11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları (Sayfa 51-64)

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde umutcan997 tarafından paylaşıldı.

 1. umutcan997

  umutcan997 Üye

  Katılım:
  3 Mart 2011
  Mesajlar:
  71
  Beğenileri:
  47
  Ödül Puanları:
  19

  Sayfa 51
  Hazırlık

  1)Bir olay ya da durum çevresinde yer, zaman, kişi belirtilerek bir plan dahilinde anlatılan kurmaca metinlerdir.

  2) Hikaye; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi metinlerdir.

  3) Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını olay örgüsü içinde anlatmayı amaçlayan düz yazı türüdür.

  4) Batı kültürünün etkisiyle toplumumuzda Tanzimat döneminde ilgi görmeye başlamış ve günümüze kadar süregelmiş bir yaşam tarzıdır.

  Sayfa 53
  Çözümleme/inceleme

  1)Batı kültürünün toplumumuzda yarattığı olumsuzluklara vurgu yapmak istemiştir. Hikayedeki insan çıkarcı, güvenilmez kişiliğiyle Batı’yı temsil etmektedir.

  2)Olay Örgüsü: Osmanlı’nın yanan bir çayırda bir yılanı yanmaktan kurtarması, yılanın insanın bu iyiliğine rağmen onu yiyeceğini söylemesi, öküzün yılanın haklı olduğunu söylemesi, diğer hayvanların da aynı fikirde olması

  c. Olay örgüsünün Tanzimat dönemi gerçekliğiyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Olay örgüsünü Tanzimat aydınlarını eleştirmeye yönelik kurgulamıştır.

  3)Yazarın araya girerek okuyucuya hitap etmesi metnin olay örgüsündeki akışı kesintiye uğratmıştır.

  Sayfa 54
  1.Etkinlik

  a. Osmanlı: İçten pazarlıklı, çıkarcı, nankör

  Yılan: Tehlikeli fakat gerçekçi

  Tilki: Kurnaz, tecrübeli, işini bilen

  b. Osmanlı önce merhametlidir, daha sonra nankörlük yapar.

  Yılan: İnsanlara düşmandır.

  c. Yılan ve tilki insanların karakterlerini iyi çözmüş, bu nedenle temkinli davranmışlardır. Karakter

  ç. Alegorik bir hikayedir, kahramanlar tamamen hayal ürünü ve alegoriktir.

  5.Zaman: Olayın geçtiği zaman belirtilmemiştir.

  Mekan: Olaylar Rumeli’de geçer. Daha çok olaya ağırlık verilmiştir.

  Kişiler: Osmanlı dışındaki kişiler gerçekdışı kurmaca kişilerdir.

  6. Eserin teması nankörlüktür.

  3. Etkinlik

  Yazarın olay örgüsü içinde araya girerek okuyucuya nasihat vermesi okuyucunun duygularına yön vermesi romantizm akımının etkilerinin sonucudur.

  4.Etkinlik

  İlahi bakış açısıyla yazılmıştır. Anlatıcı olaylara kendi duygu ve düşüncelerini de katmıştır.

  7. Okuyucuyu kurmaca bir olay içerisinde yaşatmak, böylece bir düşünceyi okuyucuya sezdirmek.

  8. İyiliğe karşı kötülük, güçsüzleri ezme, çıkarları uğruna değerlerini terk etme gibi sorunlar ele alınmıştır.

  5.Etkinlik

  Ahmet Mithat eserleriyle halkı bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Dil, konuşma diline çok yakındır. Bir bilgelik sezilir eserlerinde.

  9. Yazarın mahalli öğelere yer vermesindeki amacı halkı, halkın konuştuğu dille bilinçlendirmek istemesidir.

  8.Etkinlik

  Ahmet Mithat Efendi: Tanzimat dönemi sanatçılarındandır. Romantizm akımından etkilenmiştir. Halkı bilgilendirmeyi, halkı eğitmeyi amaçlamıştır. İki yüze yakın eseri vardır. Yazı makinesi olarak tanınmıştır. Eserleri teknik açıdan kusurludur.

  Sayfa 59
  9.Etkinlik

  Olay örgüsü; Dilberin evden kaçması, esircilerin eline düşmesi, İstanbul’a getirilip esirciye satılması, Dilber’i satın alan Mustafa Efendi’nin eşinin Dilber’e eziyet etmesi, Dilber’in başka bir esirciye satılması, Dilber’in Asaf Paşa konağına satılması, Dilber ile Celal arasında aşkın başlaması, Dilber’in konaktan kaçması, kendini Nil nehrine atması,

  Cümle, kelime, edat ve bağlaç görevindeki kelimelerle birbirine bağlanmıştır.

  Olumlu( esirciye satılması, müzik eğitimi alması, Dilber2in resimlerini yapan Celal’in O’na aşık olması)

  Olumsuz( Dilber’in gizlice satılması, Celal’in ağır bir hastalığa yakalanması, Mısır’dan İstanbul’ kaçma girişiminin başarısız olması)

  Sayfa 60
  1.Batılılaşma sürecinin başlamasıyla birçok aydın, kölelik temasını işleyerek bu insanların dramını dile getirmişlerdir.

  10. Etkinlik

  a.Dilber: Özgürlüğüne ve namusuna düşkün,

  Celal: Zengin, ressam, gönül zenginliğinin farkında,

  Mustafa Efendi: Memur, görevini kötüye kullanan, rüşvet yiyen,

  Teravet: Kötü yürekli, gaddar,

  Cevher Ağa: Harem ağası

  11.Etkinlik

  Günümüzde bireysel özgürlüklere önem verilmektedir.

  12.Etkinlik

  Özgürlük – Tutsaklık üzerine kurulmuştur.

  Teması, özgürlüktür. Tanzimat’la başlayan bireysel özgürlük anlayışının etkisiyle yazılmıştır.

  Romantizmden realizme geçiş özelliği taşımaktadır.

  Dilber’in yaşadıkları, çileleri, okuyucunun bunu hissetmesi (romantizm)

  O dönemin aile yaşamını, toplum yapısını yansıtması(realizm)

  3. a. Romanın teması günümüz toplumuyla ilişkilidir.

  b. Tema, dönemin Trük aile hayatında yerleşmiş olan hizmetçilik, cariyelik, kölelik modasının rahatsız edici boyutlara ulaştığını belirtmek için yazmıştır.

  4.a. Zaman 19. Yüzyıl, olayların akışında Dilber’in yaşamı esas alınmıştır.

  b. Kafkasya, İstanbul, Mısır gibi mekan adları geçmektedir. Olayların büyük bir bölümü İstanbul^da yaşanmaktadır. Asaf Paşa konağı, romanın en önemli mekan öğesidir.

  Sayfa 61
  13.Etkinlik

  Destan ve mesnevilerde zaman genellikle soyuttur, kurmacadır. Roman ve hikayelerde zaman öğesi , gerçeğe yakın özellikler taşır. Sergüzeşt romanında Tanzimat döneminin sosyal atmosferini hissederiz.

  5. Sergüzeşt romanındaki kişi, zaman ve mekan unsurları özgürlük teması etrafında bir bütünlük taşımaktadır.

  14.Etkinlik

  Metinde ilahi bakış açısı vardır. Anlatıcı, kişilerin karakterleri hakkında yorum yaparak romantik bir yaklaşım sergilemiştir.

  15.Etkinlik

  Hem realist hem romantizm akımının izleri görülür.

  16.Etkinlik

  Anlatıcı, bir kızın esaret ve çileyle geçen hayatını bazen tarafsız bazen trajik bir üslupla anlatmaktadır. Hedef kitlesi okuyuculardır.

  Sayfa 62
  6. Sergüzeşt romanı köleliğin insan için yıkıcı olduğu fikrini vermek amacıyla yazılmış olsa da öğretmek, eğitmek amacı yoktur.

  7. Tanzimat şiiri, dil bakımından divan şiirine yakındır fakat öykü ve romanlarda sade bir dil tercih edilmiştir çünkü romanın hedef kitlesi toplumdur.

  17.Etkinlik

  Roman , yazıldığı dönemdeki aile hayatı, esir kızlar ve kadınlar hakkında önemli bilgiler vermektedir. Tarihi bir belge olarak kabul edemeyiz . Gerçek olayları anlatması gerekir.

  19.Etkinlik

  Samipaşazade Sezai, ikinci dönem Tanzimat sanatçılarındanır. Batılı anlamda modern ilk öykü olan Küçük Şeyler’i yazmıştır. Romantizm ve realizm akımlarından etkilenmiştir. Namık Kemal’in etkisinde kalmıştır. Konularını her zaman yerli hayattan seçmiştir.

  Sayfa 63
  Anlama Yorumlama

  1.Günümüzde de işlenmektedir. Günümüz yazarları daha geniş bir boyutta işlemektedir.

  20. Etkinlik

  Kıssadan Hisse hikayesindeki kişiler, hayal ürünüdür ancak bu varlıkların temsil ettiği karakter özelliklerini taşıyan insanlara günümüzde rastlamak mümkündür. (çıkarcı, kurnaz, nankör…)

  22. Etkinlik

  Tanzimat dönemi roman ve hikayeleri:

  Zaman: Genellikle 19. Yüzyılda yaşanan olaylar anlatılmaktadır.

  Mekan: İstanbul’daki konaklar en çok rastlanan mekanlardır.

  Dil ve anlatım: Halkın konuşma diline göre ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

  Masal, destan, halk hikayesi:

  Zaman: Belirsizdir.

  Mekan: Genellikle hayal ürünü, gerçekdışı mekanlar

  Dil ve Anlatım: Halkın anlayabileceği sade ve anlaşılır bir dil

  Değerlendirme

  1)DDDYD

  2) çeviri, Telemak, Namık Kemal, Doğu-Batı, ilahi bakış açısı

  Sayfa 64
  3) E

  4)C

  5) Bu sorunun cevabı bir önceki sayfada belirtilmiştir.
  Driver bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş