11.sınıf inkilap yazılı soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde hilly tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113

  I.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

  1- Meşrutiyetin 2.kez ilan edilmesini sağlayan sebepler nedir?
  2- Jön Türklerin Kurduğu İttihat Ve Terakki Cemiyetinin Amacı Neydi? Yazınız.
  3- I.Balkan savaşının sebepleri nelerdir? Maddeler halinde Yazınız.
  4- Almanya neden Osmanlıyı savaşa kendi yanında sokmak istiyordu? Yazınız.
  5- İtilaf devletlerinin Çanakkale cephesini açmalarının sebepleri nelerdir?
  6- Çanakkale zaferinin önemi nedir? Yazınız.
  7- Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli 3 maddesini yazınız.
  8- İzmir ne zaman kim tarafından işgal edilmiştir? Yazınız.
  9- Milli Varlığa Düşman Cemiyetler nelerdir? Yazınız.
  10- Kurtuluş Savaşının amacı ve yönteminin ilk kez ilan edildiği belge hangisidir? Yazınız.

  NOT: Her soru 10 puan ve süre 40 dakikadır

  T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ I.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

  1- Meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesinde başrolü oynayan cemiyet hangisidir yazınız.
  2- II. balkan savaşı sonunda Osmanlının imzaladığı anlaşmalar hangileridir? Yazınız.
  3- Fransız ihtilalinin Osmanlı devleti üzerindeki olumsuz etkisi nedir kısaca yazınız.
  4- Trablusgarp savaşının nedenini yazınız.
  5- Zararlı cemiyetleri yazınız.
  6- I. Balkan savaşına katılan devletler hangileridir? Yazınız.
  7- I. Dünya savaşına Osmanlı Devletinin katılma amacı nedir?
  8- I. Dünya savaşı sonunda imzalanan anlaşmaları devletleriyle birlikte yazınız.
  9- I. Dünya savaşının sonuçlarını yazınız.
  10- Mondros Ateşkes anlaşmasının 7. ve 24. maddelerini açıklayınız.  1.dönem 2.yazılı

  Adı :
  Soyadı :
  Sınıfı :
  No :

  1-Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya
  hangi savaş sonunda Osmanlı egemenliğinden
  çıkmıştır?
  A)Balkan Savaşları
  B)1877-1878 Osmanlı-Rus savaşları
  C)I.Dünya savaşı
  D)Trablusgarp savaşı
  E)Kurtuluş savaşı

  2-Wilson İlkelerinin aşağıdaki maddelerinden hangisi yeni devletler kurulabileceğini ortaya koymuştur?
  A)Bütün barış antlaşmaları açık olacak.
  B)Savaş sonunda galipler yenilenlerden toprak almayacak.
  C)Yenilenler savaş tazminatı almayacak.
  D)Devletlerarası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek.
  E)Türklere kesin egemenlik tanınacak,Türk egemenliği altındaki diğer milletlere de kendini yönetme hakkı verilecek.

  3-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ülkesi sınırları içerisinde açılan cephelerden biri değildir?
  A)A)Kafkas Cephesi B)Irak Cephesi
  C)Filistin Cephesi D)Galiçya Cephesi
  E)Çanakkale Cephesi

  4-Mustafa Kemal’in tanınması ve milli mücadelede önder olarak kabul edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çoktur?
  A) Çanakkale Savaşı’nın Kazanılması.
  B)Derne’de İtalyan Kuvvetlerinin durdurulması.
  C)Muş’u ve Bitlis’i Ruslardan geri alması.
  D)Halep’in kuzeyinde düşmanı durdurması.
  E)Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması.

  5-Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş
  Savaşımızdaki önemi en çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
  A)Anadolu’nun ve Trakya’nın her yanında
  duyurulmuş olması.
  B)Halkı düşmanlara karşı silahlı direnişe
  çağırmış olmasından.
  C)işgallerin başlamasını izleyen günlerde
  hazırlanmış olmasından.
  D)Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve yöntemini
  belirtmesinden.
  E)İstanbul hükümetine karşı bir hareket niteliği
  taşımasından.

  6-Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes
  Antlaşmasından sonra Türk ulusu’nu tehlikelere
  karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla
  Havza ve Amasya’da genelgeler yayınlamıştır.
  Bu genelgelerin Türk Ulusu üzerinde etkili
  Olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur?

  A)Anadolu’da itilaf Devletlerine karşı
  protesto ve mitingler yapılması
  B)Osmanlı Mebusan Meclisi kararlarının, itilaf
  Devletlerinin isteklerine uymaması
  C)Amasya’da Mustafa Kemal’in İstanbul
  Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi
  D)Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapılması
  E)ilk TBMM’ne Osmanlı mebuslar meclisi
  Üyelerinin de alınması

  7-Kuvay-i Milliye, işgallere karşı cepheler
  kurulmasıyla ortaya çıkmıştır.
  Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlan-
  masına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmış-
  tır?
  A)Erzurum Kongresi B)Sivas Kongresi
  C)Alaşehir Kongresi D)Balıkesir Kongresi
  E)Edirne Kongresi

  8-Erzurum Kongresi kararları arasında, ulusal
  iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık
  ve halifelik makamını kurtaracağı hükmü
  de yer almıştır.
  Ulusal egemenlik anlayışına ters düşen böyle
  bir karar alınmasının temel nedeni
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ortamın böyle bir değişikliğe hazır olmaması
  B)itilaf Devletlerinden çekiniliyor olması
  C)imparatorluğun çökmesinin önlenmesi
  D)Osmanlı Devleti’nin desteğine ihtiyaç
  duyması
  E)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi

  9-Kuvay-ı Milliye başlangıçta hangi devletin
  Anadolu’daki işgallerine karşı bir tepki olarak
  oluşturulmuştur?

  A)İngiltere B)Fransa C)Yunanistan
  D)Rusya E)İtalya

  10-Kurtuluş Savaşımızın amacı, gerekçesi ve yöntemi
  ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
  A)Misak-ı Milli belgesiyle
  B)Amasya Genelgesiyle
  C)Sivas Kongresi kararlarıyla
  D)ilk TBMM kararlarıyla
  E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

  11-Mustafa Kemal Anayurdun parçalanması
  tehlikesi karşısında ülke çapında bir kongre
  yaparak Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir.
  Mustafa Kemal’in bu yolla ulaşmak istediği ilk
  amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Saltanatı kaldırmak
  B)Yeni bir anayasa hazırlamak
  C)Kurtuluş savaşını tek elden yönetmek
  D)Cumhuriyeti ilan etmek
  E)Halifeilği kaldırmak

  12-Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan
  Meclisi’nin onayından geçmiştir?
  A)Takrir-i Sükun Kanunu
  B)Hıyanet-i Vataniye Kanunu
  C)Misak-ı Milli
  D)istiklal Mahkemeleri
  E)Tekalif-i Milliye Emirleri  13- II.TBMM’nin açılması
  III.Düzenli ordunun kurulması
  IV.Laik devlet anlayışının benimsenmesi
  V.Lozan Barışının İmzalanması
  Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilip yerleştirilmesi amacına yöneliktir?
  A)I. B)II C)III D)IV E)V

  14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
  A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
  C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye
  E)Tekalif-i Milliye

  15-Aşağıdakilerden hangisine, İstanbul ve TBMM birlikte katılmışlardır?
  A)Sevr Antlaşması B)Lozan Görüşmeleri
  C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
  E)San Remo Konferansı

  16-Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay’da Özel bir yönetim kurulması, aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama görünümündedir?
  A)Amasya Görüşmelerine
  B)Amasya Genelgesine
  C)Londra Konferansı kararlarına
  D)Misak-ı Milli’ye
  E)Kars ve Gümrü Antlaşmalarına

  17-TBMM Hükümeti ilk siyasi ilişkilerini aşağıdaki
  Avrupa ülkelerinden hangisiyle kurmuştur?
  A)İngiltere B)Almanya
  C)Sovyet Rusya D)Fransa
  E)italya

  18-Yunan Kuvvetlerinin ilk kez Türk düzenli birlikleriyle karşılaşmaları, aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
  A)I. İnönü Savaşı B)Aslıhanlar Savaşı
  C)II. İnönü Savaşı D)Sakarya Savaşı
  E)Büyük Taarruz

  19-Çerkez Ethem ve Kadeşlerinin TBMM Hükümeti’ne isyan etmesi üzerine siyasi ve askeri durumu uygun bulan yunanlılar
  Anadolu’yu işgal hareketini hızlandırmışlardır.
  Bunun üzerine Yunanlıları durdurmak amacıyla yapılmış olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Eskişehir ve Kütahya B)II.İnönü
  C)I.İnönü D)Sakarya
  E)Dumlupınar

  20-TBMM’nin hukuksal alanda ilk defa tanınması hangi olayla olmuştur?
  A)Lozan Barış Antlaşmasın B)Ankara Antlaşması
  C)Londra Konferansı D)Moskova Antlaşması
  E)Mudanya Ateşkes Antlaşması

  21-İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?
  Gümrü Moskova Ankara
  A)Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
  B)Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
  C)Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
  D)Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
  E)Fransa Sovyet Rusya Ermenistan


  22-Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile dostluk ve yardımlaşma amacıyla ilişkiler kuran ilk islam ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İran B)Irak
  C)Suriye D)Afganistan
  E)Pakistan

  23-Mustafa Kemal’ Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi muharebeden sonra verilmiştir?
  A)I.İnönü Muharebesi
  B)II.İnönü Muharebesi
  C)Sakarya Meydan Muharebesi
  D)Kütahya Eskişehir Muharebesi
  E)Başkomutanlık Meydan Muharebesi

  24-Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili maddesi Türk ekonomisinin gelişmesindeki engelleri
  ortadan kaldırmıştır?
  A)Ege Adaları B) Yabancı Okullar
  C)Kapitülasyonlar D)Nüfus Mübadelesi
  E)Patrikane

  25-Türk Kurtuluş Savaşını sona erdiren Antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mondros Ateşkes Antlaşması
  B)Sevr Antlaşması
  C)Mudanya Ateşkes Antlaşması
  D)Kars Antlaşması
  E)Lozan Barış Antlaşması
  1.dönem 2.yazılı soruları


  1.Anadolu'da TBMM hükümetine karşı çıkan ayaklanmaların nedenlerini açıklayınız.

  2.Sevr Barış Antlaşması'nın hukuken geçerli olmamasını sağlayan nedenler nelerdir?

  3. Lozan Barış Antlaşması'nın yeni Türk Devleti tarafından önemi nedir?

  4.Çerkez Ethem isyanını açıklayınız.

  5.Kuva-yı İnzibatiye ne anlama gelmektedir?Amacı ve kimler tarafıdan kurulduğunu belirtiniz

  6. TBMM'nin ilk siyasi zaferi hangi antlaşma ile olmuştur?Açıklayınız.

  7. Düzenli Ordu kurulmasının nedenlerini açıklayınız.

  8.Türkiye İktisat Kongresi'nin önemini açıklayınız.

  9.Devletçiliğin ekonomiye ve liberalizme bakış açısını açıklayınız.

  10.Misak-ı Milli'nin aldığı kararlardan en önemli 2 tanesini yazınız.
  Son düzenleyen: Moderatör: 15 Ağustos 2009
  emine42 ve koralado38 bunu beğendi.
 2. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113

  2.dönem 1.yazılı soruları


  1.İnkılap,fırka,tevhid kelimelerinin anlamlarını açıklayınız.

  2.TBMM Medeni Kanunu hazırlarken hangi ülkenin kanunlarını örnek almıştır?

  3.Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun yeni Türkiye Cumhuriyeti açısından önemini açıklayınız.

  4.Halifeliğin kaldırılmasının tarih sahnesindeki önemi nedir?

  5.Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılış sebeplerini açıklayınız.

  6.Mecellenin Türk toplumundaki yeri nasıldır?Açıklayınız.

  7.Türk dilinin gelişimi için yapılan çalışamaları açıklayınız.

  8.Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan medreseler niçin zamanla bozulmaya uğramıştır?

  9.Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılmasının yeni Türk Devleti açısından önemini açıklayınız.

  10.Türk kuvvetleri Kuvay-ı Milliye'den düzenliye orduya nasıl geçiş yapmıştır?
 3. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113

  2.dönem 1.yazılı
  S-1-Lozan Barış Antlaşması’nda alınan hangi kararlar,Yeni Türk Devleti’nin ekonomik alanda egemenlik haklarını güçlendirmiştir?(10 PUAN)

  S-2-Aşağıdaki gelişmelerin hangi olayın sonucunda meydana geldiğini yazınız.(10 PUAN)
  -Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması:
  -Rusya ile Moskova Antlaşması’nı imzalanması:
  -Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü:
  -Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması:
  -Meclis Hükümeti Sisteminden Kabine Sistemine geçiş:

  S-3- A)TBMM ,Yasama ve Yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.
  B)Meclis ,3 ay süre ile bütün yetkilerle M.KEMAL’i Başkomutan seçmiştir.
  Milli mücadele döneminde yaşanan bu iki uygulamanın ortak amacı nedir?(5 PUAN)

  S-4-M.KEMAL,Londra Konferansı’ndan Türk milleti lehine bir karar çıkmayacağını bilmesine rağmen delege göndermiştir.M.KEMAL’in bu yolla ulaşmak istediği amaçları yazınız.(10 PUAN)

  S-5- 31 Mart Olayı Bu olayların ortak yönü nedir? ( 5 PUAN)
  Şeyh Sait İsyanı
  Menemen Olayı

  S-6-Aşağıda M.KEMAL’in çok ünlü sözleri verilmiştir.Bu sözlerin hangi olay sırasında söylendiğini yazınız.(10 P)

  “Hatt-ı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı…………………”
  -

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır.Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
  -

  “Ordular!İlk hedefiniz Akdeniz’dir.İleri!”
  -

  “İsmet Paşa;Siz orada yalnız düşmanı değil,milletin makus talihini de yendiniz.”
  -

  “Size ben taarruz emretmiyorum.**meyi emrediyorum……………….”
  -
  S-7-Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi ,Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösterir?(10 PUAN)

  S-8-Aşağıdaki soruda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.(15 PUAN)

  a)Kütahya –Eskişehir Savaşları’nın milli mücadelede yarattığı olumsuz etki …………………………….Savaşı ile giderilmiştir.
  b)………………… ……………… ‘da çözümlenemeyen ……………………… …………………Şeyh Sait İsyanı’nın da etkisi ile aleyhimize sonuçlanmıştır.
  c)Türk kadını ……………………. …………………… ………………..ile sosyal ve ekonomik hayatta hak ettiği yeri kazanmıştır.
  d)Lozan Barış Konferansı’na katılan Türk heyetinden…………………………….ve………………………
  konularında kesinlikle taviz vermemeleri istenmiştir.
  e)M.KEMAL,Başkomutan sıfatı ile ilk olarak, ordunun ihtiyacını karşılamak amacı ile …………………………………………..………………….yayınlamıştır.

  S-9-Milli Mücadele döneminde yapılan bir çok çalışma,M:KEMAL’in Türkiye’de ulus egemenliğine dayalı bir yönetim kuracağının işareti idi.Ancak,bağımsızlık mücadelesi kazanılıncaya kadar halkın tepkisini çekmemek için Saltanat mak***** dokunulmamıştır.Daha sonra yaşanan hangi gelişme ,M:KEMAL’e bu işi gerçekleştirme fırsatını vermiştir.(10 PUAN)

  S-10- 3 Mart 1924 ‘te çıkarılan kanunla Halifelik kaldırılmış,Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır.Bu uygulamanın amacı nedir?( 5 PUAN)

  S-11-Yeni Türk Devleti’nin Laikleştirilmesi aşamasında aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?(10 PUAN)
  1-Halifeliğin kaldırılması
  2-Yeni Türk Harflerinin kabulü
  3-Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  4-Lozan Anlaşması’nın imzalanması
  5-Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
 4. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113

  2.dönem 2.yazılı  Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz. (15)
  1- Sevr Antlaşması TBMM Hükümeti ile İtilaf devletleri arasında imzalanan bir antlaşmadır. ( )
  2- TBMM Hükümeti’ni tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. ( )
  3- Atatürk milliyetçiliği dili, dini, ırkı ne olursa olsun kendini Türk gören ve bilen herkesi Türk olarak kabul eder. ( )
  4- Hatay, Lozan Antlaşması sonunda Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır. ( )
  5- Montrö Antlaşması ile Boğazlar Komisyonu kaldırılarak, tüm yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir. ( )
  Aşağıda verilen cümlelerde doğru seçeneği işaretleyiniz. (30)
  1- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin kurulmasından çok geliştirilmesi amacına hizmet etmiştir?
  A- Düzenli ordunun kurulması B- Saltanatın kaldırılması C- Laik devlet anlayışı D- Kurtuluş Savaşı E- Lozan Barış Antlaşması

  2- Atatürk ilke ve inkılâplarında, aşağıdaki düşüncelerden hangisinin yeri yoktur?
  A- Devletin bağımsızlığını koruma B- Yönetimde millet egemenliğini benimseme C- Türk kültürünü çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma
  D- Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğini esas alma E- Amaca ulaşmak için her yolu deneme

  3- Türkiye 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olmuş, komşuları ile 1934’te Balkan, 1937’de ise Sadabat paktlarını imzalamıştır.
  Bu bilgilere dayanarak;
  I- Türkiye’nin dış ülkeler arasında saygınlığı artmıştır II- Türkiye’de iç güvenliği tehdit eden sorunlar vardır
  III- Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur IV- Türkiye dış güvenliğini sağlamada zorlanmıştır,
  yargılarından hangisine ulaşılabilir?
  A- I ve II B- I ve III C- II ve III D- II ve IV E- I, III ve IV
  4- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre milleti oluşturan öncelikli unsurlardan biri değildir?
  A- Dil birliği B- Tarih birliği C- Kültür birliği D- Ülkü (amaç) birliği E- Din birliği

  5- Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesini tamamlayan bütünleyici ilkelerden biridir?
  A- Çağdaşçılık B- Millî egemenlik C- Akılcılık ve bilimsellik D- Milli birlik ve beraberlik E- İnsan ve insanlık sevgisi

  6- Türkiye Cumhuriyeti, Türk topraklarını ele geçirmek isteyenlerle sonuna kadar savaşmayı, bağımsızlığına saygı gösteren devletlerle siyasî ilişkiler kurarak anlaşmalar yapmayı kendine temel ilke edinmiştir.
  Buna göre, yeni Türk devletinin dış politikada izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?
  A- Barış içinde yaşama B- Topraklarını genişletme C- Bloklaşmaya son verme D- Rejim değişikliklerini destekleme
  E- Demokrasiyi yayma

  Aşağıda verilen soruları uygun bir şekilde cevaplandırınız

  1- “Atatürkçülük” ne demektir? Tanımlayınız. (10)


  2- Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalar şunlar olmuştur:. (10)  3- Atatürk milliyetçiliğinin temel özellikleri şunlardır: (15)

  *

  *

  *


  *

  *

  *

  *  4- 20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Antlaşması’nın hükümleri şunlardır: (12)

  *

  *


  *


  *  5- Laiklik ilkesinin temel özelliklerini belirtiniz. (8)

  *

  *
 5. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  1.dönem 1.yazılı


  Aşağıdaki cümleler doğruysa yanlarına (D); yanlışsa (Y) harfi koyunuz.(3’er puan)


  …..1. I.Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyecek Coğrafi Keşifler ve Sanayi İnkılabı gerçekleşmiştir.
  …..2. Sanayi İnkılabı sonrasında İngiltere, sömürge imparatoru olarak anılmaya başlamıştır.
  …..3. Meşrutiyet karşıtlarının İstanbul’da isyan etmesi üzerine Bereket Ordusu 31 Mart Ayaklanması’nı durdurdu.
  …..4. İtalya ile Trablusgarp Savaşı sonucunda imzalanan Uşi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetti.
  …..5. I.Balkan Savaşına katılmamasına rağmen toprak alırım düşüncesiyle II.Balkan Savaşı’na katılan devlet Romanya’dır.
  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(3’er puan)
  1. Rusyanın sıcak denizlere inmek için Balkan milletlerini kışkırtarak Slavların Osmanlı’dan ayrılmasını sağlamaya yönelik politikasına…………………………………..denir.
  2. Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı sırasında, kendi amaçlarına ulaşabilmek için açtığı iki cephe ……………….. ….ve………………………………………..cepheleridir.
  3. MKemal’in Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında görevli olduğu cephe ………………..dir.
  4. Osmanlı Devleti’nin galip gelerek Rusya’ya yardım gitmesini engelleyen, savaşın süresini uzatan cephe ………………………………….dir.
  5. Kafkasya cephesinde Ermenilerin ihanetine uğrayan Osmanlı …………………….. Kanunu ile savaş bitene kadar Ermenileri güvenlik için göç ettirmiştir.
  Aşağıdaki cemiyetleri ve amaçlarını eşleştiriniz(3’er puan)

  Mavri Mira A …..İngiliz Mandasına girmek

  Hınçak-Taşnak B …..Bağımsız bir Kürt devleti kurmak

  İngiliz Muhipleri C …..Bağımsız bir Ermeni devleti kurmak

  Teali İslam D ….. Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak

  Kürt Teali E ….. Halifeliği güçlendirerek dediklerini yapmak

  Kilikyalılar F ….. Adana ve çevresini işgalden kurtarmak

  Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra aşağıdaki işgal edilen yerlerin karşılarına hangi devletler tarafından işgal edildiğini yazınız.(3’er puan)

  Musul, Antep, Urfa, Maraş, Batum

  Antalya ve Konya

  Adana ve çevresi

  İzmir ve çevresi

  Aşağıdaki soruları kısaca kağıdın arkasına cevaplayınız(10’ar puan)
  1) İzmir ve çevresi İtalya’ya vaat edilmesine rağmen Paris Barış Konferansında neden Yunanlılara verildi?
  2) Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf devletlerini yazınız.
  3) Osmanlı Devleti açısından Mondros’un en ağır maddesi olan 7.maddeyi açıklayınız
  4) ABD’nin I.Dünya Savaşına girmesi karşılığında İtilaf Devletlerinden kabul etmelerini istediği şartnamenin ismini yazınız.
 6. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113  2.dönem 2.yazılı soruları  1)Atatürk'e göre türk inkılaplarının amac nedir?
  2) Cumhuriyetin ilanı ile hangi sorunlara çözüm bulundu?
  3) Halifeligin kaldırılma sebepleri nelerdir?
  4)Halifeigin kaldırılmasının sonucları nelerdir?
  5) Tevhidi-i tedrisat kanununun amacı nedir?
  6) Medreseler nedn kapatılmıştır?
  7) Millet mektepleri nelerdir, amacını yazınız?
  8)Türk harf devriminin sebepleri nelerdir?
  9)Türk harf devriminin faydaları nelerdir?
  10)Türk tarih kurumu neden kurulmustur?
  11) TÜrk dil kurumu nedn kurulmustur?
  12) Şer'i ye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılmasının önemi nedir?
  13) erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılmasının önemi nedir?
  14) 1946'ya kadar çok partili siyasi düzene geçilmemesinin sebepleri nelerdir?
  15)1946'ya kadar cok partili siyasi düzene geçilmemesinin sonucları neledir?
  16) Cumhuriyet halk fıkrası ile Terakkiperver Cumhuriyet fıkrası arasndaki temel farklar neledir?
  17) Şeyh Said isyanın sebepleri nelerdir?
  18) Şey Said isyanın sonucları nelerdir?
  19) Takrir-i Sükun kanunu nedir?
  20) Serbest Cumhuriyet Fıkrası hangi ortamda kuruldu?
 7. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  11.Sınıf İnkılap Tarihi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları  1.Anadolu'da TBMM hükümetine karşı çıkan ayaklanmaların nedenlerini açıklayınız.
  2.Sevr Barış Antlaşması'nın hukuken geçerli olmamasını sağlayan nedenler nelerdir?
  3. Lozan Barış Antlaşması'nın yeni Türk Devleti tarafından önemi nedir?
  4.Çerkez Ethem isyanını açıklayınız.
  5.Kuva-yı İnzibatiye ne anlama gelmektedir?Amacı ve kimler tarafıdan kurulduğunu belirtiniz
  6. TBMM'nin ilk siyasi zaferi hangi antlaşma ile olmuştur?Açıklayınız.
  7. Düzenli Ordu kurulmasının nedenlerini açıklayınız.
  8.Türkiye İktisat Kongresi'nin önemini açıklayınız.
  9.Devletçiliğin ekonomiye ve liberalizme bakış açısını açıklayınız.
  10.Misak-ı Milli'nin aldığı kararlardan en önemli 2 tanesini yazınız.
 8. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  TC.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ
  1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
  S-1-a)Osmanlı tarihinde devlet düzenini değiştirmeğe yönelik ilk ayaklanma hangisidir?
  b)II.Abdulhamit’in Meclisi süresiz kapatarak 1.Meşrutiyet dönemini sona erdirmesi üzerine,Meşrutiyet yanlısı aydınların kurdukları gizli cemiyetin adı nedir?
  S-2-a)II.Meşrutiyet döneminde ağırlık kazanan düşünce akımı hangisidir?
  b)İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyan politikasını değiştirmesi karşısında,Osmanlı devleti dış politikada hangi devletle yakınlaşma içersine girmiştir?
  S-3-a)Osmanlı Devletinin Trablusgarp Savaşını bitirerek,İtalya ile anlaşmak zorunda kalmasında hangi gelişme etkili olmuştur?
  b)Osmanlı Devletinin Afrika kıtasındaki varlığı hangi anlaşma ile sona ermiştir?
  S-4-a)Yunanistan,Sırbistan,Karadağ ve Bulgaristan’ı kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlılara karşı kışkırtarak,Balkan savaşlarının başlamasında etkili olan devlet hangisidir?
  b) I.Balkan Savaşı sonunda,Balkanların yeni haritası hangi anlaşmayla belirlendi?
  S-5-a)Almanya’nın gelişen sanayisi için sömürge arayışına girişmesi,en çok hangi devletin tepkisiyle karşılaşmıştır?
  b)I.Dünya Savaşı başladıktan bir süre sonra,İtilaf devletleri arasındaki bağlantının kopmasında hangi gelişmenin büyük etkisi vardır?
  S-6- I.Dünya Savaşı sırasında
  a)Osmanlı Devleti,İngiltere’nin sömürge bağlantısını kesmek amacıyla hangi cepheyi açmıştır?
  b)İngiltere,petrol bölgelerini ele geçirmek ve Osmanlı Devleti’ni doğudan da kuşatabilmek için hangi cepheyi açmıştır?
  S-7-Mondros Ateşkes Anlaşmasının hangi maddesi;
  a)Anadolu-Rumeli bağlantısının kopmasına ve İstanbul’un güvenliğinin tehlikeye düşmesine neden olmuştur?(maddeyi açıklayınız)
  b)Anlaşma devletlerinin Anadolu’yu işgallerine ortam hazırlamıştır? (maddeyi açıklayınız)
  S-8-a)I.Dünya savaşı devam ederken,anlaşma devletlerinin kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar gereğince,Mersin’in doğusundan başlayarak, içerde Sivas’a kadar uzanan, Güneydoğu Anadolu ve Suriye’yi içine alan bölgeler hangi devletin payına düşmüştür?
  b)Anlaşma devletlerinin I.Dünya savaşı sonrasında bazı ülkelerde kurdukları manda yönetimleri,Wilson Prensiplerinin hangi maddesinin çiğnenmesi anl***** gelmektedir?
  S-9-a)İtilaf devletleri arasında ilk anlaşmazlıkların başlaması hangi olayın bir sonucudur?
  b)I.Dünya savaşı sırasında Osmanlı ordularıyla savaşmadığı halde,Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra Anadolu’da işgal hareketlerine başlayan devlet hangisidir?
  c)Karadeniz bölgesinde bir Rum devleti kurmayı amaçlayan Pontusçulara karşı,bu bölgenin haklarını savunmaya çalışa Milli cemiyet hangisidir?
  S-10-a)Atatürk’ün 1932’de Amerikalı general Mac Arthur’la yaptığı görüşmede,1939’da başlayacak olan II.Dünya savaşı ve sonuçlarından bahsetmesi,O’nun kişisel özelliklerinden hangisini göstermektedir?
  b)Ege bölgesinde Yunan işgaline karşı başlamış olan dağınık milli direniş hareketlerini desteklemek amacıyla toplanan ve çalışmaları Batı Cephesinin kurulmasıyla sonuçlanan yerel kongreler hangileridir?
 9. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi,I.Dönem-II.Yazılısı Çoktan Seçmeli Test Tipi A Grubu Sorularıdır.
  PUAN:
  SORULAR:


  1.Aşağıdakilerden hangisi,Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
  A)İtalya’nın sömürgeci siyaset izlemesi
  B)Osmanlı donanmasının İtalya’yı engellemesi
  C)Afrika’daki son Osmanlı toprağının korunmak istenmesi
  D)İngiltere’nin İtalya’yı cesaretlendirmesi
  E)Mustafa Kemal’in Derne ve Tobruk’ta başarılı olması
  2.Aşağıdaki yasalardan hangisi TBMM’ye karşı başlatılan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkarılmıştır?
  A)Tekalif-i Milliye
  B)Hıyanet-i Vataniye
  C)Takrir-i Sükun
  D)Ağnam Kanunu
  E)Teşkilat-ı Esasiye
  3.Yunanlılar Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’da Hristiyanların katledildiğini iddia etmişlerdir.
  Yunanlıların yukarıdaki iddiasının asılsız olduğu aşağıdakilerden hangisiyle ispatlanmıştır?
  A)Misak-ı Milli’nin kabul edilmesiyle
  B)Kuvva-yı Milliye’nin oluşturulmasıyla
  C)Wilson İlkeleri’nin yayınlanmasıyla
  D)General Harbord Raporuyla
  E)Amiral Bristol Raporuyla
  4.Aşağıdakilerden hangisi ,Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden biri değildir?
  A)Rum Pontus Cemiyeti
  B)Teali İslam Cemiyeti
  C)Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti
  D)İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  E)Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
  5.I.Osmanlı Devleti’ni fiilen sona erdiren
  II.Boğazlarda Osmanlı egemenliğini ilk kez ortadan kaldıran
  III.Doğu Anadolu’nun bir bölümünün
  Ermenilere verilebileceğini gösteren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Sevr B)Lozan C)Montrö
  D)Mondros E)Brest-Litowsk
  6.Ulusal ve ekonomik gelişmemiz için siyasal,adli,mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar hiçbir biçimde kabul edilemez kararı ilk kez aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?
  A)Amasya Genelgesi B)Misak-ı Milli
  C)Lozan Antlaşması D)Sivas Kongresi
  E)Sevr Antlaşması
  7. I Dünya savaşı sürerken rejim değişikliği nedeniyle savaşı terk etmek zorunda kalan İtilaf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtalya B) Japonya C) Yunanistan
  D) Fransa E) Rusya  8.Amasya Genelgesi’nde ;
  I.Yurdun bütünlüğünün ve ulusun geleceğinin tehlikede olduğu
  II.Ülkenin geleceğini yine ulusun kendi iradesinin kurtarabileceği
  III.Ülkenin bağımsızlığının gerçekleştirilmek istendiği belirtilmiştir.
  Buna göre genelgenin Kurtuluş Savaşı’nın hangi yönlerini belirttiği söylenebilir?
  I II III
  A)Amaç Gerekçe Yöntem
  B)Amaç Yöntem Gerekçe
  C)Gerekçe Amaç Yöntem
  D)Gerekçe Yöntem Amaç
  E)Yöntem Amaç Gerekçe
  9.Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği ilk kez
  aşağıdakilerden hangisinde ilan edilmiştir?
  A)Amasya Genelgesi B)Erzurum Kongresi
  C)Amasya Görüşmeleri D)Sivas Kongresi
  E)Misak-ı Milli
  10.Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa’nın Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal ile görüşmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
  A)Ulusal hareketin İstanbul Hükümeti tarafından desteklendiğini
  B)Mustafa Kemal’in ulusal hareketin lideri olduğunu
  C)Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükümetince resmen tanındığını
  D)Ulusal Hareketin yasallaştığını
  E)Temsil Heyeti’nin ulusal nitelikte olduğunu
  11.I.Meclis Hükümeti sistemi
  II.Kabine Sistemi
  III.Güçler Birliği
  IV.Kurucu Meclis
  V.Güçler Ayrılığı
  İlk TBMM yukarıdaki özelliklerden hangisine sahiptir?
  A) I,II,III B) I,III,IV C) II,III,V
  D) II ve V E) III ve IV
  12.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında başarısız olmasının nedenlerinden biri değildir?
  A)Ordudaki parti çekişmelerinin artması
  B)Komutanlar arasında görüş ayrılığının olması
  C)Ordunun büyük bölümünün terhis edilmesi
  D)Almanya’nın Rusya’yı Balkanlarda desteklemesi
  E)Balkanlardaki tehlikenin zamanında sezinlenememesi

  13.I.Misak-ı Milli kararlarının Meclis-i
  Mebusan’da onaylanması
  II.İstanbul’un resmen işgal edilmesi
  III.Osmanlı Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı
  imzalaması
  gelişmelerinden hangilerinin I.TBMM’nin açılması- nın haklı zeminini oluşturduğu söylenebilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C) I ve II
  D)II ve III E)I,II,III
  14.Aşağıdakilerden hangisinde,Mustafa Kemal, Türk halkının işgallere karşı protesto mitingi düzenlemesini istemiştir?
  A)Amasya Genelgesi B)Havza Genelgesi
  C)Sivas Kongresi D)Erzurum Kongresi
  E)Amasya Görüşmeleri
  15.Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri ,
  -Boğazları ele geçirmek
  -Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
  -Rusya’ya yardım ulaştırmak
  -Balkan devletlerinin savaşa girmesini sağlamak
  amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisini açmışlardır?
  A) Kafkas B)Irak C)Kanal
  D) Suriye E)Çanakkale
  16. Sivas Kongresi'nde seçilen Temsil Kuru¬lunun Erzurum Kongresi'ndeki Temsil Kurulu'ndan farkı, aşağıdakilerden han¬gisidir?
  A) Başkanlığını Mustafa Kemal'in yapması
  B) Bu kurulun ülke çıkarları için çalışması
  C) Bunların Meclisi Mebusan üyelerini oluştur¬ması
  D) Bütün yurdu temsil etmesi
  E) Başkanlığını Kazım Karabekir'in yapması
  17.Aşağıdakilerden hangisi, Kuvva-i Millîye’nin oluşturulmasının sebeplerinden biri değildir?
  A)Osmanlı Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı onaylaması
  B)Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi
  C)Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaz hâle gelmesi
  D) İtilâf Devletlerinin Mondros hükümlerini tek taraflı olarak uygulaması
  E) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması
  18.Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kanun-i Esasi B)Teşkilat-ı Esasiye
  C)Kuvva-yı Milliye D)Heyet-i Temsiliye
  E)Kuvva-yı İnzibatiye
  19.Wilson İlkeleri,Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklara bağımsızlık hakkı tanımıştır.Azınlıkların bunu gerçekleştirebilmek için izledikleri politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A)İşgalcilere destek vermek
  B)Silahlanmak
  C)Cemiyetler Kurmak
  D)Ayaklanmalar çıkarmak
  E)Kendi aralarında ortak savunma gücü oluşturmak

  A 20.Temsil Kurulu’nun Sivas’tan sonra Ankara’yı merkez yapmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A)Haberleşme ve ulaşımın yeterli olması
  B)İşgale uğramamış olması
  C)Tarihi bir öneme sahip olması
  D)Olabilecek olası bir savaşta cephelere yakın olması
  E)Güvenli bir konumda bulunması
  21.İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden Niyazi ve Enver Beyler'in, Manastır ve Selanik'te başlattıkları ayaklanmalar ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
  A) Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi
  B) II. Abdulhamit'in tahttan indirilmesi
  C) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
  D) Azınlık isyanlarına destek olma
  E)Ayrı bir devlet kurma
  22.Aşağıdakilerin hangisinde Milli Cemiyetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirilmiştir?
  A)Amasya Genelgesi
  B)Son Osmanlı Mebuslar Meclisi
  C)Amasya Görüşmeleri
  D) Sivas Kongresi
  E)Erzurum Kongresi
  23. IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kongreler ve mitingler düzenlemek
  B) Anadolu'da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak
  C) Doğu Anadolu'daki askeri birlikleri teftiş etmek
  D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak
  E) Doğu Karadeniz'de çıkan olayların nedenlerini araştırmak
  24.I.Takvim-i Vakayi
  II.İrade-i Milliye
  III.Hakimiyet-i Milliye
  IV.Tercüman-ı Ahval
  Yukarıdaki gazetelerden hangileri Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenme döneminde çıkarılmıştır?
  A)I-II B)II-III C)III-IV D)III-V E)II-IV
  25.I.Amasya Görüşmeleri
  II.Erzurum Kongresi
  III.Sivas Kongresi
  IV.Amasya Genelgesi
  V.Misak-ı Milli’nin kabul edilmesi
  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)I-II-III-IV-V
  B)II-III-IV-V-I
  C)IV-II-III-I-V
  D)III-IV-I-II-V
  E)IV-II-III-V-I
  mehmet21 bunu beğendi.
 10. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113  SORULAR


  1-) Osmanlı Devleti’nde görülen demokratikleşme aşamalarını, tarihlerini de
  vererek yazınız.
  2-) I. Dünya Savaşı’nın nedenlerini maddeler halinde yazınız.
  3-) Atatürk’ün eserlerini yazınız.
  4-) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini ve bu maddeyle İtilaf
  Devletleri’nin neyi amaçladığını yazınız.
  5-) Kuvva-yi Milliye’nin özelliklerini maddeler halinde yazınız.
  6-) “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır” sözü ilk defa
  nerede söylenmiştir? Bu sözün söylenmesinin önemi nedir?
  7-) Erzurum Kongresi’ni diğer yerel kongrelerden ayıran özelliği nedir?
  :cool: Amasya Görüşmeleri’nin Türk Kurtuluş Savaşı açısından önemi nedir?
  9-) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesinin ve Ankara’yı Milli Mücadelenin
  merkezi seçmesinin nedenlerini yazınız.
  10-) Aşağıdaki tarih ve kelimeler hakkında bildiklerinizi yazınız:
  Misak-ı Milli, Kazım Karabekir, Milli Kongre Cemiyeti, Amiral Bristol,
  13 Nisan 1909.  YANITLAR

  A-1/B-5: 1839–Tanzimat Fermanı , 1856–Islahat Fermanı , 1876–I.Meşrutiyet,
  1908–II.Meşrutiyet.
  A-2/B-6:a)İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomi ve silahlanma yarışı, b)Fransa’nın Almanya ile Alsaice-Lorraine bölgesi için 1871’de yaptığı Sedan Savaşı’nın öcünü almak istemesi, c)Rusya’nın Balkanları kendine bağlamak için uyguladığı Panislavizm propagandasının Avusturya-Macaristan’ı rahatsız etmesi, d)İngiltere ve Rusya’nın Reval Görüşmeleriyle ortaya çıkan Osmanlı üzerindeki isteklerinin Almanya’yı rahatsız etmesi, e)1914’te Sırbistan’ı ziyaret eden Avusturya – Macaristan veliahtı Ferdinand’ın bir Sırplı milliyetçi genç tarafından öldürülmesi.
  A-3/B-7:Bağımsız ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti,Nutuk,Osmanlı Ordugahı, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Vatandaş için Medeni Bilgiler, Lise Tarih kitaplarının bazı bölümleri, Geometri Kitabı.
  A-4/B-8: 7.Madde:İtilaf Devletleri,güvenliklerini tehlikeye düşürecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdi. Bu maddenin amacı; İtilaf Devletleri bu maddeye dayanarak Osmanlı Devleti’ni parçalamayı hedeflemişlerdir.
  A-5/B-2:a)Kuvva-yi Milliye birlikleri eli silah tutan herkesten oluşuyordu.Hatta zamanında eşkiyalık yapmış olanlar bile katılmıştı.b) Kuvva-yi Milliye birlikleri bölgesel direniş yapıyordu.Ancak tüm yurdun düşmandan temizlenmesi gerekiyordu.c) Kuvva-yi Milliye birlikleri düşmanı durdurabiliyor,düşmana zarar verebiliyor ancak geriletemiyorlardı.Bunun için de düzenli ordunun kurulması gerekiyordu.d) Kuvva-yi Milliye her türlü ihtiyacını halktan karşılıyordu.e) Kuvva-yi Milliye’ye katılan eşkiyalar zamanla halktan aldıkları yardımları zorla almaya başladılar.Bu yüzden Kuvva-yi Milliye’nin düzenli orduya dönüştürülmesi şart oldu.
  A-6/B-9:Amasya Genelgesi’nde söylenmiştir. İlk defa ulusal egemenlik kavramından öz edilmiştir.
  A-7/B-4:Erzurum Kongresi yerel amaçlarla toplanmış ancak tüm ulusu ilgilendiren kararlar alınmıştır.Çünkü Mustafa Kemal Paşa da bu kongreye katılmıştır.Ancak Alaşehir,Balıkesir,Nazilli Kongreleri yerel amaçlarla toplanmış ve yerel kararlar alınmıştır.Çünkü Mustafa Kemal Paşa bu kongrelerde bulunmamıştır.
  A-8/B-1:İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti’ni resmen tanımıştır.
  A-9/B-3:a)İstanbul’da toplanacak olan Mebusan Meclisi’nin çalışmalarını daha yakından izlemek için, b) Ankara’nın haberleşme ve ulaşım açısından (demiryolu…) daha uygun olması, c)Ankara’nın işgale uğramamış güvenli bir yer olması, d)Ankara’nın Batı Cephesi’ne daha yakın olması, e)Ankara halkının ulusal mücadeleye olumlu yaklaşması.
  A-10/B-10:
  Misak-ı Milli:28 Ocak 1920’de Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan bir karardır.Bu karara göre Türklerin çoğunlukta oldukları Doğu Trakya ve Anadolu’da bağımsız bir Türk Devleti kurulmalıdır ve kapitülasyonlar hiçbir şekilde kabul edilemez.Bu kararın alınması üzerine İtilaf Devletleri, İstanbul’u işgal etmiş ve Osmanlı Mebusan Meclisi’ni dağıtmıştır.
  Kazım Karabekir: Doğu Anadolu’da görev yapan 15.Kolordu’nun komutanıdır.’ Mondros Ateşkes Antlaşması’ndaki Osmanlı Ordularının terhis edilmesi ile ilgili maddeye rağmen askerlerini terhis etmemiştir. Daha sonraları Kurtuluş Savaşı’na katılmış ve Erzurum Kongresi’nin düzenlenmesine ön ayak olmuştur.
  Milli Kongre Cemiyeti: Yararlı Cemiyetlerdendir. Düşman işgaline silah yoluyla değil, basın-yayın yoluyla karşı çıkmıştır ve tüm yurdun kurtulması için çalışmıştır.
  Amiral Bristol: Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Yunanlıların İzmir’i ve Batı Anadolu’yu işgal ederken, burada bulunan Türk halkına yaptığı zulümler üzerine, Osmanlı Devleti şikayetçi olmuştur.İtilaf Devletlerinin görevlendirdiği Amiral Bristol ve heyeti bölgeyi gezerek Yunanlıların haksız olduğunu,Türklerin gördüğü zulümleri anlatan bir rapor yazmıştır.
  13 Nisan 1909: II.Abdülhamit’in 1908’de Meşrutiyet’i tekrar ilan etmesi üzerine Meşrutiyet karşıtları 31 Mart Olayı olarak ta bilinen isyanı çıkardılar.Selanik’ten gelen Hareket Ordusu isyanı bastırdı.Bu olay Miladi Takvime göre 13 Nisan 1909’da olmuştur.
  burakXY bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş