11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Soruları (Test)

Konu 'Türk Edebiyatı 11. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde MaMiLog tarafından paylaşıldı.

 1. MaMiLog

  MaMiLog Üye

  Katılım:
  2 Aralık 2011
  Mesajlar:
  399
  Beğenileri:
  200
  Ödül Puanları:
  43

  1.'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Romantizmden etkilendiği
  B)Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı
  C) Teknikçe kusursuz olduğu
  D)Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı
  E)İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

  2. Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşün¬ceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır. Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Mithat Efendi B) İbrahim Şinasi
  C) Namık Kemal D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Muallim Naci

  Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değil midir?
  3.Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebiyat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir?
  A) Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı
  B) Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk edebiyatı
  C) Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı
  D) Batı etkisinde Türk edebiyatı - İslami Türk edebiyatı
  E) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı

  4.Tanzimat dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)İlk tarihi romanımız Cezmi’dir.
  B)İlk edebi romanımız İntibah’tır.
  C) İlk resmi gazetemiz Ceride-i Havadis’tir.
  D)İlk defa noktalama işaretlerini Şinasi kullanmıştır.
  E)Şiir ve İnşa makalesini Ziya Paşa kaleme almıştır.

  5. Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları
  B) Klasik akımın temsilcileri olmaları
  C) Aynı türden eserler vermeleri
  D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları
  E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları


  6. Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Romantizm / Realizm / Klasisizm /
  Sürrealizm /Natüralizm
  B) Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm / Natüralizm / Realizm
  C) Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Realizm / Sürrealizm
  D) Realizm / Klasisizm / Natüralizrn /
  Romantizm / Sürrealizrn
  E) Klasisizm / Romantizm/ Realizm /
  Natüralizm / Sürrealizm

  7. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A)Tanzimat’ın birinci dönem sanatçıları “Sanat, halk içindir” görüşünü savunurken ikinci dönem sanatçıları “Sanat, sanat içindir.” Görüşünü savunmuşlardır.
  B)Tanzimat sanatçıları dilde sadeleşmeyi arzu etmişler, ancak gerçek manada sadeleşmeyi sağlayamamışladır.
  C)Divan Edebiyatı sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.
  D)Divan Edebiyatı nazım şekillerini bırakıp Fransız edebiyatından yeni nazım şekilleri alıp kullanmışlardır.
  E)Tanzimat sanatçıları, Türk Şiirine hürriyet, adalet, devlet, eşitlik, kanun gibi kavramları getirmişlerdir.

  8. “İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat XIX. yüzyıl Batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil her insani alaca göstermesini ister. Oysa yazar, ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana; cılız bir yana, gürbüz bir yana…”
  Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışmasının, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir?
  A) Klasisizm B) Realizm
  C) Romantizm D) Natüralizm
  E) Parnasizm


  9. Tanzimat dönemi edebiyatında eski - yeni çeliş¬kisini en yoğun yaşayan sanatçı odur. Bağdatlı Ruhi'ye yazdığı terkib-i bend naziresi döneminin toplumsal eleştirisidir. Birçok beyiti özdeyiş ola¬rak değer kazanmıştır. Şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatını yüceltmiş, divan edebiyatını eleştirmiş; ancak "Harabat" adlı yapıtında dönüş yaparak divan edebiyatını övmüştür.
  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisin¬den söz edilmektedir?
  A) Ziya Paşa B)Ahmet Mithat Efendi
  C) Recaizade Mahmut Ekrem
  D) Ahmet Vefik Paşa E) Nabizade Nazım

  10.'Tanzimat birinci dönem tiyatrosu' için aşağı-dakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tiyatro türünün ilk örneği Şinasi'nin Şair Ev¬lenmesi'dir.
  B) Şair Evlenmesi bir töre tiyatrosudur; olaylara yaklaşımı gerçekçi, eleştireldir.
  C) Bu tiyatro, toplumu eğitmeyi amaçlar.
  D) Oyunlar oynanmaktan çok okunmak için yazılır.
  E) İlkin klasisizmin, sonraları romantizmin etki¬sinde kalır.

  11. 'Namık Kemal' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Vatan, millet, hürriyet kavramlarını coşkuyla savunduğu
  B) Tiyatroyu, halkı eğitmede bir araç olarak gör¬düğü
  C) Eserlerinin çoğunu sürgün olduğu Magosa'da yazdığı
  D) Baskı ve zulme karşı tepkisini eserleriyle yansıttığı
  E) Londra'da Ziya Paşa'yla İbret gazetesini çı-kardığı

  12. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat ikinci kuşak şair ve yazarları arasında yer almaz?
  A) Recaizade M. Ekrem B) Abdülhak Hamit
  C) Muallim Naci D) Nabizade Nazım E) Ziya Paşa

  13.Tanzimat edebiyatında aşağıdaki 'ikileme'ler-den hangisi görülmez?
  A) Eski dil - Sade dil
  B) Eski - Yeni düzyazı türleri
  C) Yeni - Eski nazım biçimleri
  D) Hece - Aruz ölçüsü
  E) Romanda Doğulu - Batılı yaşam biçimleri

  14. Sergüzeşt romanında hangi edebiyat akımlarının izlerini görmekteyiz?
  A) Romantizm / Realizm
  B) Klasisizm / Romantizm
  C) Klasisizm / Realizm
  D) Realizm / Sürrealizrn
  E) Romantizrn / Natüralizm  “Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yö¬neltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın de¬ğer¬lerini gözetir."
  15. Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat yazarı' aşağı¬dakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Cevdet Paşa
  B) Ahmet Vefik Paşa
  C) Recaizade Ekrem
  D) Şinasi
  E) Namık Kemal

  16. Aşağıdakilerden hangisi 'romantizm'le
  'kla¬sizmin' ortak özelliklerinden biri olabilir?
  A)Dil ve anlatım özellikleri
  B)Kahramanların seçimi, sıradanlığı
  C)Yazarın eserin dışında kalması
  D)Olaylar karşısındaki nesnellik
  E)Kişisel psikolojiye öncelik verilmesi
  Son düzenleyen: Moderatör: 5 Ocak 2014
 2. ozanca66

  ozanca66 Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2009
  Mesajlar:
  15
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  2
  süper çalışma olmuş

Sayfayı Paylaş