11.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı soruları indir

Konu 'Coğrafya 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde abdullah1354 tarafından paylaşıldı.

 1. abdullah1354

  abdullah1354 Üye

  Katılım:
  23 Aralık 2009
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  91
  Ödül Puanları:
  0

  Aşağıda boş bırakılan alanları doldurunuz.
  1. Bir bölgede yaşayan ve birbiriyle etkileşim içinde bulunan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu sistemler bütününe………………………denir.
  2. Kendine özgü iklimi, bitki örtüsü ve hayvan topluluğu bulunduran bölgelere………………..denir.
  3. Biyoçeşitliliği belirleyen en önemli cansız öge …………………….dir.
  4. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu iklim bölgesi ………………………………..dir.
  5. Biyolojik çeşitliliğin azalmasında en önemli canlı öge …………………….dır.
  6. Besin zincirinin ilk halkasını yani üretici kısmını ……………………oluşturur.
  7. Besin zincirinde birincil tüketicileri………………………………….oluşturur.
  8. **ü hayvan ve bitkileri minerallere ve humusa dönüştüren canlılara…………………………………….denir.
  9. Ekosistemlerin tek enerji kaynağı
  ……………..dir.
  10. Canlıların yaşamlarını sürdürmeleri, su, karbon,
  oksijen ve azot gibi çeşitli unsurların atmosfer,
  hidrosfer, litosfer ve biyosfer arasında oluşan
  döngüye……………………………………..denir.
  11. Dar ve derin sahalardan akan suların ………………………………potansiyeli yüksektir.
  12. Baraj gölleri vadilerin………………………………yerlerine kurulur.
  13. Nüfusun niteliklerini artırmayı, nüfus artışını kontrol etmeyi veya nüfusu artırmayı amaçlayan tüm uygulamalara…………………………………………………..denir.
  14. Japonya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde nüfusu…………………………………………..yönelik politikalar uygulanır.
  15. Tabanı geniş nüfus piramitine sahip ülkelerde aktif nüfus oranı …………………………….tir/tür.
  Aşağıdaki soruların sonuna Doğru ise (D), Yanlış ise(Y) yazınız.
  16. Türkiye biyoçeşitlilik açısından zengin bir ülkedir.( )
  17. Türkiye’de yerşekillerinin engebeli olması biyoçeşitliliği etkilememiştir.( )
  18. Karbon döngüsünde, denizler karbon birikiminin olduğu önemli sahalardır. ( )
  19. Orman yangınlarının arttığı dönemlerde havadaki karbon oranı artar.( )
  20. Çöl, tundra ve kutup bölgeleri bitki ve hayvan çeşitlilği açısından zayıf sahalardır. ( )
  21. Türkiye’de bebek ölüm oranı yüksektir. ( )
  22. Gelişmiş ülkelerde, nüfusa yapılan yatırımlar daha azdır. ( )
  23. Çin, nüfus artışını azaltmak için tek çocuk politikası uygulamaktadır. ( )
  24. Iı. Dünya savaşından sonra avrupa ülkelerinde nüfus patlaması yaşanmıştır. ( )
  25. Nüfus artışının fazla olduğu ülkelerde, ülke içi nüfus hareketleri(göç) yoğundur. ( )
  26. Afrika, G. Amerika ve G. Doğu Asya ülkelerinde bebek ölüm hızı yüksektir. ( )
  27. Su döngüsünü kısaca açıklayınız.
  28. Biyolojik çeşitlilikte iklimin etkisini kısaca açıklayınız.
  29. Nüfus artış hızının fazla olmasının olumlu yönlerini yazınız.
  30. Tabanı geniş nüfus piramidinin yapısal özelliklerini yazınız.(en az 5 madde!!!)
  31. Suyun yerle atmosfer arasındaki dolaşımına “su döngüsü” denir.Aşağıdakilerden hangisinde bu döngüyü sağlayan olaylar birlikte verilmiştir?
  A) Buharlaşma-Yağış
  B) Buz erimesi- Donma
  C) Terleme- Donma
  D) Yağış- Sızma
  E) Terleme-Buharlaşma
  32. Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarının yapılış amaçlarından biri olamaz?
  A) Nüfusun kadın erkek oranlarını belirlemek
  B) Nüfusun eğitim durumu hakkında bilgi edinmek
  C) Nüfusun artış oranını hesaplamak
  D) Nüfus hareketlerini belirlemek
  E) Tarım alanlarının bölgelere dağılımını hesaplamak
  33.
  34.
  35.
  36. Aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktaki bireylerin, biyosferdeki kendi yapılarına uygun yaşama bölgeleridir.
  Yukarıda tanımı yapılan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Habitat B) Madde döngüsü C) Biyosfer
  D) Ekosistem E) Biyom
  37. Aşağıdakilerden hangisi birincil tüketicilerden değildir?
  A) Koyun B) Keçi C) Tavşan
  D) Zebra E) Kurt
  38. Aşağıdakilerden hangisi, bir ekosistemindeki biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerden değildir?
  A) İklim B) İnsanın faaliyetleri
  C) Yeryüzü şekilleri D) Yer altı zenginlikleri
  E) Toprak özellikleri
  39.
  I- İş gücünün ucuzlaması
  II- Gecekondulaşmanın artması
  III- Kalkınma hızının yavaşlaması
  IV- Mal ve hizmetlere olan talebin artması
  Yukarıdakilerden hangileri, nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçları arasında gösterilebilir?
  A) I – II B) I – IV C) II – III D) II – IV E) III – IV
  40. Birbirine komşu iki ülkenin farklı nüfus politikaları uygulamaları, ülkelerin hangi bakımdan farklılık göstermesiyle ilgilidir?
  A) İklimi
  B) Yerşekilleri
  C) Nüfus artış hızı
  D) Nüfus yoğunlukları
  E) Kır ve kent nüfus oranları

  bir teşşekkürü çok görmeyelim emeğe saygı
 2. elifsimge

  elifsimge Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2011
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  25
  Ödül Puanları:
  0
  cevapları yokmu?
  crawley61 bunu beğendi.
 3. aşıklar

  aşıklar Üye

  Katılım:
  5 Şubat 2010
  Mesajlar:
  17
  Beğenileri:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  Çok sağol :)
  osman0102 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş