edilir.

  Selçuklu ve Bizans İlişkisi:
  1-1048 Pasinler Savaşı
  Nedeni:Anadoluya gönderilen Selçuklu keşif kolları ile Bizans kuvvetlerinin karşılaşması
  Sonuç:Selçuklular kazanmıştır.
  Önemi:Anadolu için Bizansla yapılan ilk savaştır.

  Selçuklular ve Abbasiler’in İlişkisi:
  Abbasi Halifesi, Iraktaki Şii Büveyhoğullarına karşı Tuğrul Bey’den yardım istemiştir.Tuğrul Bey’deBüveyhoğullarına son vermiştir.Bu yardım karşılığında Abbasi Halifesi Tuğrul Bey’e “doğunun ve batının hükümdarı” ünvanını vermiştir.
  Önemi:Böylece İslam dünyasının, siyasi otoritesi Selçuklulara geçmiştir.

  GELİŞME:
  Alparslan Dönemi:
  1071 Malazgirt Savaşı-

  Nedeni-
  1)Bizans’ın Anadolu’ya olan Selçuklu ilerlemesini durdurmak istemesi
  2)Bizans’ın İslamiyet’e darbe vurmak istemesi

  Gelişimi-
  1)Bizans İmparatoru Romen Diyojen esir düştü.
  2)Romen Diyojen ile Alparslan arasında yapılan antlaşmaya göre;
  a)Romen Diyojen, kendisi için kurtuluş akçesi ödeyecek.
  b)Bizans her yıl vergi ödeyecek.
  c)Bizans Selçuklular’a yardımcı kuvvet gönderecek.
  d)Romen Diyojen tahtta olduğu sürece Urfa ve Antakya
  şehirlerinden Selçuklular yararlanacaktı.

  NOT:Romen Diyojen ülkesinde öldürdüğü için antlaşma bırakıldı.

  SULTAN SENCER DÖNEMİ

  1) Son kez tek basına tahta çıkan hükümdardır.
  2)Taht kavgaları olmuştur .
  3)Batini tarikatıyla uğraşmıştır.
  4)Türkmenlerin ayaklanmaları olmuştur.
  5)Abbasi halifelerin kaybettikleri siyasi otoriteyi ele geçirmek istemişlerdir.
  6)1141’ de Katvan savaşı olmuştur.
  7)Atabeyler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

  NOT:Selçuklularda şehzadelerde yönetimi öğrenmeleri için eyaletlere gönderilmiştir. Yanlarına öğretmen niteliğinde atabeyle verilmiştir. Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesi zayıflayınca atabeyler bağımsızlıklarını ilan ederek atabeylikler kurmuşlar.
  (Musul atabeyliği,İldeniz atabeyliği,Dımask atabeyliği ,Erbil atabeyliği)


  Anadolu Selçuklu Devleti’nin adını taşıyan şu devletler ortaya çıkmıştır:
  1)Kırman Selçuklu Devleti
  2)Horasan Selçuklu Devleti
  3)Suriye Selçuklu Devleti
  4)Irak Selçuklu Devleti
  5)Anadolu Selçuklu Devleti

  yazısız bunu beğendi.
 2. fastkiller10

  fastkiller10 Üye

  Katılım:
  30 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  **********mısın nesin ya burdan sorumu sorulur
 3. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  düzgün konuş lütfen !
 4. s0niC

  s0niC Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2008
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  bunlar 11. sınıf konuları değilki_?
 5. ufuk_91

  ufuk_91 Üye

  Katılım:
  24 Şubat 2009
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bejncede ben bunları biliom 1 sınıf konuları var bundaaa beeaaa
 6. sey_m_a

  sey_m_a Üye

  Katılım:
  19 Kasım 2007
  Mesajlar:
  175
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  16
 7. fthalpsln

  fthalpsln Üye

  Katılım:
  24 Mart 2009
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Arkadaş herhalde yanlışlık yaptı:) ama önemli değil sayesinde öğrenmiş olduk bunları:)
 8. elnur

  elnur Üye

  Katılım:
  26 Ağustos 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  11. sınıf tarih kitabı(okul kitabı ) olmadığı için bu yıl da bu konular işleniyor.
 9. HaYLaZ61

  HaYLaZ61 Üye

  Katılım:
  31 Mart 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  evet arkadaşlar 11.sınıf tm lere seçmeli tarih konuldu(2 saat) lise 1 ve lise 2 konularının tekrarı sözde öss hazırlığı şeklinde!! cok tesekkurler arkadasım yarın yazılıma cok buyuk yardımı dokunucak bu konuların..
 10. ayse1907

  ayse1907 Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  arkadaslar bu konular lise3 sözel bölümünün konuları genel türk tarihi ama lise 1 de de görüldü

Sayfayı Paylaş