11. sınıf EDEBİyat kitabı 163-170e arası ARANIYOR

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde oosocan tarafından paylaşıldı.

 1. oosocan

  oosocan Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2010
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  11. sınıf EDEBİyat kitabı 163-170e arası ARANIYOR!!!
 2. oosocan

  oosocan Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2010
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Ölçme ve değerlendırmeler
  Sayfa 165
  1.y d y
  2…..mehmet akif ersoy….
  ….safahat….
  3.e

  Sayfa 170
  1 d y d
  2…… toplumsal….
  …..batılı….
  3.c
 3. ferhat_61

  ferhat_61 Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2008
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  Sayfa 165

  2)Ziya gökalpin etkisiyle türkçülük hareketinin etkisiyle sade bir dil ve hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
  3)ses ve musikiye değer vermesi, sanatlı söyleyiş ve şekil güzelliği bakımından benzerlik göstermektedir.
  4)manzumeleri yazma amacı, halkın yaşayışını ve değerlerini anlatmak,hayattan bir kesit sunarak toplumu her yönüyle anlatmaktır.
  5)servetifunun ve fecriati şiirleriyle şiir anlayışı ve edebi zevk bakımından benzerlik göstermektedir.Bu durum milli edebiyat döneminde servetifunun ve fecriati analyışına uygun eserlerinde verildiğini gösterir.

  Sayfa 166

  Anlama ve Yorumlama

  1) a)vatan adlı şiir, sade bir dille yazılmış olması, hece vezninin kullanılması ve fikrin ön planda olması nedeniyle milli edebiyat dönemine aittir.
  Bülbül adlı şiir, musikiye önem vermesi, sanatlı ve süslü bir dili olması nedeniyle saf(öz)şiir anlayışına uygundur.
  Kocakarı ile ömer ise halkın inanç ve değerlerini işlemesi nedeniyle manzum hikaye anlayışına uygundur.

  b)vatan = ziya gökalp
  bülbül= ahmet haşim
  kocakarı ile ömer=mehmet akif ersoy

  Sayfa 167 ölçme ve değerlendirme:
  1.y d y
  2.....mehmet akif ersoy....
  ....safahat....
  3.e


  SADE DİL VE HECE Ö.LÇÜSÜYLE YAZILMIŞ ŞİİR

  Sayfa 168

  Hazırlık
  1) Dilin yozlaşması birtakım dış etkenlerle dilin özünden uzaklaşması, bozulması anl***** gelmektedir.
  2)Dilin sadeleşmesi, halka yön vermek,halk ile devlet kopukluğunu gidermek,bakımlarından sosyal ve siyasi hedeflerle ilişkilidir.

  İnceleme

  1)şiirde önceki dönemlere göre ses ve söyleyiş ile modern şiire özgü söyleyişler bir arada kullanılmıştır
  2)Şiirde ritim hece ölçüsüyle sağlanmıştır. buda milli edebiyat döneminde hece ile şiir yazma ile ilgilidir.
  3)Esir yaratmayan tanrı imajında dönemin Osmanlı devletinin esaret altına alınmak istenmesi iel ilişkisi vardır.
  Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir ifadesinde ise zaman ve kan damlayan dişler arasında benzetme sanatı vardır.
  Ayrıca şiirde mazlumların intikamı,volkan, alev, boraköüpk, öksüz çocuk imgeleri kullanılmıştır.
  4)şiirde paçavralar altındaki yoksul, kan damlayan dişler,sert bakışlı göz, ağır yumruk gibi tarihi ev sosyal değer taşıyan ifadeler vardır.
  5)Sade dil, hece vezni ve işlenen sosyal tema ile halk şiirine ait imgeler bakımından farklılık göstermektedir.
  6)Şiirin teması , şarini kim olduğudur.sanatsal anlamda şairin kimliği teması olarak işlenmiştir.
  7)Şiirin evrensel olması onun yaratıcısı olan şairinde evrensel olması anlamını taşıdığı için tema her çağda ve ülkede geçerli olabilecek bir temadır.

  Sayfa 169
  2. ETKİNLİK:
  1. grup:şiirdeki şairin toplum karşısındaki sorumluluğu ile öğretici metinlerdeki temalar ile benzerlik göstermektedir.
  2. grup:şair şiirde estetik zevk amacı gütmemiştir.

  8)Bırak beni haykırayım adlı şiir türk şiirinde sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir olarak yerini alır.
  9)MEHMET EMİN YURDAKUL


  --------------------------------------------------------------------------------


  Mehmet Emin Yurdakul, 13 Mayıs 1869 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.. 14 Ocak 1944 tarihinde ise İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Milli Edebiyat ve Türkçülük akımının en büyük temsilcisilerinden biridir. Mektebi Mülkiye’nin idadi bölümünden ayrıldı. Daha sonra devlet memurluğu yaptı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Şiirleriyle İstanbul hükümetini eleştirince 1907 yılında Erzurum rüsumat nazırlığına tayini çıkarıldı ve böylece İstanbul’dan uzaklaştırıldı. İkinci Meşrutiyet’in ilanının akabinde aynı görevle bu defa Trabzon’a gönderildi. 31 Mart Olayı’ndan sonra 13 Nisan 1909'da İstanbul’a çağrıldı. Bahriye Nezareti Müsteşarlığı'na atandı. Hicaz ve Sivas’ta valilik görevinde bulundu. 1910 yılında İstanbul'a geri döndü. Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer aldı. Türk Yurdu dergisinin yayın sorumluluğunu üzerine aldı. İttihat ve Terakki ile anlaşmazlığa düşünce 1912 yılında Erzurum Valiliği'nden emekliye ayrıldı. 1914'te Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Musul milletvekili oldu. Aralık 1919'da Türk Fırkası'nı kurdu. İstanbul'un işgalinin akabinde 1921'de Anadolu'ya geçti. Antalya, Adana, İzmir illeri çevresinde çalıştı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Şarkikarahisar, sonra da Urfa ve İstanbul milletvekili oldu. Mehmet Emin Yurdakul, yaşamını yitirene dek milletvekilliği yaptı. Yazmaya şiirle başladı. İlk şiiri 1897’de Servet-i Fünun dergisinde yayınlandı. Devrinin şiir anlayaşının dışına çıktı, hece ölçüsüne dayalı yalın bir Türkçe kullandı. Türk edebiyatına halkın sesini getiren gerçekçi bir şair olarak değerlendirildi. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan şiirler yazdı. Coşku, ulusal duygular, kahramanlık, yüreklendirme ve öğreticilik öğelerini ön plana çıkardı. Şiire şekil yenilikleri de getirdi. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizeden kurulu şiirler yazdı. Milli edebiat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. "Türk Şairi", "Milli Şair" ünvanı ile tanınır..


  --------------------------------------------------------------------------------


  ESERLERİ

  ŞİİR:
  Türkçe Şiirler (1899-1918)
  Türk Sazı (1914)
  Ey Türk Uyan (1914)
  Tan Sesleri (1915, 1956)
  Ordunun Destanı (1915)
  Dicle Önünde (1916)
  Hastabakıcı Hanımlar (1917)
  Turana Doğru (1918)
  Zafer Yolunda (1918)
  İsyan ve Dua (1918)
  Aydın Kızları (1919)
  Mustafa Kemal (1928, şiir ve düzyazı)
  Ankara (1939)

  DÜZYAZI:
  Fazilet ve Asalet (1890)
  Türkün Hukuku (1919)
  Kral Corc’a (1923)
  Dante’ye (1928)
  aytek1903 ve vuslat bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş