11. Sınıf Coğrafya Kitabındaki 91'e kadar Etkinliklerin Cevapları

Konu 'Coğrafya 11. Sınıf' bölümünde gececi02 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. gececi02

  gececi02 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  4 Kasım 2008
  Mesajlar:
  98
  Beğenileri:
  53
  Ödül Puanları:
  0

  SAYFA 3’DEKİ ETKİNLİK
  Coğrafi şartlar biyomların belirlenmesinde temel etken olmuştur.Bu etkenler içerisinde en önemlisi iklim şartları olarak kendini gösterir.
  Bölgedeki iklim şartlarının etkisi toprak bitki örtüsü yaşam koşullarını belirlemiş bu bölgedeki canlıların yaşam alanları için bir sınır oluşturmuştur.Örnek vermek gerekirse tundra kutba yakın bölgelerde görülen bir biyom alanıdır ve bu bölgedeki iklim şartları coğrafi koşullar toprak bitki örtüsü özellikleri sadece bu bölgede yaşayabilecek canlıları karşımıza çıkartır.Tundra biyom alanında yetişen bir bitki yada yaşayan bir hayvan türünü çöl biyomunda yaşatmak yada yetiştirmek pekde mümkün değildir.Bunun için canlı yada bitkinin yapısında değişiklikler olması yada bu değişikliklere açık olması gerekir.Aksi takdirde o bitki yada canlılar bölgeye uyum sağlayamayarak yok olacaktır.

  SAYFA 11/1’DEKİ ETKİNLİK
  İnsan faaliyetleri
  Çayır-mera ve yaylaların aşırı otlatılması
  Erozyon
  Kaçak ağaç kesimi
  Orman yangınları,tarla açma,şehirleşme
  Aşırı ve kaçak avlanma,radyo dalgaları,sanayi faaliyetleri
  Yol yapımı,baraj yapımı


  SAYFA 11/2’DEKİ ETKİNLİK
  Isınan bir dünyada iklimsel aşırılıkların da yaygınlaşacağını, yani kuraklık, orman ve çayır yangını, taşkın ve sıcaklık dalgası gibi olaylarda bir patlama yaşanacağını gösteriyor. Doğal olarak tüm bunlar, hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında değişikliklere yol açacak. Birçok hayvan türünün beslenme düzeni sarsılacak, yaşam alanları daralacak ve yaşamını sürdürebileceği bölgelere büyük göçler yaşanabilecek. Yeni koşullara uyum sağlayamayan çok sayıda bitki, böcek ve kuş türü ortadan kalkacaktır.


  SAYFA 13’DEKİ ETKİNLİK
  Orman,dere;buradaki yaşayan canlı ve cansız varlıklar birbirleri ile iletişim halinde oldukları için bu alanları bir ekosistem olarak değerlendire biliriz.


  Yoğunlaşma: Suyun buhar formundan sıvı formuna değişim sürecidir. Havadaki su buharı konveksiyon yardımıyla artar.
  Yağış: Yağmur, sulusepken kar, kar veya dolu olarak bulutlardan salınan sudur.

  SAYFA 16/1’DEKİ ETKİNLİK
  Yüzeysel akıntı: Çok fazla yağış olduğunda, toprak suya doyar ve suyun fazlasını alamaz. Kalan su toprağın yüzeyinden akar (Runoff).
  Yeraltı suları: Dünya yüzeyine erişen yağışların bir kısmı toprağa sızar (infiltrasyon) ve yeraltı sularını meydana getirir.
  Terleme:Bitkilerin terlemesi ile olan buharlaşmadır.

  SAYFA 16/2’DEKİ ETKİNLİK

  Su döngüsünün yararları
  Toprak için Kayaçların fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışması için su gereklidir.
  Bitkiler için Fotosentez için gereklidir.Topraktaki besin maddelerinin bitki kökleriyle alınması ve yaprağa taşınmasını sağlar.
  Hayvanlar için İçilebilir su kaynaklarının devamını sağlar ve suda yaşayan canlılar için sağlıklı yaşam ortamının devamını sağlar.
  Suyun devamlılığı için Temiz ve içilebilir su kaynaklarının oluşumu ve devamlılığını sağlar.
  Biyoçeşitlilik için Türler için yaşam ortamı oluşturur,Tür çeşitliliğinin devamını sağlar.


  SAYFA 27’DEKİ ETKİNLİK
  A:Baraj yapımı için uygun değildir.Çünkü ağlayan, millî parklar gibi çok özel doğal güzellikler Hidroelektrik.Santrali. yapılırken yok edilmemelidir.
  B:Baraj yapımı için uygun değildir.Çünkü delta, baraj yapmak için hazneye sahip değildir.
  C:Baraj yapımı için uygundur.Topografik koşullar uygundur.Suyun birikebileceği bir çanak vardır.

  SAYFA 32/1’DEKİ ETKİNLİK
  1.Piramitler arasındaki farklılıklar nelerdir? Söyleyiniz.
  Ülkelerin nüfusu,nüfusunun yaş ve cinsiyet yapısı ile nüfus dinamikleri farklılık gösterir.
  2.Piramitlerden hangisi nüfusu hızla azalan bir ülkeyi göstermektedir? Söyleyiniz.
  Japonya’dır,Japonya gelişmiş bir ülke olması nedeniyle doğum oranları düşük ve nüfus artış hızı da son derece düşüktür.
  3.Ülkelerden hangisinin nüfusu hızla artmaktadır? Bunun sebeplerini belirtiniz. Endonezya,piramidin tabanı hızla genişlemektedir.Bu durum bize doğum oranlarının ve nüfusun hızla arttığını gösterir.Nüfus artışının nedeni Endonezya’nın gelişmekte olan bir ülke olması nedeniyle doğum oranları yüksek ve nüfus artış hızı fazladır.Ayrıca ölüm oranlarının azalması ve ortalama yaşam süresinin uzaması da nüfus artışına neden olmaktadır.
  4.Japonya ve Endonezya gibi ülkelerin nüfus planlaması yoluyla hangi sorunlarını çözebileceklerini belirtiniz.
  Japonya nüfus planlaması yoluyla doğum oranlarını arttırarak genç nüfus oranını artırmayı amaçlamaktadır.Japonya için, yaşlı nüfus oranının artması,genç nüfus oranının azalması,aktif nüfus oranının azalması ve bağımlı nüfus oranının artması sorunlara yol açmaktadır.
  Endonezya’da ise nüfus planlaması yoluyla doğum oranlarını azaltarak nüfus artışını azaltmayı amaçlamaktadır.Endonezya’da hızlı nüfus artışı doğal kaynakların tüketimin artmasına,bağımlı nüfus oranının artmasına,kişi başına düşen milli gelirin azalmasına,işsizlik ve göç olaylarına,eğitim-sağlık gibi hizmetlerin halka yetmemesine,devletin giderlerinin artmasına,dengesiz beslenme ve çeşitli sosyal sorunlara neden olmaktadır.

  SAYFA 32/2’DEKİ ETKİNLİK
  Kavramlar: Nüfus patlaması, nüfus politikası, aktif nüfus, nüfus artış hızı, aile planlaması, ölüm oranı, nüfus artış hızının gerilemesi, doğum kontrolü
  Örnek çalışma:
  Nüfus patlaması olan ülkelerde doğum oranları nüfus artış hızı yüksektir.**üm oranının düşmesi de nüfus artış hızının yüksek olmasına neden olmaktadır.Nüfus artış hızı yüksek olan ülkeler uyguladıkları nüfus politikası ile doğum kontrolü ve aile planlaması çalışmaları ile nüfus artış hızını geriletmeyi amaçlamaktadırlar.Böylece aktif nüfus oranı artarken bağımlı nüfus oranı azalacaktır.
  Bazı ülkeler, nüfusunun artış hızını düşürme çabasındayken bazıları nüfus politikaları sonucunda düşen artış hızını tekrar yükseltme eğilimindedir.

  SAYFA 33’DEKİ ETKİNLİK
  1.1970 yılında Japonya'nın nüfusu ne kadardır?
  90 milyon
  2.Hangi yıldan itibaren nüfus artış hızında düşüş eğilimi tahmin edilmektedir? Bu düşüşün ardındaki sebepler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
  2020 yılından itibaren nüfus artış hızında düşüş eğilimi tahmin edilmektedir.Bu durumun nedeni doğum oranının azalmasıdır.Nüfus artış hızı ve doğum oranının düşmesinin temel nedeni Japonya’nın gelişmiş bir ülke olmasıdır.Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür.doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri: sanayileşme ve kentleşme,kadının çalışma hayatındaki yerini alması,eğitim düzeyinin artması,refah düzeyinin artması,doğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda yapılmasıdır.
  3.1920 yılından günümüze kadar olan zaman aralığındaki nüfusun değişimini yorumlayınız.
  1920’den itibaren nüfus hızlı bir şekilde artmış,1940-1945 yılları arasındaki 2. Dünya savaşı nedeniyle nüfus azalmış,1980’e kadar nüfus hızlı bir şekilde artmış,1980’den sonra nüfus artmaya devam etmiş fakat nüfus artış hızı iyice azalmıştır.

  SAYFA 34’DEKİ ETKİNLİK
  Yaşlı nüfus oranı artarken genç nüfus oranı azalmaktadır.Bu durum aktif nüfus oranının azalmasına ve bağımlı nüfus oranının artmasına, çalışacak üretecek insan sayısının azalmasına,sosyal güvelik siteminin çökmesine yol açacaktır.İleride nüfusun hızlı bir şekilde azalması sorunu ortaya çıkacaktır.

  SAYFA 35’DEKİ ETKİNLİK
  1.Fransa'nın nüfusu hangi dönemler arasında en fazla artışı göstermiştir?
  1960-1969 yılları arasında
  2.Nüfusun değişiminde göçlerin etkisi nasıl olmuştur?
  Nüfusun değişiminde göçler nüfus artışını hızlandırıcı bir etkide bulunmuştur.
  Tablo incelendiğin de son yıllarda göçlerin nüfus artışına katkısı %20 dolayındadır.

  SAYFA 36/1’DEKİ ETKİNLİK
  Nüfus kontrolü ile birlikte kişi başına düşen milli gelir artar,eğitim ve sağlık hizmetleri gelişir,işsizlik azalır,köyden kente göç azalır,sosyal sorunlar azalır,tasarruflar artar,tüketim azalır,doğal kaynakların tüketimi azalır,devletin giderleri azalır ve ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilir.

  SAYFA 36/2’DEKİ ETKİNLİK

  NUSUF POLİTİKALARI
  Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Nüfus Artış Hızının Yükselmesinin

  Olumlu sonuçları Olumsuz Sonuçları Olumlu sonuçları Olumsuz Sonuçları
  Anne ve bebeklerin sağlık düzeylerinin yükselmesi Yaşlı nüfus oranının artması Üretimin artması  Kişi başına düşen gelirin azalması

  Kişi başına düşen gelirin artması Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması
  Ülkenin savunma gücünün artması Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetmemesi
  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması
  Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının artması İşsizliğin artması
  İşsizliğin azalması
  Ülkenin savunma gücünün azalması
  Genç ve eğitilebilir nüfus oranının artması Köyden kente göçün artması
  Köyden kente göçün azalması
  Sosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması
  Sosyal sorunların artması

  SAYFA 39’DAKİ ETKİNLİK
  Küçük şehir,Orta büyüklükteki bir şehir ve çok büyük şehir gösterilmektedir.Şehirler büyüdükçe nüfusu,kapladığı alan,ekonomik fonksiyonları,siyasi fonksiyonları ve çevresine etkileri artmaktadır.

  SAYFA 42’DEKİ ETKİNLİK
  1.Gördüğünüz değişimler nelerdir? Söyleyiniz.
  Binaların sayısı ve yükseltisi ile şehrin kapladığı alan artmıştır.
  2.Şehrin gelişim ve değişiminde hangi fonksiyonel özellikler etkili olmuştur?
  Geçmişte de büyük bir şehir olan New York ekonomik,siyasi ve kültürel yönden gelişme göstererek küresel etkisi olan dünyanın en büyük şehirlerinden biri haline gelmiştir.
  Başkentlik yapmış olması(siyasi fonksiyonu), ABD'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşlarının burada toplanması, ticaret ve sanayinin merkezi olması (ekonomik fonksiyonları),ayrıca kültürel,sanatsal ve bilimsel etkinliklerin burada gelişmesi (kültürel fonksiyonları) etkili olmuştur.  SAYFA 45’DEKİ ETKİNLİK
  Mekke’nin dini fonksiyonu vardır ve küresel çapta etkilidir.
  Essen şehrinde ekonomik fonksiyonlardan sanayi ve madencilik ön plandadır ve etkisi bölgesel çaptadır.
  Şam şehrinde siyasi fonksiyonun yanında ekonomik fonksiyonlardan ticaret ön plandadır ve etkisi bölgesel çaptadır.
  Marsilya şehrinde ekonomik fonksiyonlardan liman ve ticaret fonksiyonları ön plandadır ve etkisi küresel çaptadır.
  Oxford da eğitim ve kültürel fonksiyonlar ön plandadır ve etkisi küresel çaptadır.
  Tokyo’da siyasi fonksiyonun yanında ekonomik fonksiyonlardan liman, ticaret ve sanayi ön plandadır ve etkisi küresel çaptadır.
  Bayburt’ta ekonomik faaliyetlerden tarım ve hayvancılık ön plandadır ve etkisi yereldir.

  SAYFA 46’DEKİ ETKİNLİK
  1.Aşağıdaki dünya haritası üzerinde verilen şehirleri sembollere uygun olarak işaretleyiniz.
  New York-Küresel, Londra-Küresel, Kudüs-Küresel,
  Amsterdam-Küresel, Kütahya-Yerel, Yeni Delhi-Bölgesel,
  Milano-Küresel, Nairobi-Bölgesel, Hong Kong-Küresel

  2.İşaretlediğiniz şehirlerin etkilerinin neler olduğunu sınıfta tartışınız.
  New York küresel ekonomi ve ticaretin merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Londra küresel ekonomi ve ticaretin bir diğer merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Amsterdam, Hollanda’nın başkenti olmasının yanında önemli bir liman şehri ve ticaretin bir başka küresel merkezidir. Ayrıca birçok uluslar arası kuruluşun merkezidir.
  Milano’da kültürel fonksiyonlar ve ekonomik fonksiyonlardan ticaret ön plandadır. Kütahya’da sanayi, tarım ve ticaret gelişmiştir ve etki alanı yereldir.Kudüs 3 din için de kutsal olan bir merkezdir.Nairobi,Kenya’nın başkentidir.Yeni Delhi, Hindistan’ın başkentidir.Hong Kong ,Asya’nın en önemli liman ticaret ve sanayi şehirlerinden biridir.

  SAYFA 50’DEKİ ETKİNLİK
  Üretim tüketim dağıtım etkinlikleri birçok faktörden etkilenir.Bunlar sanayi tesisi için yer seçimi,su , iklim ve yer şekilleridir.
  Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler genellikle ham madde kaynağına yakındır veya kolay ulaşabilecek bir yerdedir.
  Örneğin, konserve tesisleri çoğu kez meyve ve sebze yetiştirilen bölgelerde
  kurulur.Üretim etkisi

  Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır.
  Kâğıt ve demir-çelik sanayisi ile termik ve nükleer santraller gibi
  tesislerde de su büyük önem taşır. (üretime etkisi)

  Su büyük önem taşır bu noktada suyun varlığı miktarı yada yokluğu kurulacak tesis üzerinde etki oluşturarak üretim ve beraberinde üretilecek ürünün dağıtım ve tüketimine etkide bulunur.

  İklim, bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir. Ham
  madde olarak tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesisler, iklim koşullarının bu
  maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylı yoldan etkilenir. Bazı tesisler üzerinde
  ise doğrudan etkiye sahiptir. Uçak sanayi üzerine etkisi doğrudandır.

  Gemi tezgâhları da iklimden doğrudan etkilenir. Şiddetli soğuklarda gemi inşa
  faaliyetlerinin durması, yazın sıcakta demir-çelik aksamının ısınması çalışma
  koşullarını güçleştirir. (üretime etkisi)

  İklim koşulları çalışanlar üzerinde de etkilidir. Şiddetli sıcaklar, verimi
  düşürürken şiddetli soğuklar ısıtma sorunu nedeniyle maliyeti arttırır.

  Yer şekilleri, ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim, dağıtım ve
  tüketim faaliyetlerini de etkiler. Ham maddenin gerek işleneceği tesise
  götürülmesi gerekse mamul ürünün tüketiciye sunulabilmesi ulaşımla
  bağlantılıdır. Kara yolları ve demir yolları güzergâhları yer şekillerinden
  etkilenir.

  Enerji hatlarının güzergâhları dikkatli seçilmeli veya bu hatlar yer altına
  gömülmelidir. Bu da yer şekilleri ve iklimle ilgilidir. Hidroelektrik enerji
  için uygun yer şekilleri ve su potansiyeli gerekmektedir.

  Yer şekilleri, iklim ve su kaynakları, bitki örtüsünün gelişmesinde etkili
  olur.

  Bitki örtüsü tarımsal hammadde kaynaklarının ortaya çıkması üzerinde etkili
  olarak üretimi etkiler.

  İklim şartları dağıtımı da etkiler. Kar yağışları, don olayları gibi iklim
  olayları dağıtımında aksamasına neden olur.

  Yer şekilleri ise ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim ,dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkilemiş olur.Uygun ulaşım koşulları hem üretilen ürünün rahatça mevcut pazarlara taşınmasına sebep olarak maliyeti düşürür tüketimi destekler.

  Sonuç olarak mevcut sanayi kollarının gerek yer seçimi gerekse üretim miktarı bunun pazarlara taşınması ve tüketilmesinde iklim,su,yer şekilleri doğrudan yada dolaylı etkide bulunur.Dönem dönem üretimi destekleyici özellik gösterebilir dönem dönem şartları zorlaştırabilir…Unutulmamalıdır ki üretim ,dağıtım ve tüketim bozulmaz bir halkadır.Tüketimdeki artış direk üretimi etkiler bu iki etkenin oluşmasında dağıtım koşullarında önemli rol oynar ürettiğinizi dağıtamazsanız tüketim miktarı azalır talep gelmediği içinde üretim düşer.

  SAYFA 52’DEKİ ETKİNLİK
  Sütün üretim aşamasından soframıza gelene kadar etkili olan doğal faktörler içerisinde özellikle iklim şartları hayvancılık yapılan bölgeyi o bölgedeki çayır yetişmesini direk etkiler buda üretim miktarı üzerinde etkili olur.

  Yaz yağışının olduğu alanlarda gür otlaklar yetişeceğinden verim artar maliyet azalır.Aksi takdirde hayvanları hazır yemle beslemek zorunda kalırsınız buda maliyeti arttırır.

  Olumsuz iklim koşulları ulaşımı olumsuz etkileyerek ulaşım maliyetlerini
  arttırır. Süt ürünlerinin bozulmaması için soğutmalı kamyonlarla taşınması
  gerekir bu durum dağıtım maliyetlerini arttırır.

  İklim şartları insanların tüketim alışkanlıkları üzerinde de etkili olur

  Yine üretim yapılan bölgedeki yer şekilleri ulaşım üzerinde ve beraberinde dağıtım üzerinde etkili rol oynar.Uygun ulaşım koşulları maliyeti düşürür.Kışın kapanan yollar dağıtımı olumsuz etkiler.Yine dağlık ve engebeli arazi ulaşımda zorluklara oluşturacağı için fabrika yeri olarak seçilmez buda süt ile fabrika arasındaki mesafeyi arttırır beraberinde sütün taşınması sonucu maliyet artar.


  SAYFA 54’DEKİ ETKİNLİK
  Üretiminde etkili olan beşeri faktörler pamuk ekimi yapılabilecek gerek teknolojik imkanların gerekse üretimden olgunlaşma dönemine kadar gerekli sulama ihtiyacının karşılanabilmesi bunları oluşturabilecek bir sermaye gereklidir.O bölgede yada çevre bölgelerde pamuk için uygun sanayi tesislerinin varlığı,üretilen pamuğun hızlı bir şekilde dağıtıma aktarılması için uygun teknolojik gelişmeler pamuğun hem üretim miktarını hem pazara ulaşma kalitesini etkiler.

  Yine dağıtım aşamasında üretim bölgesinin uygun ulaşım koşullarına sahip olması,modern pazarlama yöntemlerine uygun pazarlanması dağıtım faaliyetlerini etkiler.

  Yine pamuk için oluşturulan pazar yapısının çeşitli olması kullanıldığı sektörlerin bolluğu,Kullanıldığı sektörlerde yapılabilecek yoğun reklam tanıtım faaliyetleri,bölgenin genel gelir düzeyi,üretilen ürünün kalitesi ve insanlar için temel ihtiyaç gurubuna girip girmemesi ,üretilen ürünlerin fiyat sınıflandırması tüketilen pamuk üzerinde etkilidir.

  Özetle pamuk için üretim tüketim dağıtım faaliyetlerinde tarladan toplanıp işlenmesinde uygun koşulların varlığı dağıtımında ki maliyet ve ulaşım avantajları tüketimine yönelik üretilen ürün çeşitliliği ,Pazar potansiyeli ,temel ihtiyaç sınıflandırmasındaki sıralaması etkili olan beşeri faktörler olarak karşımıza çıkar.

  SAYFA 55’DEKİ ETKİNLİK
  Reklam faaliyetleri tüketimi arttırmada önemli bir etkendir.
  Bir bölgenin nüfus miktarındaki artış tüketimi arttırır.
  Teknolojik gelişmeler insanların tüketim alışkanlıklarını arttırır.
  Pazarlama teknikleri üretim tüketim dağıtım arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar.
  Dinamik nüfuslu bir ülkede girişimci ruha sahip insanlar farklı iş kollarının oluşmasını sağlarlar.
  İhtiyaçların tür ve özellikleri tüketimi direk etkileyerek üretimde de rol oynar.
  Siyasal ve politik ilişkiler ülkeler arası ticarette önemlidir.
  Tüketimdeki hızlı artış üretim kapasitesinin zorlanmasına yol açar.
  Bilim ve teknoloji üretim ,dağıtım,tüketim faaliyetlerinde kalite ve miktarı arttırır.

  SAYFA 56/2’DEKİ ETKİNLİK
  Teknolojik gelişmeler bir bölgede üretim tüketim ve dağıtım hizmetlerini olumlu etkiler.Hele de bu imkanlar reklam faaliyetleri ile birleşirse özellikle tüketim faaliyetleri artar.

  Sermaye birikimi fazla olan bölgeler üretim faaliyetlerinde öncü tesislere sahip olur.Bu tür alanlarda iletişim hizmetlerindeki gelişmeler özellikle dağıtım faaliyetlerinde olumlu bir etkendir.

  SAYFA 56/3’DEKİ ETKİNLİK
  a-Soğuk hava depolarının yapılması üretilen malların korunması ve dağıtımı esnasında daha fazla dayanmasını sağlayarak etkili olur.Örnek balıkçı teknelerine soğuk depoların yapılması üretim miktarını etkilemiştir.
  ÜRETİM-DAĞITIM

  b-İletişim hizmetlerinin gelişmesi dağıtım faaliyetleri arasındaki irtibatı sağlayarak daha sağlıklı olmasını sağlar bu olanakların gelişmesi de mevcut tüketimi arttırır.
  DAĞITIM-TÜKETİM

  c-Yeni ulaşım yollarının yapılması ve ulaşımın çeşitlenmesi üretilen malın daha çabuk pazarlara sürülmesine yol açar insanlar ellerindeki malları satabileceği duygusuna kapılması yada satması daha fazla üretim yapmalarına yol açar dağıtımı kolaylaştırır beraberinde tüketimi olumlu etkiler.
  ÜRETİM-DAĞITIM-TÜKETİM

  d-Sanayi tesislerinin faaliyete geçmesi direk etkisini üretimde görürüz.Bölgede sanayi tesisleri sonucu üretimin artması dağıtım hizmetlerini de geliştirebilir ancak temel etken üretimdir.
  ÜRETİM
  e-Modern pazarlama yöntemlerinin kullanılması direk olarak dağıtımda etkili olur.Daha geniş bir kitleye ulaşmak tüketimi arttırır.Bunun için bayiler oluşturmak ,ürün hakkında Pazar araştırması yapmak dağıtım faaliyetleri için önemlidir.Bu alanda yapılan çalışmalar daha fazla tüketim demektir.

  DAĞITIM ve TÜKETİM

  f-Nitelikli iş gücünün sağlanması üretim ve dağıtım esnasında nitelikli iş gücü olması bu iki sektörü olumlu etkiler.
  ÜRETİM-DAĞITIM

  g-Tanıtıcı reklam filmlerinin yapılması ulaşılan Pazar kitlesini arttırarak tüketimi destekler.
  TÜKETİM

  h-Nüfusun artması mevcut ortam içerisin de daha fazla üretim dağıtım ve tüketim demektir.
  TÜKETİM-ÜRETİM-DAĞITIM

  SAYFA 60/1’DEKİ ETKİNLİK
  SORU-1-Petrolün üretimden tüketime kadar geçirdiği aşamaları fotoğraflardan hareketle anlatınız.
  İlk resimde petrolün ham petrol olarak çıkartılması boru hatlarıyla yada boru hatları sonrası deniz yolu tankerlerle ya başka bir boru hattına yada rafineliye taşınmasını burada işlendikten sonra kara yolu ulaşımı ile tüketim amaçlı benzin istasyonlarına oradan da arabalarda kullanılarak tüketim faaliyetinin gerçekleşmesi anlatılmıştır.
  Petrol taşımacılığında sıvı özellik göstermesinden dolayı boru hatları ve çok yüksek miktarda petrol yükleyebileceğiniz tankerler kullanılır.
  Soru -2-Kömür ile petrolün dağıtımını ,üretim ve tüketimini temel olarak karşılaştırınız.
  Kömür üretiminde kömür ocakları sonrası gerek karayolu ,gerek demir yolu,gerekse deniz yolu kullanılarak mevcut kullanım alanlarına aktarılır.Kömür daha çok demir çelik endüstrisi,elektrik üretimi,ve yakacak olarak tüketilir.Katı bir kaynak olduğundan demir yolu taşımacılığı her zaman için tercih edilir ve avantajlıdır.Özellikle demir üretiminde kömür bölgeye götürülmektense demir bölgeye getirilerek işlenir ancak her tesis için bu özellik geçerli değildir.Termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılır.Evlerimizde yakıt olarak kullanımında yakın merkezler için kara yolu tercih edilir.Kullanım yoğunluğu petrol kadar çeşitli değildir.Taşıma özellikleri petrole oranla farklıdır.

  Petrolün üretim ve dağıtım faaliyetleri yukarıda anlatılmıştır.Tüketim olarak kömüre oranla daha gereklilik sahibidir.Kullanım alanı daha çeşitlidir.Boru hattı taşımacılığı bir avantajdır.

  SAYFA 60/2’DEKİ ETKİNLİK
  Burada üretim tüketim ve dağıtım bir arada düşünülerek en avantajlı koşulların sağlanmasına özen gösterilmektedir.

  Hammadde bölgesi olması ucuz işgücüne sahip olması işin üretim kısmıyla ilgili limanlara sahip olması ve önemli Pazar alanına yakın olması da dağıtım ve tüketimde önemli avantajlar sağlar özellikle dağıtımda maliyeti düşürür tüketimi destekler.  SAYFA 63’DEKİ ETKİNLİK


  Doğal Kaynak Türleri Nereden elde edildiği,Oluşum Kökenleri Kullanım amacı ,Faydaları ve Önemi

  Kömür Bitkisel maddelerin yer altında depolanarak değişime uğramasıyla oluşur Isınma ve termik santrallerde elektrik enerjisi elde etmekte kullanılır.
  Petrol Petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra, geriye yalnızca yağlı maddeler kalır. Çamur ve büyük kaya katmanları altında kalan yağlı maddeler de petrol ve gaza dönüşür. Mazot, benzin, gaz yağı petrolün en çok bilinen ürünleridir. Mumlarda ve cilalarda petrol bulunur, parfümler, kozmetikler , etilen, tırnak cilası yapımında kullanılan aseton, yapay kauçuk, plastik, sıvı deterjan yapımında kullanılan kimyasal maddeler, bazı ilaçlar hep petrol sayesinde vardır.tekstil ürünü de petrolden üretilen maddeler sayesinde yapılmaktadır.
  Uranyum Uranyum, 1800°C’a doğru eriyen, gümüş beyazlığında bir madendir. Nükleer enerji üretiminin (nükleer reaktörler ve piller, atom bombalan) temel hammaddesi olarak kullanılır
  Doğalgaz Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğalgaz, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak yada petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur.Doğalgaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Ham petrole alternatif bir yakıt olarak dış enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar. Günümüzde doğalgaz sanayi için vazgeçilmez bir yakıt konumuna gelmiştir.Elektrik üretimi ,ısınma ,mutfaklarımızda kullanılır.
  Ormanlar Uygun iklim koşullarında yetişme imkanı bulan Orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su , ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen bir ekosistemdir. Kullanım alanı geniştir.İlaç sanayi,yakacak ,mobilya,kırtasiye,kağıt sayılabilir.
  Çayır ve otlaklar Kurak ve yarı kurak bölgelerde yağış azlığından dolayı ağaç yetişmeyen yerlerde yada yüksek yerlerde yaz yağışlarına bağlı olarak görülen doğal bitki örtüsüdür. Kullanım alanları hayvancılık sektöründe ön plana çıkar.
  Güneş enerjisi İklim koşullarının elverişli olduğu yerlerde güneşlenme süresi ile bağlantılı gelen ışınların çeşitli sistemler kullanılarak enerjiye dönüştürülmesidir. Son yıllarda alternatif enerji kaynağı olarak kullanılması konusunda çalışmalar sürüyor. Güneş Enerjisinden Doğrudan Isı Enerjisi ,
  Güneş Enerjisinden Doğrudan Elektrik Enerjisi ,
  Güneş Enerjisinden Hidrojen Enerjisi elde etmek mümkündür. Kullanım suyu ısıtılması, yüzme havuzu ve limonluk ısıtılması ; kaynatma ve pişirme ; bitkisel ürünlerin kurutulması , su damıtılması , yapıların ısıtılması ve soğutulması
  Rüzgar Doğadaki ısınma özelliklerine bağlı olarak oluşan basınç farkında havanın yer değiştirmesi sonucu oluşan doğal bir kaynaktır. Elektrik üretme ,Pilleri şarj etme
  Su depolama ,Taşımacılık
  Su pompalama ,Tahılların öğütülmesi
  Soğutma
  Gelgit ay ve güneş'in yeryuvarı
  üzerindeki çekim güçleri nedeniyle deniz yüzünde, özellikle
  anadenizlerde
  su düzeyinin alçalması, kabarması olayı, Gel-git enerjisini elektriğe dönüştürmek için yaygın olarak, uygun bulunan koyların ağzının bir barajla kapatılarak, gelen suyun tutulması, çekilme sonrasında da yükseklik farkından yararlanılarak türbinler aracılığı ile elektrik üretilmesi hedeflenir.

  Biyokütle Biyokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçek, kolza, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum,vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilerek enerji elde edilir. Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu, elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır. Türkiye sadece odun, bitki ve hayvan atık-artıklarından yakacak olarak ısınma ve pişirmede yararlanmakta
  Toprak Toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır.Sıcak ve nemli bölgelerde oluşumu daha hızlıdır. Tarımda ,hayvancılıkta,ormancılıkta sanayide kullanılır.Seramik ,porselen,tuğla ,kiremit örneklendirilebilir.
  Çakıl-kum depoları Akarsu yataklarında yada biriktirme alanlarında görülür genelde taşınmış özellikleri gösterir. Tarımsal amaçlı ve inşaat sektöründe kullanılır.
  Su kaynakları Doğada mevcut su döngüsü bünyesinde oluşan kaynaklardır.Bunlar akarsular ,göller,yer altı suları ,buzul erimesi sonucu oluşan sular olarak belirtilebilir. Kullanım alanı olarak en temel gıdamız su ihtiyacımızda,temizlik,tarım,sanayide kullanılır,enerji elde edilmeside kullanım alanlarından biridir.
  Doğal turistik kaynaklar Ormanlık alanlar,göller, şelaleler,
  denizler doğal yaşam alanları,doğal turistik kaynak gurubuna girer. Kullanım alanı daha çok turistik amaçlıdır.

  SAYFA 74’DEKİ ETKİNLİK
  Anadolu eski zamanlardan beri bir çok uygarlığa merkez olmuş önemli bir tarihsel potansiyeli olan bir yerdedir.

  Önemli bir geçiş noktasında bulunması verimli topraklara sahip olması iklim çeşitliliğinin görülmesi Anadolu’nun ekonomik çeşitliliği bir çok uygarlığın kurulmasına ve bu uygarlıklardan kalma eserlerin ülkemizde yaygın olmasının sebebidir.  SAYFA 78’DEKİ ETKİNLİK
  SORU-1-Araziler hangi amaçla kullanılmıştır ve bunun üzerinde yer şekilleri nasıl etkili olmuştur.
  Bölgenin horst ve graben alanlarından oluştuğunu söyleyebiliriz.Bu bölge özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğunluk kazandığı toprak ve iklim özelliklerine sahiptir.Genel olarak tarımsal faaliyetlerin ön plana çıktığı beraberinde tarıma dayalı yer yer sanayi tesislerinin bulunduğu yerleşmeler gözlenmektedir.Yamaçlara doğru yerleşmeler görülmekle birlikte yayılım verimli tarım arazilerine doğrudur.Yer şekilleri bunda önemli bir etkendir.Horst alanlar yükselti ve engebe şartlarından dolayı yerleşmeleri horstlar arasında kalan bölgelere yönlendirmiştir.

  SORU-2-Arazilerin gelecekteki muhtemel kullanımı ile ilgili senaryolar oluşturunuz.
  Arazilerin gelecekte kullanımı ile ilgili olarak hızlı nüfus artışı ve insanların barınma ihtiyaçları için konut yapımı ve diğer ihtiyaçları için üretim tesislerinin kurulması gelecekte mevcut tarımsal alanların iyice daralmasına yol açacaktır.İnsanlar bir noktadan sonra tarımsal faaliyetlerin önemini kavradığı noktada yerleşmeler yamaç bölgelere kullanım alanı olarak ölü noktalara kayabilir tarımsal alanlar korunmaya çalışılabilir.

  SAYFA 79’DAKİ ETKİNLİK
  %65,5 HİZMET
  %24,4 TARIM
  %10,1 SANAYİ

  Burada belirtilen değerler sektörlerin ekonomiye katkılarıdır.Her ne kadar tarım sektörünün ekonomiye katkısı az gibi gözükse de tarımda çalışan kişi sayısı çok tur.Sanayi sektöründe çalışan kişi sayısı ise azdır.Buradaki dağılım ülkemizin tarım toplumundan kurtulup sanayi ve hizmet sektörüne geçiş sürecinin yansıtıldığı yani gelişmekte olan bir ülke yapısı olduğunu göstermektedir


  SAYFA 80/1’DEKİ ETKİNLİK
  Coğrafi konum özellikleri
  Ekonomiye katkısı

  Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve boğazlara sahip olması
  Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olmasından dolayı hinterlandı çok iyi limanlara sahiptir.Bu özelliği uluslar arası ticaret faaliyetlerinde ülkemize ciddi avantajlar sağlar.Karadeniz’e komşu ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki deniz ticareti boğazlar yoluyla yapılır ve böylece ülkemize stratejik önem kazandırır.Turizm yoluyla çeşitli gelirler elde edilir.

  Önemli/stratejik enerji ve yer altı kaynaklarına sahip olması ve bu kaynaklar bakımından zengin ülkelere komşu olması
  Enerji kaynakları aktarımı açısından son derece önemli stratejik bir noktadadır.Sanayi için gerekli olan hammadde ve enerji kaynaklarına kolayca erişilebilir.Komşu ülkelerin sahip olduğu petrol ve doğalgazın dünya pazarlarına ulaştırılmasında ülkemiz önemli bir yere sahiptir.

  Farklı mevsimlerin yaşanması
  Turizm faaliyetleri için önemli avantajlar sağlar.Buna bağlı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarında plaj turizmi gelişirken yükseltinin kış sporları için uygun olduğu dağlarda ise kayak turizmi gelişir.Turizm açısından çeşitlilik sunması ülkemiz için ciddi bir avantajdır.

  Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı yerde olması
  Kıtalar arası ulaşım bağlantılarının ülkemizden sağlanması gerek ekonomik gerekse kültürel açıdan ülkemize katkılar sağlar. Bu durum ülkemize stratejik açıdan önem kazandırır.Bu kıtalar arasındaki ulaşım bağlantısını ülkemiz kurar.

  Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluşma noktasında yer alması
  Ülkemize kültür turizmi faaliyetleri açısından avantaj sağlar.Sahip olduğu bu özellik ülkemizde turizm açısından zenginlik sağlar.Kültürel kaynaşmaya yardımcı olur. Ülkemizde hem doğu hem de batı medeniyetlerine ait tarihi eserleri görebilmek mümkündür.

  Bulunduğu bölgeye göre zengin su kaynaklarına sahip olması
  Geleceğin en önemli kaynaklarından biri su olacaktır.Enerji kaynağı olarak ülkemiz hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından Avrupa’da 3. sıradadır. Ayrıca Ortadoğu’nun can damarı olan Fırat ve Dicle kaynaklarını ülkemizden alır ve bu durum ülkemizin stratejik önemini arttırmaktadır.Tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olur.  SAYFA 80/2’DEKİ ETKİNLİK
  1.Ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler bugünkünden farklı olur muydu?
  Sebebini belirtiniz?

  Evet farklı olurdu.Çünkü iklim,toprak yapısı,denize göre konum,yükselti şartları,stratejik avantajlarımız ortadan kalkabilir yada değişirdi bizde mevcut konum özelliklerimize göre ekonomik faaliyetlerimizi belirlerdik…

  2.Bu konum Türkiye’nin ekonomisini nasıl etkilerdi? Açıklayınız.

  Ülkemizin matematik konumu belirtilen enlemler olduğunda Türkiye şu anki iklim özelliklerinden farklı özellikler gösterirdi.İklim çeşitliliği ortadan kalkar buda ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğini olumsuz etkilerdi.Yine özel konum özelliklerimiz değişirdi bu noktada şu an ekonomik faaliyetlere yön veren konum avantajlarımızı kaybederdik.Enerji kaynakları geçiş noktasında olmaz ,Asya Avrupa’yı birbirine bağlamaz geçmişten gelen tarihsel kültür zenginliklerine sahip olamazdık.Bu özellikler birleştiğinde ekonomik faaliyetlerimizdeki çeşitlilik azalır yada değişirdi.

  SAYFA 81’DEKİ ETKİNLİK
  SORU-1-Türkiye arazisinin ne kadarında verimli bir şekilde tarım yapılabilir? Bu araziler Türkiye’nin nerelerinde yoğunlaşmıştır?

  Kitabınızda bir üst paragrafta tarım yapılabilecek uygun alanlar için 500 m den az olan arazilerimizin daha uygun olduğu belirtilmiştir.Bu alanlar toplam arazimiz yalnızca % 16 sını meydana getirmektedir.Bu araziler Türkiye’nin kıyı bölgelerinde ve ülkemizin batısında yoğunlaşmıştır.

  SORU-2-Türkiye’de arazinin ne kadarı, tarımda verimin azaldığı ve
  yerleşmenin zorlaştığı kuşakta yer alır?
  Bu araziler Türkiye’nin nerelerinde yoğunlaşmıştır?

  1000 m nin üzerine çıkıldığında tarım da verim azalır ve yerleşme zorlaşır.Uygun düzlükler olsa bile çoğu kez iklim şartlarının elverişsizliği tarımda çeşitliliği engeller.
  Bu araziler toplam arazimizin %58 ini meydana getirmektedir. Bu alanlar ülkemizin
  Kuzey Anadolu dağları , Toros dağları ve Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır.

  SAYFA 83/1’DEKİ ETKİNLİK

  OLAY ETKİLERİ
  Kar yağışlarının yoğun görülmesi Kış sporlarının gelişmesine bağlı olarak turizm gelirlerin artması. Bu etkiler yaygın olarak Bursa, Kayseri, Bolu, Erzurum, Kars illerinde görülür.Ulaşımda zorlukların yaşanması, bazı
  işletmelerin maliyetinin artması, açık havada çalışılan tesislerin üretime ara vermesi. Bu etkiler genellikle ülkemizin doğusunda görülür.
  Güneşlenme süresinin uzun olması Deniz turizmin gelişmesini, ısıtma maliyetlerinin düşmesini, güneş enerjisi potansiyelinin fazla olmasına yol açar.Akdeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.Kuraklık yaşanmasına neden olur.Akdeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.
  Yaz mevsiminin yağışsız geçmesi Deniz turizmin gelişmesini sağlar. Yaz kuraklığı isteyen tarım ürünlerinin yetişmesine imkân tanır.Akdeniz,Ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.Kuraklığın ve orman yangınlarının artmasına neden olur.Akdeniz,Ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.
  Yıl boyunca yağışın görülmesi Su kaynakları zenginleşir, hidroelektrik potansiyeli artar, gür ormanlar gelişebilir.Karadeniz kıyılarımızda görülür.Ulaşım zorlaşır, sel ve heyelan olayları artar.Karadeniz kıyılarımızda görülür
  Donma olayının yaşanması Kış turizminin gelişmesini sağlar,Doğu Anadolu başta olmak üzere deniz etkisinden uzak iç kesimlerde görülür.Ulaşım zorlaşır, tarımsal üretim ve ekonomi de kayıplar ortaya çıkar.Doğu Anadolu başta olmak üzere deniz etkisinden uzak iç kesimlerde görülür.

  SAYFA 83/2’DEKİ ETKİNLİK
  SORU-1-Nüfusun yaş yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  Nüfus piramiti incelendiğinde doğum oranlarını kontrol altına almaya çalışan bir ülke özelliği göstermektedir.Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Yaşlı nüfus oranı azdır.

  SORU-2-Nüfusun yaş yapısının ülkemiz ekonomisine sağladığı avantajlar ve
  Dezavantajlar nelerdir?Tartışınız.

  Genel olarak düşünüldüğünde ülkemiz nüfus yapısında genç nüfus oranı fazladır.
  İş(istihdam)sıkıntısının yaşanması, nüfus artış hızının ve bağımlı nüfus oranın
  fazla olması ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir.
  Buna karşın nüfusun mevcut genç nüfusun eğitilerek nitelikli hâle gelmesi ve istihdamın sağlanması durumunda ülkemiz için nüfus, önemli bir zenginlik olacaktır. Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir.

  Sevgili gençler bu etkinlikler yoğun üniversite temposunda sizlerin zaman kayıplarınızı azaltarak
  bir nebze faydamız olması açısından hazırlanmaktadır.Sizlerde gereken bilinci göstererek bu etkinliklerden faydalanmanız noktasında kopyala yapıştırmadan ziyade cevapları anlamaya çalışarak faydalanmanız temennimizdir.Aksi takdirde yapmış olduğumuz çalışma amacına ulaşmaz ve sizlerde sadece günü kurtarmış olursunuz.Kafanıza yatmayan cevaplara müdahale etmeniz gerekirse yorum bölümlerinden tartışmaya açmanız önerilmektedir.Aksi takdirde buradaki günü kurtarma talebiniz ileriki hayatınızda geleceğinizi kaybetmeye yönelik sizleri ciddi bir hataya sürükler…

  SAYFA 85’DEKİ ETKİNLİK
  SORU-1-Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımında uygulanan ekonomik politikaların etkisi nasıl olmuştur?Tartışınız.

  Tablolar incelendiğinde özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal faaliyetler ön plana çıkmakta bu yıllardan sonra özellikle 1950 den sonra sanayi ve hizmet sektörünü geliştirmeye yönelik politikalar ön plana çıkmakta ve bu değişim sonucunda tarımsal pay azalmış sanayi ve hizmet sektöründe artışlar gözlenmiştir.

  SORU-2-Yıllara bağlı olarak en fazla değişim hangi sektörde olmuştur? Bu değişim neyi ifade eder?

  Şekillerdeki rakamlar incelendiğinde en fazla değişim tarımsal sektörde gözlenmekte bu değişim ülkemizin yavaş yavaş tarım toplumu özelliğinden kurtularak sanayileşme yolunda adımlar attığının gelişmeye yönelik hamleler gösterdiğinin bir göstergesidir.
  %45 den %16 lara kadar gerilemiş buradaki gerileme sanayi ve hizmet sektörünün etkin bir konuma geldiğinin bir göstergesi ülkenin geliştiğinin bir işaretidir.

  SORU-3-Sektörlerdeki değişimi göz önüne alarak Türkiye ekonomisinin geleceğe yönelik sektörel dağılımı hakkında senaryolar oluşturunuz.

  Tarım sektörünün ekonomi içinde payı giderek azalacaktır. Sanayi ve özellikle de hizmet sektörlerinin payı giderek artacaktır.

  SAYFA 86’DAKİ ETKİNLİK
  SORU-1-Ülkemizin nerelerine teşvik politikası uygulardınız? Niçin? Tartışınız.

  Ülkemizin işsizliğin fazla olması nedeniyle göç veren ve geri kalmış Doğu Anadolu ,bölgelerine ,Doğu Karadeniz İç Anadolu’nun ön plana çıkamamış şehirlerine ,Güney doğu Anadolu bölgelerine teşvik politikaları uygulardık.Belirli illerde yapılacak yatırımlara sağlanacak vergi ve sigorta primi teşvikleri, enerji desteği ve bedelsiz arsa temini ile yeni yatırım sahaları açılacak, yatırımlarla burada yaşayan insanlara iş imkanları sağlanacak ve gelir düzeylerini yükseltecektir. Böylece yöre insanlarının başka bölgelere göçü de önlenmiş olacaktır.Bölge gelişecek kentleşecek diğer sektörlerin gelişmesi sağlanacak.

  SORU-2-Hangi sektörün gelişmesi için teşvik uygulardınız? Söyleyiniz.

  Ekonomik değer açısından ön plana çıkan sektörler desteklenebilir yine öncelikle fazla işçi çalıştıran sektörler başta olmak üzere (Tekstil , turizm gibi) , teşvik verilen bölgedeki doğal kaynakları değerlendirebilecek yani bölgedeki tarım, hayvancılık, madencilik faaliyetlerinin gelişmesini sağlayacak sektörlere teşvik uygulardık. Bölgedeki doğal kaynaklarla uyumlu yatırımlar teşvik politikalarında öncelikli olurdu.

  SORU-3-Yapacağınız uygulamada ne tür kolaylıklar sağlardınız? Sebeplerini tartışınız.

  Bedava yada ucuz arsa ile vergi indirimi veya ertelemesi, araç gereç alımında gümrük vergisi, KDV indirimi veya muafiyeti, ucuz enerji,iş gücü teminini gibi çeşitli kolaylıklar sağlardık. Bunlar yatırımcıyı teşvik ederek yatırım yapılmasını kolaylaştırmaktadır.

  SAYFA 89’DAKİ ETKİNLİK
  Tarımı Destekleyen Kuruluşlar:Tarım ürünlerinin toplanması, pazarlanması ve işlenmesi yönüyle çiftçilerin desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye’de tarıma destek sağlayan çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır.Tarım Bakanlığı,Ziraat Bankası,tarım Kredi ve Satış Koperatifleri,Türkiye Zirai Donatım Kurumu,Devlet Üretme Çiftlikleri,Çaykur,Tekel,Toprak Mahsulleri Ofisi,Tariş, Çukobirlik, Antbirlik, Fiskobirlik,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri tarımı destekleyen ve tarımla ilgilenen kuruluşlardır.

  SAYFA 90’DAKİ ETKİNLİK
  CEVAP-1-Tarımın alanlarının Türkiye yüzölçümündeki payı: %36 dır.

  CEVAP-2-Tarım alanlarımız son sınırına ulaşmıştır.Yeni tarım alanları yapılırsa otlak ve meralar ile orman alanlarımız yok olur. Bu durumda doğal denge ve çevre şartlarında bozulmalara yol açar.Ülkemizdeki hızlı şehirleşme bir çok noktada tarım arazilerinin işgal edilmesine sebep olmuştur.Bir çok noktada ormanların tahrip edilmesi tarla açmak amaçlıdır.Olumlu etken olarak tarımsal üretimimizi olumlu etkileyebilir ancak Türkiye’deki sorun mevcut tarım arazisi darlığı değil bu arazinin modern tarım metotlarıyla işlenememesidir.

  SAYFA 91’DEKİ ETKİNLİK
  ARPA:Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. Bundan dolayı buğdayın yetişebildiği her yerde yetişir. Üretim en fazla İç Anadolu Bölgesinde gerçekleşir.
  MISIR:Yetişme döneminde bol su ister. Bundan dolayı yurdumuzda sulama imkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir.Bugün mısır üretimimizin yarısına yakını Akdeniz Bölgesi’nden elde edilir Üretimde 2. bölge Karadeniz Bölgesidir.
  FINDIK:Anavatanı Türkiye’dir. En iyi yetişme şartları Karadeniz iklim bölgesidir. Yurdumuz üretiminin %90 ‘ını Karadeniz Bölgesi karşılar. En fazla Ordu- Giresun olmak üzere Karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca Marmara Bölgesi’nde Sakarya çevresinde tarımı yapılır. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır (%60-70).
  AYÇİÇEĞİ:İlk yetişme döneminde su , hasat döneminde kuraklık ister. Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. Üretimde Marmara Bölgesi % 80 oranıyla birinci sıradadır.
  BUĞDAY:Her mevsimi yağışlı geçen Karadeniz kıyı şeridi ile düşük sıcaklıktan dolayı Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek yerleri dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir.Ülkemizde en fazla üretimi yapılan bölge İç Anadolu Bölgesidir.
  PİRİNÇ:Çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. Hasat döneminde kuraklık gerekir. Tarımı akarsu kenarlarında gelişmiştir. Çeltik tarım alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden ekim alanları devletin kontrolündedir.Yerleşim birimleri çevresinde tarımına müsaade edilmemektedir.Ülkemizde en çok Marmara Bölgesi’nde üretilir.
  ÜZÜM:Kışın –4oºC ye kadar dayanabilen üzüm, bundan dolayı meyveler içinde yetişme alanı en geniş olanıdır. Üzüm üretiminde başta Ege Bölgesi (Manisa, İzmir, Denizli ) gelir. Dünya kuru üzüm üretimde ülkemiz ilk sıradadır. Ayrıca üzüm önemli ihracat ürünlerimizdendir
  TURUNÇGİLLER:Tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla Akdeniz Bölgesinde gelişmiştir (%88). Ayrıca Ege Bölgesi’nde İzmir’e kadar olan güney kıyılarında, Güney Marmara Bölümü’nün soğuktan korunmuş kıyılarında, Doğu Karadeniz Bölümü’nde Rize çevresinde ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin batısında tarımı yapılmaktadır
  PAMUK: Alüvyal toprakları sever. Ayrıca yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Yetişme döneminde bol su, hasat döneminde kuraklık gerekir. Üretimde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gap ile birlikte birinci sırayı almıştır.İkinci sırada Ege Bölgesi yer alır.
  ZEYTİN:Akdeniz iklim bitkisidir. Ancak Akdeniz Bölgesinde daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı tarımı fazla gelişmemiştir. Bugün üretimde Ege Bölgesi birinci sıradadır. Zeytinin devirli üretim özelliğinden dolayı; üretim bir yıl fazla ,bir yıl azdır.Ülkemiz zeytin üretiminde İtalya , İspanya ve Yunanistan'dan sonra 4. sıradadır
  TÜTÜN:Kıraç arazilerde yetişebilir. İlk yetişme döneminde su ister, sonra mutlaka kuraklık olmalıdır. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla ekim alanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Üretimde Ege Bölgesi birinci sıradadır
  ELMA:Üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Niğde, Nevşehir, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bursa, Burdur, Isparta, Antalya önemli elma üretim merkezlerimizdir.
  İNCİR:Akdeniz iklim bitkisidir. Kış ılıklığı ve yaz kuraklığı ister. En fazla tarımı başta AYDIN olmak üzere Ege Bölgesi’nde gelişmiştir. Üretimin %80 i bu bölgeden karşılanır.Dünyanın en lezzetli inciri AYDIN da yetiştirilir. Türkiye dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür.  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  91 den sorasını yazıyorum..!

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Genişletmek için tıkla...


  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  137den 231 e kadar cevaplar burada
  Son düzenleyen: Moderatör: 28 Ocak 2009
  Lunarte, kalpsiz38, beyazlale ve diğer 7 kişi bunu beğendi.
 • gececi02

  gececi02 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  4 Kasım 2008
  Mesajlar:
  98
  Beğenileri:
  53
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürlerinizi bekliyorum arkadaşlar ;););)
  daglı, seren_kalender, beyazlale ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 • gececi02

  gececi02 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  4 Kasım 2008
  Mesajlar:
  98
  Beğenileri:
  53
  Ödül Puanları:
  0
  bunların slaytını da verdim forum içinde var...
  Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Ders Notları > Görsel İçerikler > Slaytlar...
  kum_saati bunu beğendi.
 • S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  kum_saati bunu beğendi.
 • S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  kum_saati bunu beğendi.
 • 2αн!_∂3

  2αн!_∂3 Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.350
  Beğenileri:
  454
  Ödül Puanları:
  36
  Arkadaşlar "Teşekkür et "butonunu kullanmanız yeterlidir.

  KİLİT
 • Konu Durumu:
  Mesaj gönderimine kapalı.

  Sayfayı Paylaş