11.sinif dİl ve anlatim dersİ 1.dÖnem 1.yazili sorulari

Konu 'Dil ve Anlatım 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde yelken tarafından paylaşıldı.

 1. yelken

  yelken Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2007
  Mesajlar:
  77
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6

  1. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

  ▪Mektup; ……………………………, …………………………………ve ……………… mektubu olmak üzere üçe ayrılır.
  ▪Öğretici metinlerde dil daha çok ……………………………… işlevinde kullanılır.


  ▪Sanatsal metinler …………………………………………………… ve …………………………………………… olmak üzere ikiye ayrılır.

  Sanatsal metinler: GÖSTERMEYE BAĞLI ve ANLATMAYA BAĞLI olmak üzere iki gruba ayrılır

  ▪……………………………… metinlerinde yan anlam değeri taşıyan ve okuyucunun anlayışına, sezgisine bırakılan ifadelere yer verilir.


  4.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “Doğru”, yanlış ise “Yanlış” yazınız. (10 puan)
  a) Anıların bir işlevi de yaşadıkları döneme ayna tutmaktır. . . . .. . .. . . . .. . ..
  b) Günlük, edebiyatımızda İslam öncesi var olan bir türdür. . . . .. . . . . .. . . . ..
  c) Cümlelerin söyleniş ve okunuştaki, kolaylık ve rahatlığa “akıcılık” denir. . . .. . . . . . .. . . . .. .
  d) Tiyatro, anlatmaya bağlı edebî sanat değildir. . .. .. . . . . .. . . . . ..
  e) Kelimeler öğretici metinlerde, yan ve mecaz anlamları ile kullanılır. . . . . . . . . . . . . . . .

  5.Sofraya hep birlikte otururduk. Tahtadan, yuvarlak bir yer sofrasına, ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık. Sofra örtüsünü dizlerimizin üzerine çekerdik. Babam bağdaş kurarak baş köşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşimi de soluna alırdı.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? (10 puan)
  A)Betimleme-öyküleme
  B)Öyküleme-örnek verme
  C)Betimleme-açıklama
  D)Açıklama-örnek verme
  E)Açıklama-örnek verme

  6.Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin “günlük” türünde bir eseri vardır? (10 puan)
  A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Orhan Veli Kanık C) Sait Faik Abasıyanık
  D) Tarık Buğra E) Nurullah Ataç  7.Anı türünün özelliklerini yazınız.

  2- A) Öğretici metnin özelliklerini yazınız B) Sanatsal metnin özelliklerini yazınız.
  * *
  * *
  * *
  * *
  * *
  4- Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmıştır, cümlelerin karşısına yazınız.
  * Sanatsal metinler bir iletişim çeşididir. ( …………………………………)
  *İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur. ( …………………………………)
  * Dün verilen ödevlerinizi yaptınız mı ? ( ………………………………….)
  * Bana bir bardak su veriniz. ( …………………………………)
  Aşağıdaki sözcüklerde ne tür ses olayları olduğunu yazınız.Ses olayının olma nedenini açıklayınız.
  *girişken …………………………………………………………………………………………….
  *arıyorum ……………………………………………………………………………………………
  *gencecik ……………………………………………………………………………………………
  *ayrıntı ……………………………………………………………………………………………..
  *çocuğum ………………………………………………………………………………………….
  Aşağıdaki cümlelerde boş bölümleri uygun şekilde doldurunuz
  *Sanatsal metinler ……………………… ve ……………………… metin olmak üzere ikiye ayrılır.
  *Öğretici metinlerde ağırlıklı olarak …………………. ve ………………….. anlatım kullanılır.
  *Balzac’ın ……………………………. adlı romanı mektup türünde yazılmıştır.
  *Kırk Yıl, Saray ve Ötesi ………………………………… ‘in anı türünde eserleridir.
  *Metnin dil ve ifadesinin süsten gösterişten uzak olmasına …………………… denir.
  * Dilekçeler üst makama ………………………….. ifadesiyle sona erer.
  *Sanatçıların sanat ile ilgili yazışmalarına ……………………………… denir.
  *”Gözünü toprak doyursun.” cümlesi anlamca …………….. bir cümle değildir.
  *****************************************************
  3- Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız ( 15 p. )
  ( )Tiyatro ve bilgi şöleni sözlü anlatım türüdür.
  ( )Anlatmaya dayalı metinlerde anlatım kurmacadır
  ( )İş mektuplarında başlığa mektubun çıktığı kurumun adı yazılır
  ( )Mektuplarda isim ve imza sol alt köşeye yazılır.
  ( )Nurullah Ataç’ın “Hac Yolunda” adlı eseri mektup şeklinde yazılmıştır.


  ( Y )Tiyatro ve bilgi şöleni sözlü anlatım türüdür.
  ( D )Anlatmaya dayalı metinlerde anlatım kurmacadır
  ( Y )İş mektuplarında başlığa mektubun çıktığı kurumun adı yazılır
  ( Y )Mektuplarda isim ve imza sol alt köşeye yazılır.
  ( Y )Nurullah Ataç’ın “Hac Yolunda” adlı eseri mektup şeklinde yazılmıştır.


  4- Cumhuriyet döneminde yayımlanan ilk günlük kitabının adını ve kitabın yazarını yazınız. ( 10 p. )


  5- Aşağıdakilerden hangisinin günlük türünde eseri yoktur? (5 P.)
  A) Nurullah Ataç B) Oktay Akbal C) Tomris Uyar D) Kemalettin Tuğcu E) R. Eşref Ünaydın

  6- Aşağıdaki dörtlüklerdeki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarının yazınız. ( 10 p. )
  Kardeşim çocukça davrandı ……………………….
  Artık sabrım kalmadı ……………………………..
  Sokakta olanların hepsini gördüm………………….
  Yeni aldığım kitabı okudum……………………….
  Kimseye borcum kalmadı………………………….


  Kardeşim çocukça davrandı. Ünsüz sertleşmesi.
  Artık sabrım kalmadı. Ünlü düşmesi
  Sokakta olanların hepsini gördüm. Ünsüz sertleşmesi.
  Yeni aldığım kitabı okudum. Ünsüz yumuşaması
  Kimseye borcum kalmadı. Ünsüz yumuşaması


  7- Aşağıdaki mektubun yazılış amacını belirterek ne tür mektup olduğunu açıklayınız?
  Siperden Mektup
  Allaha dua et, düşman tırpan Köyden biri geldi taburumuza
  Devlet ağacını yolmasın, anne Meğer söz kesilmiş muhtarın kıza
  Altında dökülsün oğlunun kanı Gece niyet tutup baktım yıldıza
  Bayrağın gül rengi solmasın anne Artık söyle o iş olmasın anne

  Mektubun Türü:


  Mektubun Yazılış Amacı:
  Mektubun Türü: Mektup özel mektuplardan şahsi bir mektuptur.

  Mektubun Yazılış Amacı: Mektubu yazan asker şehit olmayı isteğini söylemek ve muhtarın kızının başkasıyla evlenmemesini söylemek içim yazmıştır.

  SORU 5: l.Açıklayıcı anlatım II.Öyküleyici anlatım III.Epik anlatım IV.Tartışmacı anlatım
  Öğretici metinlerde yukarıdaki anlatım türlerinden hangileri ağırlıklı olarak kullanılır?(10 p.)

  ANI , K l.Açıklayıcı anlatım vb IV.Tartışmacı anlatım


  SORU 4: Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10 p.)
  Öğretici metinlerde dil daha çok “göndergesel” işlevde kullanılır. D
  Sanatsal Metinler Göstermeye Bağlı ve Anlatmaya Bağlı metinler olarak ikiye ayrılır. D
  Metinleri kullanılan dilin işlevlerine göre gruplandırmak mümkün değildir. Y
  Kurmaca metinlerde sanat yapmak amaçlanır. D
  Sanatsal metinlerde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmıştır. D


  SORU 8:Biyografi türünün Türk edebiyatındaki ilk örneğini ve yazarını belirtiniz.

  Ali Şir Nevai : Mecalis’ün Nefais


  SORU 9:Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (10 p.)
  Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı sanatsal bir metin değildir?
  A)hikaye B) fabl C) masal D) tiyatro e) şiir

  sofraya hep birlikte oturduk.tahtadan ,yuvarlak bir yer sofrasına,ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık
  Sofra örtüsünü dizlerimizin üzerine çekerdik .babam bağdaş kurarak baş köşede otururdu.beni sağına ,kız kardeşimi
  de soluna alırdı.karşısında annem otururdu.babam babam yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp da yemeğe uzanacak olursa hiç acımadan kaşığının tersini ,uzanan elin sırtına indirirdi.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?
  A)Betimleme-Öyküleme B)Öyküleme-örnek verme C)Betimleme-açıklama D)Açıklama-öyküleme E)Açıklama-örnek verme

  Aşağıdakilerden Hangisi sözlü anlatım türü değildir?
  A)Mülakat B)Röportaj c)Sohbet D)Sempozyum E)Forum

  Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türündedir?
  A) Çankaya B)Fatih-Harbiye c)Devlet Ana D)Korkuyu Beklerken E)Anadolu Notları


  SORU 10:Öğretici ve Sanatsal Metinlerin özelliklerini yazınız. (10 p.)

  a)Öğretici metinlerde amaç okuyucuya bilgi vermektir.
  Sanatsal metinlerde amaç yazarın okuyucuya kendi dünyasını yansıtmaktır.
  b) Öğretici metinlerde üslup kaygısı ön planda değildir.
  Sanatsal metinlerde üslup ön plandadır.
  c) Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.
  Sanatsal metinlerde de dil göndergesel işlevde kullanılır.

  SORU 3 Herhangi bir işinizle ilgili dilekçe yazınız.(10 p.)

  BANAZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
  BANAZ
  Müdürlüğünüzün belirtmiş olduğu boş kadrolardaki branşlardan edebiyat öğretmenliği branşında ücretli olarak
  Görevlendirilmek istiyorum.Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.
  Gereğini arz ederim.

  Büyükoturak Kasabası
  Merkez Mahallesi İmza
  BANAZ

  ***************************************
  “Bugün bir şiir bile uğramadı yanıma
  Sana uğradı mı bilmiyorum
  Pencere kenarında yağmuru seyrettik yalnızlığımla,
  Balkona astığımız düşlerimizi içeri aldıktan sonra”

  Yukarıdaki metindeki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını bulunuz
  “Sevgili Anneciğim,
  Bir aydır doğu manevralarında olduğumuzdan, bu kez mektubumu geciktirdim. Bu gecikme bir yurtsal görev gereği olduğu için kusurumu hoş görürsünüz zannederim.
  Gazetelerden okuduklarımıza, radyolardan işittiklerimize göre, bu yıl Konya bölgesinde ürün çok iyiymiş. Sanırım bu arada bizimki de iyi olmuştur. Bu durum beni çok sevindirdiği gibi sizin de yüzünüzü güldürmüştür.
  İzinli geldiğimde, babam, hasattan sonra traktör alacağından söz etmişti. Acaba bu düşüncesini gerçekleştirdi mi? Eğer gerçekleştirdiyse çok iyi etmiştir. Banka kredilerini de kapatabildiyse babamın birçok sıkıntıları ortadan kalkmış demektir.
  Anneciğim, harçlığım hemen tükendi. Babacığım ne uygun görürse göndersin. Her zaman kendisine duacı olan oğlundan para esirgemeyeceğinden umutluyum. Geçen mektupta sorduğunuz Ayşe Bacı’nın oğlu Murat’ı görmeye onların taburuna gittim. Duyduğuma göre Şükürler olsun ki sıhhatim yerindedir. Vatani görevimi bitirip sizlere kavuşmaktan başka bir tasam yoktur. Seninle babamın ellerinden, Emine’yle İsmet’in gözlerinden öper, sağlık dileklerimi sunarım, biricik anneciğim.”
  a)Yukarıdaki mektubun giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini mektup üzerinde göstererek bundan hareketle mektubun bölümleri hakkında kısaca bilgi veriniz. (12p)
  Giriş :…………………………………………………………………………………………………………………….
  Gelişme:………………………………………………………………………………………………………………….
  Sonuç :………………………………………………………………………………………………………………….
  b)Yukarıdaki metinden aşağıdaki ses olaylarına birer örnek veriniz. (12p)
  Ünsüz yumuşaması:……………………………………………………………………………………..
  Ünsüz Benzeşmesi : ……………………………………………………………………………………..
  Ünlü Türemesi :………………………………………………………………………………………
  Ünsüz Türemesi :………………………………………………………………………………………..
  Ünlü Düşmesi:……..……………………………………………………………………………………..
  Ünlü Daralması :……………………………………………………………………………………….

  S.2. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluğunu tespit ederek cümlenin doğrusunu yazınız.(12p)

  a) Ona, buraya gelmeden önce mi sonra mı telefon ettin?...................………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  b)Öğrenci sayısının kalabalık olması bu sonucu doğuruyor………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  c)Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar durgun……………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  d)Yazar, öykünün sınırlarını zorlamamış,işlediği konuları geleneksel öykünün kalıpları içinde klasik kurgulama yolunu seçmiştir……………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..


  S.3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına, yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10p)
  a)( )Özel mektuplar, mektubu yazanla mektubun yazıldığı kişi arasındaki özel bir iletişim türüdür.
  b)( )İş mektuplarına kâğıdın dörtte biri boş bırakılarak başlanır.
  c)( )Ortaoyunu anlatmaya dayalı bir edebi metindir.
  d)( )Özel mektuplarda konu sınırlaması yoktur.
  e)( ) Anı türündeki eserler aynı zamanda tarihe de kaynaklık edebilir.

  S.4. Özel mektuplarla iş mektuplarının benzer ve farklı yanlarını beş madde ile açıklayınız? (10 p.)
  S.5. Türk Edebiyatında mektup biçiminde yazılmış romanlardan ikisinin adını ve yazarını yazınız? (5 p)  S.7. Anı ile günlük türlerinin ikisi de insanların başından geçenleri anlatmasına rağmen bu türlerin ayrı ayrı metin türleri olarak incelenmesinin nedeni nedir? Yazınız (10p)
  S.8. “Bağırmamam için özel bir neden yoktu. Hiçbir gerek, hiçbir gerekçe. Ben yalnızca gördüm: Üç kişi bir adamı sürüklüyordu. Adam onlarla gitmek istemiyordu. Bir ara ellerinden kurtulup kendini yolun kıyısındaki hendeğe atmayı başardı. Tam o sırada da bir ses duyuldu. Biri bağırdı. Daha doğrusu bir çığlık attı. Bir erkek sesi de olabilirdi bu, bir kadın sesi de. Çığlığı duydum. Ama ne dediğini duymadım. Gel mi diyordu? Kaç mı diyordu? Buradayım mı diyordu? Ardında mıyım diyordu? Anlamadım.”
  Yukarıdaki paragrafta anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? (10 puan)


  S.9. Soyut kavramları anlatmak çok güçtür. Soyut kavramları elle tutulur kılabilmek, yani kolayca kavranabilecek duruma getirmek için somut bir kavram gibi göstermek gerekebilir. Buna “somutlama” denir. (10 puan)
  “Sevgi, bahçede açan bir güldür. Her zaman insanların yüzüne güler, onları mutlu kılar. Güle bakacaksın, onu sulayacaksın, yoksa kurur gider. Sevgi de sevmekle olur; unutulursa, sevgi de gül gibi kurur gider.”
  Yukarıdaki paragrafta, hangi soyut kavram, hangi somut varlığa ve ne yapılarak somutlaştırılmıştır?  S.10. Aşağıdaki boşluklara uygun olan kavramları yazınız. (10 puan)
  a) “Öğretici metinlerde . . . . . . . . . . . . . ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . anlatım türleri ağırlıklı olarak kullanılır.”
  b) ““Gerçeklik-öğretici” kavramları . . . . . . . . . . .. . . . türünde görülür.” (Masal, hikâye, roman vb. türler)
  c) “Kurmaca metinlerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amaçlanır.”
  d) “Kurmaca metinlerde . . . . . . . . ve . . . . . . . . . anlatım türleri ağırlıklı kullanılır.”
  e) “. . . .. . . .. .. . . . mektubunun anlatımı kısa ve özlü olmalıdır.”

  • Anı türünün tarihteki ilk örneği, eski ………………. sanatçısı ……………………………………….’ın ……………………………………..

  adlı eseridir. (6)

  • ……………….. yüzyılda yazılan ……………………………………………… bizdeki ilk anı örnekleri kabul edilir. (4)

  1. Anı il günlük arasındaki en önemli farkı yazınız.

  2. Aşağıdaki parça, hangi tür bir metinden alınmış olabilir?

  “…Birden İstiklâl Marşı’nın ilk notaları duyuluyor. Türk dilinin yeni çığırı açılıyor. Bütün bu kalabalık ayağa kalkıyor. El şakırtıları mızıka sesini yer yer bastırıyor; kubbeden taşacak bir hız alıyor. Kapıdan yana bakıyorum. Gazi Mustafa Kemal’in başı, bu alkış çağlayanının üstünde bir güneş gibi…”  3. Aşağıdaki metin türlerinin hangi sınıfa bağlı olduğunu belirtiniz.
  Roman, biyografi, hikâye, tiyatro, mektup

  4. Biyografi nedir? Biyografinin özelliklerinden iki tanesini yazınız.

  1 - Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz
  a - Sanatsal metinlerde dil,……………………. amacıyla; öğretici metinler ise ……………
  amacıyla kullanılır.( 5 p. )
  b – Metinlerde dil göndersel işlevde kullanıldığı zaman varlık ve eşyalar, ……………….
  olarak ifade edilir.( 2 p. )
  c – Sanatsal metinler: …………………….. ve ……………………………..olmak üzere iki
  gruba ayrılır.( 4 p. )
  d – Resmi mektuplarda başlığa ………………………………………………………..adı yazılır( 2 p. )
  e – Anlatımda yabancı söz ve süslemelere yer vermeden kısa ve kesin ifadeler kullanmaya …………..
  .denir. ( 2 p.)
  2 . Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 10 p )
  a- ( ) Hikâye ve romanda anlatım gerçektir ; masal ve destanda kurmacadır.
  b - ( ) Tartışmalarda dil alıcıyı harekete geçirme amaçlıdır.
  c - ( ) Münazara ve söyleşi sözlü anlatım türüdür.
  d – ( ) Dilekçe ve edebi mektuplar resmi mektup türüne girer.
  e – ( ) Göstermeye dayalı anlatımlar sanatsal metinlerdir.
  Özel mektupların plân ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz ? ( 10 p. )
  8 - Türk Edebiyatında mektup biçiminde yazılmış romanlardan birinin adını ve yazarını yazınız ? ( 5 p

  SORU 7: Aşağıdaki boşlukları doğru biçimde doldurunuz. (10 p.)

  a) Özel mektupların giriş bölümünde yazılış nedeni ,gelişme bölümünde ise asıl konu dan bahsedilir.
  b) Dilekçeler üst makama yazıldığında arz alt makama yazıldığında ise rica şeklinde sona erer
  c) Günlüklerde betimlemenin önemli bir yeri vardır.
  d) yazarların yaşadıkları önemli olayları,duygu ve düşünceleri bir deftere günü gününe yazarak oluşturdukları eserlere günlük denir.
  e) Bir kişinin dileğini iletmek yahut bir şey istemek amacıyla yazıp gönderdiği yazılara dilekçe denir.
  JBFAN, seren_kalender, turkce ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.

Sayfayı Paylaş