11.sınıf sosyoloji yazılı soruları

Konu 'Sosyoloji Dersi Yazılı ve Test Soruları' bölümünde hilly tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113

  1.dönem 1.yazılı soruları  1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) koyunuz. (5 x 5:25 puan)

  1-) Sosyolojinin sözcük karsılığı toplum bilgisidir. (...…)
  2-) Iran – Irak savaşı sosyal olguya örnek olarak gösterilebilir. (...…)
  3-) Azınlıklar bir toplumda bulunan yabancılar,dinsel ve etnik gruplardır. ( ...…)
  4-) Monografi tekniğinin kurucusu Le Playdir. (...…)
  5-) Belirli bir statüdeki kişinin yapması gereken veya ondan beklenen davranışlara gerçek rol denir. (...…)

  B) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5 x 5: 25 puan )

  1-) Tek tek olaylardan genel sonuçlar bulmaya yönelen arastırma yöntemine ………………….. denir.
  2-) Sınırları belirlenmiş özel bir konu üzerinde derinlemesine yapılan bilimsel incelemeye ……………..denir.
  3-) Bir kişi yada gruba bir konudaki fikirlerini öğrenmek için hazırlanmış bir dizi sorudan olusan
  tekniğe……………..denir.
  4-) Bireyin sahip olduğu statülerden toplumda en etkin olanına ………………………denir.
  5-) Sevgi,arkadaşlık,dostluk gibi eğilimleri ölçmek isteyen bir sosyolog ……………….tekniğine basvurmalıdır.

  C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız( 10 x 5 : 60 puan )

  1-) Bireyin statüleri gereği olan rolleri yerinde ve zamanında kullanamaması durumuna ne ad verilir ?
  A-) Statü Karmaşası B-)Rol Çatışması C-)Statü Çatışması D-) Rol Yansıması E-) Rol Beklentisi

  2-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar arasında sayılamaz ?
  A-)Hukuk kuralları B-)Din kuralları C-)Görenekler D-)Toplumsal Çevre E-)Görgü kuralları

  3-) Kentin sosyal yapısı üzerinde araştırma yapmak isteyen bir sosyolog öncelikle hangi yönteme basvurmalıdır?
  A-)Gözlem B-) Monografi C-) Sosyometri D-) Anket E-)Görüşme

  4-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amacına ters düşen bir ifadedir?
  A-) Toplumsal olaylara bağlı olarak genellemeler yapma B-) Yapılan genellemelerden cıkarımlarda bulunmak
  C-) Toplumsal kurumların nasıl işlemesi gerektiğini saptamak D-) Toplumsal yapının kuruluş ve işleyişini incelemek
  E-) Toplumsal gidişe bir yön vermeye çalışan bilimlere öncelik sağlamak

  5-) Aşağıdakilerden hangisi anket yönteminin özelliklerinden değildir ?
  A-) Sorular anlamlı olmalıdır B-) Sorular araştırılan konuya uygun olmalıdır C-) Gerektiğinde isim yazdırılmalıdır
  D-) Sorular karmaşıktan basite dogru hazırlanmalıdır E-) Sorular günlük dilde sorulmalıdır

  6-) Aşağıdaki bilimlerden hangisi sosyoloji ile ilişkili değildir ?
  A-) Tarih B-) Psikoloji C-) Antropoloji D-) Ekonomi E-) Fizyoloji

  7-) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden değildir ?
  A-) Sosyoloji normatif bir bilimdir B-) Sosyoloji var olanı inceler C-) Sosyoloji ideali aramaz
  D-) Sosyoloji tüm toplumlar için geçerli ,evrensel yasalar aramaz E-) Sosyoloji sosyolizm anlayışını kabul etmez

  :cool: İlkel ve geleneksel toplumlarla ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacılar ,bilgi toplamak istedikleri toplumun hayatına katılarak bu insanların dünyasını öğrenmeye calısırlar.
  Bu araştırmada kullanılan sosyolojik yöntem hangisidir ?
  A) Anket B) Mülakat C) Sosyometri D) Gözlem E) Örneklem alma

  9-) I. Toplumun yapısı ve işleyişi II. Sosyal olay ve olgular III. Soysal sistemler
  IV. Grup içindeki ilişkiler V. Mizaç ve sosyal çevresinin etkisiyle sonradan kazanılan karakter
  Yukarıda verilenlerin hangisi sosyoloji bilimini doğrudan ilgilendirmez ?
  A-) I B-) II C-) III D-) IV E-) V

  10-) Önceden avukatlık yapan birinin sonraki yıllarda hakimlik rolunu oynaması daha kolay olmaktadır.Bu durum aşagıdaki sosyolojik terimlerin hangisi ile açıklanır ?
  A-) Rol çatısması B-) Statü çatışması C-) Rol pekişmesi D-) Rol karışması E-) Rol karmaşası

  BAŞARILAR…


  Lise 3. sınıf Sosyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları  1)Sosyoloji nedir? Neyi konu alır?
  2)Sosyolojinin ulaşmak istediği genel amaçları nelerdir?
  3)Sosyolojinin özellikleri nedir?
  4)Bir sosyoloğun toplumdaki görevi nedir?
  5)Toplumsal olaya bir örnek vererek açıklayınız.
  6)Klanların özellikleri nedir?
  7)Tarım toplulukları nelerdir? Sosyolojinin bilim olduğunun göstergeleri nelerdir?
  9)Sosyolojik araştırmalarda veri toplama yöntemleri nelerdir?
  10)Toplumsal bir ilişkide olması gereken 3 özelliği belirtiniz.
 2. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  11. SINIF SOSYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SORULARI

  1. Kültür nedir? Açıklayınız.


  2. Eğitimin toplumsal işlevleri nelerdir? Açıklayınız.


  3. Kültürün özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.


  4. Dikey ve yatay hareketlilik ne demektir? Örnekle açıklayınız.


  5. Toplumsal kurumların ayırıcı özelliklerini maddeler halinde yazınız.


  6. Köyden kente göç nedenlerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız.


  7. Az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş toplumların, toplumsal tabakalaşma piramitlerini çiziniz.


  8. Toplumsal Kurumların çeşitlerinden olan Aile ve Din Kurumlarının görevleri ve yapısal öğeleri hakkında bilgi veriniz.


  9. Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

  · Emperyalizm

  · Örgüt
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş