11.sinif sosyoloji 1.Dönem Sinav Sorulari

Konu 'Sosyoloji Dersi Yazılı ve Test Soruları' bölümünde glsmcan tarafından paylaşıldı.

 1. glsmcan

  glsmcan Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  Lise 3. sınıf Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları
  1)Sosyoloji nedir? Neyi konu alır?

  2)Sosyolojinin ulaşmak istediği genel amaçları nelerdir?

  3)Sosyolojinin özellikleri nedir?

  4)Bir sosyoloğun toplumdaki görevi nedir?

  5)Toplumsal olaya bir örnek vererek açıklayınız.

  6)Klanların özellikleri nedir?

  7)Tarım toplulukları nelerdir?

  8) Sosyolojinin bilim olduğunun göstergeleri nelerdir?

  9)Sosyolojik araştırmalarda veri toplama yöntemleri nelerdir?

  10)Toplumsal bir ilişkide olması gereken 3 özelliği belirtiniz.

  Sosyoloji 1.DÖNEM 2. sınav soruları:D

  1)Toplumsal statü nedir? Bir örnek veriniz.

  2)Kazanılmış statülere kendinizden örnekler veriniz.

  3)Toplumsal değer ve toplumsal norm ilişkisini açıklayınız.

  4)Toplumsal sapmaya toplumdan bir örnek vererek açıklayınız.

  5)Toplumsal grupların işlevleri nelerdir?

  6)Toplumsal grup çeşitlerinden katılış biçimine göre gruplar kaça ayrılır özellikleri nelerdir?

  7)Türkiyedeki köy toplumsal grubun sorunları nelerdir?

  8)Kentleşme nedir? Kentleşmenin nedenleri nelerdir?

  9)Dikey hareketlilik nedir? Örnek veriniz.

  10) Milleti oluşturan unsurlar nelerdir?
  DaraDevilt bunu beğendi.
 2. ozgun2

  ozgun2 Üye

  Katılım:
  31 Mart 2010
  Mesajlar:
  48
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  9
  cevaplar hiçbir yerde yok mu
 3. ozgun2

  ozgun2 Üye

  Katılım:
  31 Mart 2010
  Mesajlar:
  48
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  9
  l)Sosyoloji nedir? Neyi konu alır?
  Sosyoloji; toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri, toplumsal yapıda ortaya çıkan olayları, toplumsal yapıda etkili olan değişim ve gelişim süreçlerini bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri kullanarak inceleyen ve bilimsel sonuçlara ulaşan bir sosyal bilimdir. Ancak sosyoloji bilim özelliklerini taşımaz.
  Sosyolojinin konusu ise toplumun bütünüdür.
  2)Sosyolojinin ulaşmak istediği genel amaçları nelerdir?
  • Toplumları, içinde bulundukları yere ve zamana göre nesnel ve somut koşullarıyla anlamak,
  • Toplumların, toplumsal grupların ve kurumların tarihsel gelişim sürecinde geçirdikleri değişimleri yaratan etkenleri aramak,
  • Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptayıp genellemelere ulaşmak,
  • Toplumsal değişme süreci ile ilgili olarak öngörülerde (tahminlerde) bulunmak.
  3)Sosyolojinin özellikleri nedir?
  • Sosyoloji bireysel sorunlarla değil, toplumu ilgilendiren sorunlarla ilgilenir. Örneğin; bir insanın işsiz olması sosyolojinin alanına girmezken binlerce işsiz insan toplumsal yaşamı etkilemiş ve sorun yaratmışsa bu, sosyolojinin alanına girer.
  • Sosyoloji, normatif olmayan (kural koymayan) bir bilimdir.
  •İnsanlara nasıl davranmaları gerektiğini değil, nasıl davrandıklarını gösterir. Bu yüzden sosyoloji olgulara dayalı pozitif bir bilimdir.
  •Sosyoloji olması gerekeni değil olanı inceler.
  •Sosyal hayatta rastlanan çeşitli olaylardan benzer ve tekrarlanabilir olanları inceler.
  •Sosyal olarak nitelendirilebilecek her şey sosyolojinin konusudur.
  • Sosyolojinin diğer bir özelliği de laboratuar ortamında deney yapan bir bilim olmamasıdır. Çünkü, toplumda yaşananların laboratuarda yapay olarak tekrarlanması mümkün olmaz.
  4)Bir sosyologun toplumdaki görevi nedir?
  Öncelikle bir bilim adamı olarak sosyologun görevi, toplumsal yaşamın nasıl oluştuğu, değiştiği hakkında birtakım bilgiler elde etmektir. Diğer bir görevi, toplumsal yaşamımızı etkileyen yanlış bilgilerden, ön yargılardan, kültür ve cinsiyet farklılıkları vb. ile ilgili olarak ileri sürülen yanlış düşüncelerden toplumu arındırmaktır. Toplumsal ilişkiler hakkında bilimsel yöntemle doğru ve gerçekçi bilgiler elde ederek, yanlış ve ön yargılı düşünceleri ortadan kaldırmak sosyologların belki de en önemli görevleri arasındadır. Çünkü ön yargılı düşünceler bilimsel olmayan etkenlerden kaynaklanır ve bu durum toplumda bir takım çatışmalara neden olabilir.
  5)Toplumsal olaya bir örnek vererek açıklayınız.
  Toplumsal olay, toplum hayatında tek tek ortaya çıkan, yeri ve zamanı belirli değişimleri dile getirir. Bu yüzden somut ve özeldir. Örneğin, Mustafa ile Canan'ın evlenmesi, iki kişinin dans etmesi ya da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919' da Samsun'a çıkması birer toplumsal olaydır.
  6)Klanların özellikleri nedir?
  Klanlar toprağa yerleşmemiş toplumlardır. En ilkel toplum biçimidir. Klan; hayvan bitki ya da herhangi bir nesneden (totem) var olduklarına inanan ve kendini akraba sayan göçebe topluluklara verilen addır. Klan üyeleri, aynı totemden var olduklarına inandıkları için her klan bir aile olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle bir erkeğin aynı klandan bir kadınla evlenmesi yasaktır. Klanların birleşmeleri ile "boy"lar oluşmuştur. Göçebe yaşam, klan ve boyların birleşerek oluşturdukları "kabile" de son biçimini alır.
  Klanların genel özellikleri:
  • Toprağa yerleşmemiş göçebe toplumlardır. Geçimleri avcılık ve toplayıcılıktır.
  • Cinsiyete dayalı iş bölümü vardır. Kadın ve çocuklar genellikle toplayıcı, erkekler avcıdır.
  • Ekonomik yaşam doğada var olanları tüketmeye dayalıdır. Taş, sopa gibi basit aletlerin kullanıldığı klan toplumlarında mülkiyet ortaktır. Ortak mülkiyet olması nedeniyle egemenliği temsil eden kurum (devlet) ortaya çıkmamıştır.
  • Bir hayvan ya da bitki kutsal sayılır. Bu inanca totemizm denilir.
  • Toplumsal düzen tabularla sağlanır. Tabu, bazı davranışları, ilişkileri ve nesneleri yasaklayan, kutsal olanla olmayanı ayıran kurallardır.
  • Herhangi birinin işlediği suçtan tüm bireyler sorumlu tutulur.
  7)Tarım toplulukları (özellikleri) nelerdir?
  Ekonomik faaliyetlerin tarıma dayalı yürütüldüğü toplumsal yapıdır. Yerleşik hayata geçilmiştir.
  Üretim el tezgahlarında, evlerde yapılmakta; insan gücü esasına dayanmaktadır. Bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir. Şehirler kurulmuş ve sınıflar belirginleşmiştir.
  Toprağa yerleşmiş ilk toplumlar özler ve sitelerdir.
  8) Sosyolojinin bilim olduğunun göstergeleri nelerdir?
  Kendine özgü gözlenebilir konusunun olması,
  Bilimsel yöntemin uygulanması,
  Kendine özgü araştırma tekniklerinin olması.
  9)Sosyolojik araştırmalarda veri toplama yöntemleri nelerdir?
  a) Anket: bireylerin belirli konularla ilgili, duygu, düşünce, tutum, önerilerini tespit etmek üzere hazırlanmış bir soru listesi ile bilgi alınmasıdır.
  b) Görüşme: Araştırmacının görüşeceği kimseyle yüz yüze gerçekleştirdiği bilgi alma tekniğidir.
  c) Monografi: Seçilen tipik birimlerin, mümkün olduğunca karşılaştırmaya ve genellemeye uygun bilgiler elde etmek için derinlemesine araştırılmasıdır. Sistematiktir.
  d) Sosyometri: Küçük grupların iç yapısını belirleyecek sorular oluşturarak grup üyelerinin antipati ve sempatilerini tespit etmeyi amaçlayan bir araştırma tekniğidir.
  10)Toplumsal bir ilişkide olması gereken 3 özelliği belirtiniz.
  *En az iki kişi arasında olmalı.
  *Toplumsal bir ilişki belli bir süre devam etmeli ve bu ilişkiler taraflarca ortak anlam taşımalı.
  *İlişkide bulunan bireyler birbirinden haberdar olmalı.
  11)Toplumsal statü nedir? Bir örnek veriniz.
  Toplumsal statü:bireyin toplum içindeki yerini belirleyen hak ve ödevlerle biçimlenen konumudur.
  Toplumsal statüler toplumsal ilişkiler aracılığıyla gerçekleşir.
  Statüler verilmiş ve kazanılmış statü olarak ikiye ayrılır.
  Cinsiyet, kölelik veya şehzadelik, zenci ya da beyaz olmak birer verilmiş statüdür.
  Müdürlük, öğretmenlik, doktorluk… birer kazanılmış statüdür.
  12)Kazanılmış statülere kendinizden örnekler veriniz.
  **************************************************
  13)Toplumsal değer ve toplumsal norm ilişkisini açıklayınız.
  Toplumda özellikle yazılı normlara uygun davranmayan bireylerin sayısı artarsa toplumsal denge ve uyum bozulur. Toplumsal işlevini yerine getiremeyen norm ortadan kalkar ve yerine yeni bir norm geçer.
  Toplumsal değerler, toplumsal normlar aracılığıyla somut bir nitelik kazanır. Değerler, toplumsal normlara göre daha genel ve kapsayıcı bir özelliğe sahiptir. Normlar ise bu genel ilkelerin özel olaylara uygulanışım dile getirir.
  Bir toplumsal değer norm hâline dönüştürülerek somutlaşır ve yaptırım gücü artar. Örneğin; "bağımsızlık"bir toplumsal değerdir ve bu Özellik hukuk kurallarına yansıtılarak bağımsızlığa aykırı davranışlar cezalandırılır. Yani, bir toplumsal değer olan bağımsızlık, norm hâline dönüştürülerek yaptırımı güçlendirilir.
  * değerler bir toplumda neyin olması, neyin olmaması gerektiğini gösterirken, normlar neyin yapılıp neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiğini gösterir.
  14)Toplumsal sapmaya toplumdan bir örnek vererek açıklayınız.
  Bir topluma ya da toplumsal gruba ait değer ve normların, bireyin herhangi bir davranışı ile ihlal edilmesi toplumsal sapma olarak adlandırılır. Olumlu ve olumsuz sapma olarak iki gruba ayrılır.
  Toplumca onaylanmayan rüşvet, cinayet, hırsızlık, tecavüz vb. olumsuz sapma grubuna girer.
  Toplumun istediği biçimde, ideal davranışlar yönünde gerçekleşen sapma türü olumlu sapmadır. Atatürk, Aynştayn gibi isimler olumlu sapkındır.
  15)Toplumsal grupların işlevleri nelerdir?
  *Birey katıldığı grubun davranış örnekleri ve olaylara bakış tarzını benimseyerek toplumsallaşmakta ve kişiliğini geliştirmektedir.
  *Toplumsal grup değer yargıları ve tutumların değişmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu etki karşılıklıdır. Bireydeki tutum değişimi grup normlarına uygun ise grubun işlevi pekiştirici, grup normu ile çelişiyorsa engelleyici olmaktadır.
  *Toplumsal grup bireyin yeme, barınma, sağlık, eğlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
  *Toplumsal grup birey için bir güvence oluşturmaktadır.
  16)Toplumsal grup çeşitlerinden katılış biçimine göre gruplar kaça ayrılır özellikleri nelerdir?
  İsteğe bağlı gruplar: Bireyin kendi özgür iradesine göre katıldığı gruplardır. Arkadaşlık gurubu, dernekler, siyasî partiler gibi. Bu tür gruplardan
  bazılarına girebilmek için yetenek, bilgi düzeyi, cinsiyet, dünya görüşü vb. niteliklere bakılır.
  • Bireyin isteğinin dışında katıldığı gruplar: Bu tür gruplara bireyler özgür iradeleriyle katılamazlar. Aileye ya da bir ulusa katılırken bireylerin kendileri karar vermezler.
  17)Türkiye’deki köy toplumsal grubun sorunları nelerdir?
  Türkiye’de Köy Toplumsal Grubunun Sorunları
  Türkiye’de köy toplumsal grubu, özellikle 1950’den sonra büyük bir
  toplumsal hareketlilik yaşamıştır. Bu toplumsal hareketlilik, tarımsal üretimde
  teknolojinin kullanılmasıyla, köyden kente doğru yoğun bir göç şeklinde kendini
  göstermiştir. Köydeki toplumsal değişimin nedenlerini ve ülkemizde kırsal alan sorunlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Ülkemizde ekonomik büyüme ile orantılı bir nüfus artışı yoktur. Özellikle
  kırsal alanda nüfus artışı daha fazladır. Bazı geleneksel değerler, inançlar nüfus artış hızının istenilen düzeye çekilmesine engel olmaktadır.
  • Yoğun nüfus artışı nedeniyle tarım toprakları ve üretim araçları miras
  yoluyla parçalanmaktadır. Bu ise, verimliliği düşürmekte ve köyden kente göçü
  hızlandıran en önemli etkenlerden biri olmaktadır.
  • Göç nedeniyle kentlerde istenilen vasıflarda ya da mesleklerde olmayan
  bir nüfus birikmektedir. Göç insanların işsiz kalmasına ve hayat standardının
  düşmesine neden olmaktadır. Kente gelir gelmez ii bulamayan ya da herhangi bir
  vasıf gerektirmeyen ve günü birlik işlerde çalışmak zorunda kalan bireyler,
  barınabilmek için gecekondu yapmak zorunda kalmaktadır. Böylelikle,
  sanayileşmeye dayalı bir kentleşme yerine, göçe dayalı, sorunlu ve çarpık bir
  kentleşme oluşmaktadır.
  18)Kentleşme nedir? Kentleşmenin nedenleri nelerdir?
  Kentleşme: nüfusun kentlerde toplanması ve kentsel alanların gelişmesi
  sürecini ifade eder. Ülkemiz, 1950’li yılların başından beri giderek etkisini artıran
  bir kentleşme süreci içinde bulunmaktadır. İç göçler sanayileşme gibi nedenlerle
  kırsal alan ve kent nüfusunun dengesi değişmekte, böylece gerek orta ölçekli kentler
  (Sivas, Nevşehir, Trabzon gibi) gerekse sayıları çoğalan metropoller (İstanbul,
  Ankara, İzmir, Adana, Bursa gibi) hızlı bir büyüme eğilimi içine girmektedir.
  Nedenleri:
  Kentleşmenin nedenlerini iki temel gruba ayırarak açıklayabiliriz:
  İtici nedenler, kırsal alanın ekonomik, kültürel, sosyal olanaklarının
  yetersizliği sonucunda oluşmaktadır. Çekici nedenler, kent yaşantısının sağladığı
  olanaklar sonucunda oluşmaktadır.
  İtici nedenler
  *Toprağın bölünmesi, verim sizliği ve kıtlık,
  *Deprem, kan davası, terör, vb.
  *Hızlı nüfus artışı sonucu oluşan işsizlik,
  *Eğitim, sağlık ve diğer olanakların yetersizliği,
  *Geleneklerin baskısından uzaklaşma ve özgür yaşama
  isteği.
  Çekici nedenler:
  *İş bulma, meslek edinme olanaklarının fazlalığı,
  *Daha iyi ve ileri eğitim ile sağlık koşullarından faydalanma,
  *Tüketim ürünlerinin bolluğu çeşitliliği,
  *Gelir düzeyini yükseltme olanakları,
  *Daha iyi hayat standardına ulaşma olanağı.
  19)Dikey hareketlilik nedir? Örnek veriniz.
  Dikey Hareketlilik: Birey ya da
  grupların bir tabakadan başka bir tabakaya
  geçişine dikey hareketlilik adı verilir. Bu tür bir
  geçişte, kişilerin statüsü ya artar ya da azalır.
  Örneğin, bir esnafın ailesinden kalan mirasla
  marketler zinciri açması, bir iş yeri sahibinin
  iflâs ederek işçi olması birer dikey hareketliliktir.
  20) Milleti oluşturan unsurlar nelerdir?
  a) Maddi unsurlar:
  Irk birliği
  Toprak birliği
  Ekonomik çıkar birliği
  b) Manevi unsurlar:
  Dil birliği
  Din birliği
  Tarih ve ülkü birliği
  Devlet birliği

Sayfayı Paylaş