11.sınıf t.c inkılap tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf Y.Sor.' bölümünde arzu_asi tarafından paylaşıldı.

 1. arzu_asi

  arzu_asi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.141
  Beğenileri:
  254
  Ödül Puanları:
  36

  1-Laiklik ilkesi Anayasaya hangi tarihte girmiştir?
  A) 1 Kasım 1922 B) 23 Şubat 1945
  C) 3 Mart 1924 D) 5 Şubat 1937
  E) 10 Nisan 1928

  2-Hiç bir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığının olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasıyla gerçekleşebilir?
  A)Milliyetçilik B)Devletcilik
  C)Milli Bağımsızlık D)Halkçılık
  E)Laiklik

  3- Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin açılmasına yönelik bir aşama değildir?
  A) Amasya genelgesi B) Sivas kongresi
  C) Misak-ı milli D) Heyet-i temsiliye
  E)Tekalif-i milliye.

  4-I.Beş yıllık plan başarıyla uygulandığı halde, II. Beş yıllık planın uygulanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Atatürk’ün ölümü
  B)İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı olması
  C)Demokrat partinin iktidara gelmesi
  D)Nato ittifakına girilmesi
  E)II. Dünya savaşının çıkması

  5-Ulusal kurtuluş savaşımızın çıkış noktası Atatürk ilkelerinin hangisi ile çok yakından ilgilidir?
  A)Halkçılık B)Milliyetçilik
  C)Cumhuriyetçilik D)Laiklik
  E)İnkılapçılık

  6-Bir devletin yönetimindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanınması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığına kanıt olabilir?
  A)Milliyetçilik B)İnkılapçılık
  C)Halkçılık D)Laiklik
  E)Cumhuriyetçilik

  7.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını kabul ederek antlaşma yapan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Fransa B) İngiltere
  C) Ermenistan D) İtalya
  E) Yunanistan

  8."Milli birlik ve beraberlik" Atatürk ilkelerinden hangisi'nin sonucudur?
  A)cumhuriyetciliğin B) İnkılapcılığın C)Devletciliğin D) Halkçılığın
  E) Milliyetçiliğin  9. Atatürk "dünyanın her türlü ilminden buluşlarından yararlanılacaktır" ancak temel kendi içimiz den çıkarılmalıdır" demiştir.
  Atatürk bu sözleriyle eğitimin nasıl olmasını istemiştir ?
  A)zorunlu B) mesleğe hazırlayıcı
  C) demokratik D) eşitlik sağlayıcı
  E) çağdaş ve milli

  10- Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle ilişkili en az olan aşağıdakilerden hangisidir
  A) öğretimin birleştirilmesi
  B) yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
  C) medreselerin kapatılması
  D) Türk tarih kurumunun kurulması
  E) soyadı kanunun kabul edilmesi

  11- "Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki patrikaneler din işleri dışında azınlıkların haklarını izleme gibi bazı günlük işlerde de yetki sahibiydiler"
  patrik hanelerin bu durumuna aşağıdaki yeniliklerin hangisiyle son vermiştir?
  A)laikliğin kabul edilmesi B) öğretimin birleştirilmesi
  C)medeni kanunun kabul edilmesi
  D) yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
  E) Türk kadınlara siyasi hakkın verilmesi

  12- I.aşar vergisinin kaldırılmasına ilişkin kanun
  II miladi takvimin kabul edilmesine ilişkin kanun
  III Türk harfleri hakkında kanun
  IV sosyal kanun
  yukarıdaki kanunlardan hangisi toplumsal yaşamda karışıklığın giderilmesi amacına yöneliktir
  A)IveII B)IveIII C)Ive IV
  D)IIveIV E) IIve VI

  13 -Aşağıdakilerden hangisi türk toplumunda öğretim alanındaki ikiliği ortadan kaldırma amacına güden gelişmelerden biridir?
  A)yeni ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin kabul edilmesi
  B)devletçilik ilkesinin kabul edilmesi
  C) soyadı kanunun kabul edilmesi
  D) miladi takvimin kabul edilmesi
  E) medreselerin kapatılması

  14- kabotaj kanununda Türk karasularında gemi işletme hakkının yalnız türk vatandaşlarına ait olduğu hükmünün yer alması
  Türkiye’de aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasını bir uzantısıdır?
  A)aşar vergisinin B) saltanatın
  C) kapitülasyonların D) hilafetin
  E) mecellenin

  15- Türkiye’de aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?
  A ) Milli iktisat ilkesinin kabul edilmesi
  B) Medreselerin kapatılması
  C) soyadı kanunun kabul edilmesi
  D) Miladi takvimin kabul edilmesi
  E)şapka kanunun kabul edilmesi


  16- I. saltanatın kaldırılması
  II. TBMM’nin kurulması
  III . çok partili sisteme geçilmesi
  IV . kadınlara siyasal haklar tanınması gibi demokratikleşme gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir
  A) I , II , IV, III B) II, I, IV, III
  C) II, III, I, IV D) I , IV, III, II
  E) IV, II, I, III

  17- 1924 anayasasına göre Türkiye’de bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Millet B) Devlet
  C)Ordu D) Cumhur başkanı
  E) Bakanlar kurulu

  18- Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM dönemi gelişmelerinden biri değildir?
  A) yeni bir hükümet kurulması
  B)düzenli ordunun kurulması
  C)çok partili düzene geçilmesi
  D)vatanın düşmandan kurtarılması
  E)yeni bir anayasa yapılması

  19-Cumhuriyet döneminde pek çok alanda inkılaplar yapılmıştır.Hangisi Laiklik ilkesi ile en az ilgilidir?
  A)Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
  B)Kıyafette değişiklik yapılması
  C)Halifeliğin kaldırılması
  D)Medeni kanunun kabulu
  E)Takvim ve ölçülerin değiştirilmesi

  20-Erzurum Kongresinde ortaya çıkan temel
  görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İstanbul Hükümetine yardımcı olma
  B)Azınlıkların çıkarlarına son verme
  C)Mebusan Meclisi’nin toplanmasını sağlama
  D)Doğu Anadolu’yu düşman saldırılarına karşı
  koruma
  E)Ulusal egemenliği koşulsuz olarak
  Gerçekleştirme

  21-kurtuluş Savaşı sonrasında alınan aşağıdaki kararlardan hangisi geniş köylü yığınları açısından eskiye oranla rahatlatıcı, nefes aldırıcı bir önlem olmuştur?
  A)Toprak reformu yapılması
  B)Yeni tarım araç gereçlerinin sağlanması
  C)Aşarın kaldırılması
  D)Çiftçiye bol ve ucuz kredi olanaklarının sağlanması
  E)Tohumun ıslah çalışmalarına hız verilmesi

  22- Tevhid-i Tedrisat kanunu ile elde edilen sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A)Eğitimdeki ikiliğin kalkması
  B)Ulusal birliğn oluşumunun hızlanması
  C)Eğitim ve öğretimde modernleşme sürecinin başlaması
  D)Azınlık okulların kapatılması
  E)Daha geniş bir kesimin öğretim faaliyetlerinden yararlanması


  23-Kurtuluş Savaşı’mızın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yolla açıklanmıştır?
  A)Misak-ı Milli belgesiyle
  B)Amasya Genelgesiyle
  C)Sivas Kongresi kararlarıyla
  D)ilk TBMM kararlarıyla
  E)Erzurum Kongresi kararlarıyla

  24-Amasya Genelgesi, Türk ulusuna, ulusal egemenliğe kavuşması yönünde bir çağrı idi.
  Bu çağrının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Vatanın bütünlüğü ve ulusun egemenliğinin tehlikede olması
  B)İstanbul Hükümeti’nin görevini yapmaktan çekinmesi
  C)Ulusun bağımsızlığını yine ulusun istem ve kararının kurtaracağı
  D)Ulusal bir kongrenin kısa sürede Sivas’ta toplanmasına karar verilmesi
  E)Her olasılığa karşı durumun ulusal bir sır olarak
  Saklanması

  25-Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye’nin
  Oluşturulmasının nedenlerinden biri değildir?
  A)Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşından
  yenik çıkması
  B)Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca Türk
  ordusunun terhis edilmesi
  C)Osmanlı Hükümeti’nin Türk Halkı’nın can ve
  mal güvenliğini koruyamaz hale gelmesi
  D)itilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes
  Antlaşması’nı tek taraflı olarak uygulaması
  E)Osmanlı yönetiminin Sevr Antlaşması’nı

  egek, beyaz gelincik, driver3999 ve diğer 4 kişi bunu beğendi.
 2. abdullah1354

  abdullah1354 Üye

  Katılım:
  23 Aralık 2009
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  91
  Ödül Puanları:
  0
  daha bu konulara gelmedik 2.dönem geldiğimizde halen çözülmemişse çözerim :)
  mudur7474 bunu beğendi.
 3. ecrin_fato

  ecrin_fato Üye

  Katılım:
  10 Mart 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Arkadaşlar 11. sınıf inkılap 2. dönem 1. yazılı soruları varsa yazın lütfen çok acil;)
 4. fbturbun

  fbturbun Üye

  Katılım:
  22 Mart 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  cevapları yokmu bunların ???? acil :shy::shy::shy:
 5. chiba

  chiba Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  cevaplarını da yazarsanız sevinirim

Sayfayı Paylaş