12.Sınıf II. ÜNİTE: SANAT METİNLERİ

Konu 'Dil ve Anlatım Ders Notları' bölümünde ByNapolyon tarafından paylaşıldı.

 1. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0


  II. ÜNİTE: SANAT METİNLERİ
  1. FABL
  Sonunda ders verme amacı güden, genellikle
  manzum öykülerdir. Fablların kahramanları
  genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar
  insanlar gibi düşünür, konuşur ve tıpkı
  insanlar gibi davranır.
  Dünyanın en ünlü fabl yazarları Ezop ve Jean
  de La Fontaine'dir. Ezop'un fablları İ.Ö. 300
  yılında derlenerek yazıya geçirilmiştir. ABD'li
  James Thurber ve İngiliz George Orwell
  çağdaş fabl yazarlarıdır. Fablı ilk olarak
  yazanlar Hititlerdir. Hititler fablları taş
  tabletlere yazıp resimliyorlardı.
  Özellikleri:
   İnsanlar arasında cereyan eden
  olayları hayvanlar bitkiler ya da cansız
  varlıklar arasında geçiyormuş gibi
  göstererek bu yolla insanlara ahlak ve
  ibret dersi vermek örnek göstermek
  ya da bir düşünceye güç kazandırmak
  isteyen bir çeşit masaldır.
   Teşhis ve intak sanatları üzerine
  kurulmuştur.
   Dünya edebiyatında ilk ve önemli
  fabllar Hint yazarı Beydeba’ya aittir.
  Beydeba'nın fablları “Kelile ve Dimne”
  adlı bir eserde toplanmıştır.
   Fransız Edebiyatı’ndan La Fontaine,
  fabl türünün en önemli sanatçısıdır.
   Türkçedeki ilk örneği Şeyhi’nin
  17.yy.’da yazdığı “Harname”dir.
   Fabllar manzum (şiir) veya nesir
  (düzyazı) biçiminde yazılabilirler.
   Fabllar hem nazım, hem nesir
  biçiminde olurlar.
   Fablın sonunda her zaman bir ahlak
  dersi (kıssadan hisse) vardır. Bu ders
  kısa, açık ve doğru olmalıdır ve
  mutlaka öykünün doğal bir neticesi
  gibi görülmelidir.
   Fabllarda öğretici (didaktik) bir amaç
  güdülür, gün****k hayatla ilgili dersler
  ve öğütler verilir. Okurlar çoğu zaman
  verilen dersin veya öğüdün ne
  olduğunu anlamakta zorluk
  çekmezler. Çünkü bu ders veya öğüt

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 2. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  bir atasözü ya da özdeyiş biçiminde
  açıkça belirtilir. Fabllarda basit ahlak
  ilkelerine değinildiği gibi insanların
  birçok kusurlu yönüne de dikkat
  çekilir.
   Fabllar aracılığıyla kanaatkârlık,
  özveri, yardımseverlik, iyi niyet gibi
  olumlu davranışlar çocuğa
  kazandırılabilir. Özellikle 8-12 yaş
  grubu çocuklar fabl okumaktan ve
  dinlemekten büyük zevk alırlar.
  Kanaatkârlık, tamahkârlık, kıskançlık,
  paylaşımcılık gibi çocuklar tarafından
  anlaşılması güç kavramların somut
  olaylarla anlatılması sebebiyle çok
  önemli bir eğitim aracı olarak kabul
  edilmelidir.
   Fabllar insan belleğinde çok kolay
  saklanabilen ve ortaya çıkarılabilen
  özelliklere sahip olduğu için sözlü
  gelenek içinde de yaşatılabilmektedir.
   Çoğu manzum olan fablların başlıca
  amacı, belli bir ana fikrin yalın veya
  birkaç olayın yardımıyla en kısa
  yoldan açıklamaktır.
   Fabllar olay anlattıkları için bir başka
  şiiri okumaktan ya da ezberlemekten
  daha çok çocukların ilgisini çeker.
   Bundan dolayı fabllar kısadır ve şu
  dört bölümden oluşur:
  a. Olayın ve kahramanların tanıtıldığı giriş
  bölümü
  b. Olayın entrikalarla düğümlendiği gelişme
  bölümü
  c. Düğümün çözüldüğü sonuç bölümü
  d. Olay ve olayların arkasında yatan ana fikrin
  açıklandığı ders bölümü (kıssadan hisse
  bölümü)
  Batılı anlamda ilk örnekleri Şinasi vermiştir.
  Ahmet Mithat, Kıssadan Hisse adlı eserini
  ahlakî gaye güderek yazmıştır. Bu eserde
  yazar, Ezop’tan, La Fontaine’den yapmış
  olduğu çevirilere ve kendi yazmış olduğu
  fabllara yer vermiştir Recaîzade Mahmut
  Ekrem, La Fontaine’den Horoz ile Tilki,
  Kurbağa ile Öküz, Karga ile Tilki, Meşe ile Saz,
  Ağustos Böceği ile Karınca gibi birçok çeviriler
  yaparak bu alanda Türk Edebiyatına katkıda
  bulunuştur. Ali Ulvi Elöve “Çocuklarımıza
  Neşideler” adlı şiir kitabında La Fontaine,
  Victor Hugo, Lamartine’den yaptığı çevirilerin
  yanında, yine bunlardan esinlenerek yazdığı
  fabl türü şiirlere de yer vermiştir. Nabizade
  Nazım’ın “Bir Sansar ile Horoz ve Tavuk” adlı
  eseri vardır Nurullah Ataç, Orhan Veli Kanık,
  M. Fuat Köprülü, Vasfi Mahir Kocatürk,
  Sabahattin Eyüboğlu fabl türü ile ilgilenmiş
  çeviri yapmış, araştırmalarda bulunmuşlardır.
  2. MASAL
  Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza,
  kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla
  olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü
  kahramanlara bağlayarak anlatan halk
  hikâyelerine masal denir.
  Özellikleri:
   Masallar, meydana geldikleri zaman
  bir kişinin malıyken, yaygınlaştıkça,
  yöreden yöreye, ülkeden ülkeye
  geçtikçe halkın malı olur. Masal,
  anonim bir türdür.
   Masallarda genellikle iyilik-kötülük,
  doğruluk- haksızlık, adalet-zulüm,
  alçakgönüllülük-kibir… gibi zıt
  durumların temsilcisi olan kişilerin
  mücadelelerinden veya insanların
  ulaşılması güç hayallerinden söz
  edilir.
   Masallarda yer ve zaman kavramları
  belirsizdir.
   Anlatımda genellikle geniş zaman veya
  öğrenilen geçmiş zaman kipi (-mişli
  geçmiş) kullanılır.
   Anlatım kısa ve yoğundur.
   Masal kişileri her tabakadan
  seçilebilir. Masallarda cinler, periler,
  devler de rol alır.
   Masalların bir kısmı hayvanlarla
  ilgilidir.
   Masalların çoğu "bir varmış, bir
  yokmuş" ya da "evvel zaman içinde,
  kalbur saman içinde" gibi ifadelerle
  başlar. Bunlara tekerleme ya da
  döşeme denir. Tekerlemeden sonra
  olay ve dilek bölümleri gelir. Türk
  masallarında dilek bölümü "onlar

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 3. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  ermiş muradına..." ya da "gökten üç
  elma düştü." biçiminde başlar.
   Masallarda milli ve dini motiflere
  hemen hiç yer verilmez.
   Masallarda genellikle bir eğitim amacı
  saklıdır. Masallar bu yönüyle didaktik
  (öğretici) bir nitelik taşır.
   Günümüzde belli bir kişinin ortaya
  koyduğu yapma masallarda
  yazılmaktadır.
   Türk masalları üzerinde, bizde Pertev
  Naili Boratav, Eflatun Cem Güney gibi
  kişiler çalışmışlardır.
   Masal türünün Hindistan'da doğduğu
  sanılmaktadır.
  Masal Türünün Önemli Eserleri
   Bin bir Gece Masalları (Doğu Masalı)
   Grimm Kardeşlerin Masalları (Alman
  Edebiyatı)
   Andersen Masalları (Danimarka
  Edebiyatı)
   Perrault Masalları (Fransız Ed.)
  3. HİKÂYE (ÖYKÜ)
  Yaşanmış ya da yaşanabilecek şekilde
  tasarlanmış olayları kişilere bağlı olarak belli
  bir yer ve zaman içinde anlatan türe hikâye
  denir. Millî kültürümüzün önemli
  parçalarından "Dede Korkut Hikâyeleri",
  "destanlar" ve "halk masalları"nı saymazsak,
  Avrupaî tarzda ilk hikâyeler, Tanzimat
  Edebiyatı döneminde görülür.
  19. yüzyıl sonlarında başlayıp günümüze doğru
  daha da gelişen hikâye, özellikle Alphonse
  DAUDET ve Guy de MAUPASSANT gibi büyük
  Fransız yazarlarının tekniğiyle tekâmüle
  ulaşmıştır. Bu iki yazar "realist" akımın
  yetiştirdiği zamanın ileri gelen
  romancılarındandır. Fransız hikâyeciliği Guy
  de MAUPASSANT'ın izinden gelişmiştir.
  Amerika edebiyatında özellikle mizahî
  hikâyeleriyle Mark TAWİN, O. HENRY ve
  bunları takiben John STEİNBECK, Batılı ünlü
  hikâyecilerdendir.
  Dünya hikâyeciliğinde iki hikâye biçimi
  hâkimdir. Bunlar:
  1) Maupassant Biçimi: Hikâyede asıl olan
  "olay" dır. Okuyucunun hikâyeyi şöyle ya da
  böyle yorumlamasına imkân verilmez. Çünkü
  hikâyedeki olay, mantıklı bir seyir hâlinde
  takip eder. Kişilerin portreleri, özenle ve
  ayrıntılı olarak çizilir.
  2) Çehov Biçimi: Hikâyede asıl olan "olay"
  değildir. Hikâye, sona erdiği zaman her şey
  bitmiş değildir. Hikâye, asıl bundan sonra
  başlıyor demektir. Zira kişiler tamamıyla
  tanıtılmadığı, olaylarda kesinlik hâkim
  olmadığı için okuyucunun hayal kurması
  devamlı hareket hâlindedir ve kendine göre
  yorumlar yapmaya uygundur.
  İlk Çağ Anadolu'sunda masal, ve tarihi olayları
  anlatan eserlerle oluşmuştur. Orta Çağda
  özellikle Hindistan'da "Binbir Gece Masalları"
  sağlam bir hikâye geleneğinin varlığını
  bildirmektedir. Bu gelenek, Arapça'dan
  yapılan çevirilerle Avrupa'ya masal, efsane,
  rivayetler şekliyle yayılmıştır.
  Hikâyeye bugünkü anlamda ilk edebi kimlik
  kazandıran İtalyan yazar Boccacio'dur. XVI.
  Yüzyılda yazdığı "Decameron" adlı eseriyle ilk
  öykü örneğini vermiştir. Rönesans'ın etkisiyle
  de XIX. Yüzyıl edebiyatının en yaygın türü
  olmuştur.
  Bizde, destanlar, halk hikâyeleri ve masallarla
  eski bir temeli olan bu tür, XIV. Ve XV.
  Yüzyılda "Dede Korkut Hikâyeleri" ile çağdaş
  hikâye tekniğine yaklaşmıştır.
  XIX. yüzyılda Tanzimat'la gelen yeniliklerle
  birlikte batılı anlamda ilk örneğini Ahmet
  Mithat Efendi "Letaif-i Rivayet (söylenegelen
  güzel şeyler) adlı eserini yazarak vermiş;
  "Kıssadan Hisse" ile bu türü geliştirmiş, Sami
  Paşazade Sezai: "Küçük Şeyler" adlı eseriyle
  modern hikâyeyi oluşturmuştur. Bağımsız bir
  tür olma özelliğini ise Milli Edebiyat
  döneminde Ömer Seyfettin'le kazanmıştır.
  Hikâyenin Unsurları
  1) Olay: Hikâyede üzerinde söz söylenen
  yaşantı ya da durumdur
  2) Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya
  da olayı yaşayan insanlardır.
  3) Yer (mekân): Olayın yaşandığı çevre veya
  mekândır.
  4) Zaman: Olayın yaşandığı dönem, an
  mevsim ya da gündür.
  5) Dil ve Anlatım: Hikâyenin dili açık, akıcı ve
  günlük konuşma dilinden farklı olarak, etkili


  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 4. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  sözcük, deyim atasözü ve tamlamalarla
  zenginleştirilmiş güzel bir dil olmalıdır.
  Anlatım ise iki şekilde olur Hikâye
  kahramanlarından birinin ağzından yapılan
  anlatım "hikâyede birinci kişili anlatım";
  yazarın ağzından anlatılanlar "hikâyede
  üçüncü kişili anlatım"
  Hikâyede Plân:
  Hikâyenin planı da diğer yazı türlerinde
  olduğu gibi üç bölümden oluşur; ancak bu
  bölümlerin adları farklıdır. Bunlar:
  1) Serim: Hikâyenin giriş bölümüdür. Bu
  bölümde olayın geçtiği çevre, kişiler
  tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.
  2) Düğüm: Hikâyenin bütün yönleriyle
  anlatıldığı en geniş bölümdür.
  3) Çözüm: Hikâyenin sonuç bölümü olup
  merakın bir sonuca bağlanarak giderildiği
  bölümdür.
  Ancak bütün hikâyelerde bu plân uygulanmaz,
  bazı öykülerde başlangıç ve sonuç bölümü
  yoktur. Bu bölümler okuyucu tarafından
  tamamlanır.
  Hikâye Çeşitleri
  Hikâye, hayatın bütünü içinde fakat bir
  bölümü üzerine kurulmuş derinliği olan bir
  büyüteçtir. Bu büyüteç altında kimi zaman
  olay bir plan içinde, kişi, zaman, çevre
  bağlantısı içinde hikâye boyunca irdelenir.
  Kimi zaman da büyütecin altında incelenen
  olay değil, hayatın küçük bir kesiti, insan
  gerçeğinin kendisidir Bu da öykünün çeşitlerini
  oluşturur. Buna göre;
  1) Olay (Klasik Vak'a) Hikâyesi: Bir olayı ele
  alarak, serim, düğüm, çözüm plânıyla anlatıp
  bir sonuca bağlayan öykülerdir. Kahramanlar
  ve çevrenin tasvirine yer verilir Bir fikir
  verilmeye çalışılır; okuyucuda merak ve
  heyecan uyandırılır. Bu tür, Fransız yazar Guy
  de Maupassant ( Guy dö Mopasan) tarafından
  yaygınlaştırıldığı için "Mopasan Tarzı Hikâye"
  de denir. Bu tarzın bizdeki en önemli
  temsilcileri: Ömer Seyfettin, Refik Halit
  Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Reşat Nuri
  Güntekin'dir.
  2) Durum (Kesit) Hikâyesi: Bir olayı değil
  günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp
  anlatan öykülerdir Serim, düğüm, çözüm
  planına uyulmaz Belli bir sonucu da yoktur.
  Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere
  yer verilir; fikre önem verilmez, kişiler kendi
  doğal ortamlarında hissettirilir. Olayların ve
  durumların akışı okuyucunun hayal gücüne
  bırakılır. Bu tarzın dünya edebiyatında ilk
  temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için
  "Çehov Tarzı Hikâye" de denir.
  Bizdeki en güçlü temsilcileri, Sait Faik
  Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık
  Buğra'dır.
  3) Modern Hikâye: Diğer öykü çeşitlerinden
  farklı olarak, insanların her gün gördükleri
  fakat düşünemedikleri bazı durumların
  gerisindeki gerçekleri, hayaller ve bir takım
  olağanüstülüklerle gösteren hikâyelerdir.
  Hikâyede bir tür olarak 1920'lerde ilk defa
  batıda görülen bu anlayışın en güçlü temsilcisi
  Franz Kafka'dır Bizdeki ilk temsilcisi Haldun
  Taner'dir. Genellikle büyük şehirlerdeki
  yozlaşmış tipleri, sosyal ve toplumsal
  bozuklukları, felsefi bir yaklaşımla, ince bir
  yergi ve yer yer alay katarak, irdeler biçimde
  gözler önüne serer.
  4. ROMAN
  Olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve
  konuları ele alan edebî türlere Roman denir.
  Diğer türlerden ayrılan en önemli özelliği,
  uzunluğudur. Romanlarda, toplumsal olaylar
  ve ilişkiler gerçeklere uygun bir tarzda ele
  alınır.
  İyi bir roman ilgi çekici olmalı, herkesi
  ilgilendiren insancıl bir tema taşımalıdır.
  Romandaki olaylar arasında dengeli bir
  sıralama ve bağ bulunmalıdır. Olaylar akla
  yakın olmalı, romanın konusundan doğmalıdır.
  Romandaki varlıkların kişilikleri baştan sona
  dek konuya uygun nitelikte olmalı, birbiriyle
  çelişmemelidir.
  Roman yazarı; romanda yarattığı kişilerini
  kendi kişiliği içinden görebilmelidir.
  Romandaki davranışlar ve konuşmaların,
  kişilerin karakterlerinden çıkmasını
  sağlamalıdır.
  Okuyucu, romanı iş olsun diye okumaz. Roman
  okurken avunmak, kendinden uzaklaşmak
  ister. Romandaki kişilerle ilgilenmeye başlar.
  Olaylar karşısındaki davranışlarının ne
  olacağını merak eder. Onların başarılarından
  mutluluk duyar. Onların sıkıntılarına üzülür.
  Kendisini onların yerine koyar. Onların
  davranışlarını eleştirir. Bu davranışlar içinde
  yapılmaması gerekeni, yapılmamış olanları

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 5. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  bulur. Romanı okuyup bitirince genel bir
  yargıda bulunur.
  Türk edebiyatında önceki yüzyıllarda roman
  türüne benzer edebî eserler mevcuttur.
  Bunlar:
  1) Halk Hikâyeleri (Kerem ile Aslı, Ferhat ile
  Şirin gibi.)
  2) Meddah Hikâyeleri
  3) Dinî Hikâyeler (Hz. Ali'nin Cenkleri gibi)
  4) Destanî Hikâyeler (Dede Korkut Hikâyeleri,
  Battal Gazi Destanı gibi)
  Avrupaî tarzda ilk roman, Tanzimat
  döneminde yazılmıştır. Namık Kemal'in
  "İntibah", ilk Türk romanıdır. Nabizâde
  Nazım'ın "Karabibik", ilk köy romanıdır. Yusuf
  Kâmil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği
  "Telemak", ilk çeviri romandır.
  Romanlarda, şu ögeler üzerinde önemle
  durulmalıdır: Konu, kişiler, çevre, zaman, ana
  düşünce ve anlatım tarzı (üslûp).
  Romanlardaki olaylar, bir plâna uygun olarak
  anlatılır. Bu plân şöyledir:
  Giriş (Serim): Roman olayının başı, burada
  verilir.
  Gelişme (Düğüm): Roman olayının gelişip,
  açıldığı bölümdür.
  Sonuç (Çözüm): Romandaki olayın açıklığa
  kavuştuğu, düğümün çözüldüğü bölümdür.
  Romanlar, işlenilen konularına göre şu
  çeşitlere ayrılır:
  1) Tarihî romanlar: Tarihteki olay ya da
  kişileri konu alan romanlardır. Yazar tarihi
  gerçekleri kendi hayal gücüyle birleştirerek
  anlatır.
   Valter Scolt - Vaverley
   Gogol - Toros Bulba
   V. Hugo - Nöturdam de Paris
   N. Kemal - Cezmi
   N. Atsız’ın Bozkurtlar
   Tarık Buğra - Küçük Ağa, Küçük Ağa
  Ankara’da
   K. Tahir - Yorgun Savaşçı, Devlet Ana
  2) Macera Romanları: Kahramanların
  başından geçen hareketli olayların anlatıldığı
  romanlardır.
   Alexander Dumas – Monto Kristo
  Kontu, Üç Sihaşörler
   Ahmet Midhat – Hasan Mellah, Hüseyin
  Fellah, Dünyaya İkinci Geliş
  3) Polisiye Romanlar: Macera ve heyecan
  duygularını artıran romanlardır.
   Edgar Allen Poe – Morgue Sokağı
  Cinayeti
   Arthur Connan Doyle – Sherlock
  Holmes
   Agatha Cristie – Şark Ekspresinde
  Cinayet
   Ahmet Midhat – Esrar-ı Cinayat (İlk
  Türk Polisiye Romanı)
   Cingöz Recai – Server Bedii takma
  adıyla Peyami Safa
  4) Egzotik Romanlar: Yabancı ülkelerin
  toplumsal özelliklerini, geleneklerini anlatan
  romanlardır.
   Refik Halit Karay – Nilgün
   Pierre Loti – İzlanda Balıkçısı
  5) Sosyal Romanlar: Ekonomik bunalımlar,
  sınıfsal çelişkiler, köyden kente göç gibi
  toplumsal sorunları konu edinen romanlardır.
   Victor Hugo – Sefiller
   Sami Paşazade Sezai – Sergüzeşt
   Ahmet Midhat – Felatun Bey ile Rakım
  Efendi
   Recaizade Mahmud Ekrem – Araba
  Sevdası
  6) Psikolojik Tahlil Romanları: Roman
  kahramanlarının psikolojisini tahlillerle
  anlatan romanlardır.
   Madame De Le Fayette – Princesse De
  Cleves (Dünyanın ilk psikolojik roman
  örneği)
   Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye
  Koğuşu
  7) Biyografik Roman: Topluma mal olmuş bir
  kişinin yaşamını, yaşadığı döneme katkılarını
  anlatan romandır.
   Oğuz Atay – Bir Bilim Adamının Romanı
  8) Otobiyografik Roman: Yazarın kendi
  hayatını konu edindiği romanlardır.
   Mark Twain–Tom Sawyer’in Maceraları
   Orhan Kemal – Avare Yıllar, Baba Evi

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 6. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  Türk Edebiyatında Roman
  Türk edebiyatına roman Fransızcadan yapılan
  çevrilerle girdi. Bu çevirilerden ilki Yusuf
  Kamil Paşa'nın Fenelon'dan yaptığı Tercüme-i
  Telemak'tır. Daha sonra adı bilinmeyen bir
  çevirici Victor Hugo'nun ünlü romanı Sefiler'i
  (Les Miserables) çevirdi. 1860-1880 yıları
  arasında başta Fransız yazarlar olmak üzere
  birçok Batılı yazarın eseri Türkçeye çevrildi.
  İlk Türk romanı Şemsettin Sami'nin Taaşşuk-ı
  Talat ve Fitnat adlı eseridir. Sami'den sonra
  Ahmed Mithat romanlarıyla Türk romanının
  gelişmesine katkıda bulundu. Türk romanı asıl
  Tanzimat döneminde gelişti. Recaizade
  Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası yeni teknikler
  kullanılan Batılı anlamda türüne en yakın ilk
  Türk romanıdır. Servet-i Fünun edebiyatı
  döneminde ilk usta romanlar ve usta yazarlar
  kendilerini gösterdi. "Sanat sanat içindir"
  tezini savunan bu yazarlar aşk ve acıma gibi
  konuları işledi. Halit Ziya Uşaklıgil bu dönemin
  en önemli romancısı sayılır. Aşk-ı Memnu
  (1925) adlı romanı günümüzde de en başarılı
  Türk romanlarından biridir.
  1910'dan sonra milli duyguların ağır
  basmasıyla birlikte "Genç Kalemler" dergisi
  çevresinde Türkçülük akımı gelişti. Milli
  romanların yazılması bu dönemde başladı.
  Halide Edip Adıvar'ın Vurun *****ye, Reşat
  Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanları bu
  dönemin örneklerindendir. Cumhuriyet
  döneminde çağdaş Türk romanı ortaya çıktı.
  Toplumsal ve sosyal gelişmeleri konu alan
  romanlar yazıldı. Köy ve kent romanları ayrımı
  da bu dönemle ilgilidir.
  5. TİYATRO (OYUN)
  Yaşamda görülen olayları sahnede
  canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış
  eserlerdir. Tiyatrolar tıpkı opera, sinema,
  bale gibi göstermeye bağlı bir metindir.
  Dünya edebiyatında tiyatronun başlangıcı Eski
  Yunan’da Bağbozumu Tanrısı Dionysos adına
  düzenlenen törenlere kadar dayanır.
  Türk edebiyatında modern anlamda tiyatro
  Tanzimat’la birlikte başlar. İlk tiyatro
  eserimiz Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı tek
  per****k komedisidir. Sahnelenen ilk tiyatro
  eserimiz ise Namık Kemal’in “Vatan yahut
  Silistre”dir.
  Bunların dışında Ahmed Vefik Paşa ve Direktör
  Ali Bey gibi isimlerin de tiyatronun
  gelişiminde önemli payları vardır.
  Tanzimat’ın ikinci döneminden itibaren
  gerilemeye başlayan tiyatro, Servet-i Fünun
  ve Fecr-i Ati dönemlerinde durma noktasına
  gelmiştir. Milli Edebiyat’la birlikte tekrar
  hareketlenen tiyatro, asıl gelişimini
  Cumhuriyet döneminde yapmıştır.
  Faruk Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek,
  Haldun Taner, Reşat Nuri Güntekin, Necati
  Cumalı, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Asena
  başarılı tiyatro yazarlarımızdandır.
  Edebiyatımızda tiyatro türü iki başlıkta
  incelenebilir:
  A. Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu
  Geleneksel Türk tiyatrosu içinde orta
  oyunlarının önemli bir yeri bulunmaktadır.
  Kavuklu ve Pişekâr; orta oyunlarında sıkça
  görülen sembolik kahramanlardır. Bu kişiler;
  yine, geleneksel tiyatromuzun önemli
  kahramanları Karagöz ile Hacivat'ın
  karşılığıdırlar.
  Kavuklu, bilimsel anlayıştan uzak, fakat ârif,
  halk adamını temsil etmektedir. Pişekâr ise,
  Osmanlıca kelimeler kullanmakta yetenekli,
  okumuş insanı temsil etmektedir. Her ikisi de
  birbirlerinin açık yönlerini tamamlayan önemli
  tiplerdir. Bunlar, orta oyunlarında mizahî
  unsurlarla topluma mesajlar verir ve insanları
  bilgilendirirler.
  Geleneksel Türk Tiyatrosu, şu çeşitlere ayrılır:
  1) Meddah: Bir kişinin tek başına hazırladığı
  oyun çeşididir. Kelime anlamı "metheden =
  övgücü" demektir. Meddah, anlattığı olay ya
  da hikâyeyi seyirci önünde çeşitli hareket ve
  taklitlerle canlandırır. Bu şekilde insanlar,
  eğlenirken düşünme imkânı bulur. Meddahın
  başlıca eşyaları mendil, sandalye ve
  bastondur.
  2) Karagöz: Gölge oyunudur. Beyaz bir perde
  üzerinde çeşitli insan tiplerinin
  canlandırılmasıdır. Bu oyunlar, "Karagözcü"
  adı verilen usta bir sanatçı tarafından perdeye
  yansıtılır. Oyunun başkahramanı "Karagöz",
  okumamış, ama zeki ve anlayışlı bir halk
  adamıdır. İkinci kahraman "Hacivat" ise,
  Karagöz'e zıt kişilikte bir insandır. Arapça ve
  Farsça kelimelerle konuşur, zaman zaman
  bilgiçlik taslar.
  Karagöz, Türklere özgü bir oyundur. Çünkü
  çok eskiden beri Türkler, çeşitli adlar altında
  Karagöz oyununu biliyor ve oynatıyorlardı.
  Hatta Avrupa'da "Çin gölgeleri" diye

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 7. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  adlandırılan gölge oyununun bile Karagöz' den
  geldiğini yapılan araştırmalar gösterir.
  Bu oyun, Osmanlı Türkleri arasında uzun
  zaman yaşadı. Batılı anlamda tiyatro türünün
  edebiyatımıza girmesinden sonra yavaş yavaş
  önemini kaybetti.
  Karagöz'deki diğer önemli tipler de şunlardır:
  Çelebi, Tuzsuz **** Bekir, Yahudi, Ermeni,
  Rum, doktor, Frenk, Arap, Acem, Arnavut,
  Trabzonlu, Rumelili vb.
  3) Orta Oyunu: Orta oyunu, açık bir
  meydanda oynanır. Seyirciler bu meydanın
  etrafını çepeçevre kuşatırlar. Ancak bir
  tarafını açık bırakırlar. Oyuncular, oyundan
  önce oradan meydana dâhil olurlar. Çağdaş
  Türk tiyat-rosuna en yakın örnektir. Konular
  ve tipler olarak Karagöz'e çok benzerler. En
  ünlü tipleri Kavuklu ve Pişekâr’dır. Ayrıca;
  "Balama (Rum)", "Frenk" ve "zenne" tipleri de
  bulunmaktadır. Günümüzde, bazı köy ve
  kasabalarda, orta oyunları bütün canlılığı ile
  hâlâ devam eder.
  4) Köy Seyirlik Oyunları: "Köylü Tiyatrosu"
  adı ile de bilinen köy seyirlik oyunları
  düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli
  günlerinde köylülerimizin genellikle "oyun
  yapma","oyun çıkarma" adı altında bereket
  bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla
  oynadığı törensel içerikli oyunlardır.
  Bu oyunlar meydanlarda oynandığı gibi kışın
  oda içerisinde de oynanmaktadır. İlkel
  toplumlardan günümüze değişim göstererek
  ulaşan bu oyunlar önceleri yaşantının daha
  verimli olabilmesi için doğaüstü güçlere,
  tanrılara ya da tanrıya şükran belirten bilinçli
  olarak gerçekleştirilen törenlerdir.
  B. Modern Türk Tiyatrosu
  1. Trajedi
  Seyircide korku ve acıma hislerini uyandırarak
  onu kötü duygularından arındırmayı
  amaçlayan tiyatro türüdür.
  Başlıca Özellikleri:
   Konusunu seçkin kimselerin
  hayatından ya da mitolojiden yani
  tanrılar arasındaki ilişkilerden seçer.
   Kahramanları tanrılar ya da soylu
  kimselerdir. İnsan müsveddesi sayılan
  sıradan insanlara yer verilmez.
   İşlenmiş, kusursuz bir üslubu vardır;
  kaba sayılan sözlere yer verilmez.
   Çirkin olaylar (cinayet, kavga vs.)
  seyircinin gözü önünde
  gerçekleştirilmez.
   Üç birlik kuralına uyar. Bu, yer,
  zaman ve olay birliğidir. Yani oyun
  hep aynı yerde aynı dekorla
  oynanmalı, olay bir günlük zaman
  dilimi içinde geçecek izlenimi
  vermeli, (Bu yüzden oyun, olayın
  sonundan seçilir; önceki olaylar koro
  tarafından anlatılırdı.) aynı ana olay
  etrafında geçmelidir.
   En ünlü trajedi yazarları; Eski
  Yunan'da Aiskhylos, Euripides.
  Sophokles; Klasik Fransız edebiyatında
  Corneille ve Racine'dir.
  2. Komedi
  İnsanları güldürerek eğitmeyi amaçlayan
  tiyatro türüdür. Her gülünç şeyin altında ders
  alınacak acı bir gerçeğin olduğuna inanılır.
  Başlıca Özellikleri:
   Konusunu günlük hayattan, sosyal
  olaylardan seçer.
   Kahramanları sıradan insanlar, eğitim
  görmemiş ya da sonradan görme
  kişilerdir.
   Üslupta kusursuzluk aranmaz, kaba
  sayılan hatta küfürlü sözlere yer
  verilir.
   Çirkin, kaba olaylar seyircinin gözü
  önünde işlenir.
   Üç birlik kuralına uyar.
   İnsan karakterinin gülünç ve eksik
  yanlarını anlatanlara karakter
  komedyası, toplumun gülünçlüklerini
  anlatanlara töre komedyası, olayların
  merak uyandıracak şekilde işlendiği
  eserlere entrika komedyası adı verilir.
   Komedi türü 17. yüzyıldan sonra
  düzyazıyla yazılmaya başlanmıştır.
   En ünlü komedi yazarları; Eski
  Yunan'da Aristophanes, Klasik Fransız
  edebiyatında Moliere'dir.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 8. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  3. Dram
  19. yüzyılda trajedinin sıkı kurallarını yıkmak
  amacıyla meydana getirilen tiyatro türüdür.
  Başlıca Özellikleri:
   Konusunu günlük hayattan ya da
  tarihin herhangi bir devrinden
  seçebilir.
   Hem acıklı hem komik olaylar aynı
  oyunda iç içe bulunur.
   Kahramanlar hem soylulardan hem
  sıradan insanlar arasından seçilir.
   Üç birlik kuralına uymak zorunda
  değildir.
   Her tür olay seyircinin karşısında
  gerçekleştirilebilir.
   Şiir, düzyazı karışık halde bulunur.
   En ünlü dram yazarları; İngiliz yazar
  Shakespeare dramın ilk ürünlerini
  vermiştir. Ancak bu türün özelliklerini
  Victor Hugo belirlemiştir. Şehitler,
  Geothe diğer ünlü dram yazarlarıdır.
  Müzikli Tiyatro:
  a) Opera: Sözlerinin tümü ya da çoğu "koro,
  solo, düet" biçiminde şarkılı olarak söylenen
  müzikli tiyatro eseridir. Oyunculara, orkestra
  eşlik eder.
  b) Operet: Eğlenceli, hafif konulu, içinde
  bestesiz konuşmalar da bulunan müzikli
  tiyatrodur. Daha çok halk için yazılmış
  eserlerdir.
  c) Opera Komik: Operetin, yüksek sınıf için
  yazılmış, besteli biçimidir.
  ç) Vodvil: Hareketli, eğlenceli bir konuya
  dayanan, içinde şarkılara da yer verilen hafif
  komedidir. Bu nedenle vodvil, bir "komedi
  türü" olarak da gösterilir.
  d) Bale: Konusu; türlü dans ve davranışlarla
  anlatılan müzikli, sözsüz tiyatro türüdür.
  6. ŞİİR
  Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı
  olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde
  aktarılmasıdır.
  Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü, mısra, ahenk
  gibi unsurlar vardır.
  Nazım (şiir) biçimindeki yazılara "manzum";
  Nazım parçalarına da "manzume" denir.
  Şiir Türleri
  1. Lirik Şiir: Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi
  konuları işleyen duygusal şiirlerdir.
   Duygu, coşku ve akıcılık söz
  konusudur.
   Gazel, şarkı koşma, semai lirik şiire
  örnektir.
  2. Pastoral Şiir: Doğa güzelliklerini, kır ve
  doğa sevgisini, orman, yayla, dağ, köy ve
  çoban yaşamını, bunlara karşı duyulan
  özlemleri anlatan şiir türüdür. Şair doğa
  karşısındaki duygularını anlatıyorsa "idil", bir
  çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi
  anlatıyorsa "eglog" adını alır.
  3. Epik Şiir: Destansı özellikler gösteren
  şiirlerdir. Okuyanda coşku yiğitlik duygusu,
  savaşma arzusu uyandırır.
   Kahramanlık, yiğitlik gibi konular
  işlenir.
  4. Didaktik Şiir: Bilgi vermek, öğretmek, öğüt
  vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirlerdir.
   Ahlakilik hâkimdir, Kuru bir üslubu
  vardır.
   Manzum hikâyeler ve fabllar hep
  didaktiktir.
  5. Satirik Şiir: Toplumdaki çeşitli düzensizlik
  ve bozuklukları yeren, taşlayan şiirlerdir. Halk
  edebiyatında "taşlama", Divan edebiyatında
  "hiciv" denir.
  6. Dramatik Şiir: Tiyatronun manzum şekline
  denir. Dramatik manzume, karşılıklı konuşma
  şeklinde yazılan manzumelerdir.
  Şiir Bilgisi
  Mısra (Dize): **çülü ve anlamlı, bir satırlık
  nazım birimidir.
  Beyit (İkilik): Aynı ölçüde olan ve anlamca bir
  bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan
  nazım birimidir.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 9. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  **çü (Vezin): Şiirde dizelerin hece sayısına
  veya hecelerin ses değerine göre bir uyum
  içinde olmasıdır.
  Hece **çüsü: Şiirde dizeleri oluşturan
  sözcüklerin hece sayılarının eşitliğine dayanan
  ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler
  okunurken belli yerlerde durulur. Durulan bu
  yerlere "durak" denir. Durak sözcüğün sonunda
  yer alır.
  Aruz **çüsü: Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve
  kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre
  düzenlenmesidir. Kısa heceler nokta(.) uzun
  heceler çizgi (-) ile gösterilir.
  İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa
  hecenin uzun sayılmasıdır.
  Zihaf: Uzun heceleri kısa okumaktır.
  Serbest **çü: Bu ölçüde hecelerin sayısı ya da
  uzunluğu kısalığı dikkate alınmaz.
  Redif
  Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları,
  anlamları ve görevleri aynı olan eklerin,
  kelime ve kelime gruplarının tekrar
  edilmesine "redif" denir.
  Örnek-1
  Bizim elde bahar olur, yaz olur.
  Göller dolu ördek olur, kaz olur.
  Sevgi arasında yüz bin naz olur.
  Suçumu bağışla, ben sana kurban.
  (Ercişli Emrah)
  Örnek-2
  Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
  Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
  Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu.
  Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu.
  (F. Nafiz Çamlıbel)
  Kafiye (Uyak)
  Mısra sonlarındaki yazılışları ve okunuşları
  aynı, anlamları ve görevleri farklı kelimelerin,
  eklerin benzerliğine kafiye denir.
  Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım
  gözümü,
  Nücuma sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü?
  (Mehmet Akif ERSOY)
  Kafiye Çeşitleri
  1) Yarım Kafiye: Tek ses benzerliğine
  dayanan kafiyedir.
  Örnek-1
  Ben çektiğim kimler çeker
  Gözlerim kanlı yaş döker
  Bulanık bulanık akar
  Dağlarım seliyim şimdi (Kul Mustafa)
  Örnek-2
  İstedim kendimi bu göle atam
  Elimi uzatıp yavruyu tutam
  Örnek-3
  Üstümüzden gelen boran kış gibi
  Şahin pençesinde yavru kuş gibi
  Seher sabahında rüya düş gibi
  Çağıta bağırta aldı dert beni
  2) Tam Kafiye: İki ses benzerliğine dayanan
  kafiye türüdür.
  Örnek-1
  Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum,
  Kimdir o, nasıldır diye rüzgârlara sordum,
  Hulyamı tutan bir büyü var onda diyordum
  (Y. Kemal Beyatlı)
  Örnek-2
  Sen miydin o afet ki dedim, bezm-i ezelde
  Bir kanlı gül ağzında ve mey kasesi elde,
  Bir sofrada içtik, ikimiz aynı emelde,
  Karşımda uyanmış gibi bir baktı sarardı.
  (Yahya Kemal Beyatlı)
  Örnek-3
  On atlıya karar verdim yaşını
  Yenice sevdaya salmış başını
  El yanında yakar gider kaşını
  Tenhalarda gülüşünü sevdiğim.
  3) Zengin Kafiye: Üç ya da daha çok ses
  benzerliğine dayanan kafiye türüdür.
  Örnek-1
  Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
  Soğuk bir mart sabahı.. Buz tutuyor her
  soluk (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  Örnek-2
  Baygın bir ihtizaz ile bi-huş akar dere,
  Sahillerinde çocuklar uzanmış çemenlere.
  (Orhan Seyfi Orhon)
  Örnek-3
  Miskin Yunus biçareyim
  Baştan ayağa yareyim
  Dost ilinden avareyim
  Gel gör beni aşk neyledi

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.
 10. ByNapolyon

  ByNapolyon Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2009
  Mesajlar:
  178
  Beğenileri:
  728
  Ödül Puanları:
  0
  4) Cinaslı Kafiye: Anlamları ayrı, fakat yazılış
  ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime
  gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan
  kafiyedir.
  Örnek-1
  Niçin kondun a bülbül
  Kapımdaki asmaya
  Ben yarimden vazgeçmem
  Götürseler asmaya
  Örnek-2
  Bilmem ki yaz mı gelmiş
  Niçin açmış gül erken
  Aklımı kayıp ettim
  Nazlı yarim gülerken
  Örnek-3
  Kendin çöz kendin tara
  Değmesin el başına
  Ben yarime kavuştum
  Darısı el başına
  Kafiye Şeması
  Mısraların son seslerine bakılarak bir
  dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılır. Kafiye
  düzenlerinin, mısralarının son seslerindeki
  düzene göre çeşitleri vardır.
  1. Düz Kafiye: "a a a b" "bbbc" "cc" "a a b
  b" olmalı.
  İftardan önce gittim Atik-Valde semtine
  Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
  Sessizdiler, Fakat Ramazan maneviyyeti
  Bir tatlı intizara çevirmiş sukuneti
  2. Çapraz Kafiye: "a b a b" "cdcd" olmalı.
  Hayran olarak bakarsınız da
  Hülyanızı fetheder bu hali
  Beş yüz sene sonra karşınızda
  İstanbul fethinin hayali
  3. Sarma Kafiye: "a b b a" "cdcd" olmalı.
  İhtiyar, elini bağrına soktu,
  Dedi ki: "İstanbul muhasarası
  Başlarken aldığım gaza yarası
  İçinden çektiğim bu oktu.

  "Teşekkür et" butonuna basmanız yeterlidir.

Sayfayı Paylaş