119-120

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde sezincik20 tarafından paylaşıldı.

 1. sezincik20

  sezincik20 Üye

  Katılım:
  14 Mart 2010
  Mesajlar:
  96
  Beğenileri:
  579
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar sayfa 119 ve 120'deki hikayeleri tamamlayan varsa bana verebilir mi?yarın gidecek.çok memnun olurum.:confused:
 2. yasemin96

  yasemin96 Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  0
  ben sana tüm kitabın cevaplarını veriyorum:)
  Sayfa 4
  Anlama Yorumlama

  resimler-1- tiyatro 2-mimari 3- müzik 4- resim

  Sayfa 5

  Olçme ve Değerlendirme
  1-) D
  Y
  2-) DİL
  3-)E
  4-)B
  sayfa 6
  1)Tarih: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır. Tarihin konusu Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

  Sosyoloji: Sosyolojinin ana konusu toplumdur. Sosyolojinin konusu daha dar anlamda toplum yapısı, toplumsal kurumlar toplumsal ilişkiler, sosyal grup, sosyal tabakalaşma, kültür ve tüm bu unsurlarda meydana gelen değişme ve gelişmelerdir.

  Matematik: Biçim sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri üst bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzam bilgisi gibi dallara ayrılan bilim dalıdır. İlgi alanları Kişiyi günlük yaşamında etkileyen basit olgulardan başlayıp, evrenin yapısına kadar giden düşüncelerin hepsinde matematik vardır. Ona verilebilecek nitelikler de pek çoktur. İnsanlığın ortak düşünme aracıdır, evrensel dildir, bilimdir, sanattır… O, insan aklının güzelliğini ve yüceliğini gösteren yetkin bir yapıttır.

  Fizik: Madde ve madde bileşenlerini inceleyen, aynı zamanda bunların etkileşimlerini açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır Fiziğin amacı evrendeki "gözlenebilir" niceliklerin (enerji, momentum, açısal mom entu m, spin vs.) "nasıl" değiştiğini anlamaktır.

  Kimya: atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini (makroskopik ve mikroskobik boyutta), uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında açığa çıkardıkları ya da soğurdukları enerji ve entropiyi inceleyen bilim dalıdır.

  Biyoloji veya Canlı bilimi: canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Biyologlar, tüm canlıları - tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar - onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte incelerler.

  Tıp: İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları sağaltma (tedavi etme), ve hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin şemsiye adıdır. Hem bir bilgi alanı – vücut sistemlerinin ve bunların hastalıklarının ve tedavilerinin bilimi – hem de bu bilginin uygulandığı meslektir.

  Psikoloji: İnsan bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi içinde de dengeli bir gelişme sağlamak ister. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklayabilir, önceden kestirebilir, kontrol edebilir. Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olabilir.


  2)

  Derslerde konuyla ilgili farklı araçların kullanılması dersin hem sıkıcılığını önler hem de dersin daha zevkli ve uygulanabilir hale gelmesine yardımcı olur. Verilmek istemen konu daha iyi kavratılmış olur.

  sayfa 7)
  1)Yukarıdaki verilen üç parçada da ele alınan konular sosyolojinin ilgi alanlarıyla ilgilidir. Üç parçada da toplumsal bir durum dile getirilmiştir. Toplumların yapısı ve özellikleriyle sosyoloji bilimi ilgilenir.

  2)Yukarıdaki parça bilimsel bir değer taşımaktadır. Çünkü bu ifade sosyoloji biliminin ilgi alanına girmektedir. Edebî eserler bilimlerin verilerinden yararlanır, yararlanırken de bu verileri düzenler, hayal süzgecinden geçirir. Bu nedenle edebî eser bilimsellikten uzaklaşır. Bir edebî eserin bilimlerden yararlanması onun bilimsel olduğunu göstermez. Bu yüzden parçadaki her düşünceye bilimsel diyemeyiz.

  3)Vadideki Zambak adlı metnin yazılış amacı toplumda yerleşmiş kuralların neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu çerçevede metnin teması toplumdur. Bu tema başka bilim dallarında ele alınıp işlenebilir. Bir tarihi toplum meydana getirdiği için tarih bilimi, toplumu insanlar oluşturduğu için psikoloji bilimi de rahatlıkla bu konuyu işleyebilir. Edebi eserlerin yazılış amacı okuyucuya estetik bir zevk vermektir. Bilimsel metinlerin amacı ise okuyucuya doğrudan genel geçerliği olan kişiden kişiye değişmeyen nesnel bilgiler vermektir.

  Anlama Yorumlama
  1)Bir edebî eserin değişik bilim dallarının verilerinden faydalanması ona bilimsel bir özellik kazandırmaz. Çünkü edebî eser faydalandığı bilimin verilerini kendi süzgecinden geçirerek tekrar oluşturur. Bu oluşumda hayallere, duygulara da yer verilir. Hayalin, duygunun, öznelliliğin olduğu metinde bilimsel nitelik taşımaz.

  2)Matematik şiirinde matematik biliminin terimleri kullanılmıştır. Bu terimlerin kullanılması şiire bilimsellik kazandırmamıştır. Sadece bu terimler kullanarak şair kendi duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Bu da edebi eserler diğer bilimlerin verilerinden ve terimlerinden yararlanır ama bu aldığı bilgileri kendince dönüştürerek ortaya koyar.

  3)Edebî eserlerin temelinde hayal vardır. Hayaller edebî esere yön verir. Bazı edebi eserlerde de bu hayallerin gerçekleştiğini görmemiz mümkündür. Buradan şunu söylemek mümkündür. Edebi eserlerdeki hayaller gerçekleşmeyecek diye bir şey yoktur. Burada olduğu gibi edebî eserlerde anlatılan bazı durumlar bilimlerin gelişmesiyle gerçeğe dönüşebilir. Bu durum edebi eserlerin bilime ilham kaynağı olabileceği sonucuna varabiliriz.

  1-Aşağıdaki cümlelerin karşılarına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

  Birinci Dünya Savaşı’nı anlatan bir edebî metin, fizik biliminden yararlanır. (Y)

  İnsanın ruhsal durumunu anlatan bir edebî metin, psikoloji biliminden yararlanır. (D)  2-"Hasta çocuklar, yanlarında ailelerinden birer büyük insan-ki hastalardan daha endişeli görünüyorlar- ve bir anne, pelerinini iliklemek bahanesiyle omuzu sarılı çocuğunun sırtını okşuyor; onu biraz sonra çekeceği acıya hazırlamak için. Sıralarda hiç düz oturan yok. Hatalar sarılı bir kol veya bacağın bozduğu muvazene ile hep umutları kırılmış, yamru yumru duyuyorlar ve büyükler küçüklere doğru eğilmişler.”

  Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.

  Bu edebî metin incelenirken psikoloji biliminden yararlanılır.  3-Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-sosyoloji ilişkisiyle ilgili ulaşılabilecek sonuçlardan biri değildir?

  A) Edebî metinlerin sosyal bir çevrede ortaya çıkması

  B) Edebiyat ve sosyolojinin birbirini etkilemesi

  C) Edebî eserlerin bir dönemin toplumsal hayatına ışık tutması

  D) Yazarın toplumsal olayları tarafsız bir şekilde işlemek zorunda olması

  E) Edebiyatla sosyolojinin amaçları bakımından birbirinden ayrılması

  A,B,C,E seçenekleri edebiyat-sosyoloji ile ilgili ulaşılabilecek sonuçlardır. Ancak D seçeneğinde verilen yargı bilimsel eserler için geçerlidir. Edebiyat ile doğrudan ilgili bir yargı değildir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

  4-Bir edebî eser meydana getirilirken neden başka bilimlere ihtiyaç duyulur? Aşağıya yazınız.

  Bir edebî eser oluşturulurken bilimlerin verilerinden faydalanmak eserin etkileyiciliğini arttırır. Örneğin tarih romanı yazacak bir yazar, tarih bilimin verilerinden yararlanmadan bu romanı yazması onun etkileyiciliğini azaltır. Ama tarihteki olayları bilip de romanını kurgularsa etkileyiciliği daha fazla olur. Bu yüzden edebî eserler bilimlerin verilerine ihtiyaç duyar.  Sayfa 8
  Olçme ve Değerlendirme
  1-)Y
  D
  2-) PSİKOLOJİ-TIP
  3-)D  Sayfa 11-
  Olçme ve Değerlendirme


  1-)D
  D
  2-)NESNE YA DA CANLI VARLIKTIR.
  3-)D

  sayfa 12-13

  1)kazak için ip,tığ veya şişe ihtiyacımız vardır.tabi en önemlisi bir matif örneğine ihtiyaç duyarız
  3)balık tutmak en mantıklısı olur.diğerleriyle mantıksal yönden uyuşmaz
  4)şiirde herşey anlatılmış fakat gerçek anlamlarıyla değil.başka bir anlamla anlatılmıştır

  sayfa 14-
  anlama yorumlama

  2-yarın batıdan yağışlı bir hava gelecek---yağışlı hava yarın batıdan gelecek---batıdan yarın yağışlı hava gelecek
  ahmet annesine hediye aldı---hediyeyi annesine ahmet aldı.

  3-bazı kelımelerın cıkartılması verılmek isteen mesajın verılememesine neden olur.bu durum metnın yapısıyla ilgilidir.cumleler anlam bırımlerı olarak bırleserek metnın ana dusuncesını yada temasını olusturur .bunlardan yada cumleyı olusturan anlamlı dıl bırlıklerınden bazılarının cıkarılması temnaın ana dusuncenın yada verılmek istenen mesajın verılememesıne neden olur.

  4-erle avuca gelır seymı :ulasılmaz yakalanamaz anlamında
  yanına kar kalır :karsılıksız kalmak tek kazancı o olmak
  olmayacak duaya amın demek :gerceklesemeyecek bır seyle uğrasmak
  kırk yılda bır merhaba etmek : çok az seyrek gorusmek

  Olçme ve Değerlendirme

  1- D-Y

  2-insanların iletişim kurmak kendılerını ifade etmek amacıyla bır araya getırdıklerı sozlu veya yazılı cumleler topluluğuna metın denır.

  3- cevap: A

  4- öğpretıcı metınler var olan grceklıgın bır ifadesıdır .sadece öğretmek bılgı vermek amaclandıgı için dil ,gondegesel işleviyel kullanılır yan anlam değerı tasıyan sozcuklere ,okuyucunun sezgısıne ve duygusuna hıtap eden ifadelere yer verilmez.bu anlatım bıcmıde öğretici metınlerde gercek'in işlendığını gosterır


  sayfa-16
  1 ve 2.soru:

  1_birinci metin bilgi verme amaçlı yazılmıştır herkes aynı şeyi anlar
  ikinci metinde yani şiirde ise o anda yaşanılanlar okuyucunun ruhuna yansıtılarak süslü bir biçimde imgelerle anlatılmıştır daha etkileyici bir anlatım vardır ve de herkes aynı şeyi anlayamayabilir.

  2_Birinci metin söylediğimiz gibi bilgi verme amaçlı yani zaten bilinen bir konuyu anlattığı için gerçek olma olasılığı daha fazladır.Şiirde ise şair kendi duygu ve düşüncelerini de olaya kattığı için sanki hayali olarak da yazılabilirmiş gibi geliyor ve daha az gerçeklik payı veriyor.


  sayfa 19

  1)ilki doğru 2.si yanlış

  2)........................metn in dili imgesel bir dildir.

  3)b

  sayfa29
  Olçme degerlendirme

  1)d ,,y
  2)milli sanat anlayısını
  3)e
  4)b
  5)bilmiyorum

  Sayfa 34 -
  Olçme ve değerlendirme

  1-) Y, D
  2-)â ve d^
  3-)alitarasyon
  4-)C
  5-)Aruz, hece ölçüsü, redif, uyak...

  Sayfa 39-
  Olçme ve değerlendirme

  1-)D,Y
  2-)A
  3-)C
  4-)*......Kişileştirme
  *.....teşbih.
  5-) bulamadım

  sayfa 28
  inceleme

  - ilahi:dili sade ve anlaşılır ve ulukle yazılmış 2-gazel:beyit halinde ve yabancı sözcüklerle yazılmış 3-karanfil 1. bent halinde vebireysel yazılmış 4-karanfil 2. bent halinde 2 .dünya savaşının insanlar üzerindeki etkisini konu edinmiş

  2-bu dönemde ahiret hayatını bilerek düşünerek hayata ona göre işler yapılması gerektiğine dualar edip halka inanmak gerktiğini söylüyor

  4-aynı anlamda kullanılmıştır. fakat her dönemin özelliklerine göre farklı kelimelerle ifade edilmiştir

  5-ilahi: tasavvuf var gazelde:divan edebiyatı karafil 1 de bireysel konular karanfil 2 de 2 . dünya savaşının insanlar üzerindeki etkisi

  sayfa 29
  anlama ve yorumlama

  1- her şair aşk ile ilgili düşüncelerini tasvirlerini farklı kelimelerle ifade etmiştir
  1.şiir aşk ilahi Allah tan bir ışşıktır ben de pervane gibi döner dururum demek istiyo 2.şiir hedef olarak 3.şiir zihniyetin getirdiği anlatım var herkes zihniyetlerinden dolayı aşkı farklı anlatmıştır

  sayfa 31 hazırlık

  1- ahenkli ritimli ve uyumlu olması

  2-eger düz yazı şiir gibi şiiri de düz yazı gibi okursak anlam olmaz

  3-serbest şiir zor ezberlenebilen düz şiir de çook cabuk ezberlenebilir. düz yazıda ritim ve ahenk yoktur. oldugu gibi okunur bu yüzden akılda pek kalmaz ama şiirde kafiye ritim,ahenk oldugu için daha kolay akılda kalır.

  4- sadece yüklene programa göre hareket eder bu yüzden vurgu tonlama yapmaz robot ezberlediklerini söyler sesleri uyyduramaz biri yapay biri dogaldır.

  SAYFA:44-45-49-50-51-52-54-55-56-57-60-61-64-67-68-70-71-78-79-81-84

  CEVAPLAR

  ŞARKI =NAZIM BİRİMİ DÖRTLÜKTÜR.DİVAN EDEBİYATI,NAZIM ŞEKLİDİR.HALK EDEBİYATINDAKİ TÜRKÜYE BENZER.EZGİYLE SÖYLENİR.ŞARKI TÜRLERİNİN DİVAN EDEBİYATINA KAZANDIRDIĞI BİR TÜRDÜR.KAFİYE DÜZENİ aaaaa,bbba,ccca ŞEKLİNDEDİR.ARUZ **ÇÜSÜYLE YAZILIR.DÖRTLÜKLERİN SON DİZELERİ NAKARATTIR.


  TÜRKÜ=BENTLERDEN OLUŞAN NAZIM ŞEKLİDİR.8Lİ VE 11Lİ HECE OLÇÜSÜYLE YAZILIR.ŞARKI GİBİ EZGİYLE SÖYLENİR.
  ARKADAŞLAR DAHA YAZACAM BEKLEYİN

  SONE=2 DÖRTLÜK 2 3'LÜKTEN OLUŞAN 14 DİZELİK BATI EDEBİYATI NAZIM ŞEKLİDİR.EDEBİYATIMIZDA EN ÇOK SERVET-İ FÜNÜNCULAR TARAFINDAN KULLANILMIŞTIR.KAFİYE ŞEMASI abba,ccd,eed ŞEKLİNDEDİR.

  SAYFA 45 TEKİ 6. SORUNUN CEVApLARI ARKADAŞLAR YAZARIN İSMİNİ VERDİĞİM YERİN ÜSTÜNE YAZIN ARKADAŞLAR :

  ENDERUNLU VASIF=ŞARKI dörtlüklerden olşur.Divan edebiyatıdır. ANONİM=TÜRKÜ 8'li ve 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.ezgiyle söylenir. FUZULİ=KASİDE beyit sayısı 33-99 arasında değişir.kendini övdüğünü görüyoruz. NECİP FAZIL KISAKÜREK=SONE BAKİ=GAZEL aruz ölçüsüyle yazılıştır.

  Sayfa 48 -

  1.soru=D-Y
  2.soru=anlamında
  3.soru=D şıkkı
  4.soru=gazel,sone,şarkı,türkü


  50. sayfada şiirin adı yavrum 51 1.d 1.y boşlukta aşk 3. cvp da e bu kadar daha bulan vrsa banada yazsn

  SORU 1: farklı düşünceleresahip olma,farklı duygular hissetme,farklı ortamlarda bulunma,farklı bir hayat sürme,farklı genelliklere baglı kalma vs.

  SORU 2 : Çok iyi okumak . kafiye,ahenk,ölçü gibi ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır. düşünce üretmek.

  SoRu 3 :NeciP fazıl kısaKürek şiirde yagmuru,konu edinmiş ve ondan bahsedilmiştir.Necip fazıl bu şiiri yazdıgında karadenizdeymiş

  sayfa 51 1.ikiside yanlış.2.boşluk doldurmada tema aşktır.3.cevap A'dır.4.tema ölümdür.

  2:TEMANIN GERÇEKLİKLE İLİŞKİSİ VARDIR.ŞİİRİN TEMASI BAYRAK SEVGİSİ

  3:BAYRAKBİR SÜSE,KIZ KARDEŞİNİN GELİNLİĞİNE,ŞEHİDİN SON ÖRTÜSÜNE,SAVAŞIN KARTALINA VEÇİÇEGE BENZETİLİYOR

  sayfa 51:

  ölçme ve değerlendirme:
  1-Y,Y
  2-karşılıksız aşk
  3-E
  4-ölümden sonra doğaya dönme isteği

  sayfa 54:
  ölçme ve değerlendirme:
  1-Y,D
 3. yasemin96

  yasemin96 Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  13
  Ödül Puanları:
  0
  2-1.boşluk:yan
  2.boşluk:zengin
  3-C
  4-anlatıma zenginlik katmak için,farklı anlamlar oluşturmak için
  5-üstte mecaz anlam alttakinde gerçek anlam kullanılmıştır.

  sayfa 56:
  ŞİİR GELENEĞİNİN ÖZELLİKLERİ:-

  belirli bir nazım birimi yok
  -serbest ölçü kullanılmıştır.
  -belirli bir uyak düzeni yok
  -konusu herşey olabilir.
  -yabancı kelimeler yoktur
  -imgeler olduğundan anlaşılması zor
  -dil bakımından zengindir

  sayfa 57:
  ölçme ve değerlendirme:
  1-D,Y
  2-C
  3-halk edebiyatı
  4-mahlas kullanılmıştır.ikisinin de teması aşktır.11li hece ölçüsü kullanılmıştır.nazım birimi dörtlüktür.halk edebiyatı

  sayfa 42:

  koşma:-halk edebiyatı nazım şeklidir.
  -11li hece ölçüsü kullanılmıştır.
  -redif,yarım uyak vardır.
  -sade anlaşılır bir dil vardır.
  -nazım birimi dörtlüktür.

  gazel:-divan edebiyatı
  -ölçüsü aruz ölçüsüdür.
  -nazım birimi beyittir.
  -mahlas vardır.
  -anlaşılması zordur
  -en az 5 beyit, en çok 15 beyitten oluşur.
  -ilk beyit matla  sayfa 67:
  2)-çocuğun ateşlenmesi
  -doktorun gelmesi
  -annenin telaşlanması
  -çocuğun iyileşmesi
  -annenin korkusu

  sayfa 60:
  1)dört birimden oluşmuştur
  3)akşam yine akşam yine akşam
  göllerde bu dem bir kamış olsam


  64)=1.=>''D'' ''y''
  67)=1.=>hikaye metnin de anlam kaybı daha az olurdu çünkü redif ve kafi
  ye kullanılmamıştır
  68)=3.gerçek hayatta yaşanılır niteliktedir yani yaşanılabilir
  71)=1.''D'' ''Y''
  71)=2.=>çaban ve kır yaşamını,doğa güzelliklerini anlatan şiir ''PASTORAL ŞİİRDİR''
  =>amacı bilgi ve öğüt vermek,yol göstermek olan şiir ''DİDAKTİK ŞİİR''
  =>bir kişiyi,bir durumu veya olayı yermeye,toplumun aksayan yönlerini iğnelemeye yönelik şiir ''SATİRİK ŞİİRDİR''
  71)=3.manzumelerin sanatsal özellik taşıyanlarına MENSUR denir
  71)=4.cevap A)her iki şiirde de kafiye kullanılmıştır

  olcme degerlendırme;
  1.soru,Y D
  2.soru;anlam ıfade eder tema etrafında toplanır.
  3.soru;E
  4.soru;C
  5.soru;askı yorumlamıs bırbırlerıne kavusamadıgını anlatmıs

  78= ok şiiri nazım biri 4 lüktür 11 hece ölçüsüyle yazılmıştır
  79= 7 li hece ölçüsüyle yazılmış şiiirde hayatı agır yaşam koşullarından sıkılan daplar başbaşa bırakmak istemesini anlatır pastoral şiirdir içinde dogal olayları anlatır
  81 = davet şiiri birim sayısı 4 lüktür serbesr nazım şekli serbest hece ölçüsü
  84= 1 d=y
  2=fenasüp
  3=c
  4= d
  5= tevriye sanatı

  sayfa 84:
  ölçme ve değerlendirme:
  1-D,Y
  2-uygunluk(tenasüp)
  3-C
  4-D
  5-hüsn-ü tahlil sanatı ile açık istiare vardır.
  sayf86:
  2.ünite ölçme değerlendirme:
  1-Y,D
  2-didaktik
  3-modern şiir
  4-D
  5-telmih
  6-E
  7-D
  8-E
  9-E
  10-A

  sayfa 87:bulmaca:
  1-zihniyet
  2-yöntem
  3-türkü
  4-manzume
  5-didaktik
  6-koşma
  7-kafiye
  8-ahenk
  9-aruz
  10-beyit
  11-aliterasyon
  12-epik

  sayfa 80;

  1.sorusu;dıdaktık bıır sıırdır.
  7 lık hece olcusuyle yazılmısıtr.
  3.soru;1.konuda;
  kendı ıcınden ne hıssederse onu yaptıgını soyluyor.
  2.konuda
  evlerın bınaların olusaumunu bınaların ve evlerın yok olusmunu anlatıyor.
  3.konuda;
  velvelerın oldugu gun tukenmesını(bıtmesını)soyluyor .
  81.9.soru;;

  tezat sanatı:zıt kavramlarınnın bır arada kullanılması cennet =cehennem gıbı
  tesbıh sanatı;benzeyen benzetme sanatı edatlı sanat tek unsuru ıstıare

  sayfa 82;
  1.soru;;
  nazım bırımı beyıttır.
  kafıye kullanılmıstır.
  hece olcusu vardır.
  mubalaga sanatı kullanılmısıttr.
  3.soru::
  camı avlusundan bahsedıyor. bu camınınde eskı oldugunu soyluyor..

  sayfa 83;;
  1.soru;nazım seklı 2 lı dızelerden olusmustur.
  hece olcusu yoktur.
  kafıye duzenlı degıldır.
  duygusal lırık bır sıırdır.
  3.soru;;
  benzetme
  4.soru;;
  sevgılıye duyulan özlem onu hatırlamak.sevgiliye duyulan ozlem var.saırın sevdıgıne olan özlemm
  6.soru;;
  hasret konus vardır.ışık=somuttur.
  7.soru;;kısılestırme sanataı kullanıolmısıtç
  8.soru;;ask ve hasret bakımından lırık bır sıır.

  olcme degerlendırme;
  ;1.soru;;
  D Y
  2.soru,;kısılestırme yanı teshıs sanatı nvardır.
  3.soru;;E
  4.soru;,D

  olcme ve degerlendırme sayfa 96;;
  1.soru bosluk doldurma;sosyal hayatını yansıtmıstır.
  2.soru;d..y
  3.soru;c4.soru;osmanlı donemı=sen devamını getırırsın

  100.
  1.soru;olaylar ve olay orgusu
  6.soru;;
  kara memıs nasıl bır ınsandır=vatanını cok seven olmeyı goze alan ıyı bır ınsandır.
  duragan dınamık=dınamıktır.cenge cıkmak ıcın elınden gelenı yapıyor.
  hıkayenın hangı kısmı....=6.olayda.cunku oglunu gormustur.onunla bırlıkte cenge cıkmak ıstemektedır.
  kara memısın sızın sosyal ve toplumsal....=yok
  kara memısın dıger karakterler ....=yok
  kara memıs kendı kısılıgının farkında mı....=farkında .cunku vatanı için herseyı goze alıyor.sızce gercek hayatta....=olabılır.

  KIRK YALAN MASALI

  Teması:Büyüklerin vasiyetlerini dinleyip israftan kaçınmak.

  üzengi:Ata binmek için ayağımızı bastığımız yer
  cevahir:Mücevher,elmas,yakut gibi değerli taş
  yular:Atın dizginleri

  Temayla ilişkili cümleler

  -Şehzade de bakar ki soytarının biri,babasının vasiyetini bunu yedirir.içirir.sarayına yerleştirir.

  -Hazıra dağ dayanamayacağı için bu üç adam böyle har vurup harman savurarak kısa zamanda büyük şehzadenin bir sandık altınını tüketirler.


  -Tam pazara giderken sarı tüylü adam yanına gelip Şehzadem nereye gidiyorsun? diye sorar.

  -Şehzade de Nereye gideceğim ? Bir sandık altını yedik bitirdik,kaldık parasızElimize Birkaç altın geçirebilmek için atı satmaya gidiyorum diye cevap verir.


  Olay Örgüsü

  -padişahın oğullarına vasiyet etmesi
  -padişahın ölmesi
  -padişahın vasiyetinde söylediği kişilerin gelmesi
  -ellerindeki servetin bitmesi eşyaları satmaları
  -yalan söylemesini istemesi iki şehzadenin söyleyememesi son şehzdadenin söylemesi ve bütün her şeyi alması


  Miş'li geçmiş geniiş zaman kullanılmıştır.

  BAY KORBES

  Olay zamanı:Masallarda olya zamanı yoktur.

  Temayla ilgili cümleler

  -ocağın başına gelip ateş yakmak istemiş ama kedi hemen oracıktan kül olup yüzüne savurmuş.

  -Bay Korbes kızgınlıkla yatağın üzerine itmiş kendini

  -Oda acıdan ah vah etmeye,cığlıklar atmaya başlamış.

  -Öfkesinden kudurarak evden kaçıp gitmeye davranmış.

  -cansız yere serilip kalmış.Anlaşılan pek kötü yürekli biriymiş

  Bay Korbes:Kötü birisi

  Masalın kahrama sadece insanlar değildir.Her türden varlık masalın kahramanlarıdır.

  Teması:Kötüler hak ettiği cezayı bulur.

  İyilikle kötülüğün karşılaştırılması yapılıyor.

  sayfa 109;
  anlama yorumlama;
  1.soru;;
  gonderıcılık işlevınde yazılmıstır.
  2.soru;;
  yazılan olayları dısarıdan izlemıs ızlenımlerı yazmıs ılahı bakıs acısı vardır.
  3.soru;;
  ıstanbuluhn ozellıklerınden bahsetmıs.cosku verıcı bır metındır.surukleyıcıdır...
  4.soru;;
  ılahı bakıs acısı vardır.
  5.soru;;
  evet.anlatıcı olayları kendı ınandırıcılıgı ıle anlatır.bu sorudan fazla emın degılım gecen senekı konularım ama eksık yazmısım ...
  olcme degerlendırme;;1.soru;Y D
  2.soru;;
  ılahı bakıs acısıyla yazılmıstır.
  3.soru;;E
  4.soru;,C
  5.soruyu yapamadım...

  96
  1= boşluk doldurma sosyal hayatı yansıtmış
  2=d=y
  3=c
  4= Osmanlı dönemi

  sayfa 105 cevabı etkinlik

  =tema,verilmek istenen mesaj,olay örgüsü vede metnin tam***** bakılır.
  2,soru=iyi kötü çatışması.
  3,soru=israfla yukarıdaki cümlelerin arasında ilişki vardır.
  4,soru=padişahlık,saray,şehzad e,soyrarı
  5,soru=kendi hayayımızla ilişkilendirebilir çünkü kötü insanlar her zaman cezasını bulur

  ölçme değerlendirme
  1, d y
  2,vatan sevgisi
  3,c
  4,e

Sayfayı Paylaş