11. sınıf edebiyat kitabı 137, 138, 139

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde mystery96 tarafından paylaşıldı.

 1. mystery96

  mystery96 Üye

  Katılım:
  13 Ekim 2010
  Mesajlar:
  25
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar 11. sınıf edebiyat kitabı 137, 138, 139 yaparsanız sevinirim şimdiden teşekkürler :):cry:
 2. Hera.

  Hera. Kuşlara takılıp gidiyor aklım. Yönetici Moderatör

  Katılım:
  11 Kasım 2008
  Mesajlar:
  6.715
  Beğenileri:
  806
  Ödül Puanları:
  113
  Yer:
  Eskişehir.
  (sayfa 137)

  1. (D)
  (Y)
  (D)

  2. ....."Sanat şahsi ve muhteremdir."........
  3. Doğru cevap (B) seçeneğidir.
  4. Doğru cevap (E) seçeneğidir.

  FECR-İ ATİ ŞİİRİ

  Hazırlık: (11 sınıf Türk Edebiyatı ders kitabı sayfa 138)

  Verilen her üç şiir de anlam son derece açıktır. İşlenen konularda göre çarpan en önemli özellik toplumsal sorun ya da değerlerden uzak bireysel konular olmasıdır. Şairlerin duyuş düşünüş ve algılayışlarının birer yansımasıdır.
  Etkinlik: (sayfa 139)
  1. Grup: ... bilsen
  ... malülü
  ... meçhulü
  ...herkesinkinden

  >>>> - en: tam kafiye >>> a
  >>>> -ü: redif >>>b
  >>>> -ül: tam kafiye >>>b
  >>>> ------------------ >>> a

  ... binasibimde >>>> -e: yarım kafiye >>> c
  ... şefkatsin >>>> -in: tam kafiye >>> d
  ... tanin >>>> ----------------- >>> d
  ... nağme >>>> ---------------- >>> c

  Şiirin ritmi ve ahengi kullanılan ölçü ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanmıştır.

  2. Grup: Şiirdeki imgeler şunlardır:
  * kalbimin sakat ıstırabı
  * ruhumun bilinmeyen duyguları
  * nasipsiz çöl
  * küçük bir merhamet ve sevgi ışığı
  * hasta bir tel
  * hasta bir ses
  * ezici duygular
  * hırpalanan hasta büyüleyici ümit
  * ümitsiz ve gamlı düşünce
  * saf deniz
  * kederdi gökyüzü
  * acı gülüş
  * şefkat dağıtan umut
  * rüyanın gölgeleniş seması
  * taze bir hayal

  Şiirdeki söz sanatları şunlardır:
  * kalbimin sakat ıstırabı: teşhis
  * küçük bir merhamet ve sevgi ışığı: teşbih
  * hasta bir telde hasta bir ses: teşbih
  * bu kederli gökyüzü: teşhis
  * deniz... bir genç kadındı: teşbih
  * sular artık menekşe olmuştu: teşbih
  * (hayal) bana senden şarkılar okudu: teşhis

  Hasta Bir Telde Hasta Bir Nağme adlı şiirdeki ahenk unsurları imgeler ve söz sanatları ile kullanılan dil Servet-i Fünun şiiriyle benzerlik göstermektedir.
  mystery96 ve Murat AKSOY bunu beğendi.
 3. *M3rV3*

  *M3rV3* Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2009
  Mesajlar:
  47
  Beğenileri:
  42
  Ödül Puanları:
  0
  1. a. Fecr-i Âtî topluluğu üyesi olan Tahsin Nahit’in aşağıdaki şiirini okuyunuz. Emin Bülent ve Tahsin Nahit’in şiirlerini ahenk yönünden kitabınızda okuduğunuz Elhân-ı Şitâ şiiriyle karşılaştırınız. Tespitlerinizi şiirden sonra verilen tabloya yazınız.
  Ahenk Öğeleri

  Gurbet Geceleri

  Kamerle

  Elhan-ı Şita
  Aliterasyon

  “r” sesi

  “y” sesi

  “r” sesi
  Asonans

  “a” sesi

  “e” sesi

  “a,e” sesleri
  Ölçü

  Aruz

  Aruz (serbest müstezat)

  Aruz
  Uyak

  Dalıyor, alçalıyor; tenhası, rüyası vb. genelde tam uyak kullanılmış.

  Her yer, kamer …
  Bilmem, mülhem…
  Uyak kullanılmış

  Uçuş, kuş…
  Kelebek, melek…
  Uyak kullanılmış

  b. Gurbet Geceleri şiirinde yabancı kökenli kelimeleri tespit ediniz. Şairin ruh hâlini yansıtan keli*meleri söyleyiniz. Daha sonra şiiri Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) şiiriyle dil ve anlatım yönünden karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları tabloya yazınız.
  Gurbet Geceleri şiirinde yabancı kökenli kelimeler: Tenha, vecd, lâl, esrâr, hüzün, mesâ, sükût, iffet, zul*met, pür memât, gubâr, leyâl, niyâz, şerhâ, nâgah, şeb, hicrân, kasvet, mâh, ziyâ, serâb, mahremiyet, âb, kâruban, ganûde, merkep, zehep


  Dil ve Anlatım

  Sonuç
  Gurbet Geceleri

  Ağır ve süslü bir dil kullanılmış.

  Genel olarak Servet-i Fünun şiirinin dil ve anlatım özelliklerini yansıtır. Yeni imgeler var.
  Servet-i Fünûn Şiiri

  Ağır, süslü bir dil.

  Servet-i Fünun şiirinin dil ve anlatım özellikleri


  1. Gurbet Geceleri şiirini yapı yönünden inceleyiniz. Şiirin yapısıyla ahenk ve söyleyiş biçimi ara*sında nasıl bir uyum olduğunu aşağıya yazınız.
  Ölçü: Aruz
  Uyak düzeni: aa,bb,cc,dd….Divan edebiyatındaki mesnevinin uyak düzeni görülüyor ama bu şiir bentler halinde yazılmış, üç bentten oluşuyor.
  2. Okuduğunuz şiirin temasını söyleyiniz.
  Şiirin teması yalnızlıktır.
  “Gurbet Gecesi” şiiri, şairin ruh hâlini mi yansıtıyor? Bu açıdan eserle şair arasındaki ilgiyi açıklayınız.
  Şiirde dış dünyanın tasvirleri (betimeleme) var. Bu betimlemeler öznel yani şairin bakış açısına göre şekillenmiş. Şiirde şairin ruh hali yansıtılmış. Şair yalnız ve üzgündür.
  3. Okuduğunuz şiirde yansıtılan ruh hâlini insanlar ne zaman yaşar? Sizce şair bu şiirde kullandığı sembollerle yalnızlığını ve gurbet gecelerini mi dile getiriyor? Nasıl?
  Şair kendini yalnız hissetmektedir. Şairi yalnızlaştıran gurbet geceleri değildir. Şair doğadaki manzaralara bakarak hüzünlenmektedir. Asıl yalnızlık şairin ruhundadır.
  4. Emin Bülent ile Tahsin Nahit’in fikrî ve edebî kişiliği hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınız*la paylaşınız.

  Yorumlama, Güncelleme
  1. Kitabınızdaki iki şiirden hareketle Fecr-i Âtî şiirinin oluşmasını sağlayan zihniyet hakkında bilgi veriniz.
  Fecr-i Âti şiirinin oluşmasını sağlayan zihniyet:
  Dönemin siyasi baskıları, sansür
  Empresyonizm ve sembolizm akımlarının etkisi
  Batı şiirin etkileri
  Servet-i Fünun şiirinin etkileri
  Sanatçıların hayata bakış tarzı
  Sanatta bireysellik anlayışı
  2. Emin Bülent’in kitabınızdaki şiirinde şairin, gurbet gecelerini nelerle sembolleştirdiğini belirtiniz. Siz olsaydınız yalnızlığınızı, hüzünlü bir anınızı nelerle sembolleştirirdiniz? Açıklayınız.
  "Çöllerin hüznü, sessizlik, ölü tozlar, eski yaralar, kervanlar, yolcu" gibi kelimelerle gurbet geceleri sembolleştirilmiştir.
  3. “Bu çöllerin ılık akşamlarında güller erir” dizesinde şair “akşamlarla gülleri” niçin bir araya getir*miş olabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız.
  Güneşin batma vaktinde etrafta, gökyüzünde kızıllık hakimdir, güller de kırmızıdır. Şair kızıl renk ile hüznü, karamsarlığı yansıtmak istemiş. Akşam ve gül kelimeleri renk yönünden kırmızıyı çağrıştırıyor.
  4. “Mesâ, bu ufk-u sükûtun sükûn-u iffetidir.” dizesinde akşam, “Sessizlik ufkunun iffeti” diye ifade edilmektedir. Akşamın, sizin için neleri ifade ettiğini açıklayınız.
  Akşamın gelmesiyle tabiatın sessizliğe bürünmesi dile getirilmiş. Tabi bu sanatlı bir şekilde, imge kullanılarak ifade edilmiş.

  Değerlendirme
  1. Sembolist şiirin özellikleri nelerdir? Sıralayınız.
  Sembolizmin özelliklerine bakınız. Googleden sembolizmin özelliklerini aratınız.
  2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A. Fecr-i Âtî şiirinin, sembolik (gizemci) akımın etkisinde kalması
  B. Fecr-i Âtî şiirinde Edebiyat-ı Cedide yolunun izlenmesi
  C. Emin Bülent’in, Ahmet Haşim’in etkisiyle şiirler yazması
  D. Fecr-i Âtî şiirinde “iç ahengin” ön planda bulunması
  E. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’in Türk edebiyatında sembolizmin temsilcilerinden olması

  Cevap: E
  Açıklama: Fecri Âti şiirinde sembolizmin etkisi görülür. Fecr-i Âti şiiri, birçok yönüyle Servet-i Fünun’un devamı gibidir: Sanat anlayışı, kullanılan nazım biçimleri, dilinin ağır olması gibi. E şıkkında ifade edilen Yahya Kemal’in sembolizmin temsilcisi olması yanlıştır. Yahya Kemal, daha çok parnasizmden etkilenmiştir.

  3. Fecr-i Âtî topluluğunun edebiyatımızdaki yeri ve değeri nedir? Açıklayınız.
  4. Fecr-i Âtî topluluğuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır?
  A. Şiirde anlam açıklığına karşı olmaları
  B. Akşam saatleri, mehtap, yarı karanlık ortamların şiirlerine dekor olması
  C. Duygularını, yeni ve değişik sembollerle anlatmaları
  D. “Sanat toplum içindir.” anlayışını esas almaları
  E. Savundukları görüşün öncüsünün Charles Baudlaire (Çarls Bodler) olması

  Cevap: D  III. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları


  1. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünûn şairlerinden biri verilmiştir?
  A) Ahmet Haşim
  B) Tevfik Fikret
  C) Yahya Kemal Beyatlı
  D) Abdülhak Hamit Tarhan
  E) Mehmet Akif Ersoy
  Cevap: B

  2. Aşağıdakilerden hangisi, Fecr-i Âtî Toplulu*ğunun özelliklerinden biri değildir?
  A) Sanat için sanat görüşü benimsenmiştir.
  B) Serbest müstezat biraz daha serbestleştirilmiştir.
  C) Özellikle roman ve hikâye türlerinde örnekler verilmiştir.
  D) Sembolik şiirin güzel örnekleri yazılmıştır.
  E) Servetifünun Batı’yı taklit etmekle suçlanmıştır.
  CEVAP: C

  3. “Türk romanında gerçek konuşma onunla başlar. (...) Eserlerindeki kahramanlar doğal çevrelerindeymiş gibi yaşarlar. Gerçi biraz fazla açılır, saçılır, dökülürler fakat yaşarlar. Edebiyatımıza sokak onunla girmiştir.”
  Yukarıda tanıtılan, Türk edebiyatının en ünlü ro*mancısı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Mithat Efendi
  B) Peyami Safa
  C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
  E) Mehmet Rauf

  CEVAP: D

  4. “İtalya’dan Fransa’ya, oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. Dante ‘İlahi Komedya’yı bu nazım biçi*miyle yazmıştır. Üçer dizelik bentlerden oluşur. Kafiyelenişi ‘aba, bcb, cdc, ..d’ şeklindedir. Bizde Serveti Fünûn Döneminden sonra denenmiştir.”
  Bu parçada anlatılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Terzarima
  B) Triyole
  C) Tragedya
  D) Sone
  E) Balad

  CEVAP: A

  5. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?
  A) Kafiyede, şekilden çok, ses benzerliğine önem verme
  B) Konu birliğine, bütün güzelliğine önem verme
  C) Nazmı nesre yaklaştırma
  D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgilisi arama
  E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

  CEVAP: E

  6. “Servet-i Fünûncuların sanatlı söyleyişlerinden hoşlanmadığını ifade ederek Sabah gazetesinde ‘De*kadanlar’ makalesi yayımladı. Bir süre sonra yazdığı ‘Teslim-i Hakikat’ makalesinde ise Servet-i Fünûn’un edebiyatımız için değerini anlattı.”
  Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi*dir?
  A) Ziya Paşa
  B) Ali Ekrem Bolayır
  C) Ahmet Mithat Efendi
  D) Namık Kemal
  E) Muallim Naci

  CEVAP: C

  7. • Servet-i Fünûn Edebiyatı, II.Abdülhamit’in baskıcı döneminde oluşmuş ve sona er*miştir.
  • Servet-i Fünûn Edebiyatında öykü ve romanda Fransız edebiyatı örnek olmuştur.
  • Mai ve Siyah romanı modern Türk roma*nının ilk örneklerinden biridir.
  8. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
  ( Y) Servet-i Fünûn Dönemi romanlarında, olaylar ge*nellikle İstanbul dışında geçer.
  (D ) Servet-i Fünûn Dönemi şiirlerinde aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  (D ) Mensur şiir örneklerine ilk kez Servet-i Fünûn Döneminde rastlanır. (Tanzimat edebiyatı döneminde mensur şiir denemeleri olduğunu unutmayalım. Bilgi için bakınız:

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  ( D) Fecr-i Âtî Dönemi sanatçıları “Sanat şahsi ve muhteremdir.” anlayışını savunmuşlardır.

  9. 1909’da Fecr-i Âtî topluluğuna katıldı. Bu toplulu*ğun dağılmasından sonra şiirler yazmayı sürdürdü. Şiir*lerin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdı*ğı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında, değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.
  Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi*dir?
  A) Ahmet Haşim
  B) Cenap Şehabettin
  C) Süleyman Nazif
  D) Faruk Nafiz Çamlıbel
  E) Yahya Kemal Beyatlı
  (1989-ÖYS)

  CEVAP: A
  mystery96 ve Murat AKSOY bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş